Sunteți pe pagina 1din 9

Indicativ Titlul reglementărilor

Bitumuri, răşini, vaseline şi unsori consistente. Determinarea


STAS 37/67
punctului de curgere şi de picurare
Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. Determinarea
SR ISO 37/97
caracteristicilor de efort – deformaţie la tracţiune
Materiale hidroizolante bitumate.
SR 137/95
Reguli şi metode de verificare
Lucrări de drumuri.
SR 174/1/97 Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate executate la cald.
Condiţii tehnice de calitate.
Lucrări de drumuri.
Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate executate la cald.
SR 174/2/97
Condiţii tehnice pentru prepararea şi punerea în operă a
mixturilor asfaltice şi recepţia îmbrăcăminţilor.
Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminţi bituminoase turnate,
STAS 175/87
executate la cald. Condiţii tehnice generale de calitate.
SR ISO 188/01 Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. Încercări de îmbătrânire
(STAS 5152/82) accelerată şi rezistenţă la căldură.
SR EN 196/1/95 Metode de încercare ale cimenturilor
(STAS 227/6/86) Partea 1: Determinarea rezistenţelor mecanice.
Metode de încercare ale cimenturilor.
SR EN 196/2/95
Partea 2: Analiza chimică a cimenturilor.
Metode de încercări ale cimenturilor.
SR EN 196/3/95
Partea 3: Determinarea timpului de priză şi a stabilităţii
Metode de încercare a cimenturilor. Determinarea fineţei de
SR EN 196/6-94
măcinare.
Metode de încercare ale cimenturilor.
SR EN 196/7/95
Metode de prelevare şi pregătire a probelor de ciment.
Cimenturi. Încercări fizice. Determinarea fineţii de măcinări
SR 277/2/94
prin cernere pe proba de 100 g.
SR 227/5/96 Cimenturi. Încercări fizice. Determinarea căldurii de hidratare.
Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru
SR EN 288/3/95 +A1/99
materiale metalice. Partea 3: Verificarea procedurii de sudare cu
(STAS 11400/1/88)
arc electric a oţelurilor
SR 388/95 Ciment Portland.
STAS 404/1/01 Ţevi din oţel fără sudură laminate la cald
Produse de oţel pentru armarea betonului. Oţel beton laminat la
STAS 438/1/89
cald. Mărci şi condiţii tehnice de calitate.
Produse de oţel pentru armarea betonului. Sârmă rotundă
STAS 438/2/91
trefilată.
SR 438/3/98 Produse de oţel pentru armarea betonului. Plase sudate.
Oţeluri de uz general pentru construcţii. Condiţii tehnice
STAS 500/1/89
generale de calitate.
STAS 500/2/80 Oţeluri de uz general pentru construcţii. Mărci.
Oţeluri de uz general pentru construcţii rezistente la coroziune
STAS 500/3/80
atmosferică. Mărci.
SR EN ISO 527/1/00 Materiale plastice. Determinarea proprietăţilor de tracţiune.
(STAS 6642/73) Partea 1: Principii generale
Materiale plastice. Determinarea proprietăţilor de tracţiune.
SR EN ISO 527/2/00
Partea 2: Condiţii de încercare a materialelor plastice pentru
(STAS 6642/73)
injecţie şi extrudare.
2
STAS 539/79 Filer de calcar, filer de cretă şi filer de var stins în pulbere.
SR 662/02 Lucrări de drumuri. Agregate naturale de balastieră.
SR 667/01 Agregate naturale şi piatră prelucrată pentru lucrări de drumuri.
(SR 667/97) Condiţii tehnice de calitate.
STAS 790/84 Apă pentru betoane şi mortare.
STAS 796/89 Nituri. Condiţii tehnice generale de calitate.
STAS 797/80 Nituri de oţel. Nit cu cap semirotund. Dimensiuni.
STAS 802/80 Nituri de oţel. Nit cu cap semirotund. Dimensiuni.
SR ISO 812/01 Cauciuc vulcanizat. Determinarea fragilităţii la temperatură
(STAS 8204/73) joasă.
Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. Determinarea deformării
SR ISO 815 + A1/95
remanente după compresiune la temperaturi ambiante, ridicate
(STAS 815/88)
sau scăzute.
Oţeluri de carbon de calitate pentru tratament termic, destinate
STAS 880/88
construcţiei de maşini. Mărci şi condiţii tehnice de calitate.
STAS 1030/85 Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuială.
Sudarea metalelor. Electrozi înveliţi pentru sudarea cu arc
STAS 1125/1/91
electric. Condiţii tehnice generale de calitate.
STAS 1126/87 Sudarea metalelor. Sârmă plină de oţel pentru sudare.
Încercări pe betoane. Încercări pe betonul întărit. Determinarea
STAS 1275/88
rezistenţelor mecanice.
STAS 1139/87 Borduri de beton
SR 1500/96 Cimenturi compozite uzuale de tip II, III, IV, şi V.
STAS 1545/89 Poduri pentru străzi şi şosele, pasarele. Acţiuni.
STAS 1552/78 Încercările metalelor. Încercarea la compresiune.
Agregate naturale grele pentru betoane şi mortare cu lianţi
STAS 1667/76
minerali.
Încercări pe betoane. Încercări pe betonul proaspăt.
STAS 1759/88 Determinarea densităţii aparente, a lucrabilităţii, a conţinutului
de agregate fine şi a începutului de priză.
Construcţii de beton, beton armat şi beton precomprimat Tipul
STAS 1799/88 şi frecvenţa verificărilor calităţii materialelor şi betoanelor
destinate executării lucrărilor de construcţii.
SR ISO 1817/00 Cauciuc vulcanizat. Determinarea acţiunii lichidelor.
STAS 1844/75 Poduri metalice de şosea. Prescripţii de proiectare.
Poduri metalice de cale ferată.
SR 1911/97
Prescripţii de proiectare.
Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare.
STAS 1913/13/83
Încercarea Proctor.
SR 1944/1/99 Instalaţii de ridicat. Cârlige simple forate, cu tijă.
(STAS 1944/88) Partea 1: Condiţii tehnice pentru materiale, executare şi livrare
Instalaţii de ridicat. Cârlige simple forate, cu tijă.
SR 1944/2/99
Partea 2: Cârlige cu tija semiprelucrată
Instalaţii de ridicat. Cârlige simple forate, cu tijă.
SR 1944/3/00
Partea 3: Cârlige cu tija filetată
Instalaţii de ridicat. Cârlige simple forate, cu tijă.
SR 1944/4/99
Partea 4: Filet rotund
Lucrări de drumuri. Stâlpi de ghidare şi parapete. Prescripţii
STAS1948/1/91
generale de proiectare şi amplasare pe drumuri
Lucrări de drumuri. Parapete pe Prescripţii generale de
SR1948/2/95
proiectare şi amplasare pe drumuri
SR ISO 2409/94 Vopsele şi lacuri. Încercarea la caroiaj.
STAS 2410/90 Accesorii metalici pentru mobilier.
3
(STAS 2409/51) Broaşte simple cu zăvor. Dimensiuni
Teren de fundare. Piloţi foraţi de diametru mare. Prescripţii
STAS 2561/4/90
generale de proiectare, execuţie şi recepţie.
Organe de asamblare filetate. Caracteristici mecanice şi metode
STAS 2700/3/89
de încercare pentru şuruburi şi prezoane.
Lucrări de zidărie. Zidărie din piatră naturală. Prescripţii de
STAS 2917/79
alcătuire.
STAS 2924/91 Poduri de şosea. Gabarite.
Cimenturi cu căldură de hidratare limitată si cu rezistenţă la
SR 3011/96
agresivitatea apelor cu conţinut de sulfaţi.
STAS 3165/80 Nituri de oţel. Nituri cu cap înecat. Dimensiuni.
STAS 3220/89 Poduri de cale ferată. Convoaie tip.
STAS 3221/86 Poduri de şosea. Convoaie tip şi clase de încărcare.
Betoane de ciment. Prescripţii pentru stabilirea gradului de
STAS 3349/1/83
agresivitate a apei.
Betoane de ciment. Prescripţii pentru stabilirea agresivităţii apei
STAS 3349/2/83
faţă de betoanele construcţiilor hidroenergetice.
Poduri metalice de cale ferată şi şosea. Suprastructuri nituite.
STAS 3461/83
Prescripţii de execuţie.
STAS 3622/86 Betoane de ciment. Clasificare.
SR ISO 3755/94 Oţeluri nealiate turnate pentru construcţii metalice de uz general
Poduri metalice de cale ferată şi şosea. Aparate de reazem din
STAS 4031/77
oţel turnat. Condiţii tehnice de execuţie şi montaj.
Poduri din beton armat şi beton precomprimat, de cale ferată şi
STAS 4031/2/75
şosea. Aparate de reazem din oţel.
STAS 4071/89 Piuliţe hexagonale. Clasele de execuţie A şi B.
STAS 4272/89 Şurub cu cap hexagonal. Clasele de execuţie A şi B.
STAS 4392/84 Căi ferate normale. Gabarite.
Agregate naturale pentru mortare şi betoane cu lianţi minerali.
STAS 4606/80
“Metode de încercare”.
Guri de scurgere din fontă
STAS 4834/86
pentru poduri.
Lucrări de artă. Hidroizolaţii. Prescripţii de proiectare sau
STAS 5088/75
execuţie.
STAS 5089/71 Produse de piatră naturală pentru construcţii. Terminologie.
STAS 5090/83 Pietre naturale pentru construcţii. Clasificare.
STAS 5200/2/91 Şaibe plate. Plan general de dimensiuni.
STAS 5200/3/91 Şaibe plate. Serie de dimensiuni reduse. Clasa de execuţie A.
STAS 5200/4/91 Şaibe plate. Serie de dimensiuni normale. Clasa de execuţie A.
STAS 5200/5/91 Şaibe plate. Serie de dimensiuni mari. Clasa de execuţie A şi C
Încercări de betoane. Încercări pe betonul proaspăt.
STAS 5479/88
Determinarea conţinutului de aer oclus.
STAS 5626/92 Poduri. Terminologie.
STAS 5690/80 Materiale plastice. Determinarea absorbţiei de apă.
STAS 5800/80 Travertin de Carpinis
Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheţ. Zonarea
STAS 6054/77
teritoriului României.
Sârme de oţel şi produse din sârmă pentru beton precomprimat
STAS 6482/1/73
Reguli pentru verificarea calităţii.
Sârme din oţel şi produse din sârmă pentru beton precomprimat
STAS 6482/2/80
Sârmă netedă.
STAS 6482/3/80 Sârme din oţel şi produse din sârmă pentru beton precomprimat
4
Sârmă amprentată.
Sârme din oţel şi produse din sârmă pentru b. p.recomprimat
STAS 6482/4/80
Toroane.
STAS 6567/89 Travertin de Borsec
Încercările metalelor. Încercarea la tracţiune a oţelului beton, a
STAS 6605/78
sârmei şi produselor din sârmă pentru beton precomprimat
STAS 6615/1/74 Adezivi pe bază de elastomeri. Determinarea vâscozităţii.
Elemente prefabricate de beton. Beton armat şi beton
STAS 6657/1/89
precomprimat. Condiţii tehnice generale de calitate.
Construcţii civile, industriale, agrozootehnice. Toleranţe şi
STAS 7009/79
asamblări în construcţii. Terminologie.
SR 7055/96 Ciment Portland alb
Elemente de prefabricate din beton armat şi beton
STAS 7484/74
precomprimat. Piloţi
SR ISO 7619/01 Cauciuc. Determinarea durităţii de întindere folosind
(STAS 5441/2/74) dispozitive portabile.
Tipare metalice pentru elemente prefabricate din beton, beton
STAS 7721/90
armat şi beton precomprimat Condiţii tehnice de calitate.
Oţeluri pentru ţevi fără sudură, de uz general. Mărci şi condiţii
STAS 8183-80
de calitate.
STAS R 8542/79 Alegerea oţelurilor pentru construcţii metalice.
STAS 8289-90 Tuneluri. Tehnologie. Clasificare.
STAS 8482/89 Travertin de Geoagiu
Construcţii civile, industriale, agrozootehnice. Toleranţe şi
STAS 8600/79
asamblări în construcţii. Sistem de toleranţe.
Emulsii bituminoase cationice cu rupere rapidă pentru lucrările
STAS 8877/72
de drumuri.
Poduri de cale ferată şi şosea. Îmbinări cu şuruburi de înaltă
STAS 9330/84
rezistenţă. Prescripţii de proiectare şi execuţie.
Poduri metalice de cale ferată şi şosea. Suprastructuri sudate.
STAS 9407/75
Prescripţii de execuţie.
Elastomeri vulcanizaţi. Determinarea rezistenţei la fisurare
STAS R 9449/74
datorită ozonului, în condiţii statice.
STAS 9532/1/74 Examinarea sudorilor. Prescripţii generale.
Examinarea sudorilor. Examenul practic al sudorilor pentru
STAS 9532/3/74
fontă.
SR EN ISO 9692/2/00 Sudare şi procedee conexe. Pregătirea îmbinării. Partea 2.
(STAS 6726/85) Sudare cu arc electric sub strat de flux a oţelurilor.
Materiale metalice. Încercarea la tracţiune.
SR EN 10002/1/95
Partea 1: Metoda de încercare (la temperatură ambiantă)
Materiale metalice. Încercarea la încovoiere prin şoc pe
SR EN 10045/1/93 epruveta Charpy.
Partea 1: Metoda de încercare.
Acţiuni în construcţii. Clasificarea şi gruparea acţiunilor pentru
STAS 10101/OB/87
podurile de cale ferată şi de şosea.
STAS 10101/1/78 Acţiuni în construcţii. Greutăţi tehnice şi încărcări permanente.
Construcţii civile şi industriale. Calculul şi alcătuirea
STAS 10107/0/90 elementelor structurale din beton, beton armat şi beton
precomprimat
Construcţii civile, industriale şi agricole. Planşee curente din
STAS 10107/2/92 plăci şi grinzi din beton armat. şi beton precomprimat
Prescripţii de calcul şi alcătuire.
STAS 10111/1/77 Poduri de cale ferată şi şosea. Infrastructuri de zidărie din beton
5
şi beton armat. Prescripţii de proiectare.
Poduri de cale ferată şi şosea. Suprastructuri de zidărie din
STAS 10111/2/87 beton şi beton armat şi beton precomprimat Prescripţii de
proiectare.
Produse laminate la cald din oţeluri de construcţii sudabile, cu
SR EN 10113/1/95 granulaţie fină.
Partea 1: Condiţii generale de livrare.
Protecţia contra coroziunii a construcţiilor supraterane din oţel.
STAS 10166/1/77
Pregătirea mecanică a suprafeţelor.
Poduri de cale ferată şi şosea. Aparate de reazem din neopren
STAS 10167/83
armat.
Protecţia contra coroziunii a construcţiilor din oţel supraterane.
STAS 10702/1/83
Acoperiri protectoare. Condiţii tehnice generale
SR 11100/1-93 Zonare seismică. Macrozonarea teritoriului României.
Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminţi bituminoase pentru calea pe
STAS 11348/87
pod. Condiţii tehnice generale de calitate.
Verificarea tehnologiilor de sudare cu arc electric a îmbinărilor
STAS 11400/3/89
ţeavă-placă tubulară executate din oţeluri
Table groase de oţel pentru elementele principale ale podurilor
STAS 12187/88
şi viaductelor.
Materiale metalice . Încercarea la încovoiere prin şoc. Epruvete
SR 13170/93
speciale şi metode de evaluare.
SR ISO 14284/99
Fonte şi oţeluri. Prelevarea şi pregătirea probelor pentru
(STAS 2015/1/83 şi STAS
determinarea compoziţiei chimice.
2015/2/85)
Sudare cu arc electric cu electrod învelit, sudare cu arc electric
SR EN 29692/94 în mediu de gaz protector şi sudare cu gaze prin topire.
Pregătirea pieselor de îmbinat de oţel.
6

Nr.
Indicativ Titlul reglementării Publicată în
Crt.
Instrucţiuni pentru proiectarea şi executarea Buletinul Construcţiilor
P 106/85
beretelor pentru fundarea construcţiilor nr. 7/85
Buletinul Construcţiilor
Normativ pentru realizarea pe timp friguros a
C 16/84 nr. 6/85 cu precizări în
lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente.
nr. 7/86
Instrucţiuni tehnice privind procedeele de Buletinul Construcţiilor
C 149/87 remedierea defectelor pentru elemente de beton şi nr. 5/87
beton armat.
Instrucţiuni tehnice pentru executarea zidăriilor Buletinul Construcţiilor
C 193/79
din piatră brută. nr. 9/79
Buletinul Construcţiilor
Normativ privind proiectarea şi executarea
P 10/86 nr.1/87, modificări în
lucrărilor de fundaţii directe la construcţii
nr. 3/87
Cod de practică pentru executarea lucrărilor din Buletinul Construcţiilor
NE 012/99
beton, beton armat şi beton precomprimat Aprobat Nr. 8,9/99 şi nr. 10/99
(C 140/86)
de MLPAT cu ordinul nr. 39/14/24 august 1999
Cod de practică pentru execuţia elementelor Aprobat MLPTL cu
NE 013/2002 prefabricate din beton, beton armat şi beton ordinul nr. 451 din
precomprimat 26.03.2002
Normativ departamental pentru proiectarea
PD 34 - 71
chesoanelor deschise de beton şi beton armat
Normativ pentru execuţia şi recepţia fundaţiilor pe
CD 22 - 66
chesoane deschise şi cu aer comprimat
Ancorarea armăturilor cu răşini sintetice la Buletinul Construcţiilor
ST 042/2001 lucrările de consolidare a elementelor şi nr. 12/2002
structurilor din beton armat(proiectare, execuţie)
Normativ pentru verificarea calităţii lucrărilor de Buletinul Construcţiilor
C 56/85
construcţii aferente nr. 1 – 2/86
Instrucţiuni tehnice pentru sudarea armăturilor din Buletinul Construcţiilor
oţel beton. nr. 7/83
C 28/83
Ordinul de aprobare a C 28/99 nr. 63/N/99 cu Buletinul Construcţiilor
valabilitate de la data publicării. nr.13/01
Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din Buletinul Construcţiilor
C 150/99
oţel ale construcţiilor civile, industriale şi agricole nr. 7/00
Ordin M.T. M.O
497/98 .
446/
23
noie
mbri
e
199
8–
Part
ea I
Ordi
n al
mini
7
strul
ui
tran
spor
turil
or
pent
ru
apro
bare
a
Nor
mati
vulu
i
privi
nd
cara
cteri
stici
le
tehn
ice
ale
bitu
mul
ui
nepa
rafin
os
pent
ru
dru
muri
AND 546/99 Ordi
nul B.TR. 15/02
Dire
ctor
ului
Gen
eral
al
A.N
.D.
nr.
47
din
3
mai
199
9
Nor
mati
v
privi
8
nd
exec
uţia
la
cald
a
îmbr
ăcă
minţ
ilor
bitu
min
oase
pent
ru
cale
a pe
pod
Instr
ucţi
uni
tehn
ice
pent
ru
utili
zare
a
mixt
urilo
r
asfal
tice
cu
bitu
AND 569/02 m
mod
ifica
t cu
CA
PS
la
cale
a pe
pod
uri
şi la
îmbr
ăcă
minţ
i
rutie
re.
Normativ privind execuţia şi controlul calităţii B.TR. 17/2002
AND 577/02
hidroizolaţiei la poduri
9