Sunteți pe pagina 1din 8

1

PROIECTAREA PRODUSELOR NOI – CURS 3

ETAPELE DEZVOLTĂRII DE PRODUSE NOI

Sistemul de dezvoltare a produselor noi cuprinde următoarele etape:

1. Generarea ideii:

1.1. Determinarea consumatorului țintă

1.1.1. Volumul de produse cerut/aşteptat;


1.1.2. Profitul cerut/aşteptat;
1.1.3. Tendinţele şi nevoile consumatorilor;
1.1.4. Inovaţii tehnice;
1.1.5. Analize economice preliminare;

1.2. Testarea ideilor în piață

1.2.1. Metoda grupului de analiză (focus grup);


1.2.2. Metoda interviului;
2
PROIECTAREA PRODUSELOR NOI – CURS 3

1.3. Dezvoltarea conceptului produsului şi stabilirea poziției pe piață

O fază considerată critică în dezvoltarea produselor noi este cea de formulare a conceptului
produsului prin care trebuie exprimat modul în care trebuie să se prezinte produsul şi ce
caracteristici trebuie să aibă.
Elementele esențiale care participă la definirea conceptului sunt următoarele:
- calificative: produs competitiv; nou sau îmbunătățit şi unic;
- atribute care privesc acceptarea produsului de către consumator: atribute senzoriale, aspecte
privind calitatea materiilor prime, naturale sau nenaturale;
- atribute care privesc anumite beneficii, cum ar fi: performanța produsului; calificative de
tipul: superior, mai proaspăt, protector
- motive prin care se asigură realizarea produsului: performanță tehnică, calitatea specială a
ingredientelor, utilizarea unor ingrediente speciale, caracteristici speciale ale produsului.
După definire, conceptul este evaluat prin studii de piaţă, folosind diferite metode:
interviuri directe, prin poștă, mail, telefon, internet, grupuri de analiză (focus grup), testarea
conceptului pe 8-12 consumatori din segmentul de piață considerat
Regulile utilizate la scrierea conceptului sunt următoarele:
-
definirea conceptului are la bază nevoile consumatorilor şi nu aspectele tehnologice;
-
se folosește un limbaj pe înțelesul consumatorilor;
-
sunt evidențiate aspectele esențiale ale produsului;
-
este realist definită calitatea produsului;
-
superlative inutile.
Un concept este o reprezentare scrisă sau filmată a unui produs sau serviciu. Reprezintă de
fapt un angajament că produsul asigură o nevoie nesatisfăcută a consumatorilor, motivele din care
este îndeplinită această promisiune şi o descriere a tuturor elementelor cheie prin care produsul
trebuie să se caracterizeze.

2. Evaluarea conceptului

2.1. Identificarea, dezvoltarea şi prepararea protoconceptului (modelul folosit poate fi o reţetă,


un produs competitiv etc.) pentru reprezentarea fizică a ideii;
2.2. Determinarea fezabilității tehnice şi de producere;
2.3. Elaborarea preliminară a necesităţii şi fezabilităţii ambalajului;
3
PROIECTAREA PRODUSELOR NOI – CURS 3

2.4. Revizuirea analizei economice preliminare;


2.5. Luarea unei decizii (continuarea sau oprirea proiectului).

3. Dezvoltarea prototipului produsului


3.1. Proiectarea unei reţete pentru obţinerea unei şarje de produs;
3.2. Obţinerea pe baza reţetei a produsului, evaluarea şi compararea acestuia cu protoconceptul;
3.3. Revizuirea reţetei de fabricaţie pe baza rezultatelor obţinute anterior, cu finalizarea acesteia;
3.4. Identificarea distribuitorilor de materii prime şi auxiliare;
3.5. Calcularea costurilor pentru rețeta revizuită;
3.6. Repetarea pașilor anteriori în scopul realizării planului iniţial sau a schimbării acestuia;
3.7. Elaborarea preliminară a instrucțiunilor de fabricație şi a specificațiilor ingredientelor;
3.8. Conducerea unui proces tehnologic (testare);
3.9. Elaborarea sau actualizarea producției estimate;
3.10. Revizuirea costurilor;
3.11. Conducerea unui test de transport;
3.12. Luarea unei decizii privind continuarea sau oprirea proiectului;

4. Dezvoltarea procesului tehnologic şi ambalajului (se poate desfășura


concomitent cu faza de dezvoltarea a produsului)

4.1. Stabilirea necesităților pentru realizarea procesului tehnologic (echipament nou, facilități,
planul de amplasare, etc);

4.2. Stabilirea opțiunilor de ambalare;


4.3. Selectarea şi producerea prototipului de ambalaj şi a etichetei;
4.4. Finalizarea specificațiilor ambalajului;
4.5. Finalizarea design etichetă, a fotografiei sau a altor lucrări;
4.6. Obținerea licenței de fabricație;
4.7. Estimarea vânzărilor necesare pentru achiziționarea utilajelor şi ambalajelor;
4.8. Finalizarea specificațiilor de pe ambalaj/etichetă;
4.9. Luarea unei decizii privind oprirea sau continuarea proiectului;
4.10. Procurarea utilajelor şi ambalajelor;
4
PROIECTAREA PRODUSELOR NOI – CURS 3

5. Pre comercializarea
5.1. Finalizarea proiectului de marketing;
5.2. Realizarea unui plan de testare a pieţii şi finalizarea raportului de investiţii;
5.3. Determinarea costului final/preţului/planului financiar;
5.4. Luarea unei decizii privind continuarea sau oprirea proiectului;
5.5. Crearea de material de reclamă şi a unei strategii de promovare;
5.6. Elaborarea planului de producţie şi a programului;
5.7. Finalizarea documentaţiei privind controlul calităţii;

6. Testarea produsului pe piaţă


6.1. Stabilirea obiectivelor testului de piață şi elaborarea programului de susținere;
6.2. Conducerea unui program de producție preliminar;
6.3. Conducerea unui test de piață;
6.4. Analiza rezultatelor testului de piață;
6.5. Luarea unei decizi privind continuarea sau oprirea proiectului;

7. Introducerea produsului în fabricație


7.1. Elaborarea prognozei vânzărilor;
7.2. Planificarea producției;
7.3. Pornirea în plin a producției;
7.4. prezentarea produsului nou distribuitorilor;
7.5. Distribuirea produsului;
7.6. Vânzarea produsului;

8. Comercializarea
8.1. Elaborarea de materiale de prezentare la începutul promovării produsului;
8.2. Urmărirea succesului pe piață a produsului;
8.3. Luarea unei decizii privind continuarea sau oprirea proiectului;
8.4. Revizuirea planului inițial, a obiectivelor şi revizuirea lor dacă se impune;
8.5. Monitorizarea periodică a producției pentru asigurarea livrării unui produs de calitate.

Metode de stimularea creativității


5
PROIECTAREA PRODUSELOR NOI – CURS 3

Ideile cu adevărat bune sunt rezultatul inspirației, transpirației şi al tehnicienilor. Obținerea


acestor idei poate fi impulsionată prin utilizarea unor tehnici de „creativitate‖.

Metodele de creativitate sunt utilizate în vederea găsirii unor idei de noi produse. Aceste
metode nu urmăresc găsirea de soluții care să răspundă nevoilor exprimate pe piață, ci caută să
anticipeze evoluția nevoilor consumatorilor.

Metodele de creativitate pot fi împărțite în două categorii: metode intuitive şi metode


raționale.

Alături de aceste metode mai putem adăuga: Metoda Grupului Delphi, Metoda celor 6
pălării gânditoare, Tehnica Lotus (floare de nufăr), Metoda grupurilor interdependente (mozaic),
Metoda piramidei, Starbursting (explozia stelară) etc.

Metodele intuitive au la bază ideea că un grup de indivizi este mult mai creativ decât
fiecare individ care lucrează separat. Se pune accentul pe efectul sinergetic rezultat în urma
interacțiunii dintre membrii grupului. Prin aceste metode se valorifică imaginația şi intuiția
persoanelor care participă la ședințele de creativitate.

Metodele raționale presupun căutarea de idei de noi produse, pornind de la analiza


sistematică a produselor existente. Pot fi avute în vedere în procesul de analiză o serie de aspecte
ca: caracteristicile produselor existente, comportamentul lor în consum, modalitățile de utilizare,
situațiile de consum etc.

Brainstorming

Termenul poate fi înțeles la modul generic ca o tehnică creativă de grup, menită să dea
naștere unor idei în vederea soluționării unei probleme. Metoda popularizată de Alex Faickney
Osborn la sfârșitul anilor 30 pare să fi devenit unul dintre instrumentele standard de lucru nu doar
în organizații ci şi în multe forme de educație. În dezbateri, brainstormingul poate reprezenta etapa
de început a lucrului la o moțiune nouă.

Brainstormingul este o metodă care ajută la crearea unor idei şi concepte creative şi
inovatoare. Pentru un brainstorming eficient, inhibițiile şi criticile suspendate vor fi puse de-o
6
PROIECTAREA PRODUSELOR NOI – CURS 3

parte. Astfel, exprimarea va deveni liberă şi participanții la un proces de brainstorming îşi vor
spune ideile şi părerile fără teama de a fi respinși sau criticați. Un brainstorming durează în jur de
o jumătate de oră şi participă în medie 10 persoane. Se expune un concept sau o idee şi fiecare îşi
spune părerea despre cele expuse şi absolut tot ceea ce le trece prin minte, inclusiv idei comice sau
inaplicabile. O variantă a brainstormingului este brainwritingul.

Brainstorming-ul reprezintă o tehnica de stimulare a creativității, care implica participarea


mai multor persoane, dintre care una colectează toate ideile.

Reguli de desfășurare:
Toata lumea participa
Se aplica pentru o tema
Fii creativ!
Cu cât mai multe idei, cu atât mai bine
Fiecare idée este binevenita
Fiecare participant- cate o idee, pe rand
Fara repetitii
Dati doar ideea, fara poveste
Acordati participantilor incredere
Idei cat mai trasnite si mai haioase
Toate ideile sunt respectate, nu se evaluează

Nu radeți, nu vă încruntați, nu criticați


Nu descurajați nici o idee
Utilizați asociații de idei
Toate ideile sunt reținute și afișate
Aplicabilitatea brainstormingului este foarte largă. Metoda poate fi utilizată pentru
soluționarea unor aspecte legate de:

- creșterea vânzărilor ;
- lansarea unor produse noi ;
- temele campaniilor publicitare;
- repoziționarea unor produse;
- crearea unor nume de marcă sau de firme;
7
PROIECTAREA PRODUSELOR NOI – CURS 3

- identificarea unor ambalaje noi;


- găsirea unor noi canale de distribuție.
Metoda este aplicată pe grupuri de dimensiuni variind între zece persoane şi câteva zeci de
subiecți reuniți în același loc. Se recomandă ca grupurile să fie alcătuite din:

- Persoane având același rang ierarhic ;


- Bărbați şi femei ;
-Un număr mic de experți specialiști în problema care urmează să fie
soluționată.

! Metoda Brainstorming este una dintre cele mai utilizate tehnici de creativitate.

1. Metoda Frisco
Este o metodă derivată de la brainstorming.

Se formează 2 echipe:

- una de investigare – analizează metodele şi posibilitățile clasice de rezolvare a problemelor,


elaborând un chestionar numit „listă de control care are scopul de a orienta dezbaterea;
- una de creație – se bazează pe lista de control şi încearcă soluționarea problemei.

2. Metoda sinectică

Este o metodă concepută de W.Gordon şi constă în asocierea unor elemente diverse (aparent
fără legătură între ele), în vederea elaborării unor idei noi.
Are 2 conducători (unul pentru probleme organizatorice, iar celălalt pentru conducerea
ședinței).
Ședința durează 2-3 ore, iar rezultatul acesteia se prezintă sub forma unui concept.

3. Metoda „tehnica Delphi”

Îmbină procesul de creativitate individual cu cel de grup. Grupul este format din experți în
domeniul din care face parte problema dezbătută.
- stabilirea problemei – se întocmesc şi se expediază chestionarele;
8
PROIECTAREA PRODUSELOR NOI – CURS 3

- prelucrarea răspunsurilor primite, în caz de necesitate – se reia consultarea membrilor


grupului;
- se sintetizează şi se aranjează răspunsurile într-un material unitar.

4. Metoda panel

Este o metodă interactivă, în care în fața unei audiențe avizate, sunt invitați specialiști
reprezentând diverse puncte de vedere asupra problemei puse în discuție. După prezentarea de
către fiecare dintre specialiști a propriei poziții, urmează o serie de discuții între ei, pentru
clarificarea punctelor de apropiere şi a elementelor ce diferă în fiecare abordare. În final
participanții au posibilitatea de a pune întrebări şi de a formula propriile lor poziții cu privire la
problema dezbătută.
Participanții pot pune întrebări „juraților prin bilete transmise prin „injectorul de mesaje.
Biletele sunt colorate astfel: cele albastre conțin întrebări, cele albe sugestii, cele roșii păreri
personale.

5. Metoda 6 -3 -5 (metoda brainwriting)

Această metodă constă în formarea de grupuri de 6 persoane în care se propun 3 idei într-
un timp de maxim de 5 minute.
Primul grup discută problema şi pe o fişă sunt trecute 3 idei, după 5 minute fişa este trecută
unui alt grup care adaugă alte 3 idei într-un timp de 5 minute s.a.m.d.

S-ar putea să vă placă și