Sunteți pe pagina 1din 1

Scheme de comunicare[modificare | modificare sursă]

 Schema clasică de comunicare:

E → C→R
emițător canal receptor

 Schema matematicianului american Claude Shannon (1952):

E → C→C →D →R
emițător codare canal decodare receptor
mesaj codificat

Comunicare și limbaj[modificare | modificare sursă]

de  Limbile lumii

La fel ca și la comunicațiile tehnice din cadrul informaticii și matematicii, comunicarea dintre


oameni are loc cu ajutorul unui limbaj, sistem de vorbire care folosește un anumit sistem
implicit de formule de comunicare.
Vorbirea și limba vorbită sunt elemente primordiale în comunicare; prin intermediul lor
putem transmite mai departe și o comunicare socială sau emoțională, aceasta decurgând
diferențiat, după gradul de cultură al partenerilor ce iau parte la convorbire.
Această transmitere de informații se produce de obicei într-o formă acustică (vorbirea), dar
există și alte forme (sau purtători de informație), cum ar fi forma scrisă, cea cu semnale
electrice sau optice ș.a.
În timpul vorbirii comunicarea nu se efectuează numai prin cuvinte, ci și prin intermediul
tonului vocii, al amplitudinii sau localizării respirației, al variației coloritului epidermei
(îndeosebi a celei faciale), al atitudinii noastre ș.a. De exemplu, pentru înțelegerea unui
mesaj, de cele mai multe ori este important și comportamentul interlocutorilor:

 pasiv
 asertiv
 agresiv