Sunteți pe pagina 1din 2

Prezentarea lecţiei noi: „Sărbătoarea, timp sfințitor și de bucurie "

- Vom discuta astăzi despre ce înseamnă o sărbătoare religioasă, despre tipurile de sărbători religioase, despre
slujbele religioase de sărbători şi despre felul cum ne petrecem timpul într-o zi de sărbătoare.
Scrie lectia pe caiet !
a) Definiția sărbătorii
Zilele de sărbătoare sunt un prilej de reuniune familială sau a membrilor comunității în scopul de a celebra ev
recunoștință.
b) Definiţia sărbătorii religioase:
Sărbătoare = zi în care se cinsteşte un eveniment religios legat de Persoanele Sfintei Treimi, de Maica Domnu
Sfinților Îngeri sau a Sfintei Cruci, când are loc Sfânta Liturghie. (Se notează pe tablă / în caiete.)
c) Împărţirea sărbătorilor:
Sărbătorile religioase:
- A. sărbători domneşti (praznice împărăteşti) - legate de Mântuitorul Hristos, de Dumnezeu-Tatăl şi de Duhu
de Paşti sau cu dată fixă; legate de Maica Domnului și de Sfânta Cruce; fiecare duminică.
- B. sărbătorile Sfinţilor mai importanţi, ale Îngerilor şi ale Sfintei Cruci.
Familia lexicală a cuvântului „praznic":
Praznic = sărbătoare religioasă.
Prăznicar = icoană a unei sărbători religioase, care se pune pe iconostas la închinat pe toată durata sărbătorii
Prăznicean (rar) = persoană care respectă sărbătorile.
A prăznui = a serba un eveniment religios.
Prăznuire = sărbătorire a unui eveniment religios.
Se observă un calendar bisericesc de perete şi se dau exemple pentru fiecare tip de sărbători. Apoi se urmăreş
 I. a) Praznicele împărăteşti cu dată schimbătoare în funcţie de data Paştelui:
- 1. Duminica Floriilor (cu o săptămână înainte de Paşti);
- 2. Duminica Învierii Domnului (Paştile);
- 3. Înălţarea la Cer a Mântuitorului (la patruzeci de zile de la Paşti);
- 4. Duminica Pogorârii Duhului Sfânt (Cincizecimea sau Rusaliile - la cincizeci de zile de la Paşti sau la zece
I. b) Praznicele împărăteşti cu dată fixă:
- 1. Naşterea după trup a Mântuitorului nostru Iisus Hristos - 25 decembrie;
- 2. Tăierea împrejur a Domnului - 1 ianuarie;
- 3. Botezul Domnului - 6 ianuarie;
- 4. Întâmpinarea Domnului - 2 februarie;
- 5. Schimbarea la Faţă - 6 august.
I. c) Praznice împărăteşti în cinstea Maicii Domnului:
- 1. Naşterea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu - 8 septembrie;
- 2. Intrarea în Biserică (aducerea la templu) a Sfintei Fecioare - 21 noiembrie;
- 3. Buna-Vestire - 25 martie;
- 4. Adormirea Maicii Domnului - 15 august.
I. d) Praznice împărăteşti în cinstea Sfintei Cruci:
- 1. Înălţarea Sfintei Cruci - 14 septembrie.
II. Sărbătorile în cinstea Îngerilor:
- 1. Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor Puterilor cereşti - 8 noiembrie.
III. Sărbătorile în cinstea Sfinţilor:
- 3. Duminica Sfintei Cruci (a III-a din Postul Mare);
- 4. Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir - 26 octombrie;
- 5. Sfântul Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei - 6 decembrie;
- 6. Sfântul Arhidiacon Ştefan - 27 decembrie;
- 7. Sfântul Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei - 1 ianuarie;
- 8. Soborul Sfântului Ioan Botezătorul, Înaintemergătorul Domnului - 7 ianuarie;
- 9. Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur - 30 ianuarie;
- 10. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe - 23 aprilie;
- 11. Sfinţii Împăraţi Constantin şi maica sa, Elena - 21 mai;
- 12. Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul (Drăgaica sau Sânzienele) - 24 iunie;
- 13. Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel - 29 iunie;
- 14. Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul - 20 iulie;
- 15. Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul - 29 august;
- 16. Duminica Tuturor Sfinţilor (pentru sfinţii necunoscuţi) - prima duminică după Rusalii (Cincizecime), cu
d) Cum petrecem într-o zi de sărbătoare:
- alungăm grijile obişnuite;
- mergem la Sfânta Liturghie şi ascultăm cântările şi citirile cu mare atenţie;
- după-amiază, fie mergem în vizită la o rudă bolnavă, fie ajutăm cu ce putem oamenii săraci, fie citim din că
ne îngrijim de suflet.
e) Ce daruri primim prin participarea la slujbe în zi de sărbătoare:
- prietenia cu Dumnezeu, cu Maica Domnului, cu Sfinţii şi cu Îngerii;
- harul lui Dumnezeu, care ne ocroteşte întreaga viaţă;
- liniştea sufletului, bucurie, pace, dragoste;
- luminarea minţii;
- noi pomenim pe Sfinţi pe pământ, iar ei ne pomenesc în cer, în casa veşnică a lui Dumnezeu.