Sunteți pe pagina 1din 38

1

POIM – PROGRAM OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE 2014 – 2020

CEF Transport –2019 Call

Danube Transnational Programme – 3rd Call

Horizon 2020 – 2020 February Call

2
Valoare estimata
Proiecte aflate in pregătire si care vor fi demarate in anul 2020 (mil. euro):

1. Extinderea la patru benzi a drumului dintre Poarta 7 si joncțiunea obiectivului “Pod rutier la km 0+540 22,5
a Canalului Dunăre – Marea Neagra” cu drumul care realizează legătura intre Poarta 9 si Poarta 8 spre
zona de nord a Portului Constanta
2. Modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice in Portul Constanta 22,3
2’’. SF Modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice in Portul Constanta – ETAPA a II-A 0,5
3. Extindere la patru benzi de circulație a drumului existent intre Poarta 10 Bis si Poarta 10 10,4
4. Cheu de acostare adiacent canal de legătura intre danele 85 – 89 24,0
5. Asistenta tehnica pregătire proiect Master Plan al infrastructurii rutiere si de acces in Portul Constanta 0,5

Total: 80,2 mil euro

3
1. Extinderea la patru benzi a drumului dintre Poarta 7 si joncțiunea
obiectivului “Pod rutier la km 0+540 a Canalului Dunăre – Marea Neagra” cu
drumul care realizează legătura intre Poarta 9 si Poarta 8 spre zona de nord
a Portului Constanta

Durata SF + Cerere finanțare: 6 luni (fără per pt avize)


Elaborator: TPF INGINERIE SRL – TPF GETINSA EURESTUDIOS SRL
Valoare estimata investiție: 22,5 mil. Euro (var. IV de traseu)
Durata execuție proiect: 36 luni

Stadiu proiect:
S-a elaborat Studiu de traseu care prezinta cinci variante de traseu. Având in vedere faptul ca
proiectul implica exproprieri de terenuri, aparținând atat primăriilor Constanta si Agigea, cat si
privaților, se analizează traseul optim din punct de vedere al impactului minim asupra
terenurilor cat si care sa asigure o fluenta a circulatiei in Port.

S-au realizat studii de teren, expertize.

Documentația se revizuiește avand in vedere condiționările impuse de Regionala CF


Constanta si Avizul Statului Major (in curs de emitere)
4
2. Modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice in Portul Constanta
Valoare estimata investiție : 22,3 mil. Euro
Durata execuție proiect: 36 luni

Obiective:
1. Rețeaua electrica –echipamente principale
- Înnoirea a 80% din toata rețeaua electrica;
- Construirea unei stații noi de transformare de 110/20/6 kV 2x40 MVA;
- Instalarea unui sistem SCADA de gestionare a alimentarii cu electricitate, legat de Portul de
Nord, Portul Fluvial si Portul de Sud;
- Ridicarea tensiunii din rețeaua de distribuție de la 6 kV la 20 kV;

2. Rețeaua electrica MT
- Înlocuirea a 75% din cablurile MT;

3. Rețeaua electrica JT
- Înlocuirea a 75% din cablurile JT;

4. Iluminatul exterior
- Înlocuirea a 70% din instalația de iluminat.
5
2. Modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice in Portul Constanta

Stadiu proiect:

Studiul de Fezabilitate avizat in CTE APM din data de 30.10.2018 a analizat 3 soluții de alimentare.
In lipsa avizului operatorului zonal, nu s-a optat pentru o anumita varianta. Varianta agreata trebuie sa fie in concordanta cu soluția
recomandata prin Avizul Tehnic de Racordare, care va fi emis de e-Distributie.

Studiul de solutie elaborat de catre E-DD, sustinut in CTE E-DD in data de 04.07.2019, nu a analizat soluția agreata de CN APM SA,
respectiv realizarea unei noi stații de transformare 110/20 kV. In urma contestației Beneficiarului, Studiul a fost reavizat in CTE e-
Distributie in data de 31.10.2019 in urma agrearii solutiei tehnice de catre ambele parti. Avand in vedere ca E-Distributie solutie
drept de folosinta cu titlu gratuit pentru terenurile ocupate de instalatiile realizate pe tarif de racordare, CN APM Constanta
analizeaza aceasta posibilitate. ATR se va emite dupa solutionarea acestei chestiuni.

Definitivarea Studiului de Fezabilitate este posibila numai după emiterea ATR, conform celor mai sus mentionate.

Proiectantul va pregăti si va depune Aplicația de finanțare după reavizarea SF.

6
3. Extindere la patru benzi de circulație a drumului existent intre Poarta 10 Bis si
Poarta 10
Valoarea investiției: 10,4 mil. euro
Durata execuție proiect: 36 luni

Obiectiv:
- asigurarea continuității traficului care se derulează pe 4 benzi de circulație pe noul pod rutier
de la Km 0+540 al CDMN si in interiorul portului Constanta Sud după accesul, pe la noua poarta
de acces 10 bis pana la joncțiunea cu accesul actual de la poarta 10.
Lucrări:
• Drum extins la 4 benzi intre Poarta 10 bis si zona din spatele Porții 10: 800 m;
• Lucrări de deviere ale rețelelor de utilități magistrale, care se afla pe amplasamentul
viitorului drum ;
• Amenajarea racordării noului drum extins la 4 benzi cu bretelele de acces intrare/iesire de la
Poarta 10bis: 1700 m2.
Stadiu proiect:
- Programare avizare SF revizuit in CTE MTIC

7
4. Cheu de acostare adiacent canal de legătura intre danele 85 – 89 (S16 – Master Plan Portul Constanta)

Valoare estimata*: 24 mil. euro


Având in vedere ca teritoriul actual este închiriat unui operator economic,
se va analiza împreuna cu Consiliul Concurentei schema de ajutor de stat

Obiective:

- Construcția unui nou mol între Danele nr. 85 și 89, folosind pereți din
blocuri de beton adaptați celor trei niveluri diferite ale apei de la mol.

- Construirea unei platforme de lucru relativ mici în spatele cheului și


asigurarea unei zone de depozitare pentru mărfurile manipulate.

- Îmbunătățirea accesului rutier către noul mol.

8
5. Asistenta tehnica
pregătire proiect Master
Plan al infrastructurii
rutiere si de acces in
Portul Constanta

Valoare documentații tehnice:


0,5 mil. Euro

Durata execuție proiect: 6 luni

9
PROIECTUL DIONYSUS –
“Integrating Danube Region into Smart & Sustainable Multi-modal & Intermodal Transport
Chains” (continuarea proiectului DAPHNE)
Obiectivul principal al proiectului este integrarea Dunării in mod inteligent si sustenabil in lanțurile de transport multi si intermodale
din cadrul coridoarelor de transport definite de Uniunea Europeană pentru zonele Central si Est-Europene, pentru transportul
mărfurilor si persoanelor.
Promotor proiect: ProDanube Romania
Stadiu proiect:
Proiectul este depus in cadrul apelului de proiecte nr. 3 al Programului Transnațional Dunărea, se asteapta comunicarea listei
proiectelor admise.

Rezultate proiect: studii in domeniul IT si portuar


Buget CN APM SA = 198.000 euro
Valoare estimata proiect: aprox. 5 mil. Euro;

10
PROIECTUL SISTER –
„Smart dIgital twinS for European mariTimE poRtS” - Conceptul de „smart digital twin” in
porturile maritime europene
Obiectivul principal al proiectului SISTER este dezvoltarea și implementarea unei construcții portuare Digital Twin într-un port maritim
real al UE.
În acest scop vor fi explorate bazele teoretice emergente, metodele și prototipurile de cercetare, definite și combinate cu soluții de
ultimă generație pentru a favoriza sustenabilitatea industrială a diferitelor faze de construcție și menținerea rezultatelor acestora,
concentrându-se pe susținerea reactivă / acțiuni proactive care cresc eficiența energetică, alocarea resurselor, reducerea costurilor,
siguranța și securitatea.
SISTER va fi adaptat la particularitățile conceptului de „digital twinning” și la aplicațiile sale privind operațiunile din porturile maritime
ale UE prin studierea și abordarea pe scară largă, a provocărilor tehnice, etice și legislative inerente ale ciclului de viață al proiectului.
Promotor proiect: Indra Spania
Stadiu proiect: Proiectul este depus in cadrul apelului de proiecte din luna februarie 2020 al programului Horizon 2020. CN APM SA
Constanta a invitat ca parteneri in cadrul proiectului si un operator privat – Comvex si Universitatea Maritima Constanta

Rezultate proiect: studii in domeniul IT si portuar

Buget CN APM SA = 160.000 euro 11


Valoare estimata proiect: aprox. 6 mil. Euro;
PROIECTUL EALING ACTION –
European flagship action for cold ironing in ports
Initiativa europeana pentru implementarea conceptului de “cold ironing” in porturi
Obiective:
- dezvoltarea unor instalații cold ironing și electrice în mai multe porturi ale UE aparținând diferitelor bazine maritime
- evaluarea performanțele operaționale și de mediu ale acestor instalatii dpdv al încărcării diferitelor nave (ro ro / ro pax / container /
croazieră
- să se creeze legătura cu sectorul transportului maritim, pentru a dezvolta o abordare comună și armonizată in cadrul UE
Promotor proiect: OCEAN FINANCE Grecia
Stadiu proiect:
Proiectul se afla in curs de pregătire in vederea depunerii pentru obținerea finanțării europene in cadrul apelului de proiecte CEF
Transport Map Call 2019.
Rezultate proiect: studii in domeniul cold ironing
Buget CN APM SA: 100.000 euro
Valoare estimata proiect: aprox. 5 mil. euro
12
Achiziție complex de dragaj și studiu de fezabilitate lucrări de dragaje de investiții în
Porturile Constanța, Midia si Mangalia
Obiective:
Obiectivul implementării proiectului il reprezintă asigurarea condițiilor de navigație în siguranță si impune ca șenalele de acces,
bazinele de manevră și bazinele danelor să aibă dimensiunile și adâncimile corespunzătoare tipurilor de nave care circulă în port, în
corelație cu adâncimea de fundare a cheurilor. În consecință, C.N. APM S.A., prin serviciul specializat, monitorizează, în permanență,
prin măsurători hidrografice, adâncimile din bazinele și șenalele porturilor maritime, iar prin prelucrarea datelor obținute se întocmesc
planuri batimetrice care se transmit către autorități și către toți factorii interesați.
Complexul de dragaj va rezulta din revizuirea studiului de fezabilitate "Nave multifuncționale pentru colectarea reziduurilor de la nave,
depoluare bazine portuare si intervenție in caz de incendiu la navele și instalațiile plutitoare, în porturile Constanța, Midia și Mangalia"
elaborat în anul 2015 de către IPTANA SA, revizie ce va constitui documentatie suport a Aplicatiei de finantare.
Stadiu proiect:
Proiectul se afla in curs de pregătire in vederea depunerii pentru obținerea finanțării europene pentru achizitia complexului de dragaj
si realizarea studiilor in cadrul apelului de proiecte CEF Transport Map Call 2019. Implementarea proiectului, respectiv executia
propriu-zisa a lucrarilor de dragaj, este programata pentru finantare in cadrul viitorului Program Operational Transport 2021 – 2027.
Rezultate proiect: studiu si cerere de finantare complex de dragaj
Valoare estimata implementare proiect: aprox. 10 mil. Euro
Valoare estimata studii + cerere de finantare CEF: 70.000 lei 13
Achiziție sistem de urmărire a comportării in timp de tip special (cu senzori optici si
magneto-elastici), sistem de iluminat arhitectural si sistem integrat de monitorizare”,
aferent obiectivului de investiții „Pod rutier la km 0+540 al CDMN”
Obiective:
In vederea îndeplinirii activității de urmărire speciala a comportării in timpul exploatării a obiectivului de investiții „Pod rutier la km la
km 0+540 al Canalului Dunăre – Marea Neagra și lucrări aferente infrastructurii rutiere și de acces în Portul Constanța” rezultate din
proiectul realizat de Search Corporation (noiembrie 2013) – varianta optima, este necesara achiziția unui sistem de urmărire cu
senzori optici si magneto-elastici, in completarea celui deja existent.
Obiectivul principal al instalației de iluminat arhitectural, este acela de a pune in valoare, elementele arhitectonice ale noului pod
hobanat, respectiv pilonii si hobanele de susținere a tablierului.
Stadiu proiect:
Proiectul se afla in curs de pregătire in vederea depunerii pentru obținerea finanțării europene pentru realizarea studiilor, expertizelor
si implementarea proiectului si este programata in cadrul apelului de proiecte CEF Transport Map Call 2019.
Rezultate proiect: studiu si cerere de finantare senzori (etapa a 2a) si iluminat arhitectural pod
Valoare estimata implementare proiect: aprox. 1 mil. Euro
Valoare estimata studii + cerere de finantare CEF: 70.000 lei
14
1. Consolidarea, stabilizarea şi amenajarea zonei adiacente (faleza) Portului Constanța între porțile de acces 3 şi 7 – 19,1 mil. euro
2. Terminalul de barje – Etapa a II-a – 37,3 mil. euro
3. Cheu la gura de acces a Canalului Dunare-Marea Neagra (spre portul de lucru) - 17 mil. euro
4. Implementare Master Plan al infrastructurii rutiere si de acces in Portul Constanta - 70 – 100 mil. euro
5. Modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice in Portul Constanta – ETAPA a II-A - 45,8 mil. euro
6. Implementare proiect “Extindere şi modernizare infrastructură de apă şi canalizare” - 20 mil. euro
7. Reabilitare Digul de Larg din Portul Constanța - 23,6 mil. euro
8. Reabilitare Digul de Nord din Portul Constanta - 25 mil. euro
9. Dezvoltarea capacității feroviare in stația cf Constanta Port Terminal ferry – boat - 8,1 mil. euro
10. Dublarea liniei c.f. Agigea Ecluză – Constanţa ferry-boat şi sistematizarea punctului de racord Agigea Ecluză - 5 mil. euro
11. Revizie a Master Plan al Portului Constanța corelat cu noul Plan Urbanistic Zonal si Master Planul infrastructurii rutiere si de
acces in Portul Constanta - 0,5 mil. euro
12. Amenajare Centru Expozițional in Portul Constanta si reabilitare cladiri de patrimoniu - 5 mil. euro
13. Proiecte digitalizare (e-transport – Port Community System, etc) - 15 mil. euro

Total: 321,4 mil euro


15
1. Consolidarea, stabilizarea şi amenajarea zonei adiacente (faleza) Portului Constanța între porțile de acces 3 şi 7
Valoare estimata investiție : 19,1 mil. Euro
Durata execuție proiect: 36 luni

Obiective:
Investitia consta in lucrari
consolidare, stabilizare si
amenajare a zonei
adiacente Portului
Constanta (faleza port) in
zona dintre portile de acces
3 si 7

16
2. Terminalul de barje – Etapa a II-a
Valoare estimata investiție : 37,3 mil. Euro
Durata execuție proiect: 36 luni

Obiective:
Extinderea terminalului de barje pentru a se evita aglomerarea bazinului
maritimo-fluvial.
Acoperirea cererii de trafic prognozat pe căi navigabile interne
Asigurarea unor dotări dedicate exclusiv împingătoarelor de la terminalul
de aşteptare al barjelor, inclusiv spaţiile rezervate.

Lucrări:
Construirea de noi dane (aşteptarebarje și cheuri de pregătire) de-a lungul
„bazinului insulei”
Alimentarea cu energie electrica şi apă a cheurilor de aşteptare a barjelor
Finalizarea danelor pentru împingătoare şi remorchere, între danele nr. 99
şi 100 şi crearea de teritorii pentru construirea zonei rezervate terminalului
flotei portuare de nave tehnice.

17
3. Cheu la gura de acces a Canalului Dunare-Marea Neagra (spre portul de lucru)
Valoare estimata investiție : 17 mil. Euro
Durata execuție proiect: 36 luni

Obiective:
Prin crearea noului acces în Portul Constanța Sud - Agigea prin
Poarta 10bis, aflată aproape de danele DPL2 și DPL1,
dezvoltarea de noi zone portuare, inclusiv de noi dane în
această zonă poate deveni atractivă și poate trezi interesul
unor noi investitori pentru dezvoltarea de noi activități de
manipulare a mărfurilor în apropierea intrării în Canalul Dunăre
- Marea Neagră.

Lucrări:
Extinderea molului în direcția NE, către intrarea Canalului
Dunăre - Marea Neagră, prin construcția unui cheu nou.
Construirea unei platforme de lucru și de spații de depozitare în
spatele molului.
Asigurarea de drumuri de acces exclusive de la podul rutier
către noul terminal.
18
4. Implementare Master Plan al infrastructurii rutiere si de acces in Portul Constanta (lucrari drumuri si pasaje)
Valoare estimata investiție : 70 - 100 mil. Euro
Durata execuție proiect: 4 ani
A. Lucrări de reparații la poduri si pasaje:
1. Pasaj poarta 3: L=252m; 2. Pasaj pe drumul dintre poarta 3 si poarta 5, (tunel CF_Poarta 4): L=44m;

Comentarii:
2. Pasaj pe drumul dinspre poarta 3 si poarta 5 (tunel CF poarta 4) – in planul anual de achizitii sectoriale 2019 a fost inclusa achizitia „Lucrari de
reparatii capitale Pasaj Superior la Poarta 4 (Expertiza Tehnica, Actualizare Proiect si Executia Lucrarilor) – procedura a fost anulata din lipsa
de ofertanti, se reia in anul 2020. Exista PT elaborat in 2013 (S.T.R.), necesar a fi revizuit.
19
4. Implementare Master Plan al infrastructurii rutiere si de acces in Portul Constanta
A. Lucrari de reparatii la poduri si pasaje:
3. Pasaj poarta 5, acces la mol I: L=256m; 4. Pasaj poarta 5, acces la mol III, (Pasaj Baza Tehnica): L=372m;

5. Pasaj la rădăcina molurilor III, IV si V: L=1015m; 6. Pasaj poarta 6: L=95m;

3,4,5 - Pasaj poarta 5, acces la mol I, Pasaj poarta 5, acces la mol III (Pasaj Baza Tehnica), Pasaj la radacina molurilor III, IV si V - s-au
semnat contracte pentru intocmirea expertizelor tehnice. Pe baza acestora se vor identifica lucrarile necesare de consolidare, reabilitare,
modernizare. 20
4. Implementare Master Plan al infrastructurii rutiere si de acces in Portul Constanta
A. Lucrări de reparații la poduri si pasaje:
7. Pasaj pe drumul dintre poarta 6 si poarta 5, (Pasaj 8. Pasaj “Vasile Pistolea”
Curba Mare + prelungire Pasaj Curba Mare): L=84m

7. Pasaj pe drumul dinspre poarta 6 si poarta 5 – reprezinta de fapt doua pasaje, Pasaj Curba Mare si Prelungire Pasaj Curba Mare. Pentru Pasajul
Curba Mare (cel din dreapta, cu o deschidere) exista contract pentru realizare lucrari RK cu termen de finalizare 2020. Pentru Prelungire Pasaj
Curba Mare s-a semnat contractul pentru intocmire expertiza tehnica. In PAAS 2020 este inclusa achizitia Proiectare si executie RK Prelungire
Pasaj la Curba Mare.
8. Pasajul Rutier Denivelat „Vasile Pistolea” – Este in curs de intocmire raportul de Expertiza Tehnica. In PAAS 2020 este inclusa achizitia
„Proiectare + Executie RK Pasaj Rutier Denivelat „Vasile Pistolea”.
21
4. Implementare Master Plan al infrastructurii rutiere si de acces in Portul Constanta
B. Lucrari de reparatii drumuri in Portul Nou Constanta Nord: 8320 m
1. Drum acces pe Mol V, intre pasaj Poarta 6 si Danele 78-79: 2800 m

2. Rampa acces pasaj la rădăcina molurilor III, IV, V, către Minmetal:


380m; 2

3. Rampa acces pasaj la rădăcina molurilor III, IV, V, către Dana 64 – Mol
V, (Minmetal): 440m;
4. Rampa acces pasaj la rădăcina molurilor III, IV, V, către Dana 53 – Mol
IV, (Frial-Chimpex): 480m;

22
4. Implementare Master Plan al infrastructurii rutiere si de acces in Portul Constanta
B. Lucrari de reparatii drumuri in Portul Nou Constanta Nord: 8320 m
5. Drum de acces pasaj Poarta 5, catre Danele 31–33-Mol I, 6. Drum acces radacina Mol II–Mol III, Petromar–Socep–Umex–Minmetal:
(Terminal cereale USA): 520m; 1400m

7. Drum de legatura
Poarta 6 – Poarta 7:
1100m;
23
4. Implementare Master Plan al infrastructurii rutiere si de acces in Portul Constanta
B. Lucrări de reparații drumuri in Portul
Comentarii: Identificarea tronsoanelor de drum, in conformitate cu inventar Cadastru Port Constanta:
Nou Constanta Nord: 8320 m
1. Tronson 60, 61, 62, 63 Drum intre Pasaj Poarta 6 spre Danele 78-79, pana la Farul Rosu;
2, 3, 4. Tronson 59, 58, 57 Drumuri bretea coborare pasaj;
8. Drum de legătura fosta Stație de 5. Tronson 46 Drum Pasaj Poarta 5 pana la incinta USA;
betoane – Pasaj Curba Mare: 1200m; 6. Tronson 47, 49 Drum baza Pasaj Poarta 5 printre sediul Petromar si Socep, pana la poarta de
acces Mol 2 + Drum colt magazie Mol 2 – intersectie cu drumul de pe Mol 3;
7. Tronson 66 Drum de legatura Poarta 6 – Poarta 7;
8. Tronson 53 Drum prin spate Cantina Port Nou, Pompieri Militari, pana la rampa Pasaj Curba Mare.
Tronsonul 66, (pozitia 7), a fost inclus in Studiul de Fezabilitate „Extinderea la 4 benzi a drumului
dintre Poarta 7 si jonctiunea obiectivului “Pod rutier la km 0+540 a Canalului Dunare-Marea Neagra“ cu
drumul care realizeaza legatura intre Poarta 9 si Poarta 8 spre zona de Nord a Portului Constanta”, realizat
de IPTANA in anul 2011.
In SF, in cadrul modernizarii acestui tronson de drum erau incluse:
➢ „Extinderea la 4 benzi a drumului existent din interiorul portului care face legatura cu portul Constanta
Nord”;
➢ „Sens giratoriu in capatul de Nord al drumului existent care face legatura dintre poarta 7 si portul
Constanta Nord”.

24
4. Implementare Master Plan al infrastructurii rutiere si de acces in Portul Constanta
C. Lucrări de reparații drumuri in Portul Nou Constanta Nord: 8320 m
9. Drum prin incinta Comvex, către Danele 89-93, (Tomini – 10. Drum de legătura intre drumul Poarta 9 – Poarta 7/Bazin Fluvio-maritim
Metal Services): 1400m; si Danele 94-99, inclusiv Bazinul de remorchere: 1400m

25
4. Implementare Master Plan al infrastructurii rutiere si de acces in Portul Constanta
C. Lucrari de reparatii drumuri in Portul Nou Constanta Nord: 8320 m 12. Drum exterior de legatura intre racord Pod CDMN si Poarta
11. Drum de acces dinspre drumul Poarta 7 – Poarta 6 catre Rampa 9:1100m;
ecologica – Comvex: 400m; 13. Drum acces Pasaj CF linie Comvex – Danele 100 – 101: 450m;
14. Drum acces Pasaj CF linie Comvex – Danele 102 – 103: 270m.

13
12

14

26
4. Implementare Master Plan al infrastructurii rutiere si de acces in Portul Constanta
C. Lucrari de reparatii drumuri in Portul Nou Constanta Nord: 8320 m

Comentariu: Identificarea tronsoanelor de drum, in conformitate cu inventar Cadastu Port Constanta:


1. Drumul este in proprietatea Comvex si traverseaza incinta Comvex catre Danele 89-93. Acest drum se poate prelungi pana la cca.
3000m, astfel incat sa se poata realiza jonctiunea cu Dana 99 – Terminal de remorchere, inclusiv cu un pasaj CF la nivel peste linia
Comvex, realizandu-se in acelasi timp jonctiunea cu drumul Poarta 9 – Poarta 7 din interiorul portului;
2. Tronsonul de drum „10”, ar realiza o legatura directa dinspre Poarta 9 si/sau 7 spre utilizatorii Danelor 94-99, inclusiv operatorii Bazinului
de remorchere, fara a mai tranzita incinta Comvex pe tronsonul de drum 9.
3. Tronson 64 Drum de acces la rampa ecologica – Comvex;
4. Tronson 67 Drum de la racord Pod CDMN la Poarta 9.

27
4. Implementare Master Plan al infrastructurii rutiere si de acces in Portul Constanta
D. Lucrari de reparatii drumuri in Portul Vechi Constanta: L=2550m
15. Drum adiacent pe latura de Vest a Silozurilor Saligny pana la 16. Drum de acces Dana 19 – Dana 22: 450m
Pasaj Poarta 5: 2100m

Comentarii: Identificarea tronsoanelor de drum, in conformitate cu inventar Cadastru Port Constanta:


15. Tronson 32 + 37 + 42 + 43 + 46
16. Tronson 34 + 40

28
4. Implementare Master Plan al infrastructurii rutiere si de acces in Portul Constanta
E. Lucrari de reparatii drumuri in Portul Constanta Sud: L=2700m
19. Acces rutier pe latura de Vest a Incintei nr. 3 din Portul Constanta Sud:
17. Drumul de acces Poarta 10 – Pasaj CF Romtrans: L=600m 830m
18. Drum acces Mol IS - Romtrans, din drumul de acces Poarta 10: L=950m

29
4. Implementare Master Plan al infrastructurii rutiere si de acces in Portul Constanta
E. Lucrari de reparatii drumuri in Portul Constanta Sud: L=2700m Comentarii: Pentru tronsoanele de drum 17 si 18, s-au realizat Proiecte Tehnice,
20. Drum acces Incinta CSCT pana la parcare TIR-uri: 320 m inclusiv Detalii de executie, de catre IPTANA SA, in anul 2008, astfel:
17. Dublarea la 4 benzi a drumului de acces principal din zona viitorului sens
giratoriu situat in zona Portii nr. 10, pana la incinta APM Terminals;
18. Dublarea la 4 benzi a drumului de acces desprins din drumul principal spre
Molul 1S si 1A.
19. Pentru acest tronson de drum a fost realizat un proiect, (la STR). In PAAS
2020 este inclusa achizitia „Acces rutier pe latura de Vest a Incintei nr. 3 din
Portul Constanta Sud (Actualizare Proiect si Executia lucrarilor).

Identificarea tronsoanelor de drum, in conformitate cu inventar Cadastu Port


Constanta:
17. Tronson 77 Drum de la bifurcatie Poarta 10, la Incinta 1 SZL;
18. Tronson 79 Drum de la Statia de Oxigen, la cladirea administrativa de la
radacina Mol 1S.

30
5. Modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice in Portul Constanta – ETAPA a II-A

In perioada 2015-2016 a fost elaborat un Studiu de


Fezabilitate pentru modernizarea infrastructurii de
distribuție a energiei electrice pe întreg teritoriul Portului
Constanta.

Valoarea estimata a lucrărilor: 45,8 mil. euro.

Având in vedere prioritizarea lucrărilor si încadrarea in


valoarea prevăzută in Master Plan, in anul 2017 a fost
inițiata procedura de achiziție pentru revizuirea si
extragerea din SF a primei etape a proiectului in valoare de
29,5 mil. euro.

31
6. A. “Extindere şi modernizare infrastructură de apă
şi canalizare“

B. “Consolidarea, stabilizarea şi amenajarea zonei adiacente


(faleza) Portului Constanța între porțile de acces 3 şi 7” –
proiect prevăzut pentru perioada de programare 2021 –
2027
Valoarea investiției: 39.100.000 Euro (conform
Master Plan), din care:

- A: 20.000.000 Euro: “Extindere şi modernizare


infrastructură de apă şi canalizare“

- B: 19.100.000 Euro: “Consolidarea, stabilizarea şi


amenajarea zonei adiacente” (2021 – 2027)

Durata execuție proiect: 36 luni

32
6. A. “Extindere şi modernizare infrastructură de apă şi canalizare“

Obiective:
A. Reabilitarea/modernizarea/extinderea
• Sistemului de alimentare cu apa
• Sistemului de canalizare ape uzate
• Sistemului de tratare si epurare ape uzate
• Sistemului de canalizare pluviala

Stadiu proiect:
In urma derularii procedurii de licitatie, a fost atribuit
contractul de servicii de elaborare SF si a Cererii de
finantare, cu o durata de 9 luni.

Pentru proiectul „Consolidarea, stabilizarea şi amenajarea zonei adiacente (faleza) Portului Constanța între porțile de acces
3 şi 7” (2021 – 2027) s-a elaborat Nota conceptuala si au loc discuții si corespondenta cu Primăria Constanta privind
colaborarea in vederea finanțării in funcție de regimul juridic al terenului afectat de lucrări. 33
7. Reabilitare Digul de Larg din Portul Constanța (R.K)
Valoare estimata investiție : 23,6 mil. Euro
Durata execuție proiect: 36 luni
Obiective:
- Refacerea digului de larg și a secțiunii sale transversale cât mai fidel fata de starea proiectată pentru a preîntâmpina deteriorari viitoare
- Securizarea apelor interioare paravan din Portul Constanța
- Păstrarea condițiilor de siguranță în navigație
Lucrări de RK:
Lucrările de reparaţii la Digul de Larg au fost împărţite în 2 (două) categorii, respectiv:
- lucrări de reparaţii la dala de coronament şi zidul de protecţie
- lucrări de reparaţii la taluzele digului
Lucrări de reparaţii la dala de coronament şi zidul de protecţie:
- lucrări de etanşare a rosturilor din dala de coronament şi zidul de protecţie;
- umplerea cu beton a alveolelor de sub dala de coronament;
- lucrări de reparaţii la dala de coronament;
- lucrări de reparații la canivoul din beton ce adăpostește rețele de utilități.
Lucrări de refacere a secțiunii digului:
- lucrări de refacere şi consolidare a bermei de susţinere a carapacei de protecţie;
- lucrări de completare a carapacei de protecţie din blocuri naturale sau stabilopozi;
- lucrări de completare a mantalelor din blocuri naturale, unde este cazul;
34
- lucrări de refacere a pereului din beton de pe taluzul interior, unde este cazul.
8. Reabilitare Digul de Nord din Portul Constanța (R.K)
Valoare estimata investiție : 25 mil. Euro
Durata execuție proiect: 36 luni
Obiective:
- Refacerea digului de Nord și a secțiunii sale transversale cât mai fidel de starea proiectată pentru a preîntâmpina viitoare furtuni
- Securizarea apelor interioare paravan din Portul Constanța
- Păstrarea condițiilor de siguranță în navigație
Lucrări de RK:
Lucrările de reparaţii la Digul de Nord au fost împărţite în 2 (două) categorii, respectiv:
- lucrări de reparaţii la dala de coronament şi zidul de protecţie
- lucrări de reparaţii la taluzele digului
Lucrări de reparaţii la dala de coronament şi zidul de protecţie:
- lucrări de etanşare a rosturilor din dala de coronament şi zidul de protecţie;
- umplerea cu beton a alveolelor de sub dala de coronament;
- lucrări de reparaţii la dala de coronament;
- lucrări de reparații la canivoul din beton ce adăpostește rețele de utilități.
Lucrări de refacere a secțiunii digului:
- lucrări de refacere şi consolidare a bermei de susţinere a carapacei de protecţie;
- lucrări de completare a carapacei de protecţie din blocuri naturale sau stabilopozi;
- lucrări de completare a mantalelor din blocuri naturale, unde este cazul;
35
- lucrări de refacere a pereului din beton de pe taluzul interior, unde este cazul.
9. Dezvoltarea capacității feroviare in stația CF Constanta Port Terminal Ferry – Boat
Valoare estimata investiție : 8,1 mil. Euro
Durata execuție proiect: 36 luni

Obiective:
- Proiectul va conduce la reducerea timpilor de asteptare a garniturilor de tren, la preluarea optima a traficului de marfa din zona si eliminarea
disfunctionalitatilor de operare, primire – expediere si manevra.
Se va avea in vedere ca in cadrul Studiului de fezabilitate ,,Dezvoltarea capacităţii feroviare in statia CF Constanta Port Terminal Ferry - Boat” sa fie
analizata separarea parcursurilor de manevra pentru dispozitivul LFI Kronospan si viitorul dispozitiv de linii al JETFLY pentru accesul direct al
trenurilor pe liniile statiei CF, constructia unei grupe de manevra (grupa de linii ce se va constitui ca un triaj CF pentru viitorul Mol IIIS) intre Linia
Kronospan si linia de tragere a statiei CF pentru acumularea vagoanelor in vederea introducerii la front si construirea a 3 linii de primiri expedieri.

Lucrări:
Noul dispozitiv feroviar de cale ferată va fi construit pe partea dreaptă a actualului dispozitiv feroviar, intre linia 17 si drumul de pe Digul de Sud al
Portului Constanta.
Dispozitivul de 3 linii de primiri – expedieri vor fi centralizate si electrificate in paralel cu cele 17 linii existente pentru cresterea sporului de capacitate.
Toate aparatele de cale nou introduse şi semnalele noi vor fi introduse în instalaţia CED a staţiei CF Constanta Port Terminal Ferry - Boat.

36
10. Dublarea liniei CF Agigea Ecluză – Constanţa Ferry-Boat şi sistematizarea punctului de racord Agigea Ecluză
Valoare estimata investiție : 5 mil. Euro
Durata execuție proiect: 24 luni

Obiective:
Proiectul va conduce la reducerea timpilor de așteptare a garniturilor de tren.
Se va avea in vedere ca in cadrul Studiului de fezabilitate “Dezvoltarea capacității feroviare
în Portul Constanţa Sud Agigea” a fost analizata si dublarea liniei de acces la stația
Constanta Ferry-Boat, aceasta lucrare purtand denumirea «Obiect I.c.2», in studiul mentionat
nefiind inclus in Etapa 1 de realizare a lucrarilor, fiind propus sa se implementeze “imediat ce
vor fi îndeplinite toate condiţiile de finanţare necesare”.

Lucrări:
Noua linie de cale ferată va fi construită pe partea dreaptă a liniei de cale ferată existentă. În
cadrul racordului Agigea Ecluză P1 viitoarea dublă se va desprinde din linia care duce la fosta
staţie Agigea Sud. Pentru siguranţă, linia din care se desprind linia spre Agigea Sud şi dubla
linie de cale ferată spre Constanţa Ferry-Boat va fi prevăzută cu o linie de evitare.
Linia spre Agigea Sud, pe o distanţă de circa 600m începând din Agigea Ecluză P1, se va
reconstrui pe un alt amplasament.
Toate aparatele de cale nou introduse şi semnalele noi vor fi introduse în instalaţia CED a
staţiei c.f. Agigea Ecluză. 37
BIROUL PROIECTE EUROPENE
februarie 2020 38

S-ar putea să vă placă și