Sunteți pe pagina 1din 15

Proiect de activitate

DATA : 22.04.2019
GRUPA MARE : „ Florilor”
PROPUNATOR: Tanase Georgiana

TEMA ANUALA: CU CE SI CUM EXPRIMAM CEEA CE SIMTIM?

TEMA SĂPTĂMÂNII: „ Cartea, prietena mea”

TEMA ACTIVITĂŢII: „ Aventuri în lumea poveștilor”

TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidarea și sistematizarea cunoștintelor

FORMA DE ORGANIZARE: Frontal, pe centre, pe echipe, individual

MIJLOC DE REALIZARE: Activitate integrată (DLC+ DEC)- joc didactic

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE:


Centre de interes- Activităţi liber alese 1 ( A.L.A.):
 Artă: “Coiful piticului” – decorare
 Joc de masă: “În lumea poveștilor- reconstituire de imagini- povești
 Construcții:”Gărduleț pentru grădina palatului”
- Activităţi liber alese 2 (A.L.A.)
Carnaval – „Carnavalul poveștilor”- program de cântece și poezii
Activităţi pe Domenii Experienţiale- ( A.D.E.)
Activitate integrată - (DLC + DEC) - „ Aventuri în lumea poveștilor”

SCOPUL ACTIVITĂȚII:
~ Dezvoltarea competențelor comunicative, valorificând cunoștiințele acumulate, de înțelegere și utilizare corectă a
semnificațiilor structurilor verbale orale, în vederea stabilirii unor relații armonioase cu cei din jur, educarea abilității de a intra în
relație, de a comunica și de a coopera cu membrii grupului din care face parte, consolidarea unor deprinderi si abilități plastice.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
 să formuleze propoziții corecte din punct de vedere gramatical, precizând numărul de cuvinte din propoziție;
 să redea sunetul inițial, precizând numărul de silabe din care este format fiecare cuvânt;
 să identifice poveștile din imagini și trăsăturile de caracter pozitive sau negative ale unor personaje;
 să recunoască din ce povești provin replicile redate de educatoare;
 să coopereze cu membrii echipei din care face parte și să accepte coordonarea unui lider;
 să execute corect fără efort o lucrare individuală, utilizând diferite materiale şi tehnici;

SISTEMUL RESURSELOR CURRICULARE: puzzle cu personaje din poveste, imaginea întreagă a personajului, coifuri (pentru
decorat), buline din carton colorat, beţişoare de frigărui, fâşii din hârtie creponată, lipici, creioane colorate, carioci, medalioane,
siluete cu personajele din poveștile cunoscute (Albă ca Zăpada, Ursul, Cenușăreasa, Scufița Roșie, Cocoșul, Vulpea, pitic-
Somnorosul, pitic- Mutulică ), cuburi, planșă piramidă, planșe imagini scene din povești, siluete- personaje din carton, baloane, bucati
de lemn, ipsos, polistiren, acuarele, recipiente cu apă, pensule groase şi subţiri, şerveţele, eșarfe roșii, galbene, fețe zâmbitoare,
Elemente de joc: mișcarea, surpriza, mânuirea materialelor,

SISTEMUL METODOLOGIC: conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, dialogul, instructaj verbal, metode
interactive – Piramida, Diamantul, Explozia stelară, Ciorchinele, Cub, exerciţiul motric „Turul galeriei”.
FORMA DE REALIZARE: frontal, pe grupe, individual.
RESURSE: umane : grupa de copii, educatoarea
temporale: durata unei zile

BIBLIOGRAFIE:
 Curriculum pentru invatamantul prescolar (3 – 6/7 ani), MEC I 2009
 Florica Mitu, Stefania Antonovici, Metodica activitatilor de educarea a limbajului in invatamantul prescolar, Editia a II-a,
Editura Humanitas Educational, 2007
 Breben, Silvia (și colaboratorii) – Metode interactive de grup ( Ghid metodic), editura Arves, 2008;
 Mariana Norel,Oana Alina Bota, Didactica domeniului experiențial- Limbă și comunicare,Ed. ASCR, Cluj-Napoca, 2012;
 Culea, Laurenția (și colaboratorii)- Activitatea integrată în grădiniță (Ghid metodic), Ed. DPH, București, 2008;
 Activitate integrata din gradinita- Ghid pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, Editura Didactica
Publishing House, 2008.
Întâlnirea de dimineaţă:
Copiii sunt aşezaţi în semicerc pentru a putea stabili fiecare un contact vizual cu toţi membrii grupei.Educatoarea pentru a
constitui un model de comportament, zâmbeşte, îi priveşte, transmite căldură şi încurajare prin toate formele de comunicare- verbală şi
non-verbală.
Salutul :
Educatoarea îi va saluta cu o baghetă magică pe copii:
Buna dimineaţa, dragi copii,
În cerc să ne adunăm
Într-o aventură vom porni
Personaje dragi interpretăm,
Cu toţii să ne prezentăm!
Bagheta fermecată nu va lipsi,
În timpul salutului ne va însoţi.”
Prezența:
Copiii se vor saluta atingându-i pe rând cu bagheta fermecată ( „ Bună dimineaţa, eu sunt …!”). Se va realiza prezenţa şi se va
specifica faptul că vor porni într-o călătorie plină de aventuri în lumea poveștilor, dar în drumul lor vor avea mai multe sarcini de
îndeplinit.
Folosind metoda „Cercul discuțiilor”, se cere copiilor să-și descrie starea emoțională în care se află Sunt vesel(ă)/ trist(ă) pentru
că.... Fiecare copil va motiva starea sa sufletească, iar grupa îl va sculta și vaputea să-i adreseze întrebări.
Calendarul naturii:
Prin metoda R.A.I. copiii sunt încurajați să comunice prin întrebări și răspunsuri. Participanții
se selectează ad-hoc printr-un
joc de aruncare-prindere a unei mingi ușoare. Copilul care aruncă mingea adresează o întrebare copilului care o prinde; acesta
răspunde la întrebare, după care o aruncă altui coleg, după acelaşi algoritm.
Se aşează jetoanele corespunzătoare la Calendarul naturii,se marchează ziua, luna,anul .
Înviorarea: Joc de mişcare: „ Dacă vreau…”
Mesajul zilei, „ Poveștile sunt farmecul copilăriei!”

Tranziţie: spre centre: „Bat din palme”


„După medalioanele purtate ,
Ghicim jocurile toate
La măsuţe ne-mpărţim
Şi la lucrăm noi pornim!”
La centrul ARTĂ se vor decora coifurile prin lipire de buline colorate.
La centru JOC DE ROL vor realiza puzzle cu imagini din povești.
La centru CONSTRUCȚII se va realiza gardul grădinii cu ajutorul materialelor puse la dispoziție.
La terminarea activităţilor pe centre se vor observa produsele realizate, se va aprecia modul de lucru. Se
vor aranja pe flanelograf elementele realizate. Se va efectua Turul galeriei.
Tranziție: Copiii se vor deplasa spre baie, recitând versurile:
„Rândul iute să-l formăm,
Frumos ne încolonăm
Spre baie cu toţii pornim,
Cu pași mărunți să păşim!”
Copiii intră în sala pentru a începe activitatea integrată DLC+DEC „ Aventuri în lumea poveștilor”
Activitatea integrată începe prin împărțirea copiilor în 2 grupe: grupa roșie și grupa galbenă, având semne distincte adecvate
temei: eșarfe roșii, respectiv eșarfe galbene. S-au pregătit traseele de urmat, marcate cu urme de pasi roșii și galbeni. Copiii, ajutați de
educatoare, se vor orienta după fiecare traseu. Vor fi întâmpinați de câte un personaj de poveste care cu ajutorul educatoarei le vor
comunica sarcinile de indeplinit, de a căror realizare depinde finalizarea cu succes a traseului. La fiecare sarcină îndeplinită, copiii vor
culege o față zâmbitoare. Copiii vor ajuta câte un personaj din poveștile cunoscute să iasă dintr-o anume situație, pentru ca să poată
participa la Carnavalul organizat la Palatul poveștilor, punctul de reunire a echipelor. Bineînțeles, la sfârșit,toți copiii vor participa la
Carnaval. Ei vor purta coifurile pe care le-au ornat la centrul ARTĂ. Fiecare copil va rosti câteva versuri care caracterizează câte un
personaj de poveste . În continuare, copiii cântă și dansează pe melodii adecvate.
Copiii vor porni pe traseul echipei lor, în şir indian, conduşi de liderul desemnat. Liderul are rolul de a supraveghea grupul,
modul de implicare a fiecărui copil în cadrul grupului.
Tranziție: Unu, doi, unu, doi
Activități liber alese (ALA 2): „Carnavalul poveștilor”- copiii își pun coifuri. Fiecare copil va rosti câteva versuri care
caracterizează personajul reprezentat. În continuare, copiii dansează pe melodii adecvate.

SECVENŢE ELEMENTE DE CONŢINUT


Sistem EVALUARE
DIDACTICE metodologic

Crearea condiţiilor necesare bunei desfăşurări a activităţii:


 Amenajarea spaţiului de desfăşurare a activităţii
1.Moment  Pregătirea materialelor pentru cele trei centre de interes.
organizatoric  Aranjarea copiilor în cerc. Observația
Întâlnirea de dimineață:
I.Salutul: Observarea
Educatoarea îi va saluta cu o baghetă magică pe copii: comportamentului
Buna dimineaţa, dragi copii, inițial;
În cerc să ne adunăm Conversația Frontal
Într-o aventură vom porni
Personaje dragi interpretăm,
Cu toţii să ne prezentăm!
Bagheta fermecată nu va lipsi,
În timpul salutului ne va însoţi.”
Prezența: Copiii se vor saluta atingându-i pe rând cu bagheta fermecată
( „ Bună dimineaţa, eu sunt …!”). Se va realiza prezenţa şi se va Exercițiul Frontal
specifica faptul că vor porni într-o călătorie plină de aventuri în lumea Observația
poveștilor, dar în drumul lor vor avea mai multe sarcini de îndeplinit. Conversația
Calendarul naturii: Prin metoda R.A.I. copiii sunt încurajați să
comunice prin întrebări și răspunsuri. Participanții se selectează ad-hoc
printr-un
joc de aruncare-prindere a unei mingi ușoare. Copilul care aruncă mingea
adresează o întrebare copilului care o prinde; acesta răspunde la întrebare,
după care o aruncă altui coleg, după acelaşi algoritm. Frontal
Se aşează jetoanele corespunzătoare la Calendarul naturii, marchează
ziua,luna,anul
Înviorarea: Joc de mişcare: „ Dacă vreau să cresc voinic
2.Captarea Fac gimnastică de mic...”
atenţiei II.Noutatea zilei: este un coşuleţ în care găsim un mesaj de la Zâna Observația
poveștilor. Mesajul este sub forma unei scrisori. Observarea
III. Mesajul zilei: comportamentului
„ Poveștile sunt farmecul copilăriei” Brainstorming- copiilor
Joc imaginativ: „ Daca-aș fi...(personaj de povești), mi-ar plăcea să ul
fiu...”
Prin procedeul” Mâna oarbă”, copiii vor extrage câte o steluță Conversația Frontală
colorată (galbenă, roșie, verde). Copiii vor trebui să identifice cărui centru
de interes „aparţin”, conform steluței de pe medalionul purtat:

„Astăzi, vă propun să pornim împreună într-o aventură plină de


3.Anunţarea surprize, la capătul căreia vom ajunge la Palatul poveștilor locul unde se Conversaţie Participă activ la
temei și a desfășoară Carnavalul personajelor. Drumul spre acest loc este presărat activitatea
obiectivelor de mai multe încercări, doar în urma rezolvării lor putem ajunge acolo. Să
pornim şi noi la drum pe cărare, alături de invitaţii surpriză ce ni se vor Explicația
alătura şi ne vor sprijini în depăşirea obstacolelor din timpul zilei. Vom
ajuta personajele din povești cunoscute.” În coşuleţ găsim o scisoare cu
mai multe indicii , care ne vor introduce în activitatea pe centre deschise
la ALA1.
Tranziţie: „ Bat din palme” Observația
Conversația
4.Prezentarea Vom trece în revistă fiecare centru în parte, cu discuții despre ce au de Observația
optimă a realizat și enumerarea materialelor disponibile. Conversaţia
conţinutului și
dirijarea învățării Artă:„Coiful piticului” Ascultă explicaţiile
Copiii vor decora coifurile prin lipire de buline colorate din educatoarei.
carton.
Construcții: “Gărduleț pentru grădina palatului”
Copiii vor realiza cu ajutorul bețelor de frigărui, fâșiilor din
material colorat, gărdulețul grădinii ( polistiren). Demonstrația Frontală
Joc de masă: „În lumea poveștilor!”
Copiii vor îmbina piesele de puzzle pentru a descoperi o scenă din Exercițiul Pe grupuri
poveste.
Copiii se vor așeza la măsuțe în funcție de medalioane. Copiilor li Individuală
se va explica și demonstra modul de lucru pe rând, urmând ca ei să
înceapă lucrul deodata. În timpul lucrului le voi da indicatii si îi voi Conversația
sprijini acolo unde este nevoie.
Se va realiza evaluarea activităţii de centrele de interes, iar Analiza lucrărilor
produsele realizate vor fi expuse printr-o expoziţie.
Tranziţie: Rândul iute să-l formăm, Aprecieri verbale
Frumos ne încolonăm
Spre baie cu toţii pornim,
Cu pași mărunți să păşim!”
Tranziție:
Copiii intră la următoarea activitate cântând cântecul..

b)A.D.E
DOMENIUL EXPERIENŢIAL : DLC+DEC

Copiii vor intra în sala de grupă cântând cântecul „O lume de


poveste”. Conversația
Se vor așeza pe pernuțe, timp în care voi intra în sala de grupă
costumată în Albă-ca-Zăpada.Voi aduce cu mine mai multe surprize. Prin Explicația
versurile:
„ Au fost odată ca niciodată
În lumea de poveste,
Și buni și răi, cum ne-a fost dat-
Aflați și spuneți cine este?” educatoarea îi
5. Explicarea poartă într-o conversație despre lumea basmelor.
jocului și fixarea Se anunță titlul jocului-„Aventuri în lumea poveștilor” și se explică
regulilor de joc regulile acestuia. Observarea
Copiii sunt împărțiți în 2 echipe: echipa roșie și echipa galbenă, comportamentului
având semne distincte adecvate temei: eșarfe roșii, respectiv eșarfe copiilor
galbene. S-au pregătit traseele de urmat, marcate cu urme de pasi rosii,
respectiv galbeni. Copiii, ajutați de educatoare, se vor orienta după traseu.
La punctele marcate vor fi întâmpinați de câte un personaj de poveste care
cu ajutorul educatoarei le vor comunica sarcinile de indeplinit, de a căror
realizare depinde finalizarea cu succes a traseului. La fiecare sarcină Explicația
îndeplinită, copiii vor primi o față zâmbitoare.Copiii vor ajuta câte un
personaj din poveștile cunoscute să iasă dintr-o anume situație, pentru ca
să poată participa la Carnavalul organizat la Palatul poveștilor, punctul de
reunire a echipelor.
Copiii vor porni pe traseul echipei lor, în şir indian, conduşi de
liderul desemnat. Liderul are rolul de a supraveghea grupul, modul de
implicare a fiecărui copil în cadrul grupului. Expunerea
Observația sistematică
Variante de joc: Explicația
a copiilor
6. Efectuarea Varianta1- Proba 1
jocului Conversația
demonstrativ Echipa roșie ajunge la căsuța piticilor din pădure. Aici o întâlnesc pe
Albă ca Zăpada. Ea este tristă pentru că a rătăcit un diamant pe care i-l
dăruiseră piticii. Se solicită copiilor să ia imaginea reprezentativă poveștii
și să sorteze din mai multe personaje puse la dispoziție pe cele care
corespund poveștii. Apoi se cere identificarea personajelor pozitive şi
negative, şi însuşirile acestora.

Echipa galbenă ajunge la căsuța celor trei iezi. Aici o întâlnesc pe


Capră care este supărată că și-a pierdut coșulețul cu care aducea de
mâncare iezilor. Se solicită copiilor să ia imaginea reprezentativă poveștii Demonstrația
și să aleagă din mai multe personaje puse la dispoziție pe cele care
corespund poveștii. Apoi se cere identificarea personajelor pozitive şi
negative, şi însuşirile acestora.

Varianta2 - Proba 2
Cântând cântecul „ Haideți, veniți cu noi...”, Echipa roșie ajunge la un
lac, unde, pe un bolovan stă supărat Ursul. Acesta îi roagă să-l ajute să-și
găsească coada. Exercițiul
Voi prezenta copiilor o planșă pe care sunt reprezentate imaginile a patru
activități diferite. Aceștia vor identifica imaginea și vor formula propoziții
adecvate imaginii.
Echipa galbenă ajunge la locul unde pe o buturugă stă Cocoșul, care
este trist că boierul i-a furat punguța cu cei doi bani.
Li se prezintă și lor o imagine cu patru activități diferite de echipa roșie. Explicația
Se cere formularea de propoziții adecvate. Conversația
Varianta3- Proba 3 - Piramida silabelor
Aplauze de grup
Cele două echipe ajung la Cenușăreasa, respectiv la Scufița Roșie, care
îi roagă pe copii să completeze piramida completând câte un nivel cu
imaginile jetoanelor.
1. Așezați la baza piramidei toate imaginile a căror denumire sunt Aprecieri verbale
Expunerea
cuvinte cu trei silabe
Demonstrația
2. Așezați pe următorul rând imaginile a căror denumire sunt cuvinte
formate din două silabe.

3. Așezați pe cel de-al treilea rând imaginile a căror denumire sunt


cuvinte formate dintr-o silabă.

Varianta 4 – Proba 3 Aplauze de grup


Cele două echipe ajung la piticul Somnorosul, respectiv Mutulică aceștia
s-au pierdut de ceilalți pitici și îi roagă pe copii să îi ajute. Fiecare echipă
va primi câte trei baloane. În ele se află un bilețel. Ei vor trebui să
recunoască povestea. Expunerea
Cui îi aparţine replica?Din ce poveste face parte? Exercițiul Aprecieri verbale

“ Mor, mor, mor, ce rău mă doare-acum Piramida


Mor, mor, mor, pe vulpe mă răzbun!
Mor, mor, mor, nimic n-am pescuit
Mor, mor, mor, de vulpe-s păcălit.”

“Recunosc, l-am păcălit,


Dar la peşte a poftit
Eu n-o să ma lecuiesc
Îmi place să păcălesc.”
Exercițiul
“Eu sunt vesela fetiţă Aplauze de grup
Ce am roşie scufiţă
La bunica am plecat Povestirea Aprecieri verbale
Cu coşuleţul încărcat.”

“Cred că mă cunoaşteţi bine


Eu sunt mare şi vestit
Şi pe iezi şi pe Scufiţă
Pe ei toţi i-am înghiţit.”

“Pe mama capră eu o ascult


Uşa eu nu o deschid
Ghiciţi oare cine sunt?”

„ Ştiţi că am avut o coadă


Era mare si stufoasă
Veneau toti ca să o vadă Aplauze de grup
De...că lumea-i curioasă
Şi o mai aveam şi acum
Aprecieri verbale
Dacă nu mă lăcomeam
Să pornesc noaptea la drum”

Varianta 5- Proba 5 Povestirea


Echipele ajung Vulpe, respectiv Lup, aceștia îi roagă pe copii să îi scape
de Prințul Întunericului, care îi ține prizonieri, cu promisiunea că de acum
încolo vor face fapte bune.
Cele două echipe primesc câte un cub, pe fiecare față a cubului se
regăsesc litere cunoscute de ei. Ei vor trebui să identifice litera și să spună
7. Obținerea un cuvânt care să înceapă cu sunetul respectiv.
performanței Ex. Litera B – cuvinte – blană, bancă, buturugă,

Tranziţie: Prin cantecul „ Câte unul pe cărare” se trece la urmatoarea Conversația


secvenţa a activitatii.

Cubul
DEC
„ Când credeam c-am terminat
Exercițiul
Am găsit încă un plic.
Conversați
Trebuie să ne grăbim
Spre palat ca să pornim.
Copiii sunt condusi la masutele de lucru, o vor găsi pe Degețica care îi
roagă pe copii să le redea tuturor personajelor întâlnite pe drumul către Aplauze de grup
palat, să le redăm strălucirea culorilor pentru a fi mai veseli. De aceea
haideți să le redăm coloritul viu, atât de plăcut și să îi facem veseli. Vor
lucra pe două grupe.
Conversația Aprecieri verbale
Copiii se grupează după preferințe la măsuța dorită. Cele două echipe
vor picta pe lemn, respectiv polistiren, imaginea personajelor întâlnite pe
drum. Copiii recită poezia „Culori fermecate”.
Explicația
Intuirea materialelor.
Copiii vor fi solicitaţi să recunoască şi să descrie materialele de pe mese :
bucăti din polistiren, lemn, pensule diferite mărimi, acuarele și pahar
Demonstrația Analiza produselor
pentru apă, șervețele.
8.Evaluarea activității
Pentru o activitate judicios desfasurata, îndemn copiii să realizeze
performanțelor
câteva exerciții pentru încalzirea mușchilor mici ai mâinii, apoi fiecare
grupă realizeaza sarcina propusa.
Copiii încep lucrul. Voi da indicaţii individuale şi colective dacă va Exercițiul
fi cazul.Activitatea se va desfăşura pe un fond muzical.
9.Încheierea
Toate produsele activității copiilor se așează la colțul „Artă” care se
activității Turul galeriei
transformă într-o galerie expozițională.
Degețica îî va recompensa cu câte un coif cu care vor fi invitați la
carnaval.
Se fac aprecieri asupra activităţii.
Copiii vor fi apreciaţi pentru modul de realizare a sarcinilor de pe
parcursul zilei.
c) ALA 2 Incheierea activitatii se face prin participarea copiilor la
Carnavalul poveștilor care se ține la Palatul Poveștilor, unde vor
interpreta diferite personaje.

S-ar putea să vă placă și