Sunteți pe pagina 1din 2

JURNAL REFLEXIV

1)
Aria curriculară: Matematică și știinte ale naturii/Clasa a II-a
Disciplina: Matematică și explorarea mediului
Unitatea de învatare: Bine te-am regăsit şcoală!
Subiect: Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 100.
Tipul lectiei: consolidare și sistematizare a cunoștintelor
Desfășurarea activității: reactualizarea cunoştinţelor folosind metoda RAI; prerezentarea
PPT despre plante, ghicitori matemetice, exerciţii de numărare, consolidarea cunoştinţelor s-a
realizat pe echipe, folosind metoda cubului avand următoarele cerinţe: efectuaţi, calculaţi şi
verificaţi prin metoda inversă, aflarea numărului necunoscut, probleme, compunere de probleme;
obţinerea performanţei s-a realizat prin rezolvarea unei fişe de lucru individual; evaluarea
activităţii.
Produse realizate: fișe de lucru pe echipe, fişe de evaluare.

2)

Aria curriculară: Consiliere şi orientare / Clasa a II-a


Disciplina: Dezvoltare personală
Unitatea de învățare: Bine te-am regăsit şcoală!
Subiectul: Eu şi ceilalţi
Tipul lecției: consolidare
Desfășurarea activității: captarea atenţiei: joc didactic “Creionul vorbitor” – fiecare elev
îşi spune numele însoţit de o însuţire care începe cu iniţiala numelui său; reactualizarea
cunoştinţelor:metoda brainstorming pornind de la întrebarea “Ce este un prieten?”; consolidarea
cunoştinţelor: colectivul a fost împărţit în 3 grupe, fiecare a realizat coroana unui copac prin
diferite tehnici (aplicarea amprentei palmei, aplicarea amprentei degetelor, decuparea palmei
individuale trasată pe hârtie colorată), joc didactic: “Baloane secretoase” (fiecare copil umflă un
balon, apoi scrie pe el, un lucru pe care nu-l cunoaşte nimeni. Desenează cât mai expresiv chipul
balonului, apoi îl dăruieşte unui coleg căruia vrea să-i împărtăşească secretul. Cel care va primi
balonul nu va spune nimănui secretul.); obţinerea performanţei: joc: ”Cine seamană cu mine?” (un
copil iese în fața clasei și ridică mâna dreaptă spunând ceva despre el. Copilul care are aceeași
preferință se va prinde de mâna dreaptă și va continua. Jocul se sfârșește când toți copiii prinși de
mână au format un cerc.)
Produse realizate: tablouri “Copacul prieteniei”

Ce am intenționat: să folosească corect terminologia specific operaţiilor de adunare şi


scădere; sî resolve correct exerciţii cu cele două operaţii, să afle numere neconoscute în cadrul
unor expresii matematice date; să resolve problem cu două operaţii, să enumere părţile componente
ale plantelor şi să specific rolul acestora, să compună problweme după expresii date, să se
caracterizeze pe el însuşi ca o persoană cu calităţi speciale, să realizeze o lucrare colectivă folosind
palma, să identifice comportamente care contribuie la întreţinerea unei prietenii, să scrie mesaje
de mulţumire colegilor.
Ce am obținut: o atenţie sporită şi un interes deosebit pentru realizarea activităţilor,
colaborare eficientă în cadrul grupelor formate, îndeplinirea obiectivelor propuse.

Ce reacții au avut elevii: au fost atraşi de jocurile introduce pe parcursul activităţilor, au


acut o reacţie pozitivă în realizarea sarcinilor,

Ce feedback am oferit elevilor: formularea clară şi corectă a mesajelor transmise,


încurajarea elevilor spre autoevaluare, acordarea de răspunsuri suggestive unde a fost cazul,
aprecierea verbal

Ce aș fi putut face mai bine: solicitarea mai intense a elevilor care au un ritm de asimilare
mai lent; folosirea mijloacelor TIC în scopul consolidării cunoştinţelor.

Ce îmi propun pentru data viitoare: folosirea şi a altor metode activ-participative pentru
atragea elevilor în cadrul activităţilor, utilizarea mijloacelor TIC pentru crearea unor activităţi
interactive.