Sunteți pe pagina 1din 12

Planificare la

disciplina
terapie ocupaţională

clasa a-I a B

Anul şcolar 2019-2020

PROF. EDUCATOR Holmanu Cosmin


ARIA CURRICULARĂ: TERAPIA EDUCAŢIONALĂ COMPLEXĂ ŞI INTEGRATĂ

DISCIPLINA: TERAPIE OCUPAŢIONALĂ

OBIECTIVE CADRU:

1. Exersarea abilităţilor psihomotrice generale prin intermediul acţiunilor de exlorare senzorială a mediului
înconjurător;
2. Aplicarea unor tehnici de lucru, folosind diverse materiale şi instrumente;
3. Realizarea şi aprecierea unor produse simple şi utile;
4. Exersarea conduitei independente pentru integrarea socială;

2
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ

1.1 Explorarea polisenzorială a mediului înconjurător;

1.2 Exersarea psihomotricităţii: - schema corporală;

- structuri perceptiv–motrice de bază (culoare – formă – mărime – orientare,


organizare şi structurare spaţio-temporală);

1.3 Exersarea gesturilor manuale fundamentale şi a coordonării motrice;

2.1 Manipularea instrumentelor specifice prelucrării materialelor;

2.2 Utilizarea materialelor de lucru în activitatea practică;

2.3 Exersarea tehnicilor de lucru utilizate în activităţile de terapie ocupaţională;

3.1 Învăţarea etapelor/operaţiilor de realizare a unor produse simple;

3.2 Realizarea de produse, utilizând tehnicile invăţate;

3.3 Analizarea, descrierea şi aprecierea produsului finit;

4.1 Exersarea deprinderilor de ordine şi igienă;

4.2 Exersarea conduitei independente prin activităţi cu caracter ergoterapeutic;

3
C.S.E.I „Alexandru Rosca” Piatra Neamt

Disciplina: Terapie ocupaţională

Înv. Educator: Holmanu Cosmin

Clasa: a-I a

Nr. de ore sapt.: 3 h

Anul şcolar: 2019-2020

Nr. total de ore: 99

PLANIFICARE ANUALĂ

Nr. crt. Unitatea de învăţare Obiective/competenţe Nr. de ore/clasa Obs.

1. Psihomotricitate şi explorare 1.1. Explorarea polisenzorială a mediului înconjurător 10


polisenzorială
1.2. Exersarea psihomotricităţii: schemă corporală; structuri
perceptiv-motrice de bază (culoare-formă-mărime-orientare,
organizare şi structurare spaţio-temporală)

4.1. Exersarea deprinderilor de ordine şi igienă

4
2. Motricitate generală 1.1. Explorarea polisenzorială a mediului înconjurător 10

1.3. Exersarea gesturilor manuale fundamentale şi a coordonării


motrice

2.3. Exersarea tehnicilor de lucru utilizate în activităţile de


terapie ocupaţională

3. Expresie grafică 1.3. Exersarea gesturilor manuale fundamentale şi a coordonării 8


motrice

2.1. Manipularea instrumentelor specifice prelucrării


materialelor

2.2. Utilizarea materialelor de lucru în activitatea practică

2.3. Exersarea tehnicilor de lucru utilizate în activităţile de


terapie ocupaţională

4.1. Exersarea deprinderilor de ordine şi igienă

4. Expresie plastică 1.3. Exersarea gesturilor manuale fundamentale şi a coordonării 25


motrice

2.1. Manipularea instrumentelor specifice prelucrării


materialelor

2.2. Utilizarea materialelor de lucru în activitatea practică

2.3. Exersarea tehnicilor de lucru utilizate în activităţile de


terapie ocupaţională

4.1. Exersarea deprinderilor de ordine şi igienă

5. Modelaj 2.1. Manipularea instrumentelor specifice prelucrării 8

5
materialelor

2.2. Utilizarea materialelor de lucru în activitatea practică

2.3. Exersarea tehnicilor de lucru utilizate în activităţile de


terapie ocupaţională

3.1. Învăţarea etapelor/operaţiilor de realizare a unor produse


simple

3.2. Realizarea de produse, utilizând tehnicile învăţate

3.3. Analizarea, descrierea şi aprecierea produsului finit

6. Abilităţi manuale 2.1. Manipularea instrumentelor specifice prelucrării 30


materialelor

2.2. Utilizarea materialelor de lucru în activitatea practică

2.3. Exersarea tehnicilor de lucru utilizate în activităţile de


terapie ocupaţională

3.1. Învăţarea etapelor/operaţiilor de realizare a unor produse


simple

3.2. Realizarea de produse, utilizând tehnicile învăţate

3.3. Analizarea, descrierea şi aprecierea produsului finit

4.1. Exersarea deprinderilor de ordine şi igienă

4.2. Exersarea conduitei independente prin activităţi cu caracter


ergoterapeutic

7. Evaluare 8

6
C.S.E.I „Alexandru Rosca” Piatra Neamt

Disciplina: Terapie ocupaţională

Înv. Educator: Holmanu Cosmin

Clasa: a-I a

Nr. de ore sapt.: 3 h

Anul şcolar: 2019-2020

Nr. total de ore: 42

PLANIFICARE SEMESTRUL I
NR. UNITATEA DE OBIECTIVE/COMPETENŢE CONŢINUTURI NR. SĂPTĂMÂNA OBS.
CRT. ÎNVĂŢARE ORE

Evaluare iniţială 4 S1

1. Psihomotricitate şi 1.1. Explorarea polisenzorială a mediului Schema corporală 10 S2


explorare înconjurător
polisenzorială Orientare şi organizare S3
1.2. Exersarea psihomotricităţii: schemă corporală; spaţială
structuri perceptiv-motrice de bază (culoare-formă-
mărime-orientare, organizare şi structurare spaţio- Orientare şi organizare
temporală S4 - S5
temporală)

4.1. Exersarea deprinderilor de ordine şi igienă Discriminare auditivă


S6

2. Motricitate 1.1. Explorarea polisenzorială a mediului Gesturile fundamentale 10 S7


generală înconjurător
Activităţi de manipulare S8

7
1.3 Exersarea gesturilor manuale fundamentale şi a Conduita şi structura
coordonării motrice perceptiv motrică de
formă S9
2.3. Exersarea tehnicilor de lucru utilizate în
activităţile de terapie ocupaţională Mimă şi pantomă

Jocuri de imitaţie
S10
Muzica şi dansul
S11

3. Expresie grafică 1.3. Exersarea gesturilor manuale fundamentale şi a Desene figurative 8 S12
coordonării motrice
Desene schematizate S13
2.1. Manipularea instrumentelor specifice
prelucrării materialelor Divertisment grafic

2.2. Utilizarea materialelor de lucru în activitatea


practică

2.3. Exersarea tehnicilor de lucru utilizate în


activităţile de terapie ocupaţională

4.1. Exersarea deprinderilor de ordine şi igienă

4. Expresie plastică 1.3. Exersarea gesturilor manuale fundamentale şi a Conduita şi structura 10 S15
coordonării motrice perceptiv motrică de
culoare
2.1. Manipularea instrumentelor specifice
prelucrării materialelor Desene libere cu
instrumente şi materiale S14
2.2. Utilizarea materialelor de lucru în activitatea diferite
practică

8
2.3. Exersarea tehnicilor de lucru utilizate în Desen tematic cu
activităţile de terapie ocupaţională instrumente şi materiale
diferite
4.1. Exersarea deprinderilor de ordine şi igienă

9
C.S.E.I „Alexandru Rosca” Piatra Neamt

Disciplina: Terapie ocupaţională

Înv. Educator: Holmanu Cosmin

Clasa: a-I a

Nr. de ore sapt.: 3 h

Anul şcolar: 2019-2020

Nr. total de ore: 57 PLANIFICARE SEMESTRUL II

NR. UNITATEA DE OBIECTIVE/COMPETENŢE CONŢINUTURI NR. SĂPTĂMÂNA OBS.


CRT. ÎNVĂŢARE ORE

4. Expresie plastică 1.3. Exersarea gesturilor manuale Pictura digitală 15 S15


fundamentale şi a coordonării
motrice

2.1. Manipularea instrumentelor Pictură după model cu instrumente şi S16


specifice prelucrării materialelor materiale diferite

2.2. Utilizarea materialelor de lucru


în activitatea practică Desen ornamental şi decorativ
S17
2.3. Exersarea tehnicilor de lucru
utilizate în activităţile de terapie
ocupaţională Desen după natură
S18
4.1. Exersarea deprinderilor de
ordine şi igienă

10
5. Modelaj 2.1. Manipularea instrumentelor Modelare cu plastilină/lut/aluat 8 S19
specifice prelucrării materialelor
S20
2.2. Utilizarea materialelor de lucru
în activitatea practică S21

2.3. Exersarea tehnicilor de lucru


utilizate în activităţile de terapie
ocupaţională

3.1. Învăţarea etapelor/operaţiilor de


realizare a unor produse simple

3.2. Realizarea de produse, utilizând


tehnicile învăţate

3.3. Analizarea, descrierea şi


aprecierea produsului finit

6. Abilităţi manuale 2.1. Manipularea instrumentelor Identificarea materialelor din natură şi 30 S22
specifice prelucrării materialelor gruparea după diferite criterii.

2.2. Utilizarea materialelor de lucru Îngrijirea plantelor.


în activitatea practică
Activităţi de ecologizare.
2.3. Exersarea tehnicilor de lucru S23
utilizate în activităţile de terapie Tehnici de lucru cu materiale din
S24
ocupaţională natură

3.1. Învăţarea etapelor/operaţiilor de Hârtia – însusiri


S25

11
realizare a unor produse simple Hârtia - tehnici de lucru: S26

3.2. Realizarea de produse, utilizând - Lipitura simplă S27


tehnicile învăţate
- Rupere şi lipire S28
3.3. Analizarea, descrierea şi
- Rupere si mototolire S29
aprecierea produsului finit

4.1. Exersarea deprinderilor de - Decupare după contur/şablon şi S30


ordine şi igienă lipire
S31
4.2. Exersarea conduitei - Tehnica colajului
S32
independente prin activităţi cu - Tehnica origami
caracter ergoterapeutic
- Tehnici combinate

Ambalare cadouri

Fire - însuşiri

Fire - tehnici de lucru: răsucire,


împletire în 3, 4, tăiere, lipire,
înnodare, şnuruire, cusături simple

7. Evaluare 4 S33

12