Sunteți pe pagina 1din 3

Facultatea: Ș.A.I.A.P.

M
Master: an II

” Principul poluantul plătește”

Îndrumător: Student:
MIHAI RADU POP BUCUR IOANA MARIA

1
Principiul „poluatorul plătește”

Principiul “Poluatorul plătește” și cadrului său este stabilit prin


Directiva 2004/35 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21
aprilie 2004, privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură
cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului.
Directiva definește daunele aduse mediului ca “daune aduse
speciilor și habitatelor naturale protejate, respectiv orice daune care au
efecte negative grave asupra constituirii sau menținerii stării de
conservare favorabile a acestor habitate sau specii. Daune cauzate de apă,
daune teren, care înseamnă orice contaminare a solului care creează un
risc semnificativ pentru sănătatea umană afectată în mod negativ ca
urmare a introducerii directe sau indirecte, în, pe sau sub pământ, de
substanțe, preparate, organisme sau microorganisme “.
În caz de pericol iminent pentru mediul natural, un operator este
obligat să ia imediat măsurile preventive necesare.

Modul de funcționare al principiului ”poluantul plătește”

Dacă daunele aduse mediului au fost provocate de un operator,


acesta din urmă trebuie, fără întârziere, să informeze autoritățile
competente și să ia toate măsurile posibile pentru a controla imediat, a
limita, elimina sau gestiona contaminanții relevanți și / sau orice alți
factori dăunători, pentru a limita, sau pentru a preveni noi daune aduse
mediului și efectele negative asupra sănătății umane, sau deteriorarea
ulterioară a serviciilor și este obligat să ia măsurile de remediere
necesare.
Operatorul suportă costurile acțiunilor de prevenire și de remediere.
Operatorul poate să refuze suportarea acestor costuri atunci când daunele
asupra mediului sau o amenințare iminentă au fost cauzate de un terț și au
avut loc în ciuda faptului că măsurile de securitate corespunzătoare, au
avut loc sau au rezultat prin respectarea unui ordin sau a unei instrucțiuni
provenind de la o autoritate publică.
Operatorul poate fi, de asemenea, scutit de răspundere în cazul în care
acesta demonstrează că daunele aduse mediului sau o amenințare
iminentă (…) nu sunt legate de vina sau neglijența sa și au fost cauzate de
o emisie sau un eveniment legal și garantat de prevederile legislative
acceptate de Comunitate și specificate în anexa III la Directiva 2004/35 /
CE.

2
Operatorul poate fi, de asemenea, scutit de răspundere în cazul în
care daunele aduse mediului sau amenințarea iminentă au fost cauzate de
o emisie, sau o activitate, sau orice fel de utilizare a unui produs care nu
este considerat a fi de natură să-l provoace, în funcție de stadiul
cunoștințelor științifice și tehnice
Legislația UE include și Directiva Parlamentului și Consiliului
European 2008/99 / CE din 19 noiembrie 2008 privind protecția mediului
prin intermediul dreptului penal. Directiva specifică care comportament
constituie o infracțiune, atunci când este ilegal și comiți intenționat, sau
cel puțin prin neglijență gravă.
 Directiva 2004/35/EC a Parmamentului şi Consiliului European
din 21 Aprilie 2004 despre responsabilitatea asupra mediului, referitor la
prevenirea şi remedierea daunelor asupra mediului
Domeniul de aplicare al Directivei a fost extins de trei ori pentru a
include gestionarea deșeurilor extractive, funcționarea siturilor geologice
de stocare și, respectiv, siguranța activităților petroliere și gaziere
offshore.

Webografie:
www.umich.edu
www.europarl.europa.eu

S-ar putea să vă placă și