Sunteți pe pagina 1din 5

FIŞA DE LUCRU NR.

SARCINA DE LUCRU: Lecturați cu atenție textul pedagogic de mai jos și documentați-


vă suplimentar pentru a realiza în echipă un colaj cu serbări şcolare tip Jena.
Precizați 3 elemente specifice serbarilor Jena pe care le considerați utile a fi transferate în
învățământul tradițional.

Serbarea Jena

O activitate cu puternic caracter social în alternativa Jena este serbarea, una dintre cele
patru activităţi fundamentale ale planului ritmic de activitate, alături de conversaţie, joc
şi lucru.Toţi cei implicaţi în procesul educaţional - copii, părinţi, cadre didactice – au
ocazia să se manifeste în colectivitate în cadrul serbării. Prin serbare nu se urmăreşte
atât caracterul festivist al momentului, ci mai mult bucuria de a te simţi şi manifesta ca
membru al comunităţii, participând alături de ceilalţi copii şi adulţi la viaţa acesteia.
Succesul şi adevărata valoare pedagogică a serbărilor nu se obţin prin fast şi abundenţă
de efecte exterioare, ci prin sentimentul măsurii artistice şi pedagogice, prin conţinut şi
organizare. Ea este eliberată de festivism şi oferă posibilitatea exprimării individuale
sau în grup, în comunitatea educaţională. Valoarea educativă a activităţilor artistice
constă în contribuţia acestora la realizarea educaţiei estetice în special. Prin serbări se
urmăreşte în principal ca fiecare copil să-şi întărească conştiinţa de apartenenţă la
comunitatea educaţională, să-şi exprime sentimentele şi propria personalitate, să-şi
selecteze şi promoveze valorile, să-şi formeze deprinderea şi să-și dezvolte abilităţile
sociale şi comunicaţionale, inclusiv a vorbirii libere în public, formele de exprimare
artistică, să perceapă corect timpul şi ritmicitatea, să îşi dezvolte imaginaţia şi
creativitatea (prin povestiri, simboluri, joc), să îşi dezvolte şi conştientizeze concepţia de
viaţă (prin ritualuri, tradiţii etc.), să îşi dezvolte capacitatea de a lua decizii responsabil
şi să îşi autoevalueze ritmic activitatea. Pregătirea programului susţinut de copii
contribuie la conturarea unor calităţi morale, ca perseverenţa, stăpânirea de sine,
spiritul de independenţă. Şcolarii manifestă un viu interes pentru pregătirea serbărilor şi
participarea la programe distractive. În cadrul acestor activităţi se formează
deprinderile de a cânta, de a recita expresiv, de a dansa etc. Interesele şi aptitudinile
elevilor se vor dezvolta în strânsă legătură cu celelalte procese şi însuşiri psihice:
gândirea, limbajul, atenţia, sentimentele, voinţa etc.
Colaj cu serbări scolare planul Jena

Imagine serbare scolară Planul Jena


Elemente specifice serbărilor planului JENA
- Paticiparea parintilor si a cadrelor didactice
- Oferă posibilitatea exprimarii individuale sau in grup
- Au posibilitatea să se autoevaueze ritmic și să ia
decizii singuri.

S-ar putea să vă placă și