Sunteți pe pagina 1din 10

Dragii mei prieteni,

Am aflat cu bucurie de la flori, de la soare,


de la păsări, de la fluturi că în această clasă
sunt copii isteţi, care ştiu multe lucruri interesante
despre mine. De aceea, v-am pregătit câteva surprize
pe care sper să le puteţi descoperi, dar nu oricum,
ci numai dacă veţi trece peste probele mele.
Sunt sigură că veţi reuşi!
Eu vă las cu doamna învăţătoare şi împreună
veţi descoperi minunile verii.

Vă îmbrăţişez cu drag,
Zâna Vară
PROPUNĂTOR: student:CÎNDEA LOREDANA

CLASA :A-III-A

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare

DISCIPLINA: Comunicare în limba română

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: VARA

SUBIECTUL LECŢIEI: Surprizele verii ( abordare integrată)

TIPUL LECŢIEI: consolidarea cunoştinţelor


SCOPUL: Dezvoltarea capacităţilor de exprimare orală şi scrisă
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
- să alcătuiască propoziţii corecte din punct de vedere gramatical;
- să rezolve corect operaţii de adunare şi scădere în conc. 0 -10;
- să sesizeze corectitudinea gramaticală a unui enunţ oral.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 - să enumere bogăţii şi frumuseţi ale verii;
O2 - să citească cuvintele de pe petale;
O3 - să despartă corect cuvintele în silabe, precizând numărul şi ordinea
acestora în cuvânt;
O4 - să alcătuiască propoziţii simple şi dezvoltate, realizând acordul între părţile
de propoziţie;
O5 - să reprezinte grafic prin liniuţe cuvintele, silabele şi prin puncte sunetele;
O6 – să stabilească cifra corespunzătoare unei mulţimi de elemente;
O7 – să rezolve operaţii de adunare şi scădere în concentrul 0 -10;
O8 – să ordoneze corect cuvintele într-o propoziţie;
O9 – să stabilească orele fixe pe ceas;
O10 – să utilizeze în decorare figurile geometrice studiate;
O11 – să interpreteze un cântec însoţit de mişcare;
O12 – să participe cu interes pentru a descoperi surprizele verii.

STRATEGII DIDACTICE:
a) METODE ŞI PROCEDEE:
Conversaţia euristică, observaţia, exerciţiul, explicaţia, demonstraţia,
problematizarea, munca independentă
b)MATERIAL DIDACTIC:
 fişe de lucru; imagini suport; CD; casetofon
c)FORME DE ORGANIZARE:
frontală, pe echipe, individuală
MODALITĂŢI DE EVALUARE:
evaluare orală, observarea sistematică, autoevaluarea
BIBLIOGRAFIE:
 Metodica predării limbii şi literaturii române – învăţământ primar,
Adalmina Ungureanu
 Dogaru, Zoe, (2001), Jocuri didactice pentru educarea limbajului –
învăţământ primar, Editura Aramis, Bucureşti;

 Curriculum Naţional. Programe şcolare pentru învăţământul primar,


Limba şi literatura română, Bucureşti, 2003.
OB. ELEMENTE DE CONŢINUT STRATEGIA DIDACTICĂ EVALUARE
OP.
ETAPELE METODE ŞI MATERIAL FORME
LECŢIEI PROCEDEE DIDACTIC DE
ORGANI
ZARE

1.Moment Creez condiţiile necesare pentru buna conversaţia


organizatoric desfăşurare a lecţiei de comunicare în limba
română.
Pregătesc materialele pe care le voi folosi în
timpul lecţiei.

2.Captarea O1 Activitatea integrată debutează cu Conversaţia Planşe Frontal Observarea


atenţiei informarea elevilor că Zâna Vară şi-a făcut Observaţia Fişe sistematică
prezenţa în sala de clasă, dimineaţă la ora 08:00 explicaţia Scrisoare în
şi a lăsat elevilor o scrisoare prin care spune că a plic
aflat de la flori, de la păsări, de la soare că în
această clasă sunt copii isteţi, de aceea ea le-a
pregătit nişte surprize, pe care le vor descoperi
numai dacă vor trece peste probele ei.
Zâna vară le trimite elevilor şi un tablou cu
chipul său.
Elevii admiră chipul zânei, apreciază
frumuseţea ei şi sunt încântaţi că Zâna Vară şi-a
făcut prezenţa în clasa lor.

3. Anunţarea Elevii sunt anunţaţi că astăzi la lecţie vor Conversaţia fişe frontal
subiectului şi demonstra cât de pricepuţi sunt în a vorbi corect, Explicaţia
a obiectivelor a răspunde la sarcinile date, a pătrunde în lumea
operaţionale cifrelor, a artelor vizuale şi cât de frumos ştiu ei să
cânte.
Vor demonstra că sunt recunoscători Verii
pentru toate frumuseţile şi bogăţiile aduse şi de
aceea lecţia noastră de astăzi se va numi:
,,Surprizele Verii”.

4.Dirijarea Elevii descoperă că zâna şi-a uitat în clasă Conversaţia trăistuţe Frontal Evaluare
învăţării trăistuţa verii şi observă că este legată cu un Exerciţiul orală
şnuruleţ şi o cheie. Pe cheie este scris : explicaţia Observarea
„Dacă cineva îmi va găsi trăistuţa, neapărat sistematică
trebuie să urmeze toate instrucţiunile date, altfel
magia dispare , iar eu mă voi transforma într-un
noruleţ ploios şi plângăcios.” planşe

- Copii, ne dorim ca Zâna Vară să se transforme


într-un noruleţ ploios şi plângăcios? conversaţia
Elevii vor da diverse răspunsuri, iar învăţătorul îi explicaţia
va convinge că este foarte important ca în viaţă să
respectăm unele reguli.

Prima sarcină este scrisă pe o floare ataşată


ca ornament la şnurul trăistuţei. Observarea
O2 Se citeşte sarcina de pe floare: Explicaţia Petale de Frontal sistematică
O3 „ Vei deschide trăistuţa doar dacă rezolvi sarcinile exerciţiul floarea individual
O4 de pe petalele date.” soarelui din
O5 Pe petale de floarea - soarelui vor fi scrise hârtie
cuvinte, elevii vor citi cuvintele, vor despărţi Fişe
cuvintele în silabe şi vor alcătui propoziţii cu explicaţia
aceste cuvinte (oral). exerciţiul
Cuvintele de pe petale sunt: trandafir, crin, bujor,
margaretă, petunie, garofiţă etc
Se remarcă că aceste flori înfloresc vara şi
îmbogăţesc natura cu frumuseţea lor.
Aceste petale vor fi aşezate în jurul unui cerc
realizându-se astfel floarea-soarelui. Aprecieri
O6 Ca sarcină de lucru, elevii vor avea pe o fişă verbale
imaginea florii-soarelui, vor avea de stabilit
numărul petalelor şi numărul frunzelor.

Deschizând cealaltă trăistuţă vom găsi o alta


în interiorul celei mari. Pe şnurul trăistuţei este Explicaţia planşe care Frontal Observare
legat un bileţel - căpşună pe care va fi scris: Conversaţia ilustrează individual sistematică
„ Rezolvă sarcinile de pe căpşuni pentru a putea exerciţiul căpşuni Aprecieri
deschide trăistuţa!”. verbale
O7 Pe căpşuni apar scrise operaţii de adunare şi
scădere în concentrul 0 - 10. Elevii vin pe rând şi pe echipe
rezolvă sarcinile, apoi fiecare căpşună va fi lipită
de rugul aşezat în faţa clasei pe un panou.
Operaţiile de pe căpşuni sunt:
6+2= 10 – 7 =
9–5= 9+1=
1+7= 6–5=
8–4= 3+6=
2+2+2= 3+3+3=

O2 Pe fişă elevii vor avea imaginea unei


O3 căpşuni. Fetele o vor primi pe Căpşunica, iar
O4 băieţii pe Căpşunel. Se scrie cuvântul căpşună,
O5 se desparte în silabe, silabele în sunete
(reprezentare grafică).

După rezolvarea acestei sarcini se va deschide


trăistuţa în care se va găsi o altă trăistuţă pe care Munca Fişe de lucru Frontal
este scris: independentă
O11 „ Cântaţi un cântecel în care se vorbeşte despre Exerciţiul
culori, apoi daţi viaţă florii de mac rezolvând explicaţia
exerciţiile date!”
Elevii vor cânta cântecelul Culorile.
Se discută despre culori, culorile calde ( roşu, Conversaţia
galben şi oranj), şi se apreciază contribuţia Observare
elevilor la realizarea în sala de clasă a „Muzeului sistematică
culorilor calde”. Aprecieri
O7 Muncă independentă: verbale
Sarcina elevilor este de a da viaţă florii de mac Conversaţia CD
rezolvând sarcinile, operaţiile de pe petalele florii, Explicaţia Casetofon
apoi, dacă au rezolvat corect vor desena tulpina şi exerciţiul Diverse
frunzele. obiecte de
culori calde
Se deschide trăistuţa şi se scoate alta care are
scris pe un bileţel:
„Să deschideţi această trăistuţă la sfârşitul orei!”
Li se reaminteşte elevilor că acestea sunt reguli
bine stabilite şi trebuie respectate, nu numai
pentru noi, arătându-ne astfel adevărata valoare
ci şi pentru Zâna Vară a cărei existenţă depinde
de noi.
- Cum credeţi că ar fi viaţa oamenilor fără
vară?
Elevii vor da diverse răspunsuri şi îşi vor exprima
convingerea că trebuie să aştepte finalul orei
pentru a descoperi secretul din ultima trăistuţă.

5.Obţinerea Lucru în echipe:


performanţei O8 Clasa de elevi se va împărţi în 5 echipe. Exerciţiul Fişe Individual Evaluare
Fiecare echipă va primi o crenguţă de pe care Problematiza Crenguţe şi Frontal Orală
lipsesc cireşe. Elevii trebuie să aşeze cireşele pe Rea cireşe din
crenguţă, dar nu oricum, pe fiecare cireaşă este carton
câte un cuvânt, elevii vor ordona cuvintele şi vor
forma o propoziţie.
Se citeşte corect propoziţia în faţa clasei. Citirea

Propoziţiile sunt: Conversaţia


 Crina are căpşuni. explicaţia
 Vara este frumoasă.
 Eleva are maci.
 Eu culeg flori.
 Fluturii au zburat.
Pe fişa de lucru copii vor stabili orele pe ceasul
O9 Cireşel şi vor fixa ora la care a intrat în clasă Zâna Fluturi din Frontal
Vară. exerciţiul carton Individual

Se poartă o scurtă conversaţie cu elevii despre


insecte, despre fluturi şi albine, care sunt prieteni Machete
de nedespărţit ai verii. care
ilustrează
forme plane
O10 În clasă apar doi fluturaşi, unul este tare vesel, şi spaţiale
iar celălalt este trist. Elevii vor afla că singura
soluţie ca să-l înveselim pe fluturaş este să-i exerciţiu CD
decorăm aripioarele, cu figuri geometrice. casetofon
Se reactualizează cunoştinţele referitoare la
formele plane şi spaţiale. Elevii sunt atenţionaţi că
dorinţa fluturaşului este de a fi decorat numai cu
forme plane: ( pătrat, triunghi, dreptunghi şi cerc).
Un elev va lucra la tablă, ceilalţi elevi vor lucra pe
fişa de lucru.
Drept recompensă fluturaşii au pentru elevi
melodia Valsul fluturilor, audiţie.

În timp ce ascultă valsul elevii vor lucra pe


fişa lor decorând aripile fluturaşului cu figuri
geometrice.

6.Fixarea O1 Se vor fixa cunoştinţele cu câteva întrebări Conversaţia Observaţia


cunoştinţelor adresate elevilor referitoare la surprizele cu care a Explicaţia sistematică
venit Zâna Verii în clasa lor. Elevii menţionează exerciţiul Aprecieri
că vara i-a întâmpinat cu flori de floarea-soarelui, verbale
cu căpşuni, cu cireşe, cu fluturaşi, cu flori de mac.
Dar, în ultimul săculeţ al trăistuţei este
surpriza pentru elevi. Se deschide săculeţul şi se
descoperă că zâna a adus pentru copii
bomboane.
Elevii sunt serviţi cu bomboane. Apoi, li se
sugerează că ar fi frumos din partea lor să
realizeze un tablou dedicat verii.

7.Încheierea Se fac aprecieri verbale asupra modului în care Conversaţia Aprecieri


lecţiei elevii au participat la desfăşurarea lecţiei. explicaţia verbale
Li se comunică elevilor că sigur Zâna Vară va
trimite o altă scrisoare, drept mulţumire, pentru că individual
au fost corecţi, silitori, au respectat sarcinile pas
cu pas şi astfel ea a putut rămâne o frumoasă
Zână fără a se transforma într-un nor trist şi
ploios.