Sunteți pe pagina 1din 14

Cerințe legislative privind prețurile de transfer în

România

Documentarea prețurilor atât pentru tranzacțiile cu


persoane afiliate străine cât și pentru tranzacțiile între
persoane afiliate române
Definiții

• Prețuri de transfer - Prețurile la care bunurile sunt transferate sau


serviciile prestate între persoane afiliate (OECD)

• Persoane afiliate (articolul 7, Codul Fiscal românesc) –


persoane juridice
 O persoană juridică deține, direct sau indirect, inclusiv deținerile
persoanelor afiliate, min 25% din valoarea/numărul titlurilor de
participare sau al drepturilor de vot la cealaltă persoană ori
controlează persoana juridică

 O persoană juridică deține, în mod direct sau indirect, inclusiv


deținerile persoanelor afiliate, min 25% din valoarea/nurărul
titlurilor de participare sau al drepturilor de vot atât la prima
persoană juridică cât și la cea de-a doua
Legislația în domeniul prețurilor de transfer

România:
 Codul Fiscal– articolele 7 și 11
 Codul de procedură fiscală– articolul 42 și articolul 79
 Decizia nr. 529/2007 – Acorduri de preț în avans și soluția fiscală
anticipată
 Ordinul nr. 222/2008 – Conținutul dosarului prețurilor de
transfer

UE:
 Liniile directoare emise de OECD în ceea ce privește prețurile de
transfer
 Codul de conduită al prețurilor de transfer
Amenzi şi penalități

 Neprezentarea la timp a documentaţiei privind preţurile de transfer sau


prezentarea incompletă a acesteia rezultă în ajustări efectuate de
autorităţile fiscale şi amenzi de până la 14.000 RON (echivalentul a 3.300
EUR)

 Ajustările presupun impozit pe profit 16% pe profitul suplimentar stabilit de


autorităţile fiscale

 Mai mult, obligaţia privind plata impozitului pe profit este purtătoare de


majorări de aproximativ 36% pe an pentru perioada 2006 - semestrul I 2010

 Pentru semestrul al doilea al anului 2010, cele mai recente modificări ale
Codului de Procedura Fiscală prevăd dobânzi de aproximativ 14,4% pe an
şi penalităţi de întârziere de 15% dacă s-au scurs mai mult de 90 de zile de
la constituirea obligaţiei neplătite
Tipuri de tranzacții supuse auditului fiscal

 Achiziții / livrări de bunuri


 Producția în sistem lohn sau pe bază de contract
 Furnizarea de servicii:
• Management
• Marketing
• IT
• Asistență tehnică
 Cercetare dezvoltare
 Redevențe
 Împrumuturi intra-grup
 Acorduri de tip hedging/swap
Din experiența noastră:
 Orice amânare în pregătirea dosarului prețurilor de transfer poate
cauza o serie de inconveniențe pentru societatea dumneavoastră
cum este suspendarea procesului de rambursare a TVA până la
prezentarea dosarului
 Dacă societatea dumneavoastră înregistrează pierderi ca rezultat
direct al tranzacțiilor intra-grup, există un risc semnificativ ca
autoritățile fiscale sa facă ajustări ale bazei impozabile în sensul
creșterii ei
 Dacă societatea dumneavoastră primește servicii de management
sau alte servicii de la societăți afiliate este foarte probabil ca aceste
societăți să fie auditate de inspectorii fiscali
 Inspectorii fiscali pot cere dosarul prețurilor de transfer pentru
tranzacțiile intra-grup desfășurate în ultimii 5 ani
Sfatul nostru:

 Demarați pregătirea dosarului prețurilor de transfer!

 Cunoașteți riscurile și luați măsuri!

 Solicitați furnizorilor de servicii din cadrul grupului să pregătească și


să furnizeze societății din România documente justificative pentru a
susține deductibilitatea cheltuielilor cu serviciile în fața autorităților
fiscale române!

 Pregătiți documentația și argumentele necesare pentru a demonstra


beneficiul societății din România din serviciile prestate de societățile
afiliate!
Dosarul prețurilor de transfer

 Potrivit legislației din România, dosarul prețurilor de transfer trebuie


să includă următoarele informații:
1. Informații despre grup
• Istoric, principalii clienți și competitori, situații financiare, tranzacții intra-group
desfășurate la nivelul Uniunii Europene, politica de prețuri de transfer
implementată la nivel de grup

2. Informații despre societatea din România:


• Istoric, principalii clienți și competitori, situații financiare
• Prezentarea societăților afiliate și a sediilor permanente, dacă este cazul
• Prezentarea detaliată a tranzacțiilor desfășurate cu societăți afiliate
• Prezentarea analizei comparative
• Descrierea metodei prețurilor de transfer potrivite și argumentarea acesteia
• Descrierea altor condiții specifice societății din România
Dosarul prețurilor de transfer

 La solicitarea autorităților fiscale, contribuabilii care desfășoară


tranzacții cu persoane afiliate au obligația prezentării dosarului
prețurilor de transfer (articolul 79, Codul de Procedură Fiscală)

 Perioada acordată pentru pregătirea și prezentarea dosarului


prețurilor de transfer este de max 3 luni, cu posibilitatea prelungirii o
singură dată cu perioada acordată inițial

 Amenda pentru ne-prezentarea dosarului prețurilor de transfer este


între 12,000 RON and 14,000 RON

 Chiar dacă prezentați dosarul prețurilor de transfer, există riscul


unor ajustări fiscale dacă prețurile pe care le practicați în tranzacțiile
intra-grup nu sunt la nivelul pieței.
Dosarul prețurilor de transfer

 Dosarul prețurilor de transfer este pregătit urmând următorii pași:

• Analiza societății și a industriei

• Analiza funcțională

• Analiza economică
Dosarul prețurilor de transfer
 Descrierea companiei și a industriei include:

1. Descrierea generală a grupului


• Istoricul grupului, structura legală și operațională a grupului, produsele
fabricate/vândute și serviciile furnizate, principalii clienți și competitori, strategia
de afaceri, tranzacțiile intra-grup desfășurate la nivelul Uniunii Europene,
descrierea politicii de prețuri de transfer la nivel de grup
2. Descrierea generală a societății
• Istoricul grupului, structura legală și operațională a grupului, produsele
fabricate/vândute și serviciile furnizate, principalii clienți și competitori, strategia
de afaceri
3. Descrierea industriei
• Analiza industriei în care activează grupul/societatea din România, principalii
jucători de pe piață, statistici și rezultate
Dosarul prețurilor de transfer
 Analiza funcțională include:

1. Descrierea tranzacțiilor
• Descrierea tranzacțiilor desfășurate de societatea din România cu societăți
afiliate, identificarea funcțiilor realizate, riscurilor asumate și activelor implicate
de fiecare dintre părțile participante la tranzacții pe baza termenilor contractuali
și substanței economice

2. Analiza:
• Funcțiilor realizate de fiecare societatea implicată în tranzacțiile intra-grup
• Riscurile asumate în desfășurarea acestor tranzacții
• Activele implicate în legătură cu aceste tranzacții intra-grup
Dosarul prețurilor de transfer
 Analiza economică include:

1. Studiu de comparabilitate
• Filtru de căutare în baza de date – identificare electronică (Orbis,Amadeus)
• Criterii cantitative de căutare – criterii financiare
• Criterii calitative de căutare – pierdere, descriere

2. Interpretarea rezultatelor
• Analiza rezultatelor obținute de societate versus intervalul de comparabilitate al
societăților independente selectate din baza de date Orbis
• Prezentarea și argumentarea motivelor pentru care rezultatele societății
analizate sunt în afara intervalului (dacă este cazul)

3. Documentarea pierderii (dacă este cazul)


Contact

Viboal Consulting SRL


Str. Mitropolit Veniamin Costache,Nr. 6,
Sector 4, Bucureşti
Telefon: 0373 367 828
E-mail: office@viboal.ro