Sunteți pe pagina 1din 1

Ștefan Diana-Andreea

Facultatea de Marketing
Master-Marketing Strategic
An 1, Grupa 1
Curs: Metode și Modele în Marketing

Un model de selecţie a mediilor şi suporturilor publicitare

Alegerea celor mai corespunzătoare medii şi suporturi publicitare care urmează să fie utilizate în
vederea realizării unui program de promovare reprezintă o decizie importantă ce trebuie luată de către
companie.

Pentru realizarea promovării trebuie în primul rând să definim cu atenţie segmentele de


consumatori potenţiali ai firmei care să reprezinte ţinta campaniei publicitare. Mediile de publicitate oferă
posibilitatea acoperirii fie a unui stat, a unei localităţi sau grup de localitati din cadrul unui stat.
Corespondenţa dintre mediile publicitare şi segmentele de consumatori potenţiali ai firmei spre care se
îndreaptă mesajele programului promoţional nu trebuie să fie însă numai de natură spaţială.

Un element important în selecţionarea corespunzătoare a mediilor şi suporturilor publicitare


trebuie să conţină gradul de efectivitate cu care acestea reuşesc să transmită mesajul publicitar. Factorii
decizionali ai realizării programului publicitar vor trebui să specifice care dintre mediile şi suporturile
publicitare vor fi selecţionate pentru transmiterea mesajelor publicitare şi cum vor fi combinate acestea.
Pentru efectuarea acestui obiectiv vor fi luate în considerare două cazuri şi anume:

 Încercarea de a reduce datele în câţiva parametrii, urmând ca mai apoi prin intermediul
unui algoritm matematic se încearcă găsirea unei soluţii optime;

 Urmărirea evaluării diferitelor alternative, fără a presupune în mod implicit atingerea


optimului, în final fiind aleasă cea mai bună alternativă.

Prezentarea detaliată a unui model de programare liniară care poate servi drept instrument pentru
luarea deciziilor promoţionale în care sunt folosite drept criteriu 1000 de persoane la care care poate
ajunge un mesaj publicitar. Conform acestui model, factorul de decizie stabileşte rangurile diferitelor
mijloace publicitare.

Cunoscutul instrument matematic, programarea liniară urmăreşte stabilirea maximului şi


minimului unei funcţii obiectiv în condiţiile respectării unor restricţii. În acest caz putem propune ca în
limita bugetului promoţional existent să realizăm un grad de expunere al mesajului publicitar cât mai
ridicat în cadrul segmentelor de piaţă vizate.

În concluzie modelul selecţionat poate să reprezinte un instrument util în deciziile de alegere a


mediile şi suporturile publicitare în vederea promovării unui produs său serviciu.

S-ar putea să vă placă și