Sunteți pe pagina 1din 3

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro

Cuprins

INTRODUCERE 4

CAPITOLUL I 6

ANALIZA DIAGNOSTIC, METODĂ MODERNĂ DE


MANAGEMENT 6
I.1. DEFINIŢIE. CARACTERISTICI 6
I.2. TIPURI DE ANALIZĂ DIAGNOSTIC 8
I.3. NECESITATEA DIAGNOSTICĂRII 10
I.4. LOCUL DIAGNOSTICĂRII ÎN MANAGEMENT 11
I.5. METODOLOGIA DE DIAGNOSTICARE A ACTIVITĂŢII FIRMEI 12
I.5.1. Pregătirea diagnosticării 12
I.5.2. Documentarea preliminară 16
I.5.3. Analiza viabilităţii economice şi manageriale 17
I.5.4. Determinarea cauzală a principalelor puncte forte şi slabe 18
I.5.5. Determinarea potenţialului de viabilitate economică şi managerială 19
I.5.6. Recomandări strategico-tactice de amplificare a potenţialului de
viabilitate 22

CAPITOLUL II 23

PREZENTAREA GENERALĂ A SC “MOBILEX” SA 23


II.1. INDUSTRIA DE PRELUCRARE A LEMNULUI ÎN ROMÂNIA 23
II.1.1. Prezentarea industriei mobilei 23
II.1.2. Particularităţile exportului de mobilă 27
II.2. DOCUMENTAREA PRELIMINARĂ ASUPRA FIRMEI 29
II.2.1. Date generale 29
II.2.2. Scurt istoric al societăţii 29
II.2.4. Produsele fabricate 35
II.2.5. Relaţiile cu furnizorii 37
II.2.6. Relaţiile cu clienţii 39
II.2.7. Concurenţa 41
II.2.8. Situaţia economico-financiară a firmei 41
II.2.9. Prezentarea sistemului de management şi a componentelor sale 43
CAPITOLUL III 60

ANALIZA VIABILITĂŢII ECONOMICE ŞI MANAGERIALE 60


III.1. ANALIZA VIABILITĂŢII ECONOMICE 60
III.1.1. Analiza potenţialului intern 60
Mijloace fixe 68
III.2. ANALIZA VIABILITĂŢII MANAGERIALE 84
III.2.1. Analiza subsistemului metodologic 84
III.2.2. Analiza subsistemului decizional 86
III.2.3. Analiza subsistemului informaţional 88
III.2.4. Analiza subsistemului organizatoric 90
III.3. IDENTIFICAREA PRINCIPALELOR SIMPTOME POZITIVE ŞI NEGATIVE
99

CAPITOLUL IV 101

EVIDENŢIEREA CAUZALĂ A PRINCIPALELOR PUNCTE


FORTE ŞI SLABE ECONOMICE ŞI MANAGERIALE 101
IV.1. PUNCTE FORTE ECONOMICE ŞI MANAGERIALE 101
IV.2. PUNCTELE SLABE ECONOMICE ŞI MANAGERIALE 104
IV.3. DETERMINAREA POTENŢIALULUI DE VIABILITATE ECONOMICẮ
ŞI MANAGERIALẮ 109

CAPITOLUL V 111

RECOMANDẮRI STRATEGICO-TACTICE PENTRU


AMPLIFICAREA POTENŢIALULUI DE VIABILITATE
ECONOMICẮ ŞI MANAGERIALẮ 111

ANEXA 1 CIRCUITUL INFORMAŢIONAL PENTRU


DOCUMENTUL “NOTĂ DE PREDARE” 118

ANEXA 2 - ORGANIGRAMA existentă la SC “Mobilex” SA Roman


119

BIBLIOGRAFIE: 120

S-ar putea să vă placă și