Sunteți pe pagina 1din 2

Ghiorghies Albert Romeo Universitatea Mihail Kogalniceanu Iasi Facultatea de Drept Anul III modul B2

Principiul Poluatorul pl te te

Principiile sunt reguli generale, de maxim aplicabilitate, care reprezint fundamentul unei ramuri de drept sau a unei institu ii juridice. Acestea se aplic nu numai n raport cu dispozi iile actului normativ care reprezint legea cadru n materie, ci i cu reglement rile speciale. Poluatorul este operatorul sau factorul de decizie n materie economic care se statueaz pe o pozi ie antiecologic , fiind obligat s suporte consecin ele nerespect rii ndatoririlor prev zute de lege privind introducerea i folosirea unor tehnologii nepoluante, limitarea polu rii la parametrii stabilite de ecostandarde, nerespectarea procedurii de autorizare i a altor obliga ii specifice n acest sens. Agentul poluator adic persoana care polueaz i care cauzeaz mediului un prejudiciu va r spunde indiferent dac fapta sa este culpabil sau nu. Prin acest principiu se consacr nu numai ampla obliga ie a poluatorului mediului de a repara prejudiciul cauzat ci s i se impute acestuia costul social al polu rii pe care el o genereaz , adic toate efectele unei polu ri nu numai asupra bunurilor persoanelor ci i asupra naturii nse i i toate aceste independent de culp exprim a adar r spunderea n sens larg, cuprinznd orice obliga ie de a face, de la respectarea prevederilor legii pn la suportarea sanc iunilor contraven ionale penale sau civile. Acest principiu se poate aplica numai coroborat cu principiul ac iuni preventive, al re inerii poluan ilor la surs i principiul precau iei n luarea deciziei, deoarece aplicat singur, duce la consecin e inadmisibile pl tesc deci pot s poluez. Acest principiu ridic probleme economice i juridice complicate prin care se consacr nu simpla obliga ie a poluatorului mediului de a recupera prejudiciul cauza ci s i se impute acestuia costul social al polu rii pe care el o

genereaz , adic toate efectele unei polu ri nu numai asupra bunurilor persoanelor ci i asupra naturii nse i i toate acestea independent de culp . Acest principiu exprim deci r spunderea n sens larg cuprinznd orice obliga ie de a face, de la respectarea prevederilor legi pn la suportarea sanc iunilor contraven ionale penale sau civile. Acest caracter complex al principiului examinat exprim cerin a de a valida o sfer ct mai larg a necet ilor i pobilit ilor privind protec ia mediului, deoarece o singur fapt poate afecta n acest domeniu numeroase interese majore care includ i cerin a ca agentul poluant s pl teasc f r ntrziere exprim idea c agentul poluant poluatorul" - adic persoana care cauzeaz mediului un prejudiciu va r spunde indiferent dac fapta sa este culpabil sau nu. Principiul Poluatorul Plateste este folosit de cteva decenii in clubul rilor bogate adic n O.E.C.D. (Organiza ia Economic pentru Cooperare i Dezvoltare). Trebuie spus c n general principiul Poluatorul pl te te este o regul de baz n materie de politic ambiental . Totu i merit s fie subliniat faptul c taxa pl tit pentru deterioarea mediului prin poluare este n absolut toate cazurile net inferioar deteriorarii produse n mediu. Anumite studii apreciaz c deterioarea real n mediu dep e te cu cteva ordine de m rime (de cel pu in 100 de ori, poate chiar mai mult de 1000 de ori) valoarea taxei pl tite unei autorit i statale pentru respectiva deteriorare a mediului. De i pare corect, principiul Poluatorul pl te te este n realitate foarte deformant.

S-ar putea să vă placă și