Sunteți pe pagina 1din 2

Activitate 2.3.a.

Sinteză pentru activități metodice 

Competențele specifice ca element de bază urmărit în proiectare, precum și la corelațiile dintre


elementele componente ale unui proiect didactic

Pentru elaborarea planificării anuale este recomandabilă parcurgerea următoarelor etape:

- lectura atentă a programei (şi înţelegerea caracterului determinant al competenţelor specifice şi


a caracterului asociat, complementar, al conţinuturilor);

-  realizarea unei asocieri între competenţe specifice şi conţinuturi;

-  împărţirea conţinuturilor pe unităţi de învăţare (cu sistemul asociat de competenţe)

- stabilirea succesiunii de parcurgere a unităţilor de învăţare;

- alocarea resurselor de timp pentru parcurgerea fiecărei unităţi de învăţare.

Demersul proiectării unei unităţi de învăţare cuprinde următoarele momente: 

Identificarea şi denumirea unităţii de învăţare;

 Identificarea competenţelor specifice (dintre cele menţionate în planificare) şi notarea lor ca


atare (1.1., 1.2); 

Selectarea conţinuturilor;

Analiza resurselor (metode, materiale, resurse de timp, elemente de management al clasei,


mediul educaţional, nivelul iniţial de atingere a obiectivelor de către elevi etc.); 

Determinarea activităţilor de învăţare care, utilizând conţinuturile şi resursele  educaţionale


selecţionate, pot duce la exersarea şi formarea competenţelor asumate;   

Stabilirea instrumentelor de evaluare şi construirea lor.

În ceea ce privește proiectul didactic  competențele specifice urmărite  sunt transformate în


formulări simple (sarcini și activități de învățare) similare obiectivelor de învățare, fiind în
strânsă corelație cu  identificarea resurselor educaționale (metode, mijloace), strategiei didactice
predominante şi sistemului activităţilor de învăţare, organizarea succesiunii secvenţelor de
învăţare,   elementele de evaluare, extinderile şi temele de reflexie.
Corelații în mod sintetic: 

Competențe generale- competențe specifice- activități de învățare- evaluare.

S-ar putea să vă placă și