Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea de învățare este UNIT 8: HOME AND AWAY – clasa a VIII-a.

Ce am intenționat?

Am intenționat desfășurarea unor activități de învățare pentru a dezvolta competențele


specifice, pornind de la competențele cheie.

Competențele specifice sunt: 1.1. Selectare de idei din înregistrări audio – video, 2.2.
Participarea la scurte conversații pe tema dată, 3.1. Deducerea din context a semnificației
cuvintelor necunoscute, 3.3. Identificarea sensului global, 3.4. Manifestarea interesului
pentru înțelegerea textului.- About environment and pollution (1h)

Competențele specifice sunt: 1.2. Integrarea în schimbul verbal și 3.1. Deducerea din
context a semnificației cuvintelor și utilizarea lor în contexte online.  –Countable and
uncountable nouns; Articles (1h)

Am folosit fișe de lucru cu exerciții de tip fill in the gaps,, fie pe grupe, fie individual,

 Elevii au emis păreri, aprecieri și au argumentat pro sau contra afirmațiile din dezbateri .

Ce am obținut?

Elevii au urmărit  cu interes și și-au exprimat propriile opinii în legătură cu materialul
vizionat și tema propusă. Au rezolvat sarcinile de lucru din fișele de lucru și  au ascultat
cântecul interpretat de Michael Jackson – Don’t kill the world, iar pe baza acestuia au
rezolvat o sarcină de lucru.

Ce reacții au avut elevii? (pozitive / negative)

Reacțiile elevilor au fost pozitive, au devenit mai conștienți în legătură cu problemele


mediului înconjurător.  Elevii au răspuns pozitiv la activitățile propuse, , dar au recapitulat
și au învățat prin joc.

Ce feed back am oferit elevilor?

Elevii au fost încurajați să participe la activitate, fiecare după capacitățile sale.  Au lucrat
fie individual, fie în echipă, au utilizat computerul pentru rezolvarea de sarcini, iar aceasta
le-a oferit șansa depășirii unor bariere autoimpuse. Feedbackul din partea profesorului a
fost unul pozitiv, elevii fiind încurajați să participe activ și să se implice în activitățile
propuse.  

 Ce îmi propun pentru data viitoare?

Să propun activități care să implice mai mult elevii, să folosesc materiale care să le
stimulez creativitatea. Voi încerca să găsesc și alte activități care să-i determine să se
implice personal la realizarea unui proiect, să participe activ ,chiar dacă uneori greșesc în
scris sau în exprimare.

S-ar putea să vă placă și