Sunteți pe pagina 1din 8

Regândirea școlilor românești și a conducerii școlare pentru

secolul al XXI-lea

ESEU

1
Cuprins

Introducere.................................................................................................................3
Capitolul 1. Necesitatea și oportunitatea regândirii școlilor și a conducerii școlare.3
1.1 Impactul tehnologiei în schimbare................................................................4
1.2. Conducerea școlilor.........................................................................................5
Capitolul 2. Recomandări..........................................................................................6
Concluzii....................................................................................................................7
Bibliografie................................................................................................................8

2
Introducere

“Suntem toți prizonieri ai trecutului nostru” este un proverb care se aplică și în zilele
noastre. Este greu să regândești anumite fapte, față de modul în care ne-am raportat până acum la
ele. De multe ori avem tendința de a contesta gandirea diferită sau schimbările. Scopul acestei
lucrări este de a oferi oportunitatea de reflecție asupra provocărilor cu care se confruntă școlile și
liderii școlari.
În ultimii ani, societatea a evoluat cu pași repezi iar educația a căpătat un loc important în
viața oamenilor. Astfel, aceste schimbări au condus și la necesitate regândirii școlilor și a
conducerii acestora pentru a se adapta la noile cerințe. România a trecut de la regimul comunist
la cel democratic în 1989 și au început schimbări în toate domeniile.
Țara noastră are mari carențe la capitolul educație de aceea este necesar ca școala să fie
regândită, modernizată și programa școlară modificată astfel încât să nu mai fie atât de încărcată
iar informația să nu mai fie atât de greoaie.

Capitolul 1. Necesitatea și oportunitatea regândirii școlilor și a conducerii


școlare

În Europa, România ocupă locuri fruntașe în ceea ce privește deficiențele din educație.
De exemplu suntem pe locul 3 la abandonul școlar timpuriu, pe ultimul loc la numarul de tineri
cu studii superioare, tot pe ultimul loc îngrijirea și educația preșcolarilor, rata de angajare a
proaspeților absolvenți. Toate aceste statistice cutremurătoare arată că soluția cea mai potrivită
pentru rezolvarea acestor probleme este să modernizăm școlile iar managementul să fie
schimbat. Alocăm printre cele mai mici procente din PIB educației (3,7 %) din Uniunea
Europeană.

În lume deja se vorbește de o modernizare a educației. Unul dintre gânditorii cei mai
originali din domeniul conducerii și managementului educației în ultimii 20 de ani, a fost
profesorul Brian Caldwell de la Universitatea din Melbourne. Acesta a scris trei cărți importante
pentru a reforma școlile și modul de conducere „The Self‐managing School”, „Leading the Self‐

3
managing School” și “Beyond the Self‐managing School”. Prin aceste cărți el trasează evoluția
reformei globale în acest domeniu. În analiza sa perceptivă a reformelor din sectorul școlar, el
descrie trei „piese“ importante pentru o reformă educațională:

1. “Sistemele de construcție a școlilor cu autonomie", sistemele includ curriculum


centralizat, evaluare și responsabilitate, împreună cu responsabilitățile la nivel de școală, inclusiv
controlul resurselor la nivelul școlii.
2. “Obiectivul principal se axează pe rezultatele învățării”, este evident că în sistemul
britanic, există strategii de alfabetizare astfel guvernul încearcă să îmbunătățească rezultatele
învățării. Deci învățarea „superficială“, care se măsoară prin replicare în teste, este însoțită de
„profunda“ învățare.
3. Crearea unor școli pentru societatea bazată pe cunoaștere și nu pe reproducerea unor
informații, rămâne principalul punct pe ordinea de zi pentru sistemul de învățământ.

1.1 Impactul tehnologiei în schimbare

Aplicarea tehnologiei comunicațiilor (TIC), fost cel mai puternic agent de  schimbare
în lumea învățământului în ultimii 20 de ani. Cu toate acestea, schimbarea aceasta în
tehnologia de învățare a îndeplinit potențialul său și este o schimbare care va uni sau va
diviza societatea noastră? Personal, aș sugera că suntem abia la început într-o călătorie de
învățare profundă și lungă.

Evaluarea dacă tehnologia va uni sau diviza societatea noastră este prea neclară în
acest moment. Este clar faptul că TIC are potențialul de a aduce atât resurse și interacțiune
educaționale în fiecare casă. Dar există o problemă, nu fiecare casă poate să-și permită, sau
să sprijine, utilizarea tehnologiei. Pericolul este că tehnologia va lărgi decalajul dintre „cei
care au“ și „care nu au acces“ în societatea noastră. Schimbarea aceasta are loc doar în unele
școli, însă nu este suficient.

Franța, Norvegia, Finlanda, Anglia sunt doar câteva exemple de țări care reușesc să-și
mențină învățământul la un nivel foarte ridicat. Sistemul de învățământ finlandez este considerat
cel mai bun din lume pentru că îi învață pe elevi să se pregătească pentru viitor și vor să

4
înlocuiască materiilor de clasă tipice cu unele mai moderne, se folosește foarte mult tehnologia
în timpul lecției. Profesorii sunt aleși cu atenție și doar 10% ajung la catedră dintre cei care își
doresc să urmeze această meserie. De altfel 70% din profesorii din Finlanda sunt formați astfel
încât să abordeze un alt tip de metode și tehnici de predare.
Cei care conduc școala sunt deschiși spre nou și nu folosesc autoritatea ca formă absolută
de conducerii a unității de învățământ, ba chiar sunt foarte îngăduitori cu elevii săi. Un astfel de
model precum Finlanda ar putea fi luat ca exemplu pentru regandirea școlii romănești pentru a fi
în acord cu noile cereri ale elevilor din secolul XXI.

1.2. Conducerea școlilor

La nivel național Parlamentul are în vedere vegherea unităților de învățământ din țară cu ajutorul
comisiilor speciale pentru educație. Guvernul împreună cu Ministerul Educației Naționale se
ocupă de învățământ, de asemenea.

La nivel teritorial, conducerea instituțiilor de învățământ se realizează de către


inspectoratele școlare.

La nivelul instituțiilor de învățământ conducerea se asigură de către Consiliul de


Administrație și Consiliul Profesoral.

Totodată, la nivelul țării noastre, conducerea școlilor se face de obicei prin masuri
autoritare și metode exigente și dure. Consider că acest mod de abordare își are rădăcinile în
perioada comunistă și nu mai este potrivit pentru perioada în care trăim.

Astfel, se observă că autoritatea în ceea ce privește instituțiile de învățământ este


împărțită unor diferite organisme la toate nivelele existente ceea ce poate duce la luarea
deciziilor sau chiar adoptarea unor reforme într-un mod greoi. Regândirea școlilor are în vedere
și modificarea modului de conducere a școlilor. Ministerul Educației Naționale ar trebui să aloce
mai mulți bani învățământului și să înceapă o reformă astfel încăt școlile din România să ajungă
la standarde europene.

Provocarea de gestionare și de a conducere: realizarea echilibrului

5
Ne concentrăm pe provocarea cu care se confruntă liderii de școală. Ne-am axat foarte
mult în ultimii ani la leadership, uneori, în detrimentul unui bun management. Conducătorii
instituțiilor de școli trebuie să fie atât lideri buni cât și manageri buni.

Este important ca elementele de bază, un curriculum bun, strategii de predare și de


învățare bune și medii sigure, îngrijite, să fie stabilite și menținute. Cu toate acestea, este esențial
ca noi să nu reproducem doar un model; trebuie să reevaluăm și să redirecționăm școlile noastre
pentru a avea succes în 2019, cât și în viitor. Un citat despre succes este formulat de Wayne
Gretzky, fără îndoială, cel mai de succes jucător din istoria ligii de hochei pe gheață din America
de Nord. Când a fost întrebat secretul succesului său a dat un răspuns simplu, el spune:
“Patinez unde pucul se duce, nu unde a fost deja”. Exact același lucru trebuie să îl demonstrăm
că este important și pentru învățământ, să ne îndreptăm privirea spre căile în care merg elevii din
secolul XXI și nu spre cele din trecut.

Capitolul 2. Recomandări

În primul rând, educația ar trebui să fie domeniul în care investim cel mai mult de aceea
ar fi necesar ca toate România să aloce un procent cât mai mare din PIB

În al doilea rând, este clar că în lume este nevoie de o reformă a învătământului pentru a
fi regândite școlile și conducerea școlară, mai ales. Deși, în unele țări există un interes ridicat
pentru schimbare, întotdeauna vor fi aspecte care trebuie revizuite. Cei care conduc școlile
trebuie să înțeleagă mult mai bine noua generație, cerințele și așteptările lor de la sistemul de
învățământ precum și nevoia de modernizare a programei școlare.
Pe de altă parte trebuie să ne gândim ce se întâmplă în acest moment în școli și din ce
cauze s-a ajuns la anumite probleme în sistemul acesta.
O altă recomandare ar fi faptul că Ministerul Educației Naționale ar trebui să conceapă un
program prin care să coordoneze toate unitățile de învățământ și să le ofere sprijin în toate
acțiunile dar și sprijin financiar.

6
Concluzii

În concluzie, regândirea școlilor, a curriculei școlare și a conducerii acesteia trebuie să fie


un scop pentru cei care se află la conducerea unui stat. De-a lungul cercetării mele am remarcat
faptul că educația este raportată la vechile idei, iar în țara noastră nu se încearcă o modernizare
precum în vestul Europei.
Se observă o nevoie clară a unei reforme educaționale pe plan internațional prin care
materiile clasice să fie modificate și adaptate astfel încât să poată pregăti generațiile următoare
pentru viitor și pentru provocările prin care vor trece. La momentul actual materiile și curricula
se concentrează pe memorarea și reproducerea unor informații și mai puțin pe inteligență,
găndire critică și dezvoltarea unor noi aptitudini. Conducerea școlară uneori dă greș prin
metodele pe care le folosesc și de aceea trebuie regăndită în totalitate.

7
Bibliografie
 Senge P., (2016). Școli care învață. A cincea disciplină aplicată în educație. București:
Editura Trei
 https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/09513540210432182
 https://www.academia.edu/5500126/Suport_curs_Manag_Org_Scolare_context_descentr
alizat
 https://ec.europa.eu/romania/news/20181016_monitor_european_educatie_si_formare_20
18_date_romania_ue_ro
 https://www.gandul.info/stiri/cel-mai-bun-sistem-de-invatamant-din-lume-scoate-
materiile-clasice-din-programa-ce-vor-studia-elevii-finlandezi-14032831
 https://eric.ed.gov/?id=ED476166
 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15391523.2005.10782438
 https://en.wikipedia.org/wiki/Brian_Caldwell