Sunteți pe pagina 1din 1

Structură introducere

• Introducere (partea teoretică). Aici sunt relatate informații ce au rolul de a argumenta


necesitatea studiului – De ce ar fi nevoie de acest studiu? 0,5 pag

• 1. Introducerea problemei – Ce investigăm? – Rolul de a capta atenția asupra


problemei ce urmează a fi investigată, subliniind importanța temei din punct de vedere
teoretic sau practic. Se recomandă utilizarea unor afirmații de impact (ex. Numărul
persoanelor diagnosticate cu depresia a crescut …). Max 1 pag

2. Prezentarea relevanței problemei – De ce este important să investigăm acest lucru?


– Se justifică implicațiile teoretice și practice ale problemei.
Aici oferim definiții și operaționalizăm conceptele. 1 pag

3. Argumentare teoretică – Aici argumentăm teoretică the rationale of the study, cu


alte cuvinte explicăm -cu scopul de a încerca să convingem - de ce credem că vom
obține o relație între x și y. Facem asta făcând apel la un model teoretic valid, deja
existent în domeniul studiuat – 2 pag.

4. Studii anterioare relevante – Ce s-a făcut până acum cu privire la problema


investigată? – Rolul acestora este de a prezenta ce eforturi au fost făcute până în
prezent cu referire la tematica studiată. 2 pag

5. Limitele studiilor anterioare – Care sunt neajunsurile studiilor anterioare referitor la


problema investigată? – Rolul acestui calul de afirmații este de a pregăti terenul pentru
soluția propusă prin sublinierea neajunsurilor încercărilor anterioare.
Se recomandă să ne focalizăm pe lipsa de informații (nu se cunoaște rolul…. Nu s-au
centrat pe.... ) sau pe surprinderea unor rezultate contradictorii (x a demonstrat că ....
În timp ce y a demonstrat că... ).. 2 pag

6. Prezentarea obiectivului – Ce se urmărește în acest studiu și ce aduce el în plus? –


Rolul acestei secțiuni este de a introduce și prezenta soluția alternativă, adică ceea ce
se urmărește prin studiul de față, demers însoțit de o justificare a alegerii făcute. 0,5
pag

7. Specificarea ipotezelor și operaționalizare – Ce strategie s-a utilizat pentru atingerea


obiectivului propus? Se prezintă ipotezele, inclusiv o explicare a demersului teoretic
(argumentativ) care a condus la aceste ipoteze, precum și scurte referire la designul
cercetării și la variabilele incluse pentru a răspunde la ipotezele respective.

Introducerea trebuie să aibă maxim 4000 de cuvinte.