Sunteți pe pagina 1din 15

UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIȘTE

Facultatea de Teologie Ortodoxa si Sțiintele Educației


Specializarea: PIPP

REPREZENTAREA. JOCUL SI ROLUL REGLATOR AL


REPREZENTĂRII ÎN ACTIVITATE ȘI
COMPORTAMENT

STUDENTI:CONSTANTIN MARCELA
GANEA MAGDA
CĂPĂȚÎNA ALEXANDRA
IOLU ANCUȚA-EMANUELA

Lect. Univ. dr. Claudia Vlaicu


Cuprins:
1. Definitia reprezentarii.

2. Jocul și rolul reglator al reprezentării în activitate și comportament.

3. Reprezentare și percepție. Asemănări și deosebiri.

4. Proprietățile reprezentărilor.

5. Rolul reprezentărilor în cunoaștere și activitate.

6. Bibliografie.
REPREZENTAREA

Reprezentarea este procesul cognitiv sensorial de semnalizare sub


forma unei imagini unitare, dar schematice, a însuşirilor concrete şi
caracteristice ale obiectelor şi fenomenelor, în absenţa acţiunii
directe a acestora asupra analizatorilor.
JOCUL SI ROLUL REGLATOR AL REPREZENTARII IN ACTIVITATE SI COMPORTAMENT

Jocul apelează și la capacitatea copilului de a lucra


cu simboluri, semne ce sunt atribuite obiectelor,
acțiunilor și faptelor ce desemnează altceva decât
sunt acestea în realitate.El operează cu reprezentări
în care investește și afectivitate și rațiune, nu este
un proces simplu de percepție. De cele mai multe
ori, prin joc are loc proiecția individului în rol:
copilul se joacă ,,de-a doctorul”, ,,de-a vânzatorul”,
imitând cele întamplate în realitate sau ceea ce el ar
fi dori să se întample.

(Maria Saramet, Psihopedagogia jocului, p.1)


REPREZENTARE ȘI PERCEPȚIE

ASEMANĂRI DEOSEBIRI

❖ Sunt fenomene intuitive, imagini ❖ Perceptia este o imagine primară(se formeaza


concrete ale unor obiecte sau fenomene. numai prin acțiunea directă a obiectelor
asupra organelor senzoriale), in timp ce
❖ Au efecte fiziologice. Atât percepția cât și reprezentarea este o imagine secundară
(inversul).
imaginea unei fripturi care declanșează
saliva. ❖ Perceptia este sincretică, semnalizând laolaltă
însușiri esențiale și neesențiale în timp ce
❖ Și imaginea, și percepția sunt intim reprezentarea operează o anumită selecție,
legate de mișcare. Dacă ne imaginăm un fiind mai schematică. (Un brad în reprezentare
buchet de flori, perceput anterior în nu este la fel de viu si complet redat ca în
dreapta noastră, ochii vor efectua o perceptive, dar se apropie mult de notele
ușoară deplasare spre dreapta. definitorii ale notiunii de brad).

❖ Limbajul are rol important: in cazul ❖ Percepția este vie, completă, intensă si stabilă,
perceptiei, are rol integrator, iar în cazul în timp ce reprezentarea este palidă, ștearsă,
fragmentata. Astfel, reprezentările vizuale se
reprezentarii, rol reglator. reduc la culorile fundamentale sau la
extremele spectrului cromatic, fiind sărace.
(Cosmovici, 1996, p.129)
(Cosmovici, 1996, p.130)
CLASIFICAREA REPREZENTARILOR
Poate fi realizată potrivit mai multor criterii, printre care se pot amintii:

1.Jean Piaget consideră că după prezenta elementului de noutate , există


reprezentari:

REPRODUCTIVE-bazate pe percepții anterioare, se realizeaza


cu ajutorul memoriei

ANTICIPATIVE-se referă la mișcari sau schimbări care au fost


încă percepute, sunt rezultatul operațiilor gândirii și
procedeelor imaginației
2.În funcție de predominarea unei modalitați senzoriale, există reprezentări:

VIZUALE-sunt cele mai numeroase pentru că au ca origine cel mai performant analizator,
vazul.

AUDITIVE-reproduc atât zgomote, cât și sunete muzicale, structurile melodice și cele


verbale.

KINESTEZICE-sunt imagini mentale ale propriilor mișcari în spațiu,


acompaniate de micromișcări ale mușchilor corespunzători, numite
acte ideomotorii.

GUSTATIVE
3.După gradul de generalitate, există reprezentări:

INDIVIDUALE, care reflectă imaginea unor obiecte, ființe etc. Deosebit


de semnificative pentru o anumita persoana.

GENERALE, care reflectă și caracteristici comune mai multor obiecte cu


ajutorul sintezei și operațiilor de clasificare. Conținutul lor este format
din însușiri semnificative, caracteristice, în timp ce conținutul noțiunilor
este format din însușiri esențiale și necesare.
4.După gradul de abstractizare, exista reprezentari:

CU GRAD MODERAT DE ABSTRACTIZARE, caracterizate prin


familiaritate, figurativitate, discursivitate perceptuală etc.

CU GRAD ÎNALT DE ABSTRACTIZARE, caracterizate prin


nefamiliaritate, grad înalt de abstractizare, discursivitate verbală,
detaliere prin mijloace verbale etc.
5. Din perspectiva evoluției ontogenetice, există reprezentari:

PRIMARE-bazate pe codul perceptive și întâlnite dominant


până la vârsta de 3 ani.

CONCEPTUALE-care au la bază un cod conceptual și apar între


3 și 10 ani.

FORMALE-care au la bază codul formal și apar în perioada


adolescenței.
OPERATIVITATEA
PANORAMIZAREA
FIGURATIVITATEA

PROPRIETĂȚILE REPREZENTĂRILOR

AUTONOMIA
CARACTERUL
SOCIAL INTEGRAREA
1.FIGURATIVITATEA. Reprezentarile redau ceea ce este tipic pentru un obiect,
caracteristicile care trec dincolo de exemplarele particulare dintr-o anumită clasă de obiecte.
Imaginea obținuta prin reprezentare este semnificativă pentru ceea ce obiectele au în comun.
Schematizarea și generalizarea prin care se ajunge la reprezentare nu trec însă dincolo de
configurațiile concrete, de posibilitatea identificării obiectuale.

2.OPERATIVITATEA. J. Piaget defineste reprezentarea ca o ,,reconstrucție operatorie’’ care nu


se poate realiza decât în prezența operațiilor intelectuale și a limbajului extern:
❑ Ne putem reprezenta in 2-3 minute derulari care în realizarea lor drează mult mai mult timp.

3.PANORAMIZAREA. Permite îmbinarea în imaginea mintală rezultată în urma procesului a


unor dimensiuni ale obiectelor care nu pot fi percepute la propriu decât succesiv (ex:un cub nu
poate fi perceput decât ca având 3 fețe, in timp ce la nivelul reprezentării se pot reda toate fețele
sale).
4.INTEGRAREA. La nivelul reprezentărilor se realizează o reunire a dimensiunii
sensibile cu cea intelectuală, astfel încât se poate aprecia că ,,fiecarei figuri îi corespunde
un sens și fiecărui sens o figură’’. (Mielu Zlate)

5.AUTONOMIA. Reprezentările pot deveni constrângătoare pentru comportamentul


individului, ele fiind receptate ca venind din lumea exterioară.

6.CARACTERUL SOCIAL. Reprezentările exprimă întotdeauna un fond cultural


comun, așa încât se pot pune în evidentă la nivelul lor componente sociale.
ROLUL REPREZENTĂRILOR ÎN CUNOAȘTERE ȘI ACTIVITATE
• Rolul deținut de reprezentări în cunoaștere este deosebit în masura în care se poate
afirma că majoritatea mecanismelor psihice au ca punct de plecare, ca punct de sprijin sau
chiar ca material concret reprezentările.
Au urmatoarele funcții:
-permit ,,progresul” percepției.
-constituie ,,materia prima” pentru gândire și operațiile sale,
pentru imaginație și procedeele acesteia.
-reprezintă un punct de plecare în evoluția gândirii, în masura
în care imaginea, scematizând datele percepției , ușurează
operațiile gândirii, în special abstractizarea, constituind un
intermediar în cunoasterea senzorială și percepții.
-permit concretizarea gândirii verbal-abstracte.
-constituie una dintre sursele de informație importante pentru
subiectul uman concret.
-definesc ceea ce este realitatea
-detine o funcție cathartică, adică de detensionare nervoasă,
chiar și pentru o perioadă scurtă de timp.
BIBLIOGRAFIE

➢ Manual PSIHOLOGIE pentru clasa a X-a, Editura


COVRIN, 2005, Autori:Elena Lupșa si Victor Bratu.
(pag.20-21)
➢ Cosmovici, A. PSIHOLOGIE GENERALĂ. Iași:Editura
POLIROM, 1996, (pag.129-130)
➢ PSIHOPEDAGOGIA JOCULUI, Maria Saramet, pag.1

S-ar putea să vă placă și