Sunteți pe pagina 1din 1

Seminarul de Comunicare – Activitatea nr.

Nume: Grupa:

Aspecte generale privind comunicarea

Răspundeți pe scurt la următoarele cerințe (sunt suficiente 10 rânduri pentru toate cele trei
cerințe, dar, dacă doriți, puteți extinde răspunsul):

1. Ce înțelegeți prin comunicare?


2. Enumerați câteva elemente pe care le considerați necesare pentru o comunicare eficientă.
3. Descrieți pe scurt o împrejurare în care considerați că voi sau altcineva ați / a comunicat
eficient.

Cine poate veni la seminar este rugat să aducă răspunsurile pe hârtie (tipărite sau scrise de
mână), iar cine nu poate ajunge, le poate trimite pe mail la la adresa iustin.alex101@gmail.com

Pentru eficiența activităților, termenul de efectuare este 28 martie.

Când trimiteți răspunsurile puteți folosi acest fișier word, completând numele și prenumele
vostru, urmate de grupa din care faceți parte.

Vă mulțumesc!