Sunteți pe pagina 1din 16

CMYK

Atenţie! Ancheta în două caiete!


28 de
pagini de
dezvăluiri
despre
cele mai
fierbinţi
teme
din judeţ!
Preţ unic 1 leu. Cereţi la toţi difuzorii ambele caiete ale acestei ediţii!

DOSARUL
Aflaţi conţinutul materialului
de anchetă trimis la instanţă

PREŞEDINTELUI
de către DNA
nProcurorii au arătat instanţei că
Nicolescu reprezintă un pericol social
susţinând că judecarea sa în libertate
ar crea nelinişte şi insecuritate în
rândul argeşenilor
nApărătorii preşedintelui susţin că i
se pun în cârcă inclusiv şpăgi pe care
Penescu le-ar fi dat, de fapt, Comisiei
Centrale a Arbitrilor
nDeşi apare peste tot în dosar, Ion
Cârstoiu este singurul dintre cei
implicaţi în proiectul PHARE care nu
este pus sub învinuire

Citiţi despre toate elementele


şi momentele cheie ale
cazului Nicolescu
nDupă 20 de ani în care s-a ţinut
departe de judeţul controlat de tatăl
său, Liviu Costin, moştenitorul
preşedintelui Nicolescu, s-a expus
din plin în vâltoarea evenimentelor
de săptămâna trecută
n„Cine ridica sabia de sabie va pieri”
- anunţă apropiaţii preşedintelui CJ
după ce au trecut prin cele mai negre
zile ale vieţii lor
nLiderul PSD Argeş le-a cerut cu
insistenţă anchetatorilor să nu-i
pună cătuşe şi să-i lase telefonul
pentru a-şi linişti soţia

Analizaţi poziţiile şi
declaraţiile oamenilor
cheie din acest scandal
nCălin Nistor, şeful DNA, se bazează
pe probele adunate la dosar şi se
declară indiferent în faţa acuzaţiilor
de control politic
nSenatorul Mircea Andrei critică dur
ceea ce domnia sa apreciază a fi o
încercare mizeră a lui Victor Ponta de
a se folosi de necazul lui Nicolescu
pentru a acumula capital politic
nÎPS Calinic anunţă că are probele
pretinse de liderul PDL Argeş legate
de acuzaţiile de ameninţare
nPresa din Argeş strânge rândurile
comentând în termeni duri punerea
de cătuşe în cazul Nicolescu

CMYK
ediţie specială ANCHETA PAG. 2
Ancheta vă prezintă toate datele privind documentaţia întocmită de DNA în dosarul în care procurorii au solicitat
şi au obţinut la Tribunalul Argeş arestarea preşedintelui Consiliului Judeţean Argeş Constantin Nicolescu

DOSARUL PREŞEDINTELUI
Capul de afiş al acuzării:
fonduri PHARE
accesate prin minciună
Povestea. În iulie-august 2005, inundaţiile învăţământ vizate prin proiect au fost avariate
lovesc din plin judeţul Argeş, provocând pagube în urma calamităţilor naturale din perioada
semnificative în câteva zeci de localităţi. Sunt aprilie - august 2005 (...) şi se află în prezent într-
avariate gospodării, imobile publice, terenuri o stare precară ce nu mai oferă garanţii pentru
agricole, poduri, podeţe etc. Uniunea Europeană, o exploatare în deplină securitate“.
prin PHARE, pune la dispoziţia României o se- Dosarul de finanţare este produsul unei
rie de fonduri nerambursabile destinate exclusiv echipe de funcţionari publici, din care DNA
remedierii problemelor grave provocate de furia scoate în evidenţă pe Florian Despan (manager
apelor şi de alunecările de teren. Guvernul de proiect) şi Luminiţa Enescu (responsabil
Alianţei D.A. cere în teritoriu o situaţie centralizatătehnic). În iulie 2007, Ministerul Integrării
cu respectivele pagube. Prefectura Argeş condusă Europene anunţă Consiliul Judeţean că proiec-
de Ion Cîrstoiu (actual subprefect) merge mai jos tul a fost acceptat în vederea finanţării şi se trece
pe linie ierarhică şi administrativă solicitând la la semnarea contractului. Contractul, extrem de
primării date referitoare la bunurile publice stufos, tipic pentru documentele cu finanţare
afectate de inundaţii (şcoli, grădiniţe etc.). europeană, conţine, printre altele, prevederi
Ulterior, Prefectura împreună cu Consiliul conform cărora cine semnează răspunde de tot,
Judeţean întocmesc rapoarte pe care le transmit de toată documentaţia întocmită anterior în
mai departe către guvern. Din totalul situaţiilor vederea obţinerii finanţării, de derularea
semnalate, sunt selectate - pentru a fi finanţate - contractului şi de tot ce se întâmplă după. Pe
patru unităţi şcolare: un liceu din Câmpulung scurt, Constantin Nicolescu, în calitatea sa de
Muscel, o şcoală şi o grădiniţă din Curtea de Argeş preşedinte al Consiliului Judeţean, şi cei trei
şi o grădiniţă din Budeasa. La baza emiterii primari parteneri îşi pun semnătura pe un
document care avea să le prilejuiască cea
mai nefericită întâmplarea a vieţii lor: în-
tâlnirea cu DNA-ul. De ce? Pentru că cin-
A n c h e ta
FlashBack
ci ani mai târziu, pe fondul lipsei cel puţin
dubioase a unor documente, procurorii
aveau să stabilească faptul că două din
cele patru unităţi şcolare (în speţă,
Colegiul „Dinicu Golescu” din Constantin Nicolescu a gestionat inundaţiile din 2005 alături de şefii principalelor
Câmpulung şi Şcoala Nr. 1 din Curtea de instituţii cu atribuţii de intervenţie din judeţ. La respectivele evenimente au participat
Argeş) nu fuseseră chiar aşa de avariate activ inclusiv liderii politici de atunci ai actualului partid de guvernare.
de inundaţii pe cât s-a raportat către gu-
vern, starea lor de degradare fiind mai
veche de momentul la care, colac peste
pupăză!, le-a mai lovit şi viitura.
Acuzaţia formulată împotriva
preşedintelui CJ, în calitatea lui de sem-
natar al contractului prin care îşi asuma
şi starea vremii, este aceea că a minţit în
cererea de finanţare, raportând pagube
„umflate” sau, mai bine zis, pe care nu le
provocaseră în totalitate inundaţiile, ci
care existau anterior acestor evenimente
naturale. Scopul identificat de procurori
l-ar fi reprezentat, evident, intenţia de a
Ancheta anunţa în urmă cu două luni faptul primi bani pentru toate reparaţiile care
că şeful CJ se străduieşte să facă rost de erau necesare respectivelor unităţi şcolare,
nu numai pentru cele generate ca urmare
documentele cerute de DNA pentru a dovedi a calamităţilor. Pe această idee, un ele-
situaţia din timpul inundaţiilor anului 2005 ment cheie în demonstrarea intenţiei
beneficiarilor de a păcăli UE îl reprezintă,
conform materialului DNA, un deja
hotărârii de guvern au stat, conform procurorilor, celebru raport ISU pe care autorităţile judeţene
rapoartele înaintate la comun de Ion Cîrstoiu şi l-au folosit ca argument în cererea de finanţare
Constantin Nicolescu care specificau, în anexele pentru a susţine ideea că cele patru şcoli s-au
detaliate, situaţia celor patru unităţi. După numărat printre obiectivele publice afectate de
emiterea HG, ministerele implicate solicită inundaţii. Ei bine, acest raport a dispărut cu
prefectului Ion Cîrstoiu să formeze o comisie care desăvârşire. În timpul în care DNA a tot strâns
să se deplaseze la cele patru şcoli cu scopul documente pentru a termina speţa, nici Consiliul
identificării lucrărilor ce se impun şi stabilirii un- Judeţean, nici Prefectura şi nici ISU
or costuri estimative necesare pentru reparaţii. Ion (Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă) nu au
Cîrstoiu emite ordin şi desemnează componenţa putut să pună la dispoziţia procurorilor celebrul
comisiei. În aceeaşi zi, Prefectura comunică act care ar fi atestat constatările făcute de
înapoi către guvern situaţia solicitată în vederea pompieri la acea vreme şi care a fost unul dintre
alocării de fonduri. Comisia numită de Ion documentele-bază ale solicitării finanţării. Ca
Cîrstoiu evaluase clădirile, lucrările, precum şi cos- atare, în faţa acestei misterioase dispariţii, DNA
turile, astfel: Colegiul „Dinicu Golescu” a concluzionat că respectivul raport nu a fost, în
(Câmpulung) – 450.000 euro, Şcoala Nr.1 fapt, întocmit niciodată şi că el a fost menţionat
(Curtea de Argeş) – 90.103 euro, Grădiniţa Nr. în fals pentru a fi obţinuţi banii. Pe acest subiect,
4 (Curtea de Argeş) – 90.103 euro şi Grădiniţa cei implicaţi - de la actualul subprefect Cîrstoiu respective au fost, într-adevăr, afectate la nivelul Golescu”; l la Budeasa, s-a făcut un proces-
Gălăşeşti (Budeasa) – 45.000 euro. Un total de la secretarul general al CJ Argeş Viorica invocat de autorităţile judeţene. Astfel, Apele verbal prin comună privind diferite pagube, dar
715.103 euro. Răducanu – se jură că au văzut cu ochii lor Române conduse la momentul respectiv de - în respectivul document - sunt menţionate
respectivul raport şi că, altfel luat, dacă acesta ar liberalul Postelnicescu nu au făcut niciun raport, avariile de la grădiniţa din alt sat decât cel
În primăvara anului viitor, prin HG fi fost doar invocat în fals şi nu depus, primii care ISU nu a consemnat intervenţii de urgenţă în pentru a cărui unitate preşcolară s-a raportat
295/2006, autorităţile judeţene sunt anunţate ar fi constatat ar fi fost reprezentanţii Uniunii Eu- zilele calamităţilor la respectivele unităţi, iar ulterior la Prefectură şi de către Prefectură
că au fost aprobaţi banii pentru refacerea celor ropene atunci când au verificat cererea de primăriile celor trei localităţi au procedat după necesitatea alocării de fonduri, în condiţiile în
patru unităţi de învăţământ. Consiliul Judeţean finanţare cu toate documentele anexe ei (inclusiv cum le-a tăiat capul în momentul inundaţiilor: care clădirea cu pricina necesita, practic,
(după ce parafează parteneriate cu Primăriile din constatările ISU), înainte de a aloca banii. l la Câmpulung, s-a reunit un comitet de
Câmpulung, Curtea de Argeş şi Budeasa) demolare şi reconstrucţia din temelii; l la
depune cererea de finanţare, document în care Dincolo de lipsa acestui raport, procurorii urgenţă, dar acesta a gestionat pe plan local Curtea de Argeş, nu s-a făcut nici măcar un doc-
se menţionează: „Imobilele celor 4 unităţi de DNA invocă faptul că nici alte documente nu situaţia, nefăcând vreo raportare către judeţ din ument de constatare privind cele două imobile
prea vin în sprijinul ideii că unităţile şcolare care ar fi putut reieşi situaţia Colegiului „Dinicu avariate.

Carne şi preparate din carne


CMYK

ediţie specială ANCHETA PAG. 3

Şcolile care au dus la exmatricularea


preşedintelui Constantin Nicolescu

La Curtea de Argeş, în zona în care este amplasată Şcoala Nr. 1, apa ajungea În 2005, presa musceleană prezenta reportaje despre situaţia critică în
până la brâu, îşi amintesc jurnaliştii locali prezenţi la evenimentele vremii care se află Colegiul „Dinicu Golescu” după ce acoperişul a fost afectat de
vijeliile repetate şi clasele de la etaj erau inundate constant.

Concluziile DNA în dosarul PHARE sunt următoarele:


l Beneficiarul, Consiliul Judeţean Argeş, a atestat în cererea de „Raportat la toate aceste aspecte rezultă, în
mod indubitabil, faptul că la baza emiterii H.G.
eligibil, fiind estimat la 900.000 euro. Ca urmare
a încheierii respectivului contract de grant, în
finanţare că cele 4 unităţi şcolare au fost afectate de inundaţii, 1277/2005 modificată şi completată prin HG condiţiile frauduloase arătate mai sus, Consiliul
Judeţean Argeş a beneficiat efectiv, pe nedrept,
295/2006, nu puteau sta (...) rapoartele întocmite
conform aspectelor consemnate în raportul ISU, document şi semnate de prefectul judeţului Argeş Ion de finanţare externă nerambursabilă de tip
care, conform procurorilor, nu există. Cîrstoiu şi preşedintele Consiliului Judeţean PHARE.“, au concluzionat procurorii DNA.
Argeş Constantin Nicolescu şi înaintate de Pe fondul celor expuse mai sus, l-au pus sub
aceştia către Ministerul Administraţiei şi acuzare pe Constantin Nicolescu, ca semnatar
l Reprezentanţii ISU şi cei ai Apelor Române nu au efectuat, Internelor - Direcţia Generală pentru Relaţiile
cu Prefecturile (...), întrucât aceste rapoarte nu
al contractului, pentru infracţiunile de folosire
sau prezentare de documente ori declaraţii
în cursul anului 2005, intervenţii la cele patru unităţi şcolare şi nominalizează unităţile de învăţământ care au fost false, inexacte sau incomplete, având ca rezultat
nu au întocmit, implicit, note de constatare sau rapoarte în afectate de inundaţii în perioada aprilie - august obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul
2005. (...) general al Comunităţilor Europene sau din
acest sens, deşi - conform legii - aveau atribuţii clare. bugetele administrate de acestea ori în numele
Menţionarea, în cererea de finanţare lor, cu consecinţe deosebit de grave, în formă
întocmită de Consiliul Judeţean şi depusă în continuată şi fals intelectual şi uz de fals, în
l Nu există înscrisuri din care să rezulte, în mod evident, că 08.06.2006, a unui document inexistent (respec- legătură directă cu infracţiunea împotriva
intereselor financiare ale Comunităţilor
cele 4 unităţi şcolare au fost afectate de inundaţiile din 2005, tiv Raportul Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă Argeş), precum şi a unor împrejurări Europene anterior menţionată. Procurorii au
condiţie obligatorie ca lucrările de reabilitare necesare să poată nereale şi inexacte privind situaţia celor 4 unităţi cerut şi au obţinut arestarea acestuia pentru 29
de învăţământ din judeţul Argeş raportat la de zile. Învinuiţi în acelaşi dosar: primarul
fi finanţate în baza hotărârii de guvern respective şi, mai mult, inundaţiile din 2005 a condus la calificarea, pe Câmpulungului Călin Andrei, fostul primar din
conform unor rapoarte tehnice din 2002-2003, în cazul nedrept, a proiectului depus de Consiliul Curtea de Argeş - Gheorghe Nicuţ, primarul din
Judeţean Argeş ca fiind eligibil pentru finanţare Budeasa Ion Ştefan şi cei doi funcţionari care au
Colegiului „Dinicu Golescu” şi al Şcolii Nr. 1 din Curtea de din nefonduri nerambursabile şi pe cale de coordonat proiectul, Florin Despan şi Luminiţa
consecinţă a încheierii contractului „Grant Con- Enescu. Toţi cinci vor fi audiaţi luni la DNA,
Argeş, respectivele unităţi necesitau încă din acea vreme tract – External actions of the European Com- consecinţele juridice ale audierilor urmând a de-
reparaţii aproape similare celor raportate după calamităţi. munity”, înregistrat la Consiliul Judeţean cu nr.
9335/04.08.2006, costul total al proiectului,
veni, probabil, titlurile de prima pagină, a ediţiilor
din această săptămână.

Sunteţi îndrăgostiţi ?! Nu-i rău deloc !


SEND 92
Estetică şi funcţionalitate
Petreceţi
ZIUA SFÂNTULUI VALENTIN
împreună cu persoana iubita la munte …
Strada George Coşbuc, nr.54, la Hotelul Posada Vidraru ***
Piteşti, Telefon: 0248/282727 pe Transfăgărăşan , la 300 m de Barajul Vidraru
VĂ OFERĂ:
nTâmplărie PVC
nTâmplărie
aluminiu
nGeamuri
termopan
nPaneluri
ornamente
pentru uşi
!!!
OFERTĂ SPECIALĂ pentru îndrăgostiţi
nGeamuri
fumurii auto
nÎmbunătăţiri
auto Modernizat 2010 12 – 13 FEBRUARIE 2011
nGeamuri
ornamentale
nAlte produse 1 noapte de cazare
cu mic dejun la numai
90 LEI/persoana

Atmosfera va fi deosebita, cu muzica, sampanie, bomboane


fine si alte surprize…….
SEND 92 execută la comandă tâmplărie PVC (ferestre, uşi interioare, uşi Si…….dacă nu sunteţi îndrăgostiţi, sigur se va întâmpla …
balcon, balcoane, faţade) din profile PVC marca GEALAN GERMANIA, cu 3,5
camere de barieră termică. De asemenea, execută tâmplărie PVC pentru firmele Pentru informatii si rezervari, va asteptam la Agentia de Turism Posada
interesate în montajul acestor structuri la preţuri deosebit de avantajoase. Piaţa Muntenia, Nr. 3, Piteşti, Argeş
Tel/fax: +40 248 223399; +40 248 224499; office@hotelarges.ro; www.hotelarges.ro sau la telefon: 0248.721.109/721.451

CMYK Carne şi preparate din carne


ediţie specială ANCHETA PAG. 4

Primarii jură că nu Unde este


au greşit cu nimic
învinuitul
Cîrstoiu?
Marele absent al dosarului, omul
care nu are nicio problemă şi nu este pus
unităţile de învăţământ din oraşul pe care sub nicio învinuire: subprefectul Ion
l-a condus ani buni: „În 2005, chiar au fost Cîrstoiu, cel care a semnat toate
inundaţii şi vijelii, aşa că au existat şi şcoli documentele împreună cu Nicolescu şi
afectate. În Curtea de Argeş, a fost a gestionat toată activitatea de
inundată o grădiniţă care se află în centrul predocumentare a cererii de finanţare
municipiului şi unul dintre corpurile Şcolii (predocumentare care astăzi este călcâiul
Nr. 1. Erau două unităţi de învăţământ lui Ahile în dosar), dar care nu are până la acest moment nicio grijă
foarte vechi care în urma acelor ploi şi vizavi de interesul DNA faţă de domnia sa.
vijelii au suferit grave deteriorări. A fost Personaj cu state vechi în politica şi administraţia locală, sub-
constituită o comisie care a făcut evaluarea, prefect din partea PDL, Ion Cîrstoiu beneficiază, mai presus de
aşa că nu văd unde ar putea fi vreo orice, de norocul imens de a fi rudă prin alianţă cu preşedintele
neregulă. Parcă îmi aduc aminte că au fost statului Traian Băsescu, în condiţiile în care şeful administraţiei
cerute nişte documente referitoare la de la Cotroceni l-a cununat pe fiul subprefectului de Argeş, doctorul
acele investiţii. Pe mine nu m-a chemat Cătălin Cîrstoiu. În ce măsură îi foloseşte sau nu în acest caz relaţia
nimeni la DNA şi nici nu văd de ce ar puternică cu cel mai puernic om din stat, este greu de estimat sau
trebui să ajung acolo!” de dovedit. Cert este că, pentru a doua oară, după scandalul
Călin Andrei, primarul de la licitaţie pentru toate unităţile, câştigată la La fel de tranşant a fost şi primarul de Permiselor, Ion Cîrstoiu scapă ca prin urechile acului de o speţă
Câmpulung: „Nu ştiu de ce aş putea să fiu pachet de către firma Zeus. Eu nu am fost la Budeasa, Ion Ştefan: „Noi am fost în care alţii pleacă cu cătuşe de la DNA. De amorul artei şi pen-
eu învinuit de ceva într-un dosar ca acest. chemat la DNA pentru a da explicaţii nevoiţi să ridicăm de la zero grădiniţa. Prin tru curiozitatea cititorilor, recapitulăm, din referatul DNA, ce a făcut
Poate să conteste cineva că, în 2005, în până la acest moment, dar, dacă îmi aduc 2007-2008, au început lucrările, dar asta cu exactitate Ion Cîrstoiu în afacerea PHARE pentru şcolile
Câmpulung, nu a fost furtună şi că nu s- bine aminte, prin anul 2008, o instituţie din după ce o comisie de la ISU, IŞJ şi inundate:
au produs pagube materiale? Oare s-a Bucureşti ne-a cerut nişte acte cu privire Prefectură a analizat situaţia şi a întocmit 1. Întocmeşte rapoartele privind efectele inundaţiilor şi ale
uitat faptul că la Colegiul „Dinicu Golescu” la reabilitarea care a avut loc la Dinicu Go- un raport. Cred că în urmă cu doi ani m- alunecărilor de teren produse în perioada 1 iulie – 19 august 2005
au fost numeroase avarii? Şi dacă am lescu.” au chemat la DNA şi am dus nişte şi le semnează împreună cu preşedintele Consiliului Judeţean Con-
făcut investiţii şi am reparat acele pagube, Nici fostul primar de la Curtea de documente cu privire la această investiţie. stantin Nicolescu.
atunci unde este oare corupţia? Licitaţia Argeş, Gheorghe Nicuţ, nu înţelege de ce Dacă nu ar fi fost întocmite corect actele, 2. Trimite rapoartele respective la Guvern către Ministerul
nu am organizat-o noi, cei de la Primărie, se face atâta caz cu privire la reparaţiile la atunci Comisia Europeană mai trimitea Administraţiei şi Internelor – Direcţia Generală pentru Relaţiile
ci Consiliul Judeţean. Ştiu că a fost o banii pentru reparaţiile la şcoli?” cu Prefecturile.
3. Pe baza rapoartelor întocmite, semnate şi transmise de Ion
Cîrstoiu şi Constantin Nicolescu se emite Hotărârea de Guvern
Cine sunt învinuiţii Florin Despan nr. 12777/2005, hotărâre despre care DNA stabileşte că a fost emisă
prin înşelăciune.
4. Primeşte comunicarea venită dinspre Guvern prin care i se

şi Luminiţa Enescu?
solicită să constituie o comisie de evaluare, având ca obiectiv
deplasarea la unităţile de învăţământ nominalizate de el şi de Con-
eta stantin Nicolescu ca fiind afectate de inundaţii, în scopul
FlashBack Anch identificării lucrărilor necesare şi stabilirii costurilor estimative.
5. Emite Ordinul 416/ 17.11.2005 prin care stabileşte nominal
mentare a Proiectelor de Dezvoltare a Andrei, am vorbit despre proiecte, nu a fost componenţa comisiei respective.
Judeţului Argeş. Cei doi au calitatea de o discuţie politică. Nu am intenţia să mă 6. În aceeaşi zi în care stabileşte comisia, primeşte, cu o
învinuiţi în „Dosarul preşedintelui”. înscriu în PDL, i-am şi spus domnului operativitate ieşită din comun, raportarea acesteia privind cele con-
senator că nu vreau să discutăm politică şi statate.
a fost de acord”, a declarat Luminiţa
Anul trecut, Luminiţa Enescu anul trecut. Poate doamna Enescu 7. Ion Cîrstoiu trimite tot în aceeaşi zi adrese către Ministerul
Educaţiei şi Ministerul Administraţiei, ambele înregistrate sub nr.
Enescu a vrut să se s-a trezit fără sprijin în faţa procurorilor şi
a solicitat un ajutor pe care nu l-a primit. 18453/17.11.2005, prin care comunică, sub semnătura sa, situaţia
În iunie 2010, Ancheta anunţa demararea transfere la PDL unităţilor de învăţământ afectate de inundaţiile din 2005, în vederea
alocării de fonduri nerambursabile pentru reabilitarea acestora.
verificărilor DNA şi DLAF în ceea ce priveşte banii
veniţi prin PHARE, după care, câteva luni mai târziu În luna septembrie 2010, Luminiţa Florin Despan a stat cu un Respectiva adresă are în spate patru anexe, câte una pentru
fiecare obiectiv în parte. Toate anexele adresei transmise de prefect,
dezvăluiam intenţia Luminiţei Enescu de a obţine un
transfer politic sigur către organizaţia PDL Argeş
Enescu, şef serviciu în cadrul Agenţiei de
Implementare a Proiectelor de Dezvoltare metru cub de documente anexe numite şi „Date informative privind lucrările necesare şi
a Judeţului Argeş, a decis să renunţe la
funcţia pe care o deţinea în cadrul
fierbinţi în birou estimarea valorică” sunt semnate de primarul localităţii, directorul
unităţii de învăţământ şi de 4 din cei 5 membri ai comisiei de
instituţiei. Hotărârea de a pleca de tot din Şeful Serviciului de Strategie şi evaluare numiţi prin ordinul său (Lavinia Neamţu, Doru Băncescu,
cadrul CJ a survenit după mai multe Dezvoltare Regională Argeş, Florin Cornel Popescu, Octavian Diaconescu şi Eugeniu Ivănescu).
discuţii pe care le-ar fi avut cu preşedintele Despan, a fost chemat vara trecută la 8. În adresa transmisă de prefect şi în anexele ei sunt
Constantin Nicolescu. În repetate rânduri, DNA cu un metru cub de documente pe nominalizate lucrările necesare pentru cele patru unităţi de
acesta ar fi reproşat lipsa de implicare a care le-a prezentat procurorilor. „Cei de învăţământ şi valoarea estimativă a acestora.
şefului de serviciu în mai multe proiecte. la DNA au fost interesaţi foarte mult de 9. Ca urmare a tuturor demersurilor administrative şi docu-
Cu toate acestea, nici până azi demisia nu cum a fost luată decizia ca aceste patru mentelor de mai sus, gestionate de prefect cot la cot cu Consiliul
i-a fost aprobată. Mai mult de atât, în sep- unităţi de învăţământ să fie consolidate. Judeţean, se emite cea de-a două Hotărâre de Guvern (295/
tembrie, procurorii DNA strângeau laţul Am fost întrebat de ce am decis să 02.02.2006) prin care este alocată suma maximă de 900.000 euro
în dosarul şcolilor renovate cu bani consolidăm aceste şcoli. Decizia nu ne-a pentru repararea celor 4 imobile.
În dosarul Constantin Nicolescu, europeni. Fiind o persoană cu iniţiativă, aparţinut, a fost vorba de o co¬misie
instrumentat de DNA Piteşti, mai apar ca doamna Luminiţa, la o săptămână după ce guvernamentală care a hotărât ce şcoli intră DNA stabileşte, în referatul de săptămâna trecută, că, grosso
învinuiţi doi angajaţi ai Consiliului a anunţat că părăseşte Consiliul Judeţean, în consolidare”, declara pentru „Ancheta” modo, cele două hotărâri de guvern au fost emise prin transmiterea
Judeţean Argeş, Florin Despan, şeful a început să îşi înteţească vizitele la PDL. în luna iunie Florin Despan. La vremea unor date false sau inexacte către executiv şi îl arestează pe Con-
Serviciului Strategie şi Dezvoltare Luminiţa Enescu s-a jurat la vremea respectivă, niciunul dintre cei doi nu se stantin Nicolescu. Nici cei trei primari nu sunt prea bine, singurul
Regională Argeş, şi Luminiţa Enescu, şef respectivă că nu se va înscrie în PDL. „Am gândea că vor apărea în cel mai fierbinte relaxat în întreaga speţă a accesării de fonduri PHARE fiind actu-
serviciu în cadrul Agenţiei de Imple- avut o discuţie cu domnul senator Mircea dosar al Argeşului. alul subprefect Cîrstoiu.

X Files sau Raportul ISU care există, dar nu există


Ion Cîrstoiu, subprefect: „Toată lumea a semnat Fostul şi actualul şef ISU pasează
acel raport! Nu au cum să spună că nu există!”
„Din punctul meu de vedere, nu are cum să spună cineva că acel raport întocmit de
ISU nu există. Sunt sigur de existenţa lui şi nu-mi pot explica situaţia creată! Poate
cartoful fierbinte de la unul la altul
cei de la ISU nu i-au dat număr de înregistrare şi de aceea l-au pierdut.... Acel raport General Nicolae Grosu, fost cât cunosc, în 2008 au fost cerute
a fost semnat de către toată lumea, adică şi de Prefectură, şi de Consiliul Judeţean, şi şef ISU: „Nu îmi mai aduc bine am- acte referitoare la inundaţiile
de la ISU. Noi, ca Prefectură, am raportat evenimentele respective şi, evident, ce s-a inte despre acel raport, întrucât respective de către procurorii
constatat în teren în urma analizei la faţa locului, la Minister.” atunci, în 2005, au fost multe anticorupţie. Fostul comandant ar
evenimente în Argeş. Eu nu mai trebuie să ştie mai multe.”
Viorica Răducanu, secretar general CJ Argeş:
sunt la comanda ISU Argeş, aşa că Între pasarea responsabilităţii la
actuala conducere vă poate da nivelul conducerii, surse cu mai
detalii despre corespondenţa şi
„Am văzut cu ochii mei acel raport!”
puţini epoleţi, dar cu mai multe
documentele transmise către DNA informaţii din cadrul ISU Argeş
pe această speţă.” ne-au dezvăluit faptul că la nivel de
„ Cunosc situaţia creată de aşa-zisa dispariţie a raportului întocmit de ISU Colonel Ion Popa, actual şef instituţie se vorbeşte că acel celebru
privind şcolile avariate. Mi se pare imposibil! Am văzut documentul ăla cu ochii ISU: „Este o anchetă în curs şi nu raport ar fi existat într-adevăr, dar nu
mei. A existat şi la noi, la CJ, şi la Prefectură, şi la ISU... Este incredibil faptul că vreau să vorbesc despre acest lucru. şi interesul de a-l transmite mai
acum nu mai poate fi găsit!” Eu sunt comandant din 2009 şi, din departe în anchetă.

Carne şi preparate din carne


CMYK

ediţie specială ANCHETA PAG. 5

Lucrările (ne)făcute de Zeus -


a doua acuzaţie din Dosarul PHARE
După semnarea contractului cu conform recepţiei şi plăţilor,
finanţare europeană, contract
vizând cele patru unităţi şcolare,
Consiliul Judeţean organizează
apăreau ca fiind deja utilizate.
Situaţia s-a înrăutăţit în mo-
mentul în care echipele de la Garda
Interesul material comun: contractele dintre
Dobre de la Zeus şi fiul preşedintelui CJ
licitaţie pentru desemnarea con- Financiară şi DLAF trimise peste
structorului care va realiza lucrările. firma de construcţii au mai stabilit
O câştigă SC ZEUS SA, firma lui că două categorii de lucrări nu au
Grigore Dobre, pentru suma de fost execuate deloc, deşi erau
aproximativ 26 miliarde lei vechi. prevăzute în contractul de grant: Cazul Zeus a atras însă Maior Gheorghe Şonţu, la parterul Nicolae Aldea, un apropiat al
Procurorii aveau să stabilească, ignifugarea unei suprafeţe de lemn blocului C2. Acest spaţiu este astăzi preşedintelui Nicolescu şi la care lucrează,
în urma investigaţiilor, că totalul de 4200 mp la Colegiul „Dinicu atenţia anchetatorilor
asupra unei situaţii catalo- folosit, în chirie, de Agenţia de Turism de altfel, şi fiica cea mică a liderului de la
Golescu” (lucrare nereali- Ambasador, agenţie aparţinând lui Consiliul Judeţean, Ana-Maria.
zată, dar care nici nu a fost gate de procurori drept „in-
e ta teres material comun între
FlashBack An ch cerută la decontare, factu-
rată sau, implicit plătită, dar inculpatul Nicolescu
care - prin nerealizarea ei - Constantin şi reprezentan-
a încălcat condiţiile con- tul SC Zeus SA, Grigore Do-
tractuale impuse de finan- bre”. Despre ce este vorba?
ţarea europeană) şi lucrările
privind tâmplăria din lemn
la acelaşi colegiu. S-a mai În timpul percheziţiei efectuate la
constatat, de asemenea, că biroul preşedintelui CJ, judiciariştii
Zeus nu poate dovedi au descoperit două documente care le-
provenienţa unei cantităţi au atras în mod special atenţia. Primul
de materiale folosite în este un contract de lucrări încheiat în
realizarea lucrărilor, deşi august 2008 între Zeus şi Liviu-Costin
Încă din august 2009, Ancheta anunţa faptul că aceasta apare în situaţiile Nicolescu, contract despre care
DNA ridică documente de la firma Zeus fiind vizate de plată, a fost facturată şi referatul DNA nu oferă mai multe de-
lucrările efectuate de respectivul constructor în încasată. În urma talii, dar legat de care surse judiciare
folosul administraţiei publice argeşene verificărilor, DNA a stabilit spun că vizează nişte lucrări de
că firma lui Grigore Dobre construcţii executate de firma lui Grig-
ar fi trebuit, pentru abaterile ore Dobre la o proprietate personală a
încasat până la final de respec- săvârşite, să plătească penalităţi de fiului preşedintelui CJ.
tivul operator s-a ridicat la 29 aproximativ 2 miliarde lei vechi, pe
miliarde lei vechi, actul adiţional care Consiliul Judeţean era Al doilea este un contract de vânzare-
privind suplimentarea fondurilor îndreptăţit să le ceară. cumpărare încheiat între aceiaşi parteneri,
iniţiale fiind semnat, conform în martie 2009, prin care Dobre vinde
procurorilor, mult mai târziu decât dosarul Şi în această a doua speţă din
fondurilor PHARE pentru
către Liviu Nicolescu un spaţiu comercial
amplasat în centrul Piteştiului, pe strada
Spaţiul care a intrat în atenţia DNA este amplasat
trebuia, şi anume la vreo două şcoli, DNA
săptămâni distanţă de emiterea acţionat prin încălcarea a apreciat că s-a în buricul municipiului Piteşti, vizavi de Hotelul Cara.
ultimei facturi şi expirarea ter- în ceea ce priveşte obţinerea legii, atât
menului limită pentru imple- deconturilor nerambursabile, cât
mentarea proiectului. În aceeaşi şi în ceea ce priveşte modul de
speţă, DNA susţine că - pentru a nu recepţie a lucrărilor: „A rezultat
se depăşi oficial termenele impuse faptul că aceste cereri de plată au
Cine este Zeus? stând cât mai departe de judeţul Argeş. În societatea Qual-
ity Sales este asociat cu firma Management Capital Invest,
a lui Şerban-Mihai Roibu, fiul unui alt pesedit de frunte, tre-
în contractul de finanţare - avut la bază documente conţinând
procesele-verbale de recepţie a date nereale sau inexacte constând
unora dintre lucrări au fost în procese-verbale de recepţie,
Cel din Argeş... zorierul Aristide Roibu. Compania se ocupă de vânzări
servicii IT, contabilitate, asigurări şi leasing.
S-a înfiinţat în 1994, dar O altă societate în care a fost acţionar este IBC Expert –
semnate şi decontate înainte ca rapoarte tehnice şi financiare în abia după anul 2000 a Broker de Asigurare SRL, înfiinţată în 2007, a cărei autorizaţie
respectivele lucrări să fie efectiv ter- care s-a atestat, în mod nereal, început să se remarce în de funcţionare a fost retrasă, la cerere, în august 2010. De
minate. Anchetatorii au ajuns la efectuarea unor lucrări care, în peisajul constructorilor asemenea, acesta mai este acţionar în firmele Planetarium
aceste concluzii după ce au de- fapt, nu au fost realizate, iar din argeşeni. Firma Zeus, Residence, Lynx Invest Consult şi Eurocar Trading.
scoperit în contabilitatea lui SC bonurile de consum rezultă că patronată de către Grigore Liviu-Costin Nicolescu a
ZEUS SA bonuri de consum a un- aceste lucrări au fost executate ul- Dobre, s-a remarcat în piaţa
or materiale care ar fi fost folosite terior, unele dintre ele nefiind avut două afaceri şi pe plan
în respectivele reparaţii, dar la executate nici în prezent”. de profil prin faptul că a local. În firma de
date ulterioare celor în care, devenit, după cum vorbeşte consultanţă Expert Con-
tot târgul şi o arată con- sult Management a fost
tractele, „copilul favorit” asociat cu fostul său
al banului public argeşean cumnat Ionuţ Ştefănescu.
şi piteştean. Modernizarea Într-o altă firmă a fost
centrului Piteştiului, asociat şi cu pesedistul
fântâna cântătoare şi alte argeşean, fost consilier lo-
câteva, Piaţa Smârdan, cal, patronul Daperom,
sediul Casei de Pensii, sedii Paul Schiaucu. Liviu-
de şcoli din Piteşti, parcări Costin Nicolescu a fost
sau renovarea de clădiri unul dintre acţionarii firmei
aflate în administrarea VIP Auto Distribution din
Primăriei Piteşti sau a Consiliului Judeţean sunt câteva Piteşti.
lucrări din portofoliul societăţii, care i-au crescut cota, dată Are 39 de ani, iar până
fiind şi valoarea contractelor. Când a vrut să lucreze mai pe la această vârstă, deşi are
ascuns, a intrat în subantrepriza altor firme. Mai nou, Zeus toate atuurile, a rămas
a excelat la construcţia de blocuri ANL, fiind câştigător al burlac, fiind, din toate
licitaţiilor din localităţile Giurgiu, Vâlcea, Calafat, Topoloveni, punctele de vedere, o partidă care merită, în ciuda low-profile-
Titu, Găeşti, Câmpina şi Roşiorii de Vede. Managerul ului pe care l-a menţinut. În jurul său s-au brodat de-a lun-
societăţii Zeus, Grigore Dobre, este cunoscut ca un personaj gul timpului legende, cele mai frecvente speculaţii vizând
dificil, inabordabil şi introvertit, dar care avea relaţii apropiate faptul că este un bărbat extrem de inteligent, cu puternice
cu partenerii tradiţionali Tudor Pendiuc şi Constantin conexiuni în domenii foarte puţin accesibile muritorilor de
Nicolescu. Comunicarea cu domnia sa pe tema dosarului de rând. Pe cât a stat departe de presă, dorind ca afacerile şi viaţa
faţă a fost aproape imposibilă. Acesta a declarat că s-a sa să nu fie vreodată puse pe spatele sau în umbra tatălui, în
internat în spital, că nu ştie nimic despre subiectul Nicolescu, vârtejul evenimentelor din ultima săptămână, Liviu Nicolescu
deoarece nu a urmărit ştirile şi că nu poate fi vorba de nicio s-a expus la maximum, ţinând cont doar de familia sa.
mită pe care el să o fi dat preşedintelui CJ sau băiatului aces-
tuia.
Cine este Nicolae Aldea,
Cine este de la Ambasador Travels?
Liviu-Costin Nicolescu? Nicolae Aldea este fost director în cadrul IATSA, ceea ce
înseamnă că a fost subordonat al lui Constantin Nicolescu.
Cea mai misterioasă prezenţă din familia Nicolescu. De câţiva ani conduce agenţia de turism din Piteşti, Am-
Moştenitorul omului perceput ani întregi drept cel mai basador Travels, iar din anul 2009 o are ca angajată şi pe fiica
l Exploatari forestiere

DIRECŢIA l Prelucrare primara a lemnului


puternic din Argeş a stat întotdeauna departe de judeţul şi cea mică a lui Constantin Nicolescu, Ana-Maria. Tot din
l Administrare fond forestier de spaţiul public pe care tatăl său l-a controlat şi l-a condus aceeaşi perioadă este şi unul dintre operatorii privaţi pe piaţa
l Recoltare si valorificare produse accesorii ale padurii în ultimii aproape 20 de ani. Băiatul lui Constantin Nicolescu, audio-TV locală. Despre situaţia controversată a spaţiului în
SILVICĂ
l Intermediere export produse accesorii Liviu Costin, nu şi-a dorit niciodată să împartă notorietatea care îşi desfăşoară activitatea, directorul Nicolae Aldea ne-
l Intermediere actiuni de vinatoare şi puterea tatălui, ferindu-se de ochii publicului şi mai ales ai
l Administrare fonduri de vinatoare presei, astfel încât foarte mulţi dintre colegii de partid ai a declarat: „Am, într-adevăr, un contract încheiat cu
proprietarul spaţiului, domnul Liviu Nicolescu. Funcţionăm
ARGEŞ
l Intermediere export
l Comercializare materiale lemnoase
preşedintelui Nicolescu nici măcar nu ştiau că şeful lor are într-o bază legală şi niciun alt aspect legat de situaţia aceasta
Str. Trivale, Nr. 82, Pitesti, cod 110058 un fiu. A plecat din Piteşti din vremea studenţiei şi şi-a dez- nu ne priveşte şi nu ne permitem comentarii.”
Tel: 0248/213.434; 0248/219.751; Fax: 0248/214.099
E-mail: office@pitesti.rosilva.ro Web: www.silvapit.ro
voltat cele mai multe dintre businessuri la nivelul Capitalei,

CMYK Carne şi preparate din carne


ediţie specială ANCHETA PAG. 6

Ciudata contabilitate a şpăgilor


lui Cornel Penescu FlashBack Anch
eta

Paştele anului 2006


În cea de-a două speţă a dosarului DNA, şi P.G.C. - Îi faci! Îi iei de prin
anume cea privind cazul „Mită de la Penescu”, magazin...Vezi tu.
anchetatorii acuză că - în schimbul comandării Gigi. – 25.000, da?
unor pachete de Sărbători, de Paşte şi de Momentul I. Conform documentelor de-
Crăciun, care aveau ca principală destinaţie scoperite în contabilitatea paralelă de la PIC, P.G.C. - 250 de milioane (...)
pensionarii din Argeş şi alte categorii de procurorii stabilesc faptul că suma de 2838,15 P.G.C. - Bă! 280 să-mi
persoane nevoiaşe - patronul de la PIC ar fi lei i-ar fi fost dată ca mită de Cornel Penescu lui trimiteţi. Nu 250. Da?
întors către preşedintele CJ diferite sume de Constantin Nicolescu. Această sumă figura în Gigi - 280. Da?
bani. Acuzaţiile DNA se întemeiază pe discuţii evidenţele paralele ţinute de administratorii
purtate între Cornel Penescu şi diverşi angajaţi firmei cu menţiunea „Protocol Consiliul P.G.C.- Hai! Şi trimite la
prin care fie se interesa de valoarea pachetelor Judeţean Argeş.” Prefectură, acuma să pleci.
comandate de CJ, fie le cerea să-i aducă bani în
faţă la Prefectură, dar şi pe faptul că, într-unele În dosarul DNA, se contabilizează prima
şpagă la Nicolescu: 2838,15 lei. ***
din zilele în care se stabileau întâlniri cu liderul
CJ, în contabilitatea paralelă a SC Pic SA Deşi formatul sumei presupune, cel mai Nicolescu Constantin: -
apăreau menţiuni de genul „protocol CCA” probabil, plata vreunei mese de protocol sau Noroc. M-aţi căutat. Ordin!
„protocol Consiliul Jud. Argeş”, „Comision contravaloarea unor mărfuri a căror valoare are Sunt la birou.
Nicolescu”, „Alte comision HP”. De aseme- şi zecimale, anchetatorii au corelat această Penescu Gheorghe-Cornel:
nea, procurorii fac referire la faptul că societatea menţiune cu faptul că în perioada martie-aprilie - La prefectură? În septembrie 2009, Ancheta făcea o recenzie a tuturor persoanelor
Pic ar fi băgat în contul Consiliului Judeţean o 2006, Consiliul Judeţean achiziţionase de la Pic apropiate de preşedintele Nicolescu care fie fuseseră reţinute, fie
sumă de 5000 RON ca sponsorizare, fără a exis- bunuri alimentare destinate pachetelor către N.C. - Da.
erau anchetate, conturându-se un tablou în care se săpa în jurul său
ta contract, bani care sunt contabilizaţi de persoanele sărace în valoare de 1,4 miliarde lei P.G.C. - A! pentru a ajunge la cel cu adevărat vizat.
DNA tot la capitolul „şpagă pentru Nicolescu” vechi, achiziţia făcându-se doar pe bază de N.C. Dacă vrei să vii pe la
Prin relaţionarea acestor elemente, anchetatorii factură, fără a fi încheiat contract. mine sau vin eu pe la tine,
DNA au concluzionat că, în mod repetat, cum... P.G.C. - Încă nu. În zece minute aşa,
preşedintele CJ ar fi primit diferite sume de bani
sau produse de la Cornel Penescu, în contul
comenzilor de pachete alimentare pe care
Crăciunul anului 2006 P.G.C. - Vin, vin eu până la dumneavoastră. douăzeci de minute, începem.
N.C. - Păi nu, dar lasă-mi acolo locul liber
şi vin şi eu dacă e... Stau între... Dacă sunt la
Consiliul le făcea de Sărbători către hiper- Momentul I - 11 decembrie şi 15 decembrie 18 decembrie 2006, deci aceeaşi zi. În tine la şapte jumătate, e bine?
marketul acestuia, într-unul dintre cazuri 2006. Cornel Penescu şi Constantin Nicolescu contabilitatea paralelă de la PIC, Gheorghe
depăşindu-se chiar plafonul stabilit de lege discută la telefon despre achiziţionarea unor pa- Pieca consemnază suma de 28.000 lei cu P.G.C. - E foarte bine, dar vă pun şi în juriu.
pentru încredinţarea directă a unei achiziţii. chete destinate pensionarilor cu ocazia menţiunea „protocol CCA”.
„Având în vedere cele menţionate mai sus, sărbătorilor de iarnă. În dosarul DNA, se contabilizează cea 20 decembrie 2006, deci aceeaşi zi. În
rezultă că sunt indicii temeinice şi probe că în- de-a doua şpagă la Nicolescu: 28.000 lei. contabilitatea paralelă de la PIC, Gheorghe
vinuitul Penescu Gheorghe-Cornel, în calitate
de acţionar al SC Pic SA Piteşti şi persoană care N.C. – Noroc, colegule, tocmai voiam să Momentul III - 20 decembrie 2006. Cornel Pieca consemnază suma de 15.000 lei cu
administra în fapt interesele acestei firme, a te sun şi eu, vezi că iau pachete de la tine se- Penescu îi solicită lui Pieca să-i aducă suma de menţiunea „protocol CCA”.
remis, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, rioase, acolo... pentru... 15.000 lei la un spectacol organizat de ziarul său În dosarul DNA, se contabilizează cea
cu titlu de mită, preşedintelui Consiliului P.G.C. – Păi, voiam să vorbesc cu TOP, menţionând că „trebuie să-i dea la CCA, de-a treia şpagă la Nicolescu: 15.000 lei.
Judeţean Argeş, inculpatul Nicolescu Con- dumneavoastră că bănuiesc că... unde i-a dat şi pe ceilalţi 28.000” zilele trecute.

Paştele anului 2007


stantin în calitate de ordonator principal de N. C. - ...pentru pensionari. În aceeaşi zi, Penescu îl sună pe Nicolescu să se
credite, să dispună achiziţionarea de la SC asigure că ajunge la spectacolul cu pricina,
Pic SA a unor produse alimentare şi nealimenta- P.G. C. - Cum a fost acum un an, nu? pentru că este nominalizat în juriu.
re cu respectarea procedurilor legale de achiziţie N. C. - Da. Da. Cam aceeaşi formulă, Momentul I. 4 aprilie 2007. Constantin
publică.” Aceasta este rezoluţia procurorilor dacă poţi să mă mai ajuţi şi tu cu ceva, că sunt Penescu Gheorghe-Cornel: - Să-mi aduci Nicolescu îl întreabă pe Cornel Penescu dacă
menită să susţină cel de-al treilea capăt de vreo 1400 de pachete acum pentru bătrâni. 150 de milioane. Îi pui într-un plic şi mi-i aduci Hypermarketul PIC vinde coşuri speciale de
acuzare anunţat oficial, şi anume „luare de mită P.G. C. - Da. Îhî. la spectacol, că trebuie să-i dau la CCA, ştii tu Paşti, mai fiţoase, care pot fi folosite ca protocol.
în formă continuată.” N. C. - A vorbit cu băiatul tău, s-au pus de .... Unde am dat ăia 250 de milioane, îi dau Din discuţie reiese că aflând că este vorba de doar
acord, dar vreau să vorbesc şi eu cu tine. şi pe ăştia... 10 astfel de coşuri, Penescu se oferă să le dea „din
Snoava momentului: ***
Pieca Gheorghe: - Deci 15.000! partea casei”, după modelul coşurilor de protocol
făcute de PIC, chestiune respinsă de Nicolescu
dublă contabilitate la DNA? P.G.C. - O sută cinzeci.
Pieca Gheorghe: - Da.
care susţine că nu e nevoie şi că vrea să le
cumpere.
N. C. - Eşti pe la birou? Dacă vrei vin şi eu
Dinspre tabăra apărătorilor, reacţia este pe la tine. P.G.C. - Dar să mi-i aduci până la şapte
extrem de dură şi se bazează pe câteva elemente P.G. C. - A! Nu cred că ajung că sunt la fără un sfert!
care permit, într-adevăr, anumite controverse: N.C. - O întrebare, mai bine zis! Tu faci ceva
Craiova, pe la cinci şi ceva ajung.
l„protocol CCA” ar însemna, de fapt, bani daţi
către Comisia Centrală de Arbitrii şi nu către N. C. - Bine. *** pachete din astea specifice de Paşti? Ai nişte
idei d-astea sau se fac ceva organizat la
Consiliul Judeţean sau către Constantin Nico- P.G.C. - Păi nu veniţi diseară pe la...? tine? Că aş vrea să cumpăr nişte pachete din
Nicolescu Constantin: – Da, Corneluş! astea de Paşti.
lescu; l nu ar exista nicio dovadă care să N. C. - Da. Rezolvă-mi şi mie din prob- Ordonaţi!
ateste concret şi indubitabil faptul că
preşedintele CJ i-ar fi cerut vreodată ceva lui
lemele pe care te-am rugat eu atunci, ceva. Penescu Gheorghe-Cornel - Treceţi pe la şi săP.G.C.- Păi, dacă doriţi, puneţi ceva în ele
vină un om...
P.G.C. - Cu... pachetele şi cu astea, da? noi, pe la Top?
Cornel Penescu; l transmiterea unui număr N.C.- Păi nu! Spuneam că am crezut că
de 10 coşuri ca protocol de sărbători nu poate N. C. - Da. N.C. - Păi dacă zici vin, dar mai devreme aveţi voi o gândire aşa...
fi considerată şpagă; l banii viraţi ca spon- P.G.C.- Da, rezolv, nicio problemă. de o jumătate de oră nu pot.
sorizare în contul de trezorerie al unei instituţii P.G.C. - Nu, când vreţi dumneavoastră P.G.C. - Nu avem, nu avem!
nu au cum, susţin apărătorii, să ajungă în vecii sunteţi binevenit că strig aici, în juriu. N.C.- Am văzut că, în general, magazinele
Momentul II - 18 decembrie 2006. Cornel
vecilor în buzunarul lui Nicolescu. La acest mo- Penescu discută cu directorul hypermarketului N.C.- Păi, eu nu sunt în juriu acolo! Am zis fac o gândire cu un coş din ăsta împletit, cu
ment, sunt persoane din rândul celor care să nu mă mai laşi pe mine în juriu... chestii, cu nu ştiu ce....
susţin cauza preşedintelui CJ care verifică dacă Bogdan Ungureanu despre valoarea pachetelor
comandate de Consiliul Judeţean şi despre P.G. C. - Domne, eu v-am pus în juriu, eu P.G.C. - Deci, dacă doriţi, ne spuneţi ce şi
nu cumva sumele trecute în contabilitatea modul de calculare a unei sume care reprezintă, vă strig, când vreţi să veniţi sunteţi binevenit. noi aşa facem! Dar coş nu mai avem... Dar
dublă de la PIC cu menţiunea „protocol CCA” aşa cum avea să reiasă, cam 10% din totalul câte vă trebuie? Coşuri de astea...
şi puse în contul şpăgii la Nicolescu se regăsesc, N.C.- Bine, mă. Aţi început treaba?
cu aceleaşi coordonate (dată şi valoare) comenzii. Ulterior, în cursul aceleiaşi zile,
punctate şi în dosarul arbitrilor, caz în care, mai Penescu îi cere administratorului său Gheorghe
în glumă mai în serios, avocaţii vorbesc despre Pieca să îi aducă suma respectivă de bani în faţă
contabilitatea dublă a DNA. Mai mult, la Prefectură şi tot în aceeaşi zi caută şi reuşeşte
apărătorii susţin că în declaraţiile date la DNA, să stabilească o întâlnire cu preşedintele Con-
Cornel Penescu, Gheorghe Pieca (fost stantin Nicolescu.
administrator PIC SA) şi Bogdan Ungureanu
(fost director hypermarket PIC) au negat Penescu Gheorghe-Cornel: - Aţi făcut?
categoric că i-ar fi dat vreodată ceva lui Constan-
tin Nicolescu. Întrucât oficialii instituţiei Ungureanu Bodgan: - Două sute... Da.
conduse de Călin Nistor nu pot da detalii 28.300 cam aşa vine.
legate de această situaţie cel puţin ciudată, am P.G.C: - Cât?
stat de vorbă cu alte surse implicate în caz care U.B. - Cam 280 de milioane.
susţin că procurorii pleacă de la ipoteza unei P.G.C. - Păi atâta e valoarea, cât e? Două
greşeli săvârşite de cei de la PIC, în sensul în care miliarde opt sute?
au trecut eronat în contabilitate„protocol
CCA”, când, de fapt, ar fi trebuit să treacă „pro- U. B. - Da. (...)
tocol CJ” sau „protocol Nicolescu”. Procurorii
ar fi ajuns la această concluzie, susţin sursele
noastre, coroborând mai multe probe adunate
***
în sensul devoalării relaţiei oneroase dintre Penescu Gheorghe-Cornel: - Mă, fă rost
patronul PIC şi preşedintele CJ pe care ei o de 250 de milioane... şi peste juma de oră,
acuză. maxim trei sferturi de oră, o să pun pe cineva
Reproducem, în continuare, o scurtă... con- să mi-i aducă în faţă la Prefectură. Da?
tabilizare a modului în care s-au derulat episoa- Pieca Gheorge (Gigi) – Staţi un pic, să văd
dele-cheie ale dosarului Nicolescu – Penescu. dacă îi am. La concursul de Miss organizat de TOP în 2006, Cornel Penescu a umblat cu multe plicuri în mână. Pe anchetatorii
DNA nu i-au interesat cele destinate participantelor în concurs. Ei au fost cu ochii pe juriu...

Carne şi preparate din carne


ediţie specială ANCHETA PAG. 7

Trafic de influenţă în
Afacerea „Balconul”
Ultimul capăt de acuzare în Procurorii au stabilit
dosarul lui Constantin Nicolescu
face referire la instigare la abuz în următoarele:
serviciu contra intereselor „De asemenea, în cursul lunii iunie 2009, in-
culpatul Nicolescu Constantin, prelevându-
publice în scopul obţinerii pentru se de influenţa şi autoritatea funcţiei deţinute,
altul a unui avantaj patrimonial. respectiv preşedinte al Consiliului Judeţean
Argeş, l-a instigat pe primarul unei comune din
Pe scurt, Nicolescu (ca urmare a rugăminţii judeţul Argeş să nu îndeplinească anumite
formulate către el de un profesor din Stâlpeni, acte de serviciu, mai precis, să nu aplice unei
de a-l potoli pe primarul care îl ameninţa cu 100 persoane o sancţiune contravenţională la Legea
de milioane amendă pentru că-şi turnase fără nr. 50/1991, solicitare însuşită de către primarul
autorizaţie o platformă de ciment în faţa în cauză, care astfel nu a mai aplicat o amendă
magazinului mixt pe care dascălul îl avea în de 100.000.000 lei vechi”, aşa cum reiese din
localitate) pune mâna pe telefon şi îl sună pe comunicatul remis de către DNA.
primar sfătuinudu-l să fie mai blând cu În tabăra cealaltă, persoanele apropiate ale
respectivul reclamant şi să nu-şi mai facă lui Constantin Nicolescu povestesc despre
duşmani degeaba. Din interceptări rezultă că, faptul că preşedintele nu ezita niciodată să
în afară de interesul strict politic de păstrare a ajute un om atunci când acesta venea către
spiritelor sub control, preşedintele Nicolescu dumnealui cu o problemă. „Şi pe stradă dacă îl
nu prea avea nimic de câştigat din treaba asta, opreau oamenii, el punea mâna pe telefon şi
uitând practic, de la un minut la altul până şi cum încerca să îi ajute. Venea o femeie sărmană, îl
îl cheamă pe omul pentru care a intervenit şi suna pe primar să-i dea lemne. Venea unul cu
anume profesorul Cornel Pătrăşcan. Iată ajutorul minim neîncasat, suna să-i caute
înregistrările depuse ca probă în dosar: dosarul şi să-l rezolve. Ăsta e trafic de influenţă?
N.C. - Nu... Păi nu, voiam vreo zece aşa, din Momentul II. 10 octombrie 2007. SC PIC A ajuta oamenii când te roagă?“, îşi varsă
astea, ştii cam simbolice, să trimit... virează în contul de trezorerie al Consiliului Cornel Pătrăşcanu: Am o chestie şi eu. năduhul cei care au lucrat lângă preşedintele
P.G.C. - A, păi vă trimit eu de la mine, da! Judeţean suma de 5000 lei, cu menţiunea Dom’ primar m-a făcut ca pe o albie de porci Nicolescu mulţi ani şi ştiu că avea acest stil direct
„CTR sponsorizare”. În urma verificărilor, de dimineaţă. De ce? Eu am un spaţiu comer- şi rapid de a rezolva multe dintre sesizări.
N.C.- Nu, măi nu, nu! Cumpăr, dar voiam procurorii nu au găsit pentru respectiva cial aici la bloc la Stâlpeni, am obţinut toate
să vedem dacă ai vreo idee acolo, că ştii că... sponsorizare făcută către administraţia judeţeană avizele, nu ştiu ce... N-am ştiut că, după ce am
P.G.C. - Deci vă fac eu zece pachete cum
le-am făcut şi pe ale mele, da?
un contract, motiv pentru care şi cei 5000
RON intraţi în contul instituţiei sunt consideraţi
luat proiectul, să mă mai duc la Primărie, să
fac autorizaţie de construcţie. Dar de fapt n-
Primarul: „De fiecare dată
N.C. - Păi aşa! Deci ceva de genul acesta, de DNA mită către preşedintele CJ. am construit balconul, că trebuia să fac când vorbeam cu dumnealui,
da... Ca să trimit şi eu la Bucureşti, simbolice,
la câţiva băieţi din ăştia frumoşi...
balcon. Deci nu l-am construit. Şi a reclamat
unii pe aici şi zic: „Domn’le, n-am ştiut!” M-am îmi spunea să respect legea!”
În dosarul DNA, se contabilizează cea dus frumos şi zice: „Îmi dă o sută de milioane
P.G.C. – Păi, nu ştiu. Aţi primit de la mine? de-a şasea şpagă la Nicolescu: 5000 lei. amendă”, nu ştiu ce, nu ştiu ce! Ăă... au venit Contactat de către redactorii „Ancheta”, pri-
N. C.- Dă-le, că dacă e trimit eu sau trec domnii de aici de la Inspecţia în Construcţii, marul Ion Popa ne-a declarat despre situaţia
creată la Stâlpeni: „Era vorba despre o lucrare
eu şi văd cum arată acolo. Azi după amiază
pot trece pe acolo să văd cum arată?
P.G.C. - Sigur, sigur!
Crăciunul anului 2007 eu am toate avizele lor. Foarte drăguţi, nu ştiu
ce, nu ştiu ce! Şi acum dacă îi ziceţi
dumneavoastră un pic, vă rog eu frumos!
simplă, o platformă betonată în faţa unui
magazin al lui Cornel Pătrăşcan situată la
parterul unui bloc din localitate. De fapt, către
19 decembrie 2007, Cornel Penescu şi Nicolescu Constantin: Bine, mă! noi a ajuns atât o sesizare verbală, cât şi una scrisă
N.C:- Bine, hai că vin eu pe la tine mai Constantin Nicolescu vorbesc la telefon despre
târziu şi văd cum arată şi luăm o decizie pachetele pe care Consiliul Judeţean le Cornel: Da? care făcea referire la acea construcţie, sesizări
amândoi dacă e, da? cumpărase pentru sărbătorile de iarnă, Nicolescu Constantin: Am înţeles, Cornele! care au fost făcute de către un cetăţean din acel
preşedintele CJ rugându-l pe patronul PIC bloc. Atunci am mers şi l-am somat pe
Cornel: Bine, mă, mă scuzaţi! proprietarul acelui magazin să disloce acea
Momenul II. A doua zi, pe 5 aprilie, să-l mai ajute cu ceva suplimente. platformă. Noi avem un angajat la Primărie care
Nicolescu Constantin: Îl poto... potolesc eu.
Nicolescu revine, anunţându-l pe patronul Pic Bine! se ocupă de inspecţia în construcţii din cadrul
că vrea să achiziţioneze mai multe pachete, N.C.: Noroc, boierule! Cornel: Hai vă rog eu frumos! Dar m-a Serviciului Urbanism, aşa că nu este în atribuţia
pentru că vrea să dea şi la pensionari. În aceeaşi jignit, era lume acolo, nişte ţigani acolo, a zis...
zi, Penescu îl avertizează pe directorul magazi- P.G.C.: Trăiţi, v-am sunat şi eu...
nului, Bogdan Ungureanu, de faptul că preşe- N.C.: Te-am căutat dacă... Da, te-am Nicolescu Constantin: Eu ce sunt eu de
dintele Nicolescu va veni în dimineaţa urmă- căutat să te întreb dacă poţi să mă ajuţi şi pe vină, mă? Voi sunteţi între voi acolo.
toare şi îi transmite să procedeze după cum vrea mine cu ceva suplimente la povestea asta, ce- Cornel: Am înţeles! Am înţeles!
clientul: dacă vrea să plătească, să îi ia banii, dacă am cumpărat. Sau nu? Nicolescu Constantin: Îi dau un semnal şi-
nu, nu! P.G.C.: Păi suplimente în ce sens? Să vă i spun, da! Bine!
dau ceva pachete?
P.G.C.- Să-mi facă şi mie...Vezi că te sună N.C.: Ori pachet, ori altceva, că mai am de
împărţit şi eu nişte necazuri.
***
nea Costică mâine la opt jumătate. Să ai
pachete în care să fie pus un cozonac... P.G.C.- Aha, vă dau sigur... suplimente. Păi Nicolescu Constantin: Bună, domn
Bogdan: - Da? da, când? primar!
P.G.C.: - 60, 80, pentru mâine la opt N.C:- Păi vezi când poţi, dacă e mâine Popa Ion: Da, domn preşedinte! Trăiţi!
jumătate. dimineaţă, dacă... Nicolescu Constantin: Am auzit că l-ai
Bogdan: - 60, 80. P.G.C. – Bine, domn preşedinte, bine, certat rău pe băiatul ăsta de la... Pătrăşcanu
P.G.C. - Dacă zice să ţi le plătească... îi iei sănătate! ăsta sau cum îl cheamă.
banii, nicio problemă. Dacă nu zice să ţi le N. C. - Mersi mult. Pa, pa! Popa Ion: Da, lăsaţi-l să-l cert şi-i dau şi
plătească, nu-i iei. Vezi ce zice, da? amendă!
Bogdan: - Deci cum vor ei. Dacă le plătesc 20 decembrie, adică a doua zi. În Nicolescu Constantin: Bine, mă, faci cum
bine, dacă nu, tot bine. contabilitatea paralelă de la PIC, Gheorghe vrei!
P.G.C.- Da, nu, nu, dacă zice cât costă şi nu Pieca consemnază suma de 7500 lei cu Popa Ion: Că aşa merită, da! Păi... primarului să meargă el şi să-l someze pe pro-
ştiu ce... Da, domne, atâta! Dacă nu, nu. Le menţiunea „Comision Nicolescu”, din care Nicolescu Constantin: Faci cum vrei, dar prietar să se pună în regulă. Nu îmi amintesc să
dai pe consum intern. procurorii deduc faptul că reprezentantul CJ blând, dar blând! fi primit eu vreun telefon de la preşedintele Con-
n-ar fi plătit suplimentele cerute. stantin Nicolescu referitor la acest caz. De
Bogdan: - Am înţeles. Popa Ion: Las’ să plângă până i-o veni rău! fapt, ori de câte ori vorbeam cu dumnealui sau
P.G.C. - Nu ai ce face. Nicolescu Constantin: Nu, mă, blând! când mă întâlneam mi-a spus doar să respect leg-
Bogdan: - Şi o să vină cineva de la Consiliu. În dosarul DNA, se contabilizează cea Nu... ea. Tuturor primarilor ne spunea să respectăm
de-a şaptea şpagă la Nicolescu: 7500 lei. Popa Ion: Lăsaţi că vă povestesc eu, că vin legea ca să nu avem probleme. Eu nu am fost
P.G.C: - Da. chemat la DNA, însă ştiu că au ajuns acolo şi cei
astăzi la Piteşti la...
06 aprilie 2007. În contabilitatea paralelă de
la PIC, Gheorghe Pieca consemnază suma de
Paştele anului 2008 Nicolescu Constantin: Eu nu sunt la Piteşti.
Popa Ion: Acum sunt pe...
de la Inspectoratul de Stat în Construcţii, dar
şi acel angajat de la Primăria Stâlpeni. Ne-au fost
solicitate documente cu privire la acest caz, do-
1.500 lei cu menţiunea „alte comison HP”, din 24 aprilie 2008. Procurorii identifică în de- Nicolescu Constantin: Eu sunt la Câmpu- cumente pe care, evident, le-am trimis la DNA”.
care procurorii deduc faptul că reprezentantul ja celebra contabilitate paralelă de la PIC suma lung.
CJ n-ar fi plătit pachetele. de 6750 lei cu menţiunea „Protocol Consiliul
Judeţean”. Popa Ion: Da, sunt pe drumurile noastre ***
În dosarul DNA, se contabilizează cea la Rădeşti, le măsurăm.
de-a patra şpagă la Nicolescu: 1500 lei. De această dată nu sunt alăturate înregistrări Pe profesorul Cornel Pătrăşcan l-a luat
care să explice în vreun fel sau altul situaţia, Nicolescu Constantin: Măsuraţi. Să vă fie inima când a aflat de la redactorii noştri că în
aceasta fiind asociată de anchetatori cu achiziţiile de bine! dosarul lui Constantin Nicolescu există o
Toamna anului 2007 de produse alimentare făcute pentru anul
respectiv de la Pic, achiziţii în valoare de 1,9 mil-
iarde lei vechi.
Popa Ion: Da. Trăiţi! Haideţi că vă spun
eu... (neinteligibil)...
speţă care vizează situaţia lui. Omul a dat din
colţ în colţ, declarându-ne că nu îşi aminteşte
să fi vorbit cu preşedintele CJ de problema
Momentul I. Septembrie 2007. Procurorii Nicolescu Constantin: Bine, mă! Dar nu te
consemnază, fără a oferi însă în referatul înaintat În dosarul DNA, se contabilizează cea pune, mă, nu-ţi mai face atâta... în toate aceea, că l-a văzut pe Nicolescu de două ori în
instanţei niciun fel de detalii, faptul că, potrivit de-a opta şpagă la Nicolescu: 6750 lei. părţile, mă! Tu nu auzi? viaţa lui, că platforma fusese construită de un
informaţiilor lor, în luna septembrie 2007, chiriaş pe care-l avea în spaţiul comercial cu
Popa Ion: Aoleu! Nu e, ăsta nu e, ăsta n- pricina şi că el s-a ocupat s-o demoleze ca ur-
Nicolescu i-ar fi pretins lui Penescu suma de a fost niciodată cu noi, să ştiţi şi mare a scandalului creat. De asemenea, omul
3000 de euro. Adunând toate aceste sume, calcu- dumneavoastră! susţine că nu a fost niciodată chemat la DNA
În dosarul DNA, se contabilizează cea lul DNA a stabilit un total de Nicolescu Constantin: Păi n-o să fie şi nici nu vede de ce ar putea să fie.
de-a cincea şpagă la Nicolescu: 3000 de euro. 66.588,15 lei, bani şi produse. niciodată, dar nu trebuie să-l facem duşman.

Carne şi preparate din carne


CMYK

ediţie specială ANCHETA PAG. 8

Pledoaria DNA pentru punerea cătuşelor


Cum au motivat procurorii măsura arestului preventiv
Vă prezentăm în linii mari argumentaţia
DNA ce a stat la baza arestării preventive a
preşedintelui Constantin Nicolescu.
Procurorii anticorupţie consideră actele in-
culpatului Constantin Nicolescu „deosebit de obţinerii pentru altul a unui avantaj patrimonial.”. se înţelege: reţinerea, obligarea de a nu părasi publică îşi găseşte expresia şi prin starea de
grave”, motivând această caracterizare prin De aici derivă, după cum concluzionează localitatea, obligarea de a nu părăsi ţara şi nelinişte, de sentimentul de insecuritate în rândul
frecvenţa şi multitudinea infracţiunilor reţinute procurorii anticorupţie, că aceste infracţiuni arestarea preventivă. Lipsirea de libertate a societăţii, generat de faptul că persoane bănuite
în dreptul lui Constantin Nicolescu, conform „săvârşite cu intenţie de către inculpat, în calitate persoanei prin reţinere sau arestarea preventivă de săvârşirea unor infracţiuni de o gravitate
probelor administrate în cauză. După cum se arată de preşedinte al Consiliului Judeţean Argeş, trebuie considerate măsuri preventive deosebită sunt cercetate în stare de libertate.”, mai
în referatul DNA ST Piteşti, în cazul lui prevalându-se în mod abuziv de autoritatea şi excepţionale. arată procurorii DNA. În concluzie, dacă Con-
Constantin Nicolescu, ca funcţionar public sunt influenţa acestei funcţii, fiind deosebit de grave stantin Nicolescu ar fi judecat în libertate, ar crea
şi de un ridicat pericol social.”. După cum se mai nelinişte şi insecuritate în rândul argeşenilor.
„probe şi indicii certe privind săvârşirea în
concurs a unor infracţiuni de corupţie (în speţă arată în referat, infracţiunile enumerate se
pedepsesc cu închisoare între 3 şi 20 de ani.
Constantin Nicolescu a negat tot O altă justificare a arestului preventiv constă
luare de mită în formă continuată, întrucât a primit în faptul că inculpatul Constantin Nicolescu
bani şi alte foloase care nu i se cuveneau, în scopul De asemenea, se prevede că „în cauzele Constantin Nicolescu şi-a formulat apărarea este împiedicat, prin această măsură, să îşi mai
de a nu îşi îndeplini îndatoririle de serviciu sau de privitoare la infracţiuni prevăzute cu închisoarea” prin negarea tuturor acuzaţiilor aduse de exercite funcţia de preşedinte al Consiliului
a face un act contrar acestor îndatoriri), infracţiuni se poate lua una dintre măsurile preventive procurorii anticorupţie. Judeţean, prin care coordona şi controla realizarea
contra intereselor financiare ale Comunităţilor pentru a se asigura buna desfăşurare a procesului În completare, DNA arată că „toate probele activităţilor de investiţii.
Europene şi infracţiunea de instigare la abuz în şi împiedicarea sustragerii inculpatului. Conform administrate în cauză (n.r. acte de control, În final, DNA Piteşti, conform referatului,
serviciu contra intereselor publice în scopul legii şi practicii avocăţeşti, prin măsură preventivă rapoarte de constatare, corespondenţa cu alte propune luarea măsurii arestării preventive
instituţii publice, interceptări, consemnări de la pentru 29 de zile faţă de inculpatul Constantin
percheziţia din dosarul PIC) stabilesc indubitabil Nicolescu, cercetat sub aspectul săvârşirii
săvârşirea acestora de către inculpat.”. următoarelor infracţiuni:
După cum consideră procurorii anticorupţie, nfolosirea sau prezentarea de documente ori
pericolul pentru ordinea publică este reprezentat declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are
de „gravitatea, cât şi frecvenţa actelor materiale ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din
privind infracţiunile de corupţie pentru care bugetul general al Comunităţilor Europene sau
este inculpat Constantin Nicolescu, precum şi din bugetele administrate de acestea ori în
multitudinea actelor materiale.”, după cum se numele lor, cu consecinţe deosebit de grave, în
arată în referat, la care se mai adaugă „măsura formă continuată.
preventivă împotriva inculpatului trebuie să
reflecte şi mesajul social transmis prin intermediul n fals intelectual şi uz de fals, în legătură
justiţiei, deoarece corupţia necesită un mesaj de directă cu infracţiunea împotriva intereselor
descurajare.” financiare ale Comunităţilor Europene anterior
„Pericolul social potenţial se apreciază în ra- menţionată, săvârşite în scopul de a ascunde
port cu comportamentul inculpatului, reacţia comiterea sau în realizarea scopului urmărit
opiniei publice, rezonanţa faptelor comise, printr-o asemenea infracţiune, în formă
precum şi funcţiile deţinute de aceştia la data continuată;
săvârşirii faptelor. Pericolul pentru ordinea n luare de mită, în formă continuată.

Judecătorul Mihaela Neacşa


a dispus arest şi pentru primarul din
Mărăcineni şi pentru Antonie Solomon
În ziua în care s-a judecat
propunerea de arestare preventivă,
atât apărătorii, cât şi apropiaţii
s-au dovedit a fi foarte sceptici în
ceea ce priveşte evoluţia şedinţei
de judecată, precum şi verdictul.
Neîncrederea acestora s-a conturat
pe două premise.
Prima face referire la judecătoarea
Mihaela Neacşa. Se vehiculează că între
DNA şi magistrat există o empatie şi că
procurorii anticorupţie planifică special
arestările, după ce se asigură că a doua zi,
când se cere arestul preventiv, Mihaela
Neacşa este în completul de judecată.
Deşi s-a vehiculat ideea că aceasta a lucrat
în cadrul DNA, prin comunicatul
Consiliului Superior al Magistraturii şi al
informaţiilor de la Tribunalul Argeş se
dezminte acest lucru. Mihaela Neacşa şi-
a început cariera în octombrie 1999 ca ştia încă de la finele lunii noiembrie 2010, primarului de la Craiova, Antonie
auditor la Institutul Naţional al Magistra- când s-a luat decizia prin Hotărârea de Solomon, şi a celui de la Mărăcineni,
turii. În perioada 2000 – 2002, a fost Colegiu nr. 28/29.11.2010. „Tribunalul Şerban Niculae.
judecător stagiar la Judecătoria Constanţa, Argeş a comunicat că aprobarea planificării A doua premisă a fost enunţată de către
în 2002 a fost numită judecător inamovabil permanenţelor de către Colegiul de deputatul Mircea Drăghici. După cum
la Judecătoria Medgidia, judeţul Conducere de la această instanţă se face reiese din declaraţia publică a acestuia,
Constanţa, iar din 2004 este în instanţa în orizontul a câte două luni.”, se arată în instanţa a amânat cu o oră şi jumătate
argeşeană, fiind promovată şi transferată comunicatul CSM. pronunţarea sentinţei, de la 17.30, când s-
la Tribunalul Argeş. Cu toate acestea, Mihaela Neacşa este judecătorul care a încheiat şedinţa, la 18.45, tocmai pentru
magistratul locuieşte în Bucureşti. a fost preşedinte de şedinţă în alte două a prinde jurnalele de ştiri din prime-time,
Despre faptul că judecătorul Mihaela dosare pe tema cărora s-a tot scris. Aceas- adică de la ora 19,00, când se difuzează
Neacşa va asigura permanenţa la ta a dat acceptul pentru propunere de principalele informaţii ale zilei şi toată
Tribunalul Argeş în data de 27 ianuarie se arestare preventivă de 29 de zile în dosarul lumea este cu ochii pe ecran.

SC PROIECT INFRA 2005 SRL


Piteşti, Str. Victoriei Nr. 6, Bl. A3, Sc. A, ap. 1;
Telefon/fax : 0248/212.417

nactivitate
de arhitectură
ninginerie şi servicii
de consultanţă
Bl. D4, parter, str. Maior Şonţu
nconstrucţii civile
Tel./Fax: 0248.222.068, 0248.219.706
e-mail: ceramicheditalia@yahoo.com şi industriale
CMYK Carne şi preparate din carne
CMYK

ediţie specială ANCHETA PAG. 9

Surse juridice anunţă transferul anului 2012

punct de vedere Ancheta


Cum a pierdut
Călin Nistor i-ar putea lua locul lui Călin Nistor
Morar la conducerea centrală a DNA din cauza lui
numit în fruntea celei mai temute instituţii
din Argeş la începutul lui 2008, atunci
când a sosit de la structura centrală a
Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Înainte
Mircea Andrei...
de a deveni procuror, Călin Nistor a fost
avocat, timp de patru ani desfăşurându-şi Cu riscul de a încasa înjurături cât pentru
activitatea în cadrul Baroului Vâlcea. În mo- zece generaţii, încep prin a spune că eu îl
mentul în care a devenit procuror, Călin admir pe Călin Nistor. Nu-l cunosc, dar îl
Nistor a lucrat la Parchetul Drăgăşani, admir. Şeful DNA Piteşti a dovedit, în ultimii
apoi la Parchetul Vâlcea, pentru ca apoi să trei ani, mai mult curaj şi mai multă forţă
ajungă în Structura Centrală a DNA. În ziua decât a dovedit toată procuratura argeşeană
de 7 ianuarie 2008, Călin Nistor a fost în ultimii 20 de ani. Ştiu, în egală măsură, ze-
numit în funcţia de procuror-şef al DNA cile de controverse legate de modul în care se
Argeş şi Vâlcea. Printre dosarele care au
trecut prin mâinile lui Călin Nistor şi ale administrează probele sau de receptivitatea
echipei coordonate de către el se numără procurorului-şef la dispoziţiile venite dinspre
cele ale lui Cornel Penescu şi ale Capitală. Dacă îmi permit să susţin că în 15
persoanelor care au avut legături cu fostul ani de administraţie publică şi politică lui
patron de la PIC, dar şi alte dosare Constantin Nicolescu îi era imposibil să nu
răsunătoare precum cele care i-au vizat pe greşească, îmi permit în egală măsură să spun
comisarul Alexandru Garaiman, fostul şef că într-un sistem de drept cum este cel din
La scurt timp după ce preşedintele tate, fiind perceput ca unul dintre procurorii al Direcţiei Silvice, Valerian Jinga, procu- România şi într-o orânduială ierarhică cum
Consiliului Judeţean Argeş a fost reţinut, vizibili şi cu activitate ai DNA. Rămâne ca rorul Teodor Trancă, inspectorul Aurelius este cea a justiţiei noastre, doar Bunul
jurnaliştii, opinia publică şi politicienii au timpul să demonstreze dacă Daniel Morar Brencea şi prim-procurorul Gheorghe
intrat pe tărâmul speculaţiilor şi al a ţinut locul încălzit pentru subalternul său Toma (disjuns din marele dosar „Mafia per- Dumnezeu ar putea să fie fără de reproş sau
informaţiilor pe surse. Cea mai speculată de la Piteşti. miselor”), dosarul constructorilor din perfect imun. Acesta este raţionamentul
informaţie a fost aceea că dosarul este Argeş, procurorii de la DNA Piteşti având pentru care în balanţa activităţii procurorului
unul politic, fiind fabricat la comandă, ca ur- în momentul de faţă în lucru nu mai puţin Nistor, în ochii mei, lucrurile dau cu plus şi nu
mare a deciziilor luate la un obscur înalt niv- Cine este omul care de 100 de volume în care apar nume grele şeful DNA este cel care trebuie crucificat
el. Aceste aspecte au fost folosite de politi-
cieni care au pornit deja un puternic război a speriat judeţul? din mediul public şi privat din Argeş. În
afară de aceste dosare, prin faţa lui Călin
pentru păcatele unei justiţii care nu mai e de
mult oarbă, dar a devenit cumplit de stâmbă.
al declaraţiilor şi al acuzelor reciproce. De mai bine de trei ani, judeţul tremură Nistor au mai trecut şi alte nume cu În cazul Nicolescu, spre deosebire de alte zeci
Însă o informaţie cel puţin interesantă, doar la auzul unui singur nume: Călin greutate din Argeş, care nu au fost încă fi- de cazuri ale ultimilor ani, Călin Nistor a
venită de această dată pe surse juridice, a Nistor. Procurorul-şef al DNA Piteşti a fost nalizate.
fost aceea că în urma întregului scandal cel pierdut însă. A pierdut în faţa lui Mircea
mai câştigat va fi procurorul-şef al DNA Andrei ceea ce ar fi trebuit să fie, într-o
Piteşti, Călin Nistor. Spun anumite voci că
dosarul preşedintelui Nicolescu,
instrumentat sub directa oblăduire a Şeful DNA Piteşti: „Există probe societate normală, cu încredere în sisteme şi
sisteme care merită încredere, operaţiunea
carierei lui în Argeş. Într-un judeţ cum e
procurorului-şef din Piteşti, este rampa
de lansare a acestuia în scaunul de şef al
DNA, tocmai în locul lui Daniel Morar. În-
tâmplare sau nu, în 2012 le vor expira
care nu pot fi combătute”
Cum în ultima perioadă au apărut tot felul de speculaţii referitoare la
Argeşul, indiferent cât de sadic ar suna,
Nicolescu era „perla coroanei” pentru orice
procuror. Iar şeful DNA, chiar dacă spune
mandatele actualului şef al Direcţiei adevărul şi a acţionat independent, nu va fi
Anticorupţie - structura centrală, Daniel faptul că arestarea preşedintelui CJ, Constantin Nicolescu, a fost crezut niciodată. Pentru mulţime, un alt
Morar, şi procurorului general al României, dictată politic, procurorul-şef al DNA Piteşti, Călin Nistor, ne-a declarat: procuror l-a luat pe Nicolescu...
Codruţa Kovesi. Spun sursele că actualului „Această arestare nu are nicio tentă politică. Este problema celor Camelia Bădulescu-Stănescu
şef al DNA Piteşti i s-a pus pe tavă dosarul care fac tot felul de speculaţii şi afirmă că noi primim ordine ca să
„Constantin Nicolescu”, netezindu-i astfel arestăm oameni. Există probe la dosar care demonstrează tot
drumul către structura naţională ceea ce a fost dat şi publicităţii în comunicatul de presă care a fost
anticorupţie. Călin Nistor a instrumentat
până în prezent mai multe dosare cu greu- remis. Sunt fapte consemnate care nu pot fi combătute.”

Structurile publice ale Argeşului - sub asediul Anticorupţiei


De trei ani, procurorii anticorupţie par să-şi fi stabilit cartierul general Lactag, Nicolae Oiţă, a fost con- Aurel Stoian ar fi închis ochii la evazi-
la Piteşti, dosarele instrumentate de DNA sau DIICOT zguduind din Sfârşitul imperiului damnat la închisoare, fiind acuzat de uni fiscale de aproximativ un milion
temelii instituţii ale statului şi afaceri care păreau intangibile. Unul după
altul, au fost trimişi după gratii de la poliţişti şi procurori, până la generali
Penescu spălare de bani şi evaziune fiscală.
După 83 de zile de puşcărie, Nicolae
de euro la firma PIC. În prezent,
fostul şef al Gărzii este cercetat în stare
şi şefi de instituţii, dar şi nume grele ale mediului economic şi, inevitabil, Tăvălugul arestărilor a continuat Oiţă a fost eliberat în urma admiterii de libertate.
loviturile anticorupţiei argeşene ne-au adus în centrul atenţiei întregii în forţă în 2009, cel mai răsunător contestaţiei în anulare de către Înalta
ţări. Ce se întâmplă în Argeş? Chiar suntem cel mai corupt judeţ? Curte de Casaţie şi Justiţie, însă pa-
dosar fiind cel al patronului PIC,
Cornel Penescu, a cărui trimitere tronul Lactag a fost reîncarcerat în Mită cu epoleţi
după gratii a bulversat nu numai aprilie 2010, fiind şi în prezent în
închisoare. Sfârşitul anului trecut a lovit ca un
Procurorul Mitică - primul Fabrica de permise Argeşul, ci şi întreaga lume a fotbalului.
Acuzaţiile au început să curgă gârlă la tsunami şi armata argeşeană, când
„client” de calibru de la Piteşti adresa celui mai bogat argeşean din Garda Financiară - un general, trei colonei şi un maior au
căzut pradă Dosarului „Mită pentru
acele vremuri: mituirea şefului
Până la sfârşitul anului 2007,
majoritatea argeşenilor nici nu auziseră
2008 a fost anul „Mafiei arbitrilor şi a mai multor observatori decapitată generali”, fiind acuzaţi de procurorii
DNA că au luat şpagă pentru a facili-
permiselor”. 28 de poliţişti, federali, pe de o parte, dar şi a
de DNA. Prima mare lovitură dată de instructori auto şi intermediari în directorului OPC Argeş, Cristian La câteva luni după arestarea lui ta angajarea unor persoane în cadrul
procurorii anticorupţie s-a îndreptat frunte cu comisarii Vlăsceanu şi Libertatu, pentru ca acesta să fie mai Cornel Penescu a căzut şi capul şefului Ministerului Apărării Naţionale.
chiar împotriva unui coleg de breaslă, Voinea au ajuns în arest după doi ani blând cu controalele la PIC, toţi Gărzii Financiare Argeş, Aurel Stoian Potrivit anchetatorilor, şpaga pentru
procurorul Gheorghe Dumitru, care a de filaje şi interceptări făcute de picând la pachet în mâinile fiind „agăţat” în dosarul patronului gradele de subofiţeri era de 1.500 de
fost acuzat că a oferit mită 15.000 de DGA. Percheziţiile efectuate atât la procurorilor. Ce a urmat? Salariaţii lui PIC sub acuzaţia de luare de mită. euro, iar pentru cele de ofiţeri - 4.000
euro pentru a-şi cumpăra postul de serviciu, cât şi acasă la cei vizaţi au Penescu s-au văzut majoritatea pe Potrivit DNA Piteşti, în anii 2007 şi de euro. Reţeaua destructurată de
procuror general al Argeşului. N-a scos la iveală existenţa unei drumuri, iar concernul PIC a ajuns, 2008, comisarul-şef al Gărzii DNA îi includea pe general-maiorul
mai apucat să-şi vadă visul cu ochii, adevărate „fabrici de permise” la din cea mai mare reţea de magazine Financiare Argeş a primit lună de Mihai Chiriţă, şef al Direcţiei de
pentru că magistratul a fost trimis în Piteşti, anchetatorii descoperind de retail din România, o afacere lună de la patronul PIC câte 2.000 de Instrucţie şi Doctrine din cadrul Stat-
judecată, iar concursul care ar fi trebuit sume impresionante de bani şi ches- falimentară. Era însă doar începutul... lei, pentru a nu-şi îndeplini atribuţiile ului Major General, colonelul Vasile
să-i deschidă uşa primului birou al tionare marcate. Scandalul a fost cu de serviciu şi pentru a proteja afacer- Belciug, fost comandant al Şcolii de
Parchetelor din Argeş şi Vâlcea s-a
transformat în probă în dosarul de
corupţie. Au trecut mai bine de trei ani
atât mai mare, cu cât imediat după
devoalarea reţelei mii de şoferi care Patronul Lactag - ile acestuia, per total 43.000 de lei noi,
plus produse de la hypermarketul
aplicaţii pentru unităţi de luptă „Mihai
Viteazu” Piteşti şi fost comandant al
- şi probabil că vor mai trece şi alţii - şi îşi luaseră permisul la Piteşti s-au condamnat la închisoare PIC. Odată cu Aurel Stoian, a fost garnizoanei Piteşti, colonelul Valerică
dosarul privind presupusa fraudare a trezit la un pas să rămână pietoni, arestat şi administratorul firmelor Diaconu şi el fost comandant al Şcolii
examenului de la Institutul Naţional al după ce Prefectura a dat dispoziţie Până la sfârşitul anului 2009, un alt PIC, Gheorghiţă Pieca, cel care ar fi Militare „Mihai Viteazu”, colonelul
Magistraturii încă se află pe rolul să fie suspendate toate permisele nume greu din lumea afacerilor intermediat virările de şpăgi către Nicolae Zamfirache şi maiorul Ionuţ
Înaltei Curţi. suspecte. argeşene avea să fie încătuşat. Patronul şeful Gărzii. Potrivit anchetatorilor, Onel Crinu.

CMYK Carne şi preparate din carne


ediţie specială ANCHETA PAG. 10

Cum a pierdut
Filmul
punct de vedere Ancheta
Constantin Nicolescu
din cauza lui
Constantin Nicolescu. prăbuşirii
unui mit
Încep prin a spune că episodul reţinerii preşedintelui CJ Argeş
cu toată succesiunea lui, episod la care judeţul a asistat încremenit
zilele acestea, reprezintă - din punctul meu de vedere - în cea mai
mare parte, vina lui Constantin Nicolescu.
În zece ani de presă am purtat războaie deschise cu acest om
şi l-am iubit în egală măsură, l-am considerat vinovat inclusiv de
starea proastă a vremii şi l-am respectat în acelaşi timp ca pe un
personaj providenţial pentru judeţ, greu de egalat şi aproape „Pentru că am muncit 45 de ani pentru acest judeţ”, a
imposibil de depăşit. Pentru argeşeni, există doi Constantin Nico- apucat să murmure Nicolescu, gâtuit de emoţie, cu
lescu, cel mai cunoscut politician local conturându-se - în funcţie câteva secunde înainte să fie băgat în duba poliţiei.
de situaţia fiecărui cetăţean în parte, de experienţele personale ale
fiecăruia şi de presa pe o consumă - drept un personaj cu feţe
antagonice, un despot şi un filantrop, un conducător draconic şi Descinderile care au avut loc de percheziţie. Paralel, ofiţerii de la a evenimentelor organizate în 2009 la
un om cu sufletul de aur. miercuri dimineaţa în biroul DNA aşteaptă în faţa uşii biroului Curtea de Argeş, cu ocazia ridicării în
Constantin Nicolescu a condus judeţul, formal sau informal, preşedintelui Consiliului Judeţean Consiliului Judeţean, din banalul rang de Arhiepiscopie a instituţiei
Argeş, Constantin Nicolescu, şi la motiv că era încuiată. Prima persoană de frunte a Bisericii argeşene. Avocatul
vreme de aproximativ 20 de ani. Departe de a fi, aşa cum spune locuinţa acestuia au bulversat judeţul care dă nas în nas cu DNA-ul este sec- îşi exprimă uimirea, deoarece
legenda, cel mai bogat dintre argeşeni, Nicolescu este însă, de la cele mai înalte structuri până la retara Consiliului, Alina Burcioiu. procurorii au mai scotocit şi în alte
indubitabil, cel care i-a făcut pe mulţi oameni. Astăzi, majoritatea oamenii simpli şi au pornit un nou Cea care le descuie uşa poliţiştilor. rânduri după astfel de documente.
dintre ei tremură ca şoarecii şi sunt capabili să jure că nu l-au război politic. Toată povestea a culmi- Urmează un scurt moment de Centrul de greutate al poveştii se
cunoscut. Asta e ironia sorţii! Au prea mult de pierdut, taman din nat în mod dramatic cu arestarea stângăcie din partea poliţiştilor, mută subit la Curtea de Argeş, unde
ceea ce-au făcut pe mâna lui, dacă procedează altfel. Acum, când celui care s-a aflat la cârma judeţului deoarece aveau mandat pentru o Înalt Preasfinţitul Calinic se trezeşte
presa din toată ţara scormoneşte cu frenezie informaţii de la 1907 preţ de aproape 20 de ani şi cu singură cameră, iar cabinetul lui Con- cu presa la poartă. Luat prin
prăbuşirea fizică a sa. A fost momentul stantin Nicolescu avea, ca structură, surprindere, organizează ad-hoc o
toamna despre omul considerat cel mai puternic, cel mai rău, cel prăbuşirii unui mit, care şi-a pus vreo patru încăperi. Conform conferinţă. Reapare în atenţia opiniei
mai corupt din tot judeţul, s-ar putea dovedi exact cât a fost legendă amprenta pe istoria modernă a mandatului iniţial, judiciariştii ar fi publice „Dosarul sfinţilor” şi ÎPS-ul
şi cât adevăr în toate ştampilele de mai sus. O legendă care a luat judeţului Argeş. În spatele întregului putut verifica doar camera în care se începe să dea explicaţii. (Nota bene:
amploare de la an la an, a devenit mit şi sub umbra acestui mit, prea film s-au aflat oameni, fapte, lacrimi, făcea cafeaua. Structurile s-au mişcat procurorii DNA nu au căutat docu-
mare pentru un singur judeţ, n-a mai crescut nimic. Constantin regrete. Vă prezentăm în continuare însă eficient şi repede, fiind aduse mente legate de acest dosar). Înalt
Nicolescu nu are pe cine lăsa în urma sa. O ştie judeţul, o ştie partidul pas cu pas aşa cum s-au derulat mandate pentru patru camere. Între Preasfinţitul prezintă acte şi îl atacă pe
evenimentele în cele două zile care au timp, la CJ îşi face apariţia avocatul senatorul PDL Mircea Andrei despre
şi, ca pe un alt necaz personal, o ştie cel mai bine preşedintele CJ. zguduit Argeşul pentru mulţi ani de Radu Rotaru care asistă la percheziţie, care afirmă că l-a sunat şi a pus presiu-
Garda veche s-a îndepărtat de el, înfometată şi nesatisfăcută. Garda aici înainte. alături de vicepreşedintele Florin ni asupra sa pentru a-l repune în
nouă fie schiază în Bulgaria când Argeşul sare în aer, fie e Tecău şi de reprezentanţii cabinetu- funcţie pe vicarul Brânzea, proaspăt
vulnerabilă, fie nu se ridică, din motive legate, pur şi simplu, de lui I, Maria Dinu, Eduard Ciocnitu şi destituit. Într-o nebuloasă totală de
capacităţile umane, la înălţimea unui asemenea predecesor. Şi, sep-
arat de categoriile de mai sus, mai există Pendiuc. Un Pendiuc care,
Miercuri Alina Burcioiu. Acasă sunt prezenţi
soţia, fratele său, Petre, avocaţii Ion
informaţii, presa se întreabă care e
legătura dintre politic şi biserică. ÎPS
în aceste zile, joacă cea mai importantă carte a vieţii sale. Rămâne Ora 6.45 Grigoroiu şi Gabriela Zoană. Fiind Calinic descrie descinderea DNA ca
vorba de o percheziţie cu greutate, mai pe o acţiune controlată de politic. În
de văzut în ce măsură primarul Piteştiului are suficientă putere pentru Miercuri dimineaţa, ofiţeri mulţi ziarişti primesc sms-uri de la tot acest timp percheziţiile continuau.
a prelua o organizaţie de amploarea PSD Argeş şi a ţine piept unui judiciarişti ai Direcţiei Naţionale
Anticorupţie şi ai Direcţiei Generale numere anonime, îmbulzindu-se către Ora 14.20
adversar cu forţa DNA Piteşti. birourile CJ.
Anticorupţie din cadrul Ministerului Preşedintele Constantin
În mod paradoxal, nu pentru „păcatele” de mai sus consider că de Interne se prezintă simultan la Ora 11.00 Nicolescu, însoţit de fratele său şi de
plăteşte astăzi Constantin Nicolescu. Plăteşte într-o oarecare biroul preşedintelui CJ şi la domicil- Avocatul Radu Rotaru iese şi apărătorii Gabriela Zoană şi Ion Grig-
măsură pentru felul său de a fi, pentru că a rămas încremenit într- iul acestuia. Nicolescu este acasă, declară presei, la cald, că reprezentanţii oroiu, ajunge la DNA, unde încep
un proiect de diplomaţie politică şi n-a vrut să accepte că-n afara fiind luat practic din aşternut de patru DNA caută documente legate de audierile. Doi dintre poliţiştii care
palatului de cleştar al unui PSD de 70% au început lupte de gherilă. poliţişti care i-au prezentat mandatul finanţarea de către Consiliul Judeţean au terminat percheziţia acasă merg în
Pentru discursuri de genul „Noi nu ne ţinem de cancanuri, noi facem
administraţie”, „Nu trebuie să dezamăgim populaţia, alţii pleacă,
noi rămânem!” „Mie nu mi-e ruşine când mă duc printre oameni
şi nu vreau să-mi fie!” etc, etc. Pentru că nu a găsit, în propria ÎPS Calinic ridică mănuşa aruncată de senatorul Mircea Andrei:
mentalitate, forţa de a reacţiona când trebuia să reacţioneze. A crezut
că dacă lui îi plac apele line, în Argeş nu va veni niciodată furtuna
şi că, dacă el n-a făcut, nici alţii nu vor face! Constantin Nicoles-
cu, în baza structurii sale de om şi a generaţiei politice pe care o
„Am probele! Sper să nu fiu
reprezintă, nu a vrut să accepte că regulile jocului s-au schimbat,
că lupta se dă într-un ring mult mai dur şi sângeros decât cel pe care
el îl construise, îl cunoştea şi îl agrea. Pe oamenii care erau
pregătiţi să intre în ringul acela nu i-a lăsat ca să nu-i expună. Pe
nevoit să le folosesc vreodată!”
cei care nu erau pregătiţi i-a scos în faţă ca să nu-i nemulţumească. Intrarea în scenă a Înalt Preasfinţitului Calinic, arhiepiscopul Argeşului şi
Pentru aceste gesturi, pentru intenţia de a se bate cu floreta când
alţii trăgeau cu tunul, plăteşte Constantin Nicolescu astăzi. Muscelului, a bulversat şi mai mult apele în fatidica zi de 26 ianuarie. În
Personal, nu cred că toate aceste greşeli le-a făcut din laşitate. vreme ce judiciariştii răscoleau prin cotloanele casei lui Constantin
Din punctul meu de vedere, Constantin Nicolescu e mai bărbat decât Nicolescu şi ale birourilor din Consiliul Judeţean, prima intervenţie
jumătate din adunătura cu izmene de la partidul lui. Le-a făcut, publică a venit din direcţia unuia dintre avocaţii acestuia, surprins de
pentru că aşa e construit ca om şi nu mai putea nimeni să-l schimbe, jurnalişti pe holurile CJ: „Este vorba de două dosare mai vechi, unul din
după ce - vreme de 66 ani - viaţa îi certificase că e bine aşa. A trebuit
să i se ceară verigheta şi lănţicul de la gât, să i se pună cătuşe, să i 2007 şi unul din 2009, referitoare la banii daţi de către CJ Argeş către
se dea zile de puşcărie pentru a înţelege că lumea s-a schimbat, că Episcopia Argeşului” - a declarat apărătorul, iar în secunda următoare
teoria conform căreia nu te loveşte nimeni, pentru că ai muncit, sac-
rificând aproape tot, 45 de ani, e una falsă într-o societate care nu
toată presa a luat calea Curţii de Argeş. Trezindu-se cu o armată de
mai are nici valorile pe care le cunoştea Constantin Nicolescu şi nici jurnalişti la porţile Palatului Episcopal, Înalt Preasfinţitul Calinic a trecut
nu evoluează spre starea de linişte pe care o provăduia ca viziune destul de rapid peste şocul iniţial şi, dând dovadă de prezenţă de spirit,
politică. i-a poftit pe toţi la o conferinţă de presă ad-hoc. Şi a început măcelul!
Nu ştiu exact ce a făcut Constantin Nicolescu şi câte grozăvii
ar putea apărea dinspre anchetele DNA. Îmi permit să apreciez însă, pelerini, dar mai ales numeroase adrese care ne-au fost trimise de
din punct de vedere uman, că orice a făcut, dacă a făcut şi cât a făcut, Trei sfinţi şi o restaurare personalităţi ale vieţii publice în frunte DNA în legătură cu sponsorizările de
le-a făcut degeaba! Nimic din ce ar fi putut acumula în toţi anii ăştia,
mulţi de linie întâi, în care este imposibil să nu greşeşti, nu i-a folosit au adus jihadul la cu Preafericitul Daniel, ceea ce, evi-
dent, a presupus cheltuieli destul de
la Consiliul Judeţean pentru
canonizarea sfinţilor şi pentru
la nimic. Nu a urcat la Maciu Piciu, nu şi-a văzut copiii crescând arhiepiscopie semnificative. Aşa au ajuns procurorii
anticorupţie să numere banii pe
restaurarea bisericii Sân Nicoară. S-a
făcut un schimb de documente, a
decât noaptea, sigur n-a mai urmărit o comedie de când se difuzau fost o colaborare foarte bună… Cele
alb-negru, nu şi-a trăit viaţa cu masaj tailandez, croaziere şi În urmă cu câteva luni, „Ancheta” candelele şi lumânările folosite cu
publica o dezvăluire privind un dosar canonizarea fiecărui sfânt în parte. În 500 de milioane pentru Sân Nicoară
cockteiluri şi nu şi-a îngrijit sănătatea. La 6 dimineaţa, zi de zi, într- aflat în atenţia procurorilor DNA plus, declaraţia avocatului Radu au fost plătite la SC Paul Construct,
un ritm draconic, robotic, a plecat de acasă să conducă judeţul. Şi Piteşti, care cercetau modul în care au Rotaru a trimis cu gândul şi la o firma care s-a ocupat de restaurare, şi
sâmbăta, tot la 6 dimineaţa. Primul, înaintea angajaţilor, ultimul fost folosiţi banii primiţi de biserica finanţare pentru restaurarea bisericii avem factura. De asemenea, 100 de
- după ei. Şi a făcut asta atât de mulţi ani, cu zecile, crezând neclin- argeşeană de la Consiliul Judeţean cu Sân Nicoară din Curtea de Argeş. milioane pentru un seminar
tit în corectitudinea acestui stil de viaţă, în răsplata oamenilor faţă ocazia festivităţilor prilejuite de ridi- internaţional ce a avut loc la Facultatea
de ce sacrifică el, încât nimeni n-a putut să-l convingă de contrariu, În faţa ziariştilor, arhiepiscopul a de Teologie şi tipărirea unei cărţi au
carea Episcopiei la rang de venit blindat de acte, cu dosarul fost achitate tipografiei, iar banii pen-
nimeni n-a putut să-l întoarcă şi nimeni n-a putut, nici de bună voie, arhiepiscopie în septembrie 2009 şi cuprinzând toate documentele justi- tru canonizare s-au folosit pentru
nici cu forţa, să-l mai oprească. canonizarea a trei sfinţi. Organizat cu ficative privind cheltuielile, proaspăt restaurarea unor icoane vechi”, a
Camelia Bădulescu-Stănescu mult fast, evenimentul a reunit mii de scos din sertar. „E vorba de două declarat Înalt Preasfinţitul Calinic.

Carne şi preparate din carne


ediţie specială ANCHETA PAG. 11
sprijinul colegilor de la Consiliu
Judeţean, unde acţiunea continuă cu
uşa încuiată. Fără să dea declaraţii
presei, anchetatorii ies şi intră din
birou, menţinând starea de mister
asupra acţiunii.
Ora 14.30
Liderii PSD se mobilizează de
urgenţă. La sediul partidului este
convocată o conferinţă de presă la
care participă preşedintele PSD Victor
Ponta, senatorul avocat Dan Şova,
deputatul Mircea Drăghici, primarul
Piteştiului, Tudor Pendiuc, şi cel din
Mioveni, Ion Georgescu. „Constantin
Nicolescu plăteşte preţul protestelor DNA: „Nu ne mai pozaţi, nu noi în curtea Parchetului, cu toate că Ora 19.00 Nicolescu îşi pierde conştiinţa în
desfăşurate ieri la Mioveni. Acţiunea suntem infractorii”. parcarea Tribunalului era liberă, şi În vreme ce Constantin Nicolescu urma unei crize diabetice provocată de
DNA este o răzbunare politică, Ora 18.00 Constantin Nicolescu este adus pe jos se afla alături de familie şi apropiaţi şocul de a-şi vedea soţul la pământ.
anunţată pe canale media în ultimul cale bună, ca la defilare, fiind încadrat într-o cameră alăturată, judecătoarea Alături de targa mamei sale, Liviu-
timp de principalul său adversar Preşedintele Consiliului Judeţean de patru poliţişti. Nu are cătuşele la Costin Nicolescu pare să nu mai vadă
politic, senatorul PDL Mircea Andrei”, Argeş, Constantin Nicolescu, este Mihaela Neacşa dă verdictul, în
mâini şi oamenii adunaţi să îl susţină prezenţa avocaţilor şi a mai multor nimic în faţa ochilor. Se urcă pe
a anunţat Victor Ponta. Numele scos din clădire cu cătuşe la mâini, văd acest lucru ca pe un mesaj pozitiv. scaunul din faţă al ambulanţei şi îşi
senatorului democrat-liberal este cătuşe pe care încearcă să le camufleze apropiaţi ai preşedintelui. Judecătoa-
Trece prin faţa zecilor de ziarişti rea dispune arestul preventiv pentru acoperă faţa cu mâinile într-un gest de
pronunţat în ambele conferinţe de cu mânecile paltonului. Insistase prezenţi şi de pe scările Tribunalului disperare şi neputinţă. Cei doi pacienţi
presă, acţiunea DNA luând o turnură anterior la poliţişti să nu îl scoată cu 29 de zile. Oamenii se manifestă şi
îi salută pe cei care îl aplaudă şi îi încep să huiduie. Judecătoarea îşi sunt transportaţi la Spitalul Judeţean,
politică. În vreme ce liderii PSD toacă cătuşe, dar este refuzat, procurorii scandează numele. unde doamna şi rămâne internată la
mărunt guvernarea portocalie, Con- motivând că aceasta este procedura. pierde cumpătul şi cere unui jandarm
stantin Nicolescu era supus unui Rosteşte o singură propoziţie, la Ora 14.45 să ridice buletinele celor prezenţi Terapie Intensivă. În cazul lui
pentru tulburarea ordinii publice. Constantin Nicolescu, unde medicii
„interogatoriu ciudat”, aşa cum se întrebările repetate ale ziariştilor: Se amână începerea şedinţei care bănuiesc un atac de cord, se trece la
exprimă Victor Ponta în conferinţă. „Pentru că am muncit 45 de ani urma să decidă soarta preşedintelui Situaţia este la un pas să scape de sub
control. Când află verdictul, preşedin- stabilizare şi este trimis de urgenţă la
Senatorul PDL neagă orice implicare, pentru acest judeţ”. Petre Nicolescu Consiliului Judeţean şi în jurul orei spitalul Floreasca din Bucureşti. În
declarând că organele legii îşi fac tre- reacţionează la vederea fratelui său şi 15.00 începe dezbaterea, care este tele Constantin Nicolescu se prăbu-
şeşte. În jurul său se strâng imediat cei urmă rămâne o mulţime şocată şi
aba într-un dosar penal care nu are încearcă să îl îmbărbăteze. „Capul secretă. Tensiunea creşte cu fiecare uimită de cele întâmplate, reacţiile
nimic de-a face cu competiţia politică. sus, Costică! Capul sus! Asta e o minut, la ora 17.15 urmând să expire apropiaţi, din care câţiva sunt fie
medici, fie personal din sistemul med- fiind fireşti, umane, oamenii izbuc-
„Domnul Ponta dovedeşte imaturitate făcătură de-a lui Mircea Andrei care mandatul de reţinere pentru 24 de ore. nind în plâns.
politică făcând asemenea afirmaţii. a anunţat acum două săptămâni că o ical. Pe treptele Tribunalului Argeş
Pentru ce au spus cei doi referitor la să-l aresteze în redacţie, la ziar, la În acest răstimp, soţia şi familia stau apare în fugă şeful Poliţiei Piteşti, De la ora 20.00
Ancheta!” alături de Constantin Nicolescu. Mihai Neagoe, care întreabă precipitat În urma întregului eveniment,
mine mă gândesc să îi chem în Doamna Viorica Nicolescu aşteaptă dacă a venit Ambulanţa. Oamenii se
instanţă”, conchide Mircea Andrei. în picioare toată ziua şi, la un moment rămân doar afirmaţiile politicienilor,
tensionează şi nu înţeleg ce se
Joi
Ora 15.30 dat, fiind întrebată cum se simte sau care se acuză reciproc şi fac declaraţii
întâmplă. Constantin Nicolescu este belicoase. În Piteşti, discuţiile continuă
Poliţiştii judiciarişti pleacă cu saci dacă mai rezistă mărturiseşte emoţio- scos pe targă, inconştient. „Iubire, la sediul PSD, în vreme ce, pe fondul
din rafie plini cu documente, cu două A doua a zi începe sub semnul nantă: „Pentru el, pot face orice!”. vorbeşte cu mine, iubire!”, strigă fata unor proteste anunţate de Victor
laptopuri şi cu calculatorul speculaţiilor şi al unei lipse totale de Ora 17.15 sa Mădălina care aleargă alături de Ponta, pedeliştii sporesc efectivele
preşedintelui Constantin Nicolescu. informaţii. Seara de joi se încheie paramedici şi urcă în salvare. Oamenii de pază de la sediul din centrul
Oamenii legii se feresc să dea declaraţii Expiră mandatul de reţinere pen- prezenţi plâng înmărmuriţi de Piteştiului, unde îşi face apariţia o
dramatic pentru preşedintele tru cele 24 de ore, din acest moment spectacolul grotesc care se desfăşoară
presei şi îşi acoperă feţele când Consiliului Judeţean şi pentru familia echipă de pază şi intervenţie a firmei
jurnaliştii fac fotografii. Din acest sa, fără ca cineva să poate anticipa preşedintele Nicolescu fiind de iure şi sub ochii lor. În câteva minute mai Quartz. La Spitalul Floreasca, doctorul
moment toată atenţia opiniei publice derularea aproape halucinantă a eveni- de facto liber. Iniţial anunţă, prin soseşte, spre şocul tuturor, o Brădişteanu anunţă primele date
din Argeş se îndreaptă spre sediul mentelor. vocea avocatului Zoană, că nu vrea să ambulanţă, situaţia dramatică luând o despre starea medicală a preşedintelui
DNA Piteşti, unde Nicolescu este iasă dintr-o cameră alăturată sălii de şi mai mare amploare după ce doamna Nicolescu.
supus unui interogatoriu intens. Ora 09.00 şedinţă, unde se afla alături de familie.
Informaţiile îngheaţă pentru o vreme La Tribunalul Piteşti, încep să se Mulţimea care umplea Tribunalul
şi toată lumea aşteaptă. Din când în strângă prietenii şi apropiaţii Argeş până la refuz rămâne însă
când, draperiile de la DNA se mişcă, preşedintelui Nicolescu, dar şi mai neclintită. În faţa celor povestite de
fiecare tresărire provocând celor de mulţi susţinători ai acestuia, numărul apărători, Constantin Nicolescu iese
afară noi temeri şi adâncind starea de ajungând la aproximativ 150 de după câteva minute, vizibil marcat de
mister. oameni. Incertitudinea pluteşte asupra reacţia instantanee a celor peste 150
Ora 17.50 Tribunalului, asta şi din pricină că de oameni înghesuiţi ca sardinele
orele trec cu greutate în aşteptarea care izbucnesc în urale strigându-i
În faţa sediului DNA, parchează liderului PSD.
duba Inspectoratului de Poliţie Argeş, numele şi scandând „Libertate!”. Se
moment în care toţi cei prezenţi, Ora 14.00 înclină cu mâna la inimă în faţa
ziarişti sau curioşi, devin extrem de După ora prânzului, îşi face apariţia prietenilor şi a susţinătorilor. Oamenii
gravi. Unul dintre poliţişti aruncă duba Inspectoratului de Poliţie. privesc această ieşire ca fiind primul
sarcastic în vreme ce a intrat în sediul Coincidenţă sau nu, maşina parchează pas spre libertate.

ameninţat de senatorul Mircea Andrei implicare în evenimentele de astăzi


eta
FlashBack Anch
care mi-a spus că dacă nu îl pun mă gândesc serios să-i chem în
înapoi în funcţie pe vărul lui va începe judecată, cerându-le să probeze ceea
un război şi vom vedea care pe care… ce afirmă în faţa presei“, a declarat
Recunosc că m-am plâns şi eu la şefii liderul PDL Argeş în ziua reţinerii lui
PDL şi să nu vă gândiţi că la portarul Constantin Nicolescu. Ulterior, în
partidului... Cred că e vorba doar de desele intervenţii media, senatorul a
orgoliu, şi nu de politică. S-a spus că recunoscut că este amic şi consătean
în judeţ sunt doi mari PSD-işti, cu fostul vicar Brânzea, dezminţind
Constantin Nicolescu şi eu, dar nu ştie însă existenţa unei relaţii de rudenie.
nimeni cât l-am certat eu pe De asemenea, politicianul a acuzat
Constantin Nicolescu, pentru că ceea ce domnia sa consideră a fi o
drumurile acestui judeţ sunt o ruşine implicare nejustificată şi mai puţin
naţională şi internaţională. Sper că bisericească a arhiepiscopului în cazul
acest control de la DNA să nu aibă Nicolescu, susţinând că ÎPS Calinic
nicio legătură cu faptul că mâine (n.r. este unul dintre oamenii PSD-ului în
– joi) va veni la Piteşti o delegaţie de Argeş şi avertizând că va reclama
la Patriarhie care va evalua Facultatea situaţia creată, mai departe, la nivel de
de Teologie”, a susţinut Patriarhie. Legat de acuzaţiile aduse
înaltul ierarh, Calinic de către arhiepiscop, senatorul le-a
Argeşeanul, aruncând în dezminţit cu tărie şi a pretins probe,
Despre cum a ajuns aer întreaga scenă politică în perspectiva unui viitor proces. Ancheta a anunţat aşa-zisul
Dosar al Sfinţilor la momentul la care
Arhiepiscopia a judeţului. procurorii de-abia începuseră verificările
în prime-time ...Preasfinţitul într-o speţă care zdruncină şi Biserica, şi
Senatorul a ridicat mănuşa
administraţia judeţeană
Odată încheiată pledoaria pen-
tru cheltuirea banilor, arhiepiscopul a contraatacat... Apele aparent adânci pentru o zi
Calinic a declarat că toată ancheta Replica senatorului se anunţă din nou adânci şi şi că nu a avut acces la canalele media.
DNA îndreptată împotriva bisericii Mircea Andrei nu a învolburate, în condiţiile în care Înalt În ceea ce s-a întâmplat în procesul de
argeşene este, de fapt, o acţiune întârziat să apară, la nu- Preasfinţitul Calinic, contactat pe la Tribunalul Argeş, ÎPS Calinic vede
dirijată din umbră de senatorul Mircea mai câteva ore acesta tema viitorului proces, a declarat fără un semnal dat în sensul necesităţii
Andrei, în contul unor răfuieli pomenind despre procese nicio reţinere că deţine probele restabilirii echilibrului şi liniştii în
personale. Înalt Preasfinţitul a făcut de calomnie la adresa ameninţărilor formulate de senator: judeţ. Arhiepiscopul a ţinut să
vorbire despre o anume intervenţie pe tuturor celor care au „De probat, eu pot proba ceea ce am menţioneze faptul că, în acest
care liderul PDL Argeş, senatorul insinuat că ar avea vreo spus. Îmi doresc să nu fiu forţat să moment, Argeşul are nevoie de pace
Mircea Andrei, ar fi făcut-o cu scopul legătură cu ancheta DNA, folosesc aceste probe!” - a declarat pentru ca lucrurile să meargă bine,
de a „recupera” funcţia şi poziţia lui pe părintele care a fost vicar, noi l-am nominalizându-l atât pe ÎPS Calinic, Înalt Preasfinţitul, care cu ocazia pentru ca să fie bine pentru cetăţenii
Brânzea: „Povestea este una mai ajutat pe Nicolae Brânzea să promo- cât şi pe preşedintele PSD, Victor acestei discuţii a aflat de la redactorii judeţului, întărind ideea că politicul şi
veche şi pare că s-a intensificat de când veze, el m-a rugat să intervin la Ion Ponta: „Afirmaţiile lui Victor Ponta „Ancheta” despre întorsătura drama- biserica sunt două sfere total diferite
i s-a retras binecuvântarea lui Nicolae Diaconescu să promoveze. A avut de precum şi ale celorlalţi lideri PSD - şi tică luată joi de cazul Nicolescu prin care nu au de-a face una cu cealaltă şi
Brânzea care nu mai este şef de cate- ales între funcţia de prefect şi secretar aici îl nominalizez inclusiv pe ÎPS atacul suferit de preşedintele CJ la care nu trebuie să se amestece
dra la Facultatea de Teologie unde s- de stat la Culte şi am considerat că ar Calinic - reprezintă o încercare aflarea veştii şi reacţia, la fel de critică, niciodată. „Sunt atât de multe lucruri
au descoperit nereguli în statele de fi mai bine secretar de stat, deşi nu era lamentabilă de a justifica fărădelegile a familiei sale. Arhiepiscopul este de făcut însă pentru argeşeni, încât nu
funcţii în ceea ce priveşte patru pro- normal ca această funcţie să o ocupe făcute în Argeş în ultimii 20 de ani. plecat în afara judeţului şi ne-a declarat trebuie să existe ură, luptă pentru
fesori care predau limbajul mimico- un preot, ci un mirean. După ce i-am Pentru declaraţiile referitoare la că nu a mai urmărit, după furtunoasa ciolan şi orgolii de niciun fel!” - a con-
gestual fără să aibă competenţe în retras binecuvântarea, am fost aproape persoana mea şi la aşa-zisa mea zi de miercuri, evoluţia evenimentelor chis înaltul ierarh.
acest domeniu. În ceea ce îl priveşte

Carne şi preparate din carne


CMYK

ediţie specială ANCHETA PAG. 12


Partidul face scut în jurul preşedintelui
La Piteşti, Ponta şi-a chemat
oamenii la război cu PDL-iştii Victor Ponta: „Domnul
Nicolescu se va întoarce
în fruntea PSD Argeş”
Care este strategia PSD Argeş pentru
perioada următoare?
- Am stabilit să nu ne lăsăm intimidaţi, să fim
uniţi ca o familie la grele încercări şi ne-am propus
să îi informăm pe argeşeni de tot ceea ce le-a făcut
Mircea Andrei şi să încercăm să explicăm tot
ceea ce a făcut PDL oamenilor din judeţ şi lui Con-
stantin Nicolescu.
Concret, care este obiectivul?
- Argeşenii vor realiza tot ceea ce s-a întâmplat,
iar când îl vor mai vedea pe Mircea Andrei pe
stradă, îl vor goni afară din judeţ!
Cum comentaţi reacţia organizaţiei argeşene
din ultimele zile?
- A fost una admirabilă! S-au comportat ca nişte
oameni deosebiţi. Chiar am fost mândru că sunt
pesedist!
nPendiuc, Hrebenciuc şi Drăghici au stopat avântul social- Tensiunea din sală a atins cote
maxime şi numai intervenţia un- Poate supravieţui PSD Argeş fără
democraţilor revoluţionari, care erau pe punctul de a porni or oameni care s-au dovedit ceva
mai înţelepţi - în speţă primarul
Constantin Nicolescu?
- Nu şi nici nu va fi nevoie. Domnul Nicoles-
într-un marş spontan către sediile PDL şi DNA Piteşti. Tudor Pendiuc, Victor
Hrebenciuc şi Mircea Drăghici, în
cu se va întoarce la conducerea organizaţiei şi nu
vom accepta ca un om de valoarea dumnealui şi
viziunea cărora o astfel de mişcare care a făcut atâtea lucruri bune în judeţ să fie terfelit,
Decizia instanţei de la gratiilor pentru 29 de zile, de le arătăm că nu ne este frică şi că nu ar fi fost binevenită, situaţia aşa cum s-a întâmplat zilele acestea.
Judecătoria Piteşti de a emite modul în care se aplică în ce ni se întâmplă nouă li se poate putându-se tensiona şi mai mult Cât de dur se va resimţi absenţa domniei sale
mandat de arest preventiv pentru momentul de faţă justiţia în întâmpla tuturor românilor. L-am – a făcut ca cei 500 de PSD-işti să din organizaţie în această periodă?
29 de zile şi mai ales starea de Argeş, susţinând că, de fapt, văzut aseară pe Costică Nicolescu nu pornească în clipa următoare
sănătate a preşedintelui Con- dosarul preşedintelui CJ Argeş şi vreau să vă transmit într-un marş de protest către - Organizaţia a arătat cât este de unită în
stantin Nicolescu au fost mo- este un dosar fabricat la comandă mulţumirile lui şi ale mele pentru sediul PDL, dar şi al DNA Piteşti. momentele grele, pentru că atunci când este mai
tivele care i-au determinat pe politică - potrivit unor surse din curajul de care aţi dat dovadă „Sprijinul pentru preşedintele rău se arată adevărata faţă a oamenilor.
pesediştii argeşeni să se strângă mijlocul social-democraţilor aseară (n.r. – joi). Trebuie să Constantin Nicolescu trebuie Aţi numit pe cineva care să asigure
vineri, în jurul orei 11.00, în sala argeşeni. transformăm asta în războiul acordat în alt mod, iar unitate ar interimatul la PSD Argeş?
mare a Teatrului „Alexandru O înregistrare audio făcută în românilor cu Băsescu şi PDL. Nu trebui să fie cuvântul de ordine - Nu este nevoie, deoarece Tudor Pendiuc, din
Davila”. Peste 500 de membri timpul întrunirii de către unul contează că iarăşi au luat un din PSD Argeş”, a fost mesajul postura de vicepreşedinte, lucrează încontinuu şi
social-democraţi din Argeş, dar şi dintre PSD-iştii prezenţi a fost primar din sală sau dacă vă acestora. Iritaţi de faptul că are situaţia sub control.
simpatizanţi ai partidului au făcută publică la câteva ore după cheamă la DNA. Eu zic că putem preşedintelui Constantin Ce se va întâmpla luni, în ziua recursului?
umplut până la refuz sala. Şi cum şedinţa de la Teatrul „Davila”, merge toţi la DNA. Protestul Nicolescu i-a fost dat mandat de
la o astfel de întâlnire nu puteau fiind surprinse declaraţiile nostru trebuie să fie împotriva reţinere pentru 29 de zile, iar în - Vom merge să pichetăm toate sediile PDL din
lipsi numele grele de la centru, la liderilor PSD sosiţi de la centru. PDL. Vrem o justiţie adevărată, momentul de faţă se află internat ţară şi din Piteşti. Traian Băsescu şi Emil Boc l-au
Piteşti au sosit preşedintele Victor „Am venit aici fără să am nu una care să îi apere pe Mircea la Spitalul de Urgenţă Floreasca, arestat pe Constantin Nicolescu. Noi nu avem nicio
Ponta, dar şi Viorel Hrebenciuc, aprobarea preşedintelui Victor Andrei, pe Udrea, pe Ridzi şi pe pesediştii argeşeni au promis că problemă cu justiţia.
Olguţa Vasilescu şi Bogdan Ponta. Am venit pentru că am ceilalţi. Nu lăsaţi să se creadă că vor fi prezenţi şi la judecarea re-
Niculescu-Duvăz. Pe post de simţit că trebuie să fiu alături de apărăm pe cineva că e pesedist. cursului de la Curtea de Apel
amfitrion şi în acelaşi timp de organizaţia de Argeş, cea mai Apărăm un om cinstit şi o să Piteşti, în vreme ce toate sediile
lider al pesediştilor argeşeni s-a bună organizaţie PSD din toată apărăm orice om cinstit PDL din ţară vor fi pichetate.
aflat primarul Tudor Pendiuc. ţara, şi să vă asigur de tot sprijinul. împotriva lu' Băsescu. Până la
Deşi mai-marii din PSD Argeş au La ieşirea din sală, Ponta a
susţinut ideea că această întâlnire Ce vreau să vă spun despre urmă, când îi vom învinge trebuie făcut declaraţii publice în faţa
a fost neprogramată, surse din Costică Nicolescu? Organizaţia să îi pedepsim pe cei care ne-au presei: „Nu pot să accept
rândul pesediştilor ne-au de Bacău este alături de el. Adică adus în această situaţie”, a spus vreodată că cineva poate să-şi
confirmat faptul că, în realitate, acuma îl acuză de fondurile extrem de energic Victor Ponta, piardă libertatea, că i se poate
întâlnirea de vineri dimineaţă a PHARE... Ce dacă a mai încălcat provocând un val de aplauze din aplica abuziv legea doar pentru că
partea celor prezenţi. La între-
Tudor Pendiuc vrea să
fost pusă la cale de către un articol de lege? Nu a dus nu este de acord cu Traian
majoritatea primarilor pesedişti, acasă, ci a făcut pentru oamenii barea liderului social-democrat Băsescu, cu Mircea Andrei sau cu
care într-un timp record i-au din judeţ” - a spus Victor despre cum ar trebui să oricine altcineva”, declara pre-
mobilizat pe membrii filialelor şi
au venit la Piteşti. Cu uşile
Hrebenciuc în faţa asistenţei. A
urmat liderul social-democraţilor,
procedeze partidul în această
situaţie, PSD-iştii au răspuns în
cor că trebuie să protesteze la
şedintele PSD, anunţând proteste
în toată ţara şi acuzându-l pe
Mircea Andrei că are contracte cu
asigure stabilitatea
închise, aceştia au protestat Victor Ponta, a cărui intervenţie Sunteţi pregătit să preluaţi conducerea
împotriva deciziei judecătorilor poate fi catalogată drept o PDL, în vreme ce o persoană Consiliul Judeţean Giurgiu în PSD Argeş?
de a-l trimite pe preşedintele declaraţie de război împotriva din sală a strigat: „Să iasă Mircea valoare de 125.000 de euro.
Constantin Nicolescu în spatele adversarilor politici: „Trebuie să Andrei din judeţ! Să plece!” - Deocamdată, nu putem vorbi de aşa ceva.
Atâta timp cât domnul preşedinte Constantin
Nicolescu se află în dificultate, nu este creştineşte
Dan Manu şi Simona Bucura Oprescu - cele mai să ne plănuim acest lucru. Împreună cu colegii mei
asigurăm buna funcţionare a partidului aşa cum s-
a întâmplat şi până acum.
vehiculate nume pentru funcţia de vicepreşedinte CJ Aţi pus la punct o strategie de acţiune pe
termen limitat?
- Deocamdată, avem ca prioritate traversarea
Evenimentele din ultimele priveşte măsurile care trebuie acestei perioade dificile pentru preşedintele
două săptămâni au dat peste cap luate în astfel de circumstanţe. Constantin Nicolescu şi de a asigura stabilitatea,
activitatea celei mai mari instituţii Preşedintele Consiliului Judeţean mobilizarea şi coeziunea organizaţiei judeţene a
administrative a judeţului. După poate fi suspendat din funcţie la PSD. Acestea sunt obiectivele noastre pe termen
moartea vicepreşedintelui Florea ordinul prefectului fie dacă se scurt.
Costache şi arestarea lui Nicoles- dovedeşte vinovăţia şi se emite o Vă este teamă de DNA şi de faptul că aţi
cu, cel de-al treilea om al judeţului hotărâre judecătorească definitivă
s-a trezit peste noapte în poziţia şi irevocabilă în acest sens, fie în putea fi următorul?
de numărul 1, preluând atribuţiile situaţia în care timp de 30 de zile - Nu aşa se pune problema! Nu este vorba de
care îi reveneau preşedintelui nu îşi poate îndeplini atribuţiile” teamă sau de neteamă, pentru că dacă verificările
CJ. Florin Tecău va rămâne în - ne-a declarat Viorica Răducanu, sunt corecte, atunci justiţia îşi urmează cursul firesc.
fruntea instituţiei cel puţin până secretar general al Consiliului Sper ca aceste comentarii să fie lansate din unele
la următoarea şedinţă a Judeţean. Acesta este, de altfel, şi zvonuri dau ca posibili fost propusă. Cel de-al doilea cercuri doar pentru a crea teamă în rândul
Consiliului Judeţean Argeş, mo- motivul pentru care arestul pre- vicepreşedinţi două nume de nume în cărţi pentru funcţia de organizaţiei şi al administraţiei şi de a genera
ment în care, conform ordinii de ventiv se face pentru 29 de zile. rezonanţă din PSD. Unul din vice este cel al tinerei Simona panică. Nu ştiu exact de ce sunt lansate aceste
zi, va fi ales cel care îi va lua În ultima vreme, s-au tot făcut favoriţi este dr. Dan Manu, însă Bucura-Oprescu, aflată la al doilea zvonuri, care sper să nu aibă un fundament real.
locul lui Florea Costache. În speculaţii în ceea ce priveşte este puţin probabil ca acesta să mandat de consilier judeţean, cu Care este starea organizaţiei? Primarii sunt
toată această perioadă, numele, dar şi apartenenţa politică renunţe la veniturile mai mult o experienţă destul de bogată în mai speriaţi sau mai mobilizaţi?
Constantin Nicolescu îşi va păstra a celui care va urca în funcţia de decât decente pe care le încasează ceea ce priveşte cunoaşterea
funcţia de preşedinte al CJ Argeş, ca şef al Serviciului de Medicină problemelor judeţului, dar şi cu - Astăzi (n.r. vineri, 28 ianuarie) am organizat
vicepreşedinte al CJ în locul lui o întâlnire, şi nu un miting, la solicitarea aleşilor
dobândită prin vot uninominal în Florea Costache. La un moment Legală Argeş în favoarea unei atuurile unui manager de succes.
urma alegerilor din 2008, sarcini prost plătite şi, pe Aflată pe scena politică a judeţului locali şi a simpatizanţilor, a oamenilor care nu sunt
lucrurile putând să se complice dat, au existat voci care au avansat în PSD pentru a găsi anumite căi de acţiune.
ideea că funcţia va fi cedată deasupra, şi extrem de solicitante de 14 ani, purtătoarea de cuvânt
pentru acesta în cazul în care şi pline de responsabilităţi. Surse a PSD Argeş ar fi prima femeie Organizaţia a dat dovadă de un spirit de unitate şi
absenţa sa din instituţie se va liberalilor, în contul alianţei de curaj. Desigur, au transmis şi o revoltă generată
naţionale împotriva partidului din cadrul CJ susţin însă că vari- vicepreşedinte al CJ Argeş în
prelungi mai mult de 30 de zile. anta Manu a picat deja, medicul cazul în care colegii de Consiliu îi de modul în care s-au derulat evenimentele din ul-
„Legea este foarte clară în ceea ce de guvernământ. Ultimele timele zile.
refuzând oferta imediat ce i-a vor da girul.

CMYK Carne şi preparate din carne


ediţie specială ANCHETA PAG. 13

Mircea Andrei: „Nu îmi aduc Foarte important!


aminte ca PDL să fi făcut zid În seara reţinerii preşedintelui CJ, fratele domniei sale,
Petrică Nicolescu, a declarat în faţa camerelor de luat vederi faptul

când Libertatu a fost arestat” că preşedintele PDL, senatorul Mircea Andrei, se află în spatele
acestei acţiuni a DNA şi că ar fi anunţat, în urmă cu două
săptămâni, arestarea adversarului său politic după data de 20
ianuarie, „în redacţie, la ziar, la Ancheta”. Raportat la această
situaţie, precum şi la preluările şi interpretările media generate
Numele senatorului democrat-liberal, Mircea Andrei, a fost unul de ea, facem următoarele precizări:
dintre cele mai vehiculate, în declaraţiile politicienilor, şi nu După toate verificările posibile, putem afirma cu tărie faptul
numai, la scurt timp după reţinerea preşedintelui Consiliului că, în nicio declaraţie publică, interviu sau comentariu acordat
Judeţean Argeş, Constantin Nicolescu. Primele declaraţii au stat publicaţiei noastre, senatorul Mircea Andrei nu a făcut afirmaţiile
respective, arhiva ziarului stând mărturie în acest sens.
sub semnul empatiei şi al acuzelor politice. Legat de strategia
care va fi abordată în perioada următoare, liderul PDL Argeş a Senatorul Mircea Andrei nu a fost prezent niciodată în
declarat că nu se va schimba. „Vom aborda aceeaşi strategie ca redacţia săptămânalului „Ancheta”.
până acum, nu s-a schimbat nimic, după evenimentele din În discuţiile jurnalistice purtate de redactorii noştri, oficial şi
ultima perioadă. Nu am avut şi nu avem nicio problemă cu off the record, politicianul PDL nu a făcut niciodată astfel de
contracandidaţii. Strategia de partid va fi următoarea: vom intra afirmaţii, discutând despre Constantin Nicolescu ca despre un
în alegeri şi vom câştiga. Nu poate fi deloc facil, în campanie se adversar politic, făcând, ocazional, referiri şi la faptul că ar putea
avea dosare în cercetare la diferite organe de anchetă, dar fără
ciocnesc structuri de partid. Este secţiunea cea mai importantă, să menţioneze vreodată, în faţa redactorilor noştri, chestiuni
deoarece liderii nu pot exista fără o structură puternică de par- legate de arestarea preşedintelui Nicolescu sau de alte consecinţe
tid”, a declarat senatorul Mircea Andrei. asemănătoare.

româneşti nu a învăţat nimic de la CJ, Petre Nicolescu, acesta susţinând


„Ponta urmăreşte mentorii săi, Năstase şi Iliescu. Ponta că senatorul PDL avea cunoştinţă de

punct de vedere Ancheta


obiective mizere dă dovadă de imaturitate politică şi ce avea să urmeze. „Este reacţia unui
pe seama lui Nicolescu”
demonstrează că a fost ales preşedinte
al PSD, pentru că poate fi înlocuit
oricând. Atât Victor Ponta, cât şi
frate, firească, îi înţeleg supărarea şi îl
iert pe Petre pentru afirmaţiile sale”,
a declarat senatorul democrat-liberal.
Ce a pierdut
O altă acuzaţie care s-a îndreptat
spre PDL a fost cea legată de faptul că
dosarul lui Nicolescu a fost fabricat la
comandă politică. „În urmă cu doi ani,
reprezentanţii PSD Argeş au un
demers imoral prin crearea unei stări
emotive în cazul de faţă. Ei urmăresc
acum obiective mizere. Ponta vrea să
„ÎPS s-a poziţionat politic
prin declaraţiile sale”
Mircea Andrei din
a fost arestat pe declaraţii şeful OPC
Argeş, Cristi Libertatu. Nu îmi aduc
aminte ca PDL să fi făcut zid ca acesta
să nu fie arestat. Mai mult de atât, nu
câştige capital politic, iar deputatul
Mircea Drăghici prin asumarea unui
vector de comunicare încearcă un
maximum de mizerie politică,
În ziua descinderilor DNA, Înalt
Preasfinţitul Calinic a organizat o
cauza lui Nicolescu...
conferinţă de presă ad-hoc în care l-a Ceea ce senatorul Mircea Andrei încasează astăzi din punct de
a existat nicio discuţie cu acesta în urmărind să obţină funcţia de lider al acuzat pe Mircea Andrei că l-a sunat vedere mediatic în ceea ce priveşte arestarea lui Constantin Nico-
partid. Justiţia nu judecă oameni care PSD Argeş. Din păcate, acest lucru se şi l-a ameninţat să îl repună în funcţie lescu este, din punctul meu de vedere, o chestiune gratuită şi o falsă
sunt acuzaţi de comiterea unor produce pe seama omului politic care pe vicarul Nicolae Brânzea. „Ieşirea problemă, aşa-zisa implicare şi influenţele senatorului fiind, cred
infracţiuni după poziţia lor în partide, începe să nu mai fie Constantin Nico- Înalt Preasfinţitului Calinic la rampă eu, cu mult depăşite de situaţia şi forţa care au dus în fapt la arestarea
ci după ceea ce există în dosare. Ceea lescu. Nu le face deloc cinste”, a de- dovedeşte că sunt oameni în sânul preşedintelui CJ.
ce face în acest moment PSD este un clarat senatorul Mircea Andrei. bisericii pe care Dumnezeu nu i-a
atac grav asupra instituţiilor statului, Mircea Andrei nu poate însă, culmea ironiei!, nici să dezmintă,
o imixtiune gravă în activitatea justiţiei trimis ca slujitori ai bisericii şi pe care nici să reclame, pentru că senatorul culege astăzi primele roade acre
şi o tentativă de intimidare a „Îl iert pe Petre Nicolescu” Dumnezeu ar trebui să îi la el. Înalt
Preasfinţitul s-a poziţionat politic
ale unui mesaj public pe care chiar domnia sa l-a dorit cu intensi-
tate transmis de când a pus piciorul în Argeş: este puternic, este in-
cetăţeanului. Domnul Ponta
dovedeşte lipsa de calificare politică. Un alt moment intens comentat a prin declaraţiile sale”, a afirmat sena- fluent, este dur, este nemilos.
Din păcate, acest pui mic al politicii fost afirmaţia fratelui preşedintelui torul PDL. Strategia liderului PDL utilizată pentru a se impune într-o
organizaţie pe care o numeam generic, înainte de venirea lui,

Florin Frătică: „În Argeş, se va rescrie istoria!”


„guvernarea de şpriţ” şi într-un mediu public care fără elementele
de imagine de mai sus nu l-ar fi băgat în seamă sau l-ar fi tratat în
vârful opincii, se întoarce astăzi ca un bumerang împotriva dom-
niei sale. Arestarea lui Nicolescu cu toate repurcusiunile ei, o arestare
văzută într-o proporţie covârşitoare de argeşeni drept un act
responsabilitatea socială a actului de - Vom fi echilibraţi, vom respecta înfiorător, nedemn şi nedrept, îl transformă peste noapte pe sena-
guvernare şi nu putem să ne abatem de legea, dar în niciun caz nu vom dormi torul PDL în inamicul public nr. 1 şi atrage în jurul său un val de
la obligaţiile instituţionale şi politice ca iepurele în păpuşoi. Vom reacţiona energie negativă de care nici Preasfinţitul, cu zece slujbe pe zi (dacă
de dragul diversiunilor generate de vehement vizavi de orice intimidare şi şi-ar propune să le facă!), n-ar reuşi vreme bună de-aici înainte să-
domnul Ponta şi ai lui. Cu acest prilej, vizavi de orice încercare a alianţei l mai cureţe pe liderul PDL. Or, sunt convinsă că nu în ochii sen-
reafirm cu tărie poziţia asumată public socialiste care vrea să ne plaseze într- sibilului electorat avea senatorul în plan să facă genul ăsta de impresie
de filiala Argeş, şi anume aceea că nu o zonă de conflict public. Personal, nu artistică, aşa cum însă, în egală măsură, sunt convinsă că lupta
suntem implicaţi, în niciun fel, în sunt de acord cu implicarea politicii în anunţată pentru 2012 e departe de a fi cea mai urgentă dintre prob-
arestarea domnului preşedinte al actul de justiţie şi nu cred că, prin forţă, lemele ambilor adversari politici. Constantin Nicolescu, în condiţiile
Consiliului Judeţean Constantin se poate rezolva acest tip de probleme. în care îşi revine şi medical, şi juridic şi îşi propune, după episoadele
Nicolescu. Îmi pare rău să constat că Aţi căpătat, dintr-odată, ca de săptămâna asta, poate scoate, vorba lui Pendiuc!, şi o pisică
propriii săi colegi de partid, în frunte organizaţie politică, o dimensiune preşedinte de Consiliu Judeţean. În situaţia contrară, Mircea An-
cu liderul Victor Ponta, fost magistrat, de notorietate naţională... Aţi atras drei poate miza oricând pe slaba memorie colectivă şi are resurse-
nu au acelaşi respect pentru lege, pen- atenţia unor lideri ai opoziţiei de le necesare pentru a deturna atenţia publicului de la Înalt
Cum vedeţi, la nivel de tru activitatea organelor legale şi a centru... O fi bine, o fi rău? Preasfinţiţii supăraţi şi arestări DNA către creşteri de pensii şi
organizaţie judeţeană, situaţia instanţelor. Îmi pare rău să constat că indemnizaţii preelectorale, către bere, mici şi alte delicii politice
din tot ceea ce, până la urmă, e necazul - Este normal. Organizaţia PSD
politică creată în Argeş după eveni- Argeş a fost una dintre cele mai destinate alegătorului mioritic.
mentele prilejuite de arestarea personal al unui om, Ponta nu vede
decât o poartă către capital politic, puternice şi dacă ar fi să judecăm Problema pe care o anticipez eu astăzi ţine nu de alegerile de
preşedintelui Nicolescu? decât o nouă rampă de la lansare în după numărul de voturi aduse anul viitor, ci de păstrarea controlului anul acesta. Pentru aceia dintre
- Este, în mod evident, una foarte spaţiul public a unor probleme false şi candidatului PSD la prezidenţiale, colegii săi de partid care au bigudiuri pe creier şi cred că domnia
tensionată, o situaţie pe care opoziţia că se folosesc de o situaţie juridică Argeşul a fost numărul 1. Este normal sa chiar l-a arestat pe Nicolescu, Mircea Andrei se va contura -
încearcă să o speculeze cât mai mult pentru a tensiona relaţia dintre ca liderii de la centru ai opoziţiei să aproape paradoxal - drept un om slab, incapabil să se bată cu
şi să câştige capital electoral pe fondul populaţie şi principalul partid de susţină această organizaţie şi să lupte Nicolescu în teren şi nevoit, în consecinţă, să-l aresteze. Prin
unei reacţii emoţionate naturale, ceea guvernământ, un partid care încearcă cu dinţii pentru a o menţine stabilă şi această optică, senatorul a pierdut, de fapt, alegerile în faţa lui
ce reprezintă, în opinia mea, o să scoată România din criză. potentă. Ceea ce n-au înţeles Victor Nicolescu şi orice primar de ţară care şi-a învins adversarul la vot
atitudine imorală şi nedemnă. Victor Ponta şi aliaţii lui este faptul că în Argeş a devenit brusc mai şmecher decât el. Şi ştim, slavă Domnului!,
Ponta a profitat de situaţia de la Piteşti Cum vede PDL Argeş acţiunile se va rescrie istoria. Tatăl meu, ofiţer suficienţi primari şi politicieni rurali capabili să gândească aşa.
pentru a crea o tensiune la nivel publice anunţate de liderul PSD, şi de carieră, om care a trăit de-a lungul
anume pichetarea instituţiilor im- A doua categorie, adică băieţii deştepţi, cu temele făcute şi cu
naţional şi se foloseşte de momentele vieţii şi a simţit pe propria piele efectele informaţiile la zi au, de câteva zile, o altă problemă. Veştile rele circulă
din viaţa preşedintelui Consiliului plicate în gestionarea cazului Nico- schimbării regimurilor politice, mi-a
lescu? repede, iar cei apropiaţi lui Nicolescu au anunţat deja Jihadul, în
Judeţean, fără scrupule, în scop elec- spus odată: „Florine, istoria se rescrie numele unui om care, odată, pe mulţi cei din jurul senatorului, i-
toral. Mi se pare, înainte de orice, o - În calitate de secretar general al o dată la 20 de ani!”. În Argeş, au trecut a făcut, într-un fel sau altul, oameni. Pedeliştii din linia întâi ştiu
atitudine parşivă, incorectă faţă de PDL Argeş, afirm că întreaga cei 20 de ani, o nouă generaţie se că nu mai au altă şansă decât să câştige, iar câştigul ăsta se anunţă
cetăţenii de rând şi faţă de justiţie. organizaţie a fost stupefiată de conturează pe scena politică, indiferent greu de obţinut. Îmi amintesc, în sensul celor mai sus, o descriere făcută
Consideraţi că echipa locală a afirmaţiile puerile ale liderului naţional dacă Victor Ponta şi pesediştii lui de Filip Georgescu, în înţelepciunea şi experienţa mustăţilor lui, de-
PDL are de câştigat sau are de al PSD, Victor Ponta, care a instigat sunt pregătiţi să accepte asta sau nu. spre Constantin Nicolescu: „Costică ăsta are două calităţi mari şi
pierdut după evoluţia pe care a populaţia la revoltă şi afirm cu tărie că În ceea ce priveşte această nouă un defect cât amândouă. Prima că e sufletist şi sare imediat să ajute
avut-o cazul Nicolescu? problemele justiţiei într-un stat de generaţie, echipa PDL Argeş este net pe oricine. A doua: dacă şi-a dat cuvântul, moare şi tot face ce-a
drept nu se pot rezolva prin forţă. In- superioară. Conservatorii din PSD promis! Defectul lui, fraţilor, e însă că nu uită nimic şi nu iartă
- Nu sunt în măsură şi nici nu am fantilitatea lui Victor Ponta este nu au reuşit să promoveze noua niciodată!”
datele necesare pentru a face asemenea evidentă din ce în ce mai frecvent, generaţie, nu au reuşit să pregătească
evaluări, dar ceea ce trebuia să fie o lucru care dovedeşte că nu este un lider o echipă tânără capabilă să preia Aşa cum o ştie dom’ Felipe o ştiu mulţi, iar pentru pedelişti,
luptă politică normală s-a transformat politic veritabil şi că este doar un elev conducerea filialei judeţene, o filială oamenii preşedintelui au pregătit deja groapa cu jar. Dacă n-ar face-
astăzi într-o luptă imorală, bazată pe care a rămas corigent, pentru că nu şi- care odinioară nu numai că stabilea ora o aceştia, o va face mediul public al ultimelor luni, băieţii deştepţi
diversiuni atât de planificate, încât a făcut temele date de profesorii exactă la nivel judeţean, dar avea un din afaceri, agenţii economici, prietenii de odinioară care ascund
depăşesc inclusiv parametrii şi tehni- Iliescu şi Năstase. cuvânt greu de spus şi în organizarea sub zâmbetul umil de astăzi, colţii însetaţi de sânge. Rămaşi fără
cile de manipulare din vechiul sistem politică naţională. Este exact ca în funcţii şi putere politică, oamenii senatorului vor fi mâncaţi. Şi astăzi,
comunist. Ceea ce vă pot spune este Cum veţi reacţiona, dumnea- asta e marea lui sarcină, o chestiune de onoare şi de asumare a
voastră, ca lideri ai PDL Argeş, la fotbal, când ai fost un jucător de nivel
că echipa PDL îşi continuă munca şi mondial, dar sfârşeşti într-un mod responsabilităţii: să-i ţină lângă el şi să-i scoată la putere. Iar dacă
proiectele demarate la nivelul judeţului mişcările anunţate de concurenţa nu-i scoate, să rămână şi domnia sa în Argeş după...
politică? penibil dacă nu ştii să te retragi la timp.
Argeş, pentru că noi avem În glorie. Camelia Bădulescu-Stănescu

Carne şi preparate din carne


CMYK

ediţie specială ANCHETA PAG. 14

Familia Nicolescu - reuniune


de forţă în jurul liderului CJ
Ana-Maria Nicolescu.
Fata cea mică a Valerică Nicolescu:
preşedintelui CJ a trecut
prin momente cumplite în „Parcă trăiesc un coşmar!”
zilele zdruncinate ale Valeriu Nicolescu este fratele cel mare
săptămânii trecute. Era cea al preşedintelui CJ, fost primar al
mai apropiată de viaţa municipiului Piteşti în perioada 1974-
zilnică a părinţilor şi traver- 1982, unul dintre cei mai activi şi iubiţi con-
sase deja, în ultimii ani, silieri locali ai perioadei post-decembriste.
destule perioade de Aflat la vârsta
încercare, revenindu-şi cu
greu după un divorţ respectabilă de 78 de
neaşteptat de omul de ani, cu probleme de
afaceri Ionuţ Ştefănescu. După respectivul sănătate, retras după
episod, Ana-Maria îşi creşte fetiţa cu ajutorul mandatul din 2004 în
părinţilor şi, în vâltoarea evenimentelor, a făcut Capitală, la copii, Valerică
faţă cu greu celor consumate, fiind vizibil faptul Nicolescu a primit ca un
că plânsese mult şi cedând, de altfel, răpusă de trăsnet vestea celor
şocul sentinţei emise la Tribunalul Argeş. A fost întâmplate cu fratele
cea care a făcut, în tot cursul zilei de joi, eforturi său, povestindu-ne,
constante să-şi vadă tatăl, căutând însă, în plângând, cât de şocant
acelaşi timp, să stea cât mai ferită de ochii lui, a fost momentul în care
pentru a nu-i face rău. preşedintele a cedat sub
Mădălina Perini. Fiica cea şocul deciziei de la Tribunal: „Eram toţi
mare a preşedintelui CJ a obişnuiţi să fie el cel puternic, să ne
fost însoţită la Tribunalul încurajeze de fiecare dată, să ne ţină
Argeş de soţul ei, Enrico sufletul sus. Apoi l-am văzut pe targă şi...
Perini, patronul grupului Parcă trăiesc un coşmar. Este un moment
Romstal, şi a trecut alături greu pentru familia noastră, foarte greu...
de familie prin toate mo- Ce să vă spun? Că este semiconştient şi că
mentele dificile ale acestei nu poate vorbi? Noi suntem 11 fraţi şi de
ea mai dramatică parte a întregului scandal izbucnit săptămâna trecută vizează,
C în mod evident, familia preşedintelui CJ, o familie care s-a impus în spaţiul public
al Argeşului ani în şir prin forţa ei şi prin unitate. Despre Constantin Nicolescu s-
situaţii, dovedindu-se însă
foarte puternică. De la mo-
mentul atacului, nu s-a
când ne ştim, am muncit. Niciunul dintre
noi nu a avut probleme cu legea, niciodată!
El nu a avut niciodată de-a face cu chestiile
a ştiut dintotdeauna că este un familist convins, un om care - în ciuda faptului că clintit de lângă tatăl ei, astea. Ştim cu toţii cât a muncit, cum şi-a
a sacrificat întotdeauna timpul pe care ar fi trebuit să-l petreacă cu cei dragi - nu ajutându-i pe paramedici sacrificat chiar şi familia. Ne doare nespus
s-a dezis niciodată de valori fundamentale precum respectul, buna-cuviinţă şi cu targa şi urcându-se în salvarea alături de omul să îl vedem aşa. Nu pot cataloga ceea ce
încrederea neclintită în echilibrul pe care ţi-l dă o relaţie sănătoasă şi strânsă cu cei care i-a dat viaţă, în timp ce-l implora să se întâmplă decât ca o comandă politică
de acelaşi sânge cu tine. vorbească cu ea. de cea mai joasă speţă. Constantin
Petrică Nicolescu. Cea Nicolescu nu a făcut rău nimănui. El a ajutat
Viorica Nicolescu şi-a trăit a acceptat să stea pe scaun, singurul ei sprijin fiind mai vizibilă prezenţă dintre mereu pe oricine venea să îi ceară ajutorul
întreaga viaţă aşteptând copiii strânşi de jur împrejur. „Pentru el, pot fraţii preşedintelui CJ, deşi şi sunt foarte mulţi cei care ştiu asta, iar
momentul în care Con- orice!”, a fost răspunsul direct al femeii în mo- şi ceilalţi s-au mobilizat dacă nu au acum bărbăţia să o recunoască,
stantin Nicolescu va pune mentul în care cei din jur au întrebat-o dacă mai imediat şi au fost prezenţi înseamnă că sunt mai puţin oameni. Parcă
punct unui ritm draconic de face faţă tensiunii şi situaţiei create. O spunea pe toată durata eveni- trăiesc un coşmar...”
muncă, momentul în care pe acelaşi ton hotărât care nu permite mentelor, cot la cot cu
pasiunea cu care pleca în comentarii, tonul cu care toată viaţa a ştiut să partenerii de viaţă sau copi-
fiecare dimineaţă se va gestioneze o familie puternică, relaţia cu copiii ii lor. Fost colonel SIE, Pe- fratelui său l-a mobilizat şi l-a înrăit în aceeaşi
stinge şi se va transforma înşi raporturile cu bunele şi relele din jur. N-a tre Nicolescu a asistat măsură. Alături de Petre Nicolescu s-a aflat
grijă de sine, linişte şi putut însă să-l vadă la pământ. În momentul în inclusiv la toată percheziţia permanent băiatul lui. Nu şi ginerele, şi anume
normalitate. O femeie care preşedintele Nicolescu s-a prăbuşit, soţia efectuată de DNA în deputatul Radu Vasilică, o prezenţă sublimă, dar
puternică, cu un cuvânt sa a cedat, boala şi tensiunea acumulată imobilul din Banu care a lipsit cu desăvârşire în toate aceste zile,
greu de spus în familia spunându-şi cuvântul. Astăzi, doamna Nicolescu Mărăcine, şi-a condus fratele la sediul surse neoficiale declarând că e plecat la ski în
Nicolescu, una dintre cele mai distinse doamne se află, din punct de vedere medical, în afara Anticorupţiei şi a aşteptat cu sufletul la gură Bulgaria.
ale societăţii argeşene, soţia preşedintelui CJ şi- oricărui pericol, dar - în ciuda insistenţelor cu rezoluţia procurorilor. La aflarea deciziei de
a asumat de vreme bună sacrificiile şi împlinirile care a cerut externarea din Spitalul Judeţean pen- reţinere pentru 24 de ore, Petre Nicolescu a Alături de preşedintele Nicolescu s-au aflat
bărbatului ei, fiind permanent parte a acestora. tru a pleca spre Floreasca, nu a fost lăsată să-l izbucnit primul: „Capul sus, Costică! Capul însă numeroşi cumnaţi, nepoţi, veri şi tot la fel
Nu s-a dezis nici în cele mai cumplite momente vadă în starea critică pe care a traversat-o după sus!”, i-a strigat fratelui său scos în cătuşe, de mulţi prieteni, din care s-au remarcat depu-
ale evoluţiei lor sociale, petrecând ziua de atac. revărsându-şi apoi furia şi revolta în faţa tatul Ion Burnei care a plâns ca un copil în faţa
miercuri umăr la umăr cu Constantin Nicoles- camerelor de luat vederi şi acuzând adversarii necazului prietenului său de-o viaţă şi soţia sa
Liviu-Costin Nicolescu politici ai preşedintelui Nicolescu de manevre Gabriela, care a însoţit-o pe Viorica Nicolescu
cu, asistând la întoarcerea casei cu fundul în sus nu s-a mişcat de lângă la Spitalul Judeţean.
şi rugându-se ca venirea nopţii să-i prindă tot mama sa pe tot parcursul în scopul arestării sale. Nici în ziua următoare
împreună. De altfel, primul gând al preşedintelui zilei de joi, când a avut loc nu s-a dezis, fiind permanent prezent la Tribunal Familia a tratat cu maximă discreţie întreaga
la momentul la care a fost anunţat că urmează procesul. Băiatul familiei şi discutând cu toţi cei care veniseră să-l susţină poveste, refuzând în bună parte să facă declaraţii
să fie reţinut a fost către femeia cu care şi-a Nicolescu a renunţat, de pe preşedinte şi care se adunau în jurul lui Pe- publice şi rugându-i inclusiv pe apărători să se
împărţit viaţa, insistând că el trebuie să păstreze voie de nevoie, la toate tre ca în jurul noului pol de putere al familiei. De abţină în a mediatiza şi mai mult cel mai negru
telefonul ca s-o liniştească pe Viorica. A doua zi, eforturile făcute în ultimii altfel, pe faţa fostului colonel şi în cuvintele sale episod din evoluţia publică şi personală a
la Tribunalul Argeş, avându-i alături permanent ani de a rămâne extrem de se reflecta clar faptul că ceea ce se i se întâmpla preşedintelui CJ.
pe toţi cei trei copii, soţia preşedintelui CJ - vizibil
Constantin Nicolescu:
discret, departe de lumea pe
transformată de şocul de a-şi vedea bărbatul în care tatăl lui, formal sau
cătuşe - a făcut din nou proba unei puteri inte-

„Lăsaţi-mi telefonul să îmi sun soţia!”


informal, o conducea.
rioare incredibile. În ciuda vârstei şi a faptului Despre această lume,
că suferă de diabet, Viorica Nicolescu a stat în despre cariera politică şi publică pe care
picioare, neclintită, vreme de cinci ore. Nu s-a Constantin Nicolescu şi-a asumat-o în ultimii
mişcat din loc, nici măcar cât să iasă la aer, nu 15 ani, cei apropiaţi spun că Liviu-Costin o
detestă de-a dreptul, băiatul Poate momentul cel mai
nÎn seara reţinerii, procurorii DNA i-au luat
Apropiaţii lui Nicolescu: „Cine
solicitându-i nu doar o dată delicat pentru preşedintele
tatălui său să încetinească
ritmul care îi consuma
Consiliului Judeţean Argeş a
fost la DNA, atunci când a
lui Constantin Nicolescu verigheta, ceasul,
lanţul de la gât şi telefonul mobil.
ridică sabia de sabie va pieri!” timpul, liniştea şi sănătatea,
şi să se retragă pentru a avea
grijă de sine. Spre deosebire
fost decisă măsura arestului
preventiv pentru 24 de ore.
La scurt timp a fost chemată tensiune, le-a cerut poliţiştilor statutul său social sau politic.
Murmure permanente în sala de surorile sale, tânărul nu a duba poliţiei şi Nicolescu s-a care i-au sigilat bunurile să-i Prima sa reacţie a fost una
Tribunalului Argeş. Apropiaţii lui fost remarcat de presa văzut, poate pentru prima oară, lase totuşi telefonul mobil. firească, solicitându-le
Constantin Nicolescu nu au prezentă buluc, jurnaliştii un om lipsit de apărare în faţa „Lăsaţi-mi telefonul să îmi sun procurorilor care au dispus
încetat să discute pe tot parcur- presupunând şi chiar anchetatorilor. Fiind întot- soţia”, a spus preşedintele Con- arestul să nu îi pună cătuşele.
sul zilei de joi despre ceea ce ei anunţând pe televiziuni că deauna perceput ca un per- stantin Nicolescu, explicându- Solicitarea i-a fost refuzată pe
considerau a fi cea mai josnică este unul dintre ginerii sonaj puternic, liderul PSD a le că vrea s-o liniştească pe motiv că regula se aplică
metodă de a fi înlăturat de la preşedintelui. În seara în care încercat să iasă demn din sediul doamna lui. Evident, solicitarea tuturor inculpaţilor. De
cârma judeţului şi să anunţe în cazul Nicolescu a luat o Direcţiei Naţionale i-a fost refuzată, cei de faţă asemenea, apărătorii care i-au
felurite moduri faptul că nu vor turnură de-a dreptul Anticorupţie. După ce i-a fost punând gestul său pe seama fost aproape i-au explicat că
sta cu mâinile-n sân şi că nu-l vor dramatică, Liviu Nicolescu şi- adusă la cunoştinţă măsura, tensiunii. este o regulă ce trebuie
lăsa la greu, aşa cum, în egală a însoţit mama în ambulanţă, reprezentanţii DNA i-au cerut Conform legilor statului respectată în astfel de cazuri. La
măsură, nu vor lăsa nepedepsită situaţia în care preşedintele fus- vizibil afectat de imaginea bunurile personale. Nicolescu român, unui inculpat, după ce ieşirea din sediul DNA,
ese adus. „De acum începe lupta. El era frâna noastră. Acum frâ- ambilor părinţi scoşi pe targă. a fost nevoit să le dea acestora i se aduce la cunoştinţă Constantin Nicolescu a ţinut în
na nu mai e!”, „Suntem bine! De-abia de-acum înainte se va vedea A rămas, alături de unchiul verigheta, ceasul de la mână, ordonanţa de reţinere, i se permanenţă mâinile sub
cât de bine este PSD-ul!”, „Eu cred în Dumnezeu şi începând de său Petrică, nucleul de forţă lanţul de la gât şi telefonul ridică bunurile personale şi palton, mascând în acest fel,
azi mai cred într-o chestie: cine ridică sabia de sabie va pieri!” al familiei în aceste zile grele. mobil. Fiind într-o stare de este încătuşat, indiferent de cătuşele.

CMYK Carne şi preparate din carne


ediţie specială ANCHETA PAG. 15

Jurnaliştii din judeţ despre


Argeşul cu şi fără Nicolescu
Un rol fundamental în evoluţia, creşterea şi descreşterea lui Constantin Nicolescu, în
relaţia dintre el şi mediul public, l-a avut în toţi aceşti 15-20 de ani presa din Argeş. În cele
ceea ce se întâmplă cu noi, cu românii. Vorbim,
de fapt, de o Românie aflată în stare de necesitate, Gheorghe Smeoreanu: „Va
ce urmează, prin ochii aceleiaşi prese, ne-am propus să reflectăm cel mai de impact moment
al vieţii sale. Prin ochii acelor reprezentanţi ai jurnalismului argeşean care l-au cunoscut,
iar într-o asemenea situaţie nu poţi rămâne
«nemuritor şi rece», pitit ca un laş în spatele unei urma o luptă aprigă între
l-au analizat şi l-au disecat pe Constantin Nicolescu, vreme lungă, în mii de titluri şi mii aşa-zise echidistanţe, ci e de datoria noastră, ca doamna Nicolescu şi Ponta”
de feluri, în mii de tonalităţi. Directori de gazete şi jurnalişti deopotrivă , oameni de presă jurnalişti, să luăm poziţie. Într-adevăr, e puţin
care au răspunsul întrebărilor noastre privind cazul Nicolescu şi care l-au avut în peniţă dezarmant să constaţi că cei cărora te adresezi nu „Domnul Con-
în ultimul deceniu. Trebuia să fie arestat şi să se prăbuşească din punct de vedere uman, au curajul să iasă de sub birouri, dar vorbim, în stantin Nicolescu a
pentru a descoperi, iată, că îl aveau şi în suflet, şi în minte. definitiv, de datoria pe care fiecare o are faţă de fost ultimul altruist al
propria conştiinţă, cu toate riscurile de rigoare. României, ultimul
Nu faptul că Nicolescu a fost dat jos de pe soclu altruist al Argeşului.
este grav, ci modul în care a fost dat jos, iar de un Dacă Argeşul, prin
Constantin Neguţ: „S-a dorit scris de Constantin Nicolescu, şi nu de bine, de
ARO, de Grulen, însă ceea ce s-a întâmplat mă astfel de tratament poate «beneficia» fiecare absurd, rămâne fără
Nicolescu, va fi un
«decolorarea» Argeşului” face să cred altceva. Nu vii cu un dosar din 2006, dintre dumneavoastră. În plus, la fel de
îngrijorător mi se pare ceea ce adversarii politici judeţ ca oricare altul,
după cinci ani, pentru că asta înseamnă că vor să pună în loc, adică şantaj, tupeu, incultură, în care funcţionează
„Cred că orice om dosarul a fost ţinut în sertar. Ceea ce mă face regulile sălbatice ale economiei de piaţă şi lupta
poate fi înlocuit la un să cred că, fiind la distanţă de un an de alegeri, obedienţă şi lista poate continua. Sunt şi oameni
din tabăra opusă PSD pentru care am tot pentru ciolan. Argeşul a fost un judeţ privilegiat,
moment dat, dacă miza este cu totul alta. Şi cred că miza este pentru că a fost condus de un om ca Nicoles-
facem referire la ceea Consiliul Judeţean Argeş. Astfel că ceea ce s- respectul, dar nu pot avea acelaşi respect pentru cu, un om politic ferm, care a muncit şi pentru
ce înseamnă judeţul a întâmplat este o comandă politică venită din modul în care se fac părtaşi la construcţia unei alţii, care avea acea capacitate uimitoare de a
fără Constantin partea PDL. Argeşul a fost recunoscut ca un Românii în care, personal, nu mă regăsesc”. ajuta pe toată lumea, care scotea din buzunarul
Nicolescu. Cu un om judeţ roşu şi s-a dorit decolorarea lui. Un alt lu- lui pentru a-i ajuta şi pe alţii. Cred că în
mai puţin bun sau mai
bun din punct de
cru care m-a surprins a fost venirea acestei
judecătoare Mihaela Neacşa. Domnia sa vine Luminiţa Nicolae: perioada care va urma va fi o luptă aprigă între
doamna Viorica Nicolescu şi preşedintele
vedere profesional. Îl
cunosc pe Constantin Nicolescu ca fiind un om
de la Bucureşti ori de câte ori este vorba despre
o arestare de rang înalt, ceea ce mă face să cred „Retragerea lui Nicolescu PSD Victor Ponta. Asta, pentru că doamna va
dori ca preşedintele Constantin Nicolescu să
serios, un om care munceşte de dimineaţa până
seara, iar culoarea politică nu prea mă
că este o judecătoare de casă a DNA-ului, iar ar fi o problemă pe termen se retragă, iar Ponta va dori ca Nicolescu să
interesează. De-a lungul carierei mele am tot
justiţia nu este nici pe departe atât de
independentă cum pare.” scurt pentru PSD!” rămână şi să lupte. Probabil va rămâne până va
câştiga alegerile în 2012, după care în 2013 se
„A face o paralelă între ceea va retrage. Eu am certitudinea că la recurs va
Mihai Golescu: Gabriel Grigore: ce înseamnă Argeşul fără fi eliberat. Cred că lui Constantin Nicolescu i
s-a dat un semnal, pentru a nu se implica în
„Prea multe coincidenţe” „Constantin Nicolescu merită Nicolescu sau PSD Argeş
fără preşedintele care este manifestaţiile de la Dacia. Este părerea mea
„Ca jurnalist, vin şi mă întreb să fie judecat în libertate” cunoscut ca un conducător strict personală. A spune însă că Mircea Andrei
a stat în spatele arestării este pueril. Păi asta ar
dacă... este doar o simplă cu mână forte, aş spune că ar însemna ca în fiecare judeţ, fiecare senator PDL
coincidenţă că dosarele d-lui „Se vede şi din satelit că, în fi o problemă, dar pe termen
subsidiar, acest caz are şi o scurt, nu pe termen lung. cu DNA-ul aferent să treacă la arestări ca să
Nicolescu sunt scoase la scape de adversarii politici. Nu îmi pot închipui
bătaie la o zi de la protestul componentă politică care Sigur că orice om care stă
lucrătorilor de la Dacia şi la vizează supremaţia în judeţ. o scenă politică fără Constantin Nicolescu.
Atâta timp cât şeful PDL atât de multă vreme într-o Preşedintele CJ era precum Steaua Nordului
nici o săptămână de la funcţie face şi lucruri bune pentru marinari, la nivelul organizaţiei PSD
decesul vicepreşedintelui Argeş, senatorul Mircea pentru judeţ şi asta nu poate contesta nimeni.
Florea Costache. Nu puteau Andrei, îsi permite să-l Argeş, şi nu numai. Dacă nu se va întoarce, prin
ameninţe pe episcop, dar Trebuie însă să menţionez faptul că eu, ca jur- absurd, atunci cel mai probabil conducerea va
fi ele rezolvate pe parcursul nalist, am scris de multe ori despre neregulile de
celor cinci ani de când se află şi pe ziariştii care nu-i aduc fi preluată de Tudor Pendiuc, dacă nici acesta
în atenţia anchetatorilor? osanale (cum e cazul core- la Consiliul Judeţean şi, implicit, neregulile în care nu va dori, atunci vor ieşi la rampă băieţii tineri
Este doar o simplă coincidenţă că Nicolescu este spondentei de la a fost implicat preşedintele Nicolescu. Capetele care vor transforma organizaţia PSD într-o
trimis după gratii tocmai acum când urmează să Câmpulung a „Jurnalului”), de acuzare nu sunt o noutate, noi am scris de luptă crâncenă pentru putere, spre deliciul pre-
aibă loc alegeri la Consiliul Judeţean pentru aproape că eşti obligat să fii solidar cu Constantin multe ori despre faptul că la DNA sunt dosare sei. Nicolescu este un model din toate punctele
postul rămas vacant de vicepreşedinte? Este, apoi, Nicolescu. Îl ştiu pe Constantin Nicolescu încă pe numele său, aflate în cercetare.” de vedere, un model pe care societatea actuală
tot o coincidenţă că arestarea de către DNA a d- din 1995, de când a fost numit prefect, şi nu-mi nu l-a putut accepta, un om coborât din alte
lui Nicolescu s-a făcut tocmai în momentul amintesc să fi jignit vreodată vreun jurnalist. La sfere, o personalitate puternică care nu se
când îi venea rândul să judece unui magistrat care polul opus, Mircea Andrei priveşte şi tratează
ziariştii ca pe nişte slugi. Îi vrea amnezici, ca să
Mădălin Popa: pliază deloc cu societatea în care trăim, cu lupta
i-a pus bine pe mai toţi «clienţii» DNA-ului? A
răspuns astfel unei comenzi politice, cum acuză nu-şi poată aminti cine e domnia sa şi pe la ce „Un fleac... L-au ciuruit” pentru ciolan prin şi cu orice mijloace.”
întreaga opoziţie? Este o coincidenţă că, vinovat stăpâni a prestat până să vină în judeţul Argeş.
sau nevinovat - asta rămâne să stabilească justiţia, Şi îi mai vrea orbi, ca să nu vadă ce mod de op- „Who’ s next? Rezumând în- astăzi este una cât se poate de obiectivă. Nu bag
nu DNA-ul - dl Nicolescu este arestat preventiv erare are acum. Vorbim, practic, de diferenţa tregul scandal politico- mâna în foc pentru nevinovăţia lui Constantin
pentru 29 de zile, timp în care se pot aranja lu- dintre bunul-simţ şi absenţa acestuia. Constantin mediatic de la Argeş, se Nicolescu, pentru perioada cât a ocupat funcţii
crurile favorabil pentru PDL în ierarhia Consiliului Nicolescu merită să fie judecat în libertate, şi nu poate afirma că un om aflat
umilit cum s-a întâmplat săptămâna trecută. Am sub prezumţia de de conducere în administraţia acestui judeţ.
Judeţean Argeş? Altminteri, nu privezi de libertate Dar consider un abuz ceea ce i s-a întâmplat şi
un om până nu-l judeci, dacă în spatele acestui încredere că magistraţii de la Curtea de Apel nevinovăţie a fost arestat,
scenariu nu este o miză politică evidentă pentru Piteşti vor lua o decizie dreaptă la recurs.” pentru că a construit patru i se întâmplă! Nu poţi să arestezi un om pentru
cei ce analizează la rece, nu la cald, cazul. Poate şcoli. Celor care încă nu nişte «ilegalităţi», aşa cum le numeşte DNA, de
acum cinci ani, pe motiv că reprezintă un pericol
că toate sunt simple coincidenţe. Poate că dl.
Mircea Andrei este acuzat şi hărţuit de o parte a Iulia Cojocaru: „Un tratament ştiu sau nu văd ce se
întâmplă acum în România social. Nu are cum să fie «pericol social» un om
presei degeaba. Răspunsul îl vom avea în
următoarele zile, săptămâni şi luni, până la de care poate «beneficia» le recomand să citească datorită căruia acest judeţ a dus-o bine în cele mai
grele perioade ale ţării. Sunt judeţe care nu au
alegerile locale, pe care senatorul pedelist de
Dâmboviţa şi-a propus să le câştige cu orice preţ.
fiecare dintre dumneavoastră” despre Poliţia legionară a guvernării septembriste.
Politica, în România de azi, nu mai e o luptă de reuşit să treacă de aceşti 20 de ani de democraţie
şi acum sunt la pământ, pentru că nu au avut un
Vom vedea cum va proceda, dacă va urma să fie „E greu să vorbeşti obiectiv principii, de idei, ci o luptă pe viaţă şi pe moarte. Nicolescu! Dacă DNA avea un dosar bine
arestaţi şi alţi lideri de marcă ai PSD din Argeş. despre cazul Nicolescu, deşi În această luptă, pe Constantin Nicolescu «l-au
ciuruit»”. documentat, trebuia să-l trimită direct în instanţă.
Mai important decât toate acestea rămâne de deontologii presei spun că Şi asta nu acum, ci atunci, în 2006, că doar nu au
văzut cum se vor rezolva problemele judeţului, trebuie să eludezi latura girat cinci ani o infracţiune continuată?! Altfel,
mai ales cele sociale, acum când, cred eu, o
bună parte de timp, din motive de sănătate, dl emoţională din analiza ta
de jurnalist şi să faci analize Camelia Juganu: „Nicolescu va tot ceea se întâmplă te duce cu gândul la o
arestare la comandă politică, miza fiind
Constantin Nicolescu este indisponibil. Şi mi-ar
plăcea să cred că, după atacul de cord - contes- la rece. Eu nu pot să fiu trebui să muncească pentru conducerea Consiliului Judeţean. Mai cred însă
tat de Emil Boc -, dl Nicolescu ar trebui să aibă
mai multă grijă de sănătatea sa decât de a
obiectivă, dar nu pentru că
vorbim despre ceea ce s-a în- onoarea numelui său” ceva. Că în momentul revenirii Constantin
Nicolescu va trebui să facă acel ceva pentru ca
judeţului, să lase judeţul în grija noului lider al PDL tâmplat cu Constantin „Cred că sunt de departe cei «45 de ani de muncă» să nu fie şterşi prin
care, iată, a reformat PDL şi probabil că va Nicolescu, un om pentru unul dintre jurnaliştii din astfel de lucruri, fie ele chiar şi... arestări. Ar fi păcat
reaşeza şi reforma şi Argeşul. Aşa cum o face şi dl care am tot respectul şi căruia îi doresc multă pentru cei 45 de ani de muncă şi chiar pentru
Băsescu, preşedintele nostru, cu ţara.” sănătate, ci pentru că, in extenso, este vorba de Argeş care au scris cel mai numele de Nicolescu făcut cunoscut în acest
mult, în presa locală, de- judeţ de fratele său, Valeriu Nicolescu, fost
spre Constantin Nicolescu.
Mihai Alexandrescu: nevinovat, trebuie să-şi vadă mai departe de
treabă, iar dacă e vinovat, trebuie să ispăşească.
Afirm asta încă de la în-
ceput pentru a elimina din
primar al Piteştiului. Va trebui să reunească
taberele din PSD Argeş, la formarea cărora
„A fost dinamitat un mit!” Logic, nu? Cât despre reţinere, înţelegem cu start acele comentarii care chiar a avut o contribuţie, prin promovarea
unor oportunişti, nepotişti sau pesedişti de
toţii că sintagma «pericol social» (atât de des vor apărea atunci când unii
„Nu văd de ce eu invocată în atare situaţii) este una insuficient vor vedea semnătura mea, ocazie, şi să lucreze mult mai transparent atun-
trebuia să fi luat, în mod circumscrisă. Adică nimeni nu ştie sigur când comentarii pe care le ştiu de ci când este vorba de alocarea unor fonduri chiar
manifest, partea lui Con- eşti şi când nu mai eşti «pericol social». mult: «Este subiectivă!», «A lucrat cu Nicoles- şi pentru repararea unor grădiniţe din fonduri
stantin Nicolescu. Sau, în Bănuiesc că aici trebuie întrebat judecătorul. cu!». Da, am lucrat cu Nicolescu prin prisma PHARE. Cred că de acum Constantin Nicolescu
contrapondere, să-l fi acuzat Iar eu nu sunt judecător, eu sunt ziarist, eu co- meseriei mele şi a funcţiilor pe care le-a deţinut va trebui să muncească pentru onoarea nu-
de ceva anume pe Mircea mentez evenimente, nu am calificarea necesară dumnealui, dar nu am lucrat pentru Nicolescu. melui de Nicolescu!!! Altfel, ca om, nu cred că
Andrei. Nu mă pot substitui să spun când un om este «pericol social» şi Niciodată. Pentru că am lucrat mai bine de 15 a existat în acest judeţ o persoană care să fi ocupat
justiţiei, în privinţa când nu este. Da, am spus că a fost dinamitat ani în presa locală, am curajul să afirm că mi-am astfel de funcţii, care să aibă uşa mai larg deschisă
preşedintelui Consiliului un mit. Cred în continuare acest lucru, este pentru oamenii de rând ca Nicolescu Constantin,
Judeţean, dacă omul este opinia mea.” făcut această meserie corect, iar poziţia mea de preşedintele Consililui Judeţean Argeş!”.

Carne şi preparate din carne


CMYK

ediţie specială ANCHETA PAG. 16


Eu muncesc de 40 de ani, de la
16 ani şi jumătate... E clar că
într-un judeţ... şi aici intervine
caracteristica pe care o am eu faţă
de ceilalţi, 35 de ani de profesie nu
i-am făcut decât în judeţ. Şi poate
că de aici, din faptul că am petrecut
din punct de vedere profesional
numai în Argeş, spune lumea că
sunt un om puternic, pentru că eu
nu am motivaţia banilor, să fiu
puternic prin bani, n-am nici
motivaţia să fiu forţos fizic şi nici
funcţia pe care o am nu îmi dă
dreptul să fiu cel mai puternic om”.

Cei apropiaţi au mai mult de


suferit decât politicianul
«monitorizat». Asta nu mi se
pare corect!”

Cel mai greu este atunci când


investeşti în anumiţi oameni. Îi
înveţi, îi promovezi, le acorzi
credit şi şanse, iar atunci când te
aştepţi şi ai nevoie să te sprijine îi
vezi că-ţi întorc întorc spatele sau –
mai mult – ajung chiar să-ţi facă
rău.”

Nu m-a înjurat nimeni


niciodată. I-am ascultat pe toţi
şi am vorbit pe limba fiecăruia.
Eu zic că am respectat şi am fost re-
spectat”.

Principala calitate care trebuie


să te domine ca om, indiferent
de statutul social, este aceea de
a rămâne un om normal. Efectele
puterii de care dispui la un moment
dat te pot duce către o zonă mai
puţin plăcută a vieţii, atunci când
nu poţi face o distincţie clară între
elementele negative şi cele pozitive
care îţi sunt conferite de putere.”

Declaraţii date de-a lungul timpului


de Constantin Nicolescu referitor
la diverse teme, fundamentale
în viaţa publică

Suspendarea lui Nicolescu va sta în pixul prefectului nu îşi poate


îndeplini
atribuţiile. Legea
este lege şi trebuie
Prefectul Gheorghe Davidescu Este unul dintre cei mai vizibili oameni Eu am concediu începând de luni (n.r. un om nu foarte deschis, dar care i-a respectată de toţi.
este unul dintre oamenii care îl cunosc ai judeţului, iar dacă faci o radiografie - discuţia a avut loc sâmbătă), iar deja ajutat mult pe cei care îi erau apropiaţi. Dar deocamdată
foarte bine pe preşedintele Constantin la rece din punct de vedere o parte a presei m-a acuzat că nu mai Se ştie că la nivelul Argeşului sunt este prematur să
Nicolescu prin prisma faptului că ani administrativ, nu poţi nega ceea ce a ţin conferinţă de presă ca să nu răspund mulţi discipoli ai preşedintelui ne pronunţăm în
de zile au fost atât colegi cât şi adver- făcut Nicolescu pentru judeţ. A fost un la întrebări legate de preşedintele Nicolescu - pe care nu trebuie să îi vreun fel. Dacă
sari politici. Despre cazul care a om extrem de implicat în tot ceea ce se Constantin Nicolescu. Ţin să spun menţionez eu, se ştiu ei - oameni care PSD Argeş va
bulversat judeţul şi despre posibilitatea apuca să facă, iar asta o ştie toată foarte clar un lucru: nu am avut au beneficiat de şcoala Nicolescu. face faţă fără un
suspendării preşedintelui CJ ne-a vor- lumea şi, de asemenea, un personaj informaţii în legătură cu ceea ce avea Referindu-ne la suspendare, cel puţin lider ca Nicolescu
bit cel care are în mâinile sale şi pâinea politic extrem de vizibil. Lăsând la o să se întâmple din nicio direcţie: nici până acum nu am semnat nimic, pentru este greu de
şi cuţitul: „Am să încep prin a spune că, parte ceea ce s-a întâmplat, pentru că din sfera politică, nici din cea a că legea spune că preşedintele CJ anticipat, cel
indiferent de cum vor sta lucrurile, nu toată lumea a dat conotaţii politice, eu serviciilor, de nicăieri! Ce aş putea să poate fi suspendat numai dacă există o puţin acum.
poţi face abstracţie de personalitatea cred că a fost doar o coincidenţă. spun despre Nicolescu? Este un om pe hotărâre judecătorească definitivă şi Nicolescu este un lider incontestabil al
unui om ca preşedintele Nicolescu. Desigur, sunt şi coincidenţe suspecte. care îl cunosc de mai bine de 20 de ani, irevocabilă şi dacă vreme de 30 de zile formaţiunii politice din care face parte!”

CMYK