Sunteți pe pagina 1din 15

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “NicolaeTestemiţianu”

Catedra de Limbă Romană şi Terminologie Medicală

Portofoliu
La terminologia medicală latină

A studentului anului I
Gr.S1807: Nadejda GANDRABUR
Profesor: Eleonora ŞTEFÂRŢĂ
CUPRINS:
1.dinistoria medicinei si stomatologiei
2.NOMENCLATURA ANATOMICA
3.terminolOgia clinica
4.TERMINOLOGIA FARMACEUTICA
5.eseu
6.BIBLIOGRAFIE…
DIN ISTORIA MEDICINEI SI STOMATOLOGIEI

FONZI,Giuseppangelo Luciano s-a născut în Italia,la 13


iulie 1768.
Se mută în Franţa,alăturîndu-se ideilor revoluţionare,iar in
1975 deschide un cabinet stomatologic la Paris,unde pe
lîngă efectuarea cu succes a intervenţiilor chirurgicale orale
începe să confectioneze proteze.
Inteligent şi sociabil,dînd dovadă de măiestrie în domeniul
respectiv devine cunoscut în cele mai bune medii franceze
şi europene.
În 1797 publică o carte în engleză,în care descrie
porţelanul,care va fi folosit mai tîrziu ca material de
protezare de către discipolii săi.
Italianul stomatolog,la fel este creditat cu prima realizare a dintelui de porţelan
ars,dinte ce era fixat cu croşete de platină,în anii 1806-1808.
Folosind diferiţi oxizi de platin,aur şi magneziu,Fonzi reuşeşte să obţină nuanţe simile
dintilor naturali.
Lucrarea lui Fonzi a avut o importanță fundamentală în istoria stomatologiei: invenția
sa, de fapt, a revoluționat tehnologia protetică dentară și a oferit industriei, în special
engleză și americană, un model sigur pentru fabricarea dinților artificiali.
NOMENCLATURA ANATOMICA(ANGIOLOGIA)
TERMENI BINOMINALI:
1.Venasubclavia-vena subclavie:
Vena,ae-f,n.sing.,declinarea I
Subclavia,ae-f.,n.sing.,declinarea I
2.Venapalatina-vena palatina:
Vena,ae-f.,n.sing.,declinarea I-a
Palatina,ae-f.,n.sing.,declinarea I-a
3.Ventriculilateralis- ventriculul lateral:
Ventriculus,i-m.,n.sing.,declinareaa-II-a
Lateralis,e-m.,n.sing.,declinarea a-II-A
4.Vena cephalica-vena cefalica:
Vena,ae,-f.,n.sing.,declinarea a-I-a
Cephalica,ae,-f,n,sing.,declinarea a-I-a
5.Venaepulmonalis-vena pulmonara:
Vena,ae,-f,n.sing.,declinarea I
Pulmonalis,e-n.sing.,declinarea a-III-a

TERMENI POLINOMINALI:
1.Arteriaeiliacainterna-arterailiacainterna:
Arteria,ae-f,n.sing.,declinarea a-I-a
Iliacus ,a-um,n.sing.,declinarea a-II-a
Internus,a,um-n.sing,declinarea a-II-a
2.Venaesacralislateralis-vena sacralalaterala:
Vena,ae,-f.,n.sing.,declinarea a-I-a
Sacralis,e-f,n.sing.,drclinarea a III-a
3.Plexusvenosivertebrales-plexulvenos vertebral :
Plexus,us-m.,n.sing.,declinarea a-II-a
Venosi,us,a,um-n.sing..,declinarea a-II-a
Vertebralis,e-n.sing.,declinarea a-III-a
4.Venajugularisexterna-vena jugulara externa:
Vena,ae-f,n.sing.,declinarea I
Jugularis,e-n.sing.,declinarea III
Externa,us,um-n.sing.,declinarea I
5.Venasaphena magna-vena safena mare:
Vena,ae,-f,n.sing.,declinarea a I-a
Saphena,ae,-f.,n.sing.,declinarea a-I-a
Magna,ae-f..,n.sing.,declinarea a-I-a
6.Venasaphenaparva-vena safena mica:
Vena,ae-f.,n.sing.,declinarea I-a
Saphena,ae,-f.,n.sing.,declinarea I-a
Parva,ae-f.,n.sing.,declinarea I-a
7.Plexusaorticusabdominalis-plexul aortal abdominal:
Plexus,us,-m,n.sing.,declinarea II-a
Aorticus,a,um,n.sing.,declinarea II-a
Abdominalis,e,n.singular,declinarea a III-a
8.Plexus arcus aortae-plexularculuiaortei:
Plexus,us-m.,n.sing.,declinarea II-a
Arcus,us,-m,n.sing.,declinarea II-a
Aorta,ae,-f.,n.sing.,declinarea I-a
9.Plexusaorticusthoracicus-plexul aortal thoracic:
Plexus,us-m.,n.sing.,declinarea II-a
Aorticus,a,um-n.sing.,declinarea IV
Thoracicus,a,um-n.sing.,declinarea III
10.Retevenosumplantarae-reteauavenoasaplantara:
Rete,is,-n.,n.sing.,declinarea III-a
Venosum,us,a,n.sing.,declinarea II-a
Plantaria,ae,-f.,n.sing.,declinarea I-a

TERMINOLOGIA FARMACEUTICA:
Receptura (latina)
1.Rp:
TincturaConvallariae
TincturaValerianae 10 ml
Aqua Amygdalarumamararum 8 ml
Natriibromidi 3,0
Codeiniphosphatis 0,3
Misce.
Da.
Signa:Cate 5 picaturi de 3 oripezi
2.RP:
Theophylini 0,2
Butyrum Cacao 2,0
Miscefiatsuppositorum
Da talles doses numero 14
Signa:cite un supozitor de 3 oripezi.

3.rp.:
Sulfurispraecipitatus
Oleum Rusciana 1,0
Zincioxydi
Amyl Triticiana 2,5
Vaselini 20,0
Misceut fiat unguentum
Da.
Signa:a se aplicaunguentulcutanat.
4.RP.:
Camphorae 10 ml
Sachhari 0,25
Misceut fiat pulvis
Da talles doses numero 10 in capsulis
Signa:Cate o capsulainainte de mancare.
5.RP.:
Oleum Terebinthinae
Chloroformiiana 10,0
Lanolinianhydrici 15,0
Misceut fiat linimentum
Da.
Signa:pentrufrictiune.
6.RP.:
Barbital sodic
Anaesthesini 0,3
Phenobarbitali 0,005
Da tales doses nr.20 in tabulettis
Signa:Cate o pastila de 3 oripezi.

7.RP.:
Chloroformii
OleiHelianthiana 20 ml
Miscefiatlinimentum
Da.
Signa.
8.RP:
Ichtyoli 0,4
Zyncioxydi
AmyliTriticiana 10,0
UnguentiNapthalani 16,0
Misce,fiant pasta
Da.
Signa: De aaplicaperegiunileafectate ale pielii.
9.RP.:
Aceclidini 0,3
Vaselini ad 10,0
Miscefiatunguentum
Da.
Signa: Pentruuz extern.
10.RP.:
Rifamycinum 0,5
Da tales doses nr.20 in tabulettis
Signa:Cate 2 pastile 3 oripezi.
RECEPTURA (ROMANA):
1.RP.:
Sol.atropinasulfat 0,1%-1,0%
D.t.d. N.1 in ampule
S.s-c.Inboalaulceroasa a stomacului.
2.RP.:
Comprimateplatifilina 0,005
D.t.d N.10
S.intern.Cateuncomprimat de 3 oripezi in ulcer gastric.
3.RP.:
Tintura de Valeriana 20 ml,
D.t.d. picaturi
S.:Cate 15-20 de picaturi de 2 oripezi.
4.RP.:
Supozitoare “Anusol” NR.6
Sa fie eliberat.
Sa fie indicat:Cate 1 supozitorpenoapte.
5.RP.:
Maprotilina 0,01
D.t.d. N.10 in drajee
S.intern Cate undrajeupezi in anxietate.
6. RP.:
Comprimatpritinol 0,05
D.t.d Nr.9
S.intern .Cate uncomprimat in supraoboseala.
7.RP.:
Extract de odolean 0,3
Tinctura de revent 0,8
Barbital sodic 0,2
Apadistilatapana la 200 ml
Spirt etilic 20 ml
Amesteca.Elibereaza.
Indica:Cate o lingurita de 3 pezi.
8.RP.:
ComprimateClozapina 0.025
S.Itern.Cate o capsula de 3 oripezi.
9.RP.:
Solutie flumazenil 0,1%-0,0002ml
Elibereaza.
Indica:Incaz de psihoza/
10.RP.:
Drajerui “Revit” NR.10
Sa fie eliberat.
Indica:Cate un drajeu de 3 oripezi.

TERMENI FARMACEUTICI (5 BINOMINALI)


1. Valocordinum: Valleo”a fi sanatos”+cor,cordis-“inima”
2.Haematogenum: Haima,haimatus + o + gnnao “a da nastere,acrea”
3.Rosevinum: (lat.vincarosea “berbenoc” +in)
4.Spasmalgon: din gr. “Spasmos” care inseamnaspazma.+algos –durere +on
5.Cholenzymum-chole: din gr.bila + enzyme=enzima.

TERMENI FARMACEUTICI(5 POLINOMINALI)


1.SolutioCamphoraeoleasa – forma farmaceuticalichidaobtinuta la
dizolvareasubstanteimedicamentoase in solvent.
2.SuspensioZincioOxydi- sistemdispers,constituit din mediul de dispersie.
3.BriketumherbaeOrigani –produsobtinut din
preparareasaubrichetareapulberiicapatate din plantemedicinale.
4.CaramelDecamini- forma farmaceuticasolidapreparata din zahar,melasasi o
substanatamedicamentoasa.
5.AspeesioStreptocidi-pulbereextrafinasimplasaucompusapentruuz extern.

ElementeprepoZitive
1.Pseudotumor- (pseudo -fals)tumoare falsa
2.Microgastrica-(micr-mic)dimensiune mica a stomagului
3.Megalosplenia-(megal-mare)dimensiune mare a splinei
4.Anabiosis-(an-negatie)incetareafunctiilorvitale
5.Metatalamus-(met-dupa)situatdupa thalamus
6.Pericardium-(peri-din toatepartile)membranaseroasa care invelesteinima
7.Homologus-(homo-asemanator)asemanator
8.Panarthritis-(pan-intreg)inflamatietotala a articulatiilor
9.Xanthodermia-(xanth-galben)coloratiegalbena a pielei
10.Polyneuritis-(poly-maimulte)inflamatiamaimultorneri
ElementePostpozitive
1.Bacilluria-(uria-urina)prezentabacililor in urina
2.Cholecystotomia(tomia-deschidere,incizie)-deschidereaveziciibiliare
3.Cardiologia-(logos-stiinta)stiintadespremaladiilesistemului cardiac
4.Pediculosis-(osis-boala)invaziaorganismului cu paduchi
5.Myoma-(oma-tumoare)tumoaremusculara
6.Pneumocele-(cele-hernie)hernia plaminilor
7.Rhinorragia-(rragia-hemoragie)hemoragienazala
8.Odontonecrosis(necros-moarte)-mortificareatesutuluidentar
9.Venographia-(graphia-grafica)explorareradiografica a vanelor
10.Hormonotherapia-(therapia-terapie)tratamentcuhormoni
ESEU: PER ASPERA AD ASTRA….

Faimoasa frază latinească care în romînă ar suna astfel: <<prin greutăţi


pînă la stele…>> oglindeşte dorinţa irezistibilă de a ajunge la lucruri
mari,de neatins,prin muncă asiduă şi perseverenţă,depăşind cu orice preţ
dificulăţile şi obstacolele pe care viaţa uneori ni le impune cu atîta
crudelitate.
Se spune că prin muncă omul este slăvit;căci doar muncind zi de zi reuşim
să atingem scopurile propuse şi că odată ajunşi la culmile succesului ne
simţim oameni şi medici în adevăratul sens al cuvîntului.Să ştii să imbini
aceste două din urmă,însă,este o artă ce necesită efort-unul care inevitabil
duce spre stele!
E lungă şi grea calea desăvîrşirii,mai ales atunci cînd nu ai ca ceilalţi-două
aripi cu care să zbori şi să te protejeze,şi atunci eşti obligat să mergi!Astfel
şi procedăm,deoarece nimic nu poate stinge scînteia dorinţei de ajunge acei
oameni-medici ce reprezintă pentru societate o condiţie sine qua non…
Bibliografie:
1.Limba Latina sibazeleterminologieimedicale,Chisinău 2006
2.https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Fauchard
3.Anatomiaomului,volumulIII,Chisinău,ŞTEFĂNEŢ