Sunteți pe pagina 1din 1

DREPT CIVIL

1. Rezolvați speța expusă și argumenți detaliat răspunsul ales. 

X i-a vândut lui Y un ceas unicat cu prețul de 250.000 lei care urma să fie plătit  în 10 rate
lunare egale. Predarea bunului către cumpărător  a avut loc la data încheierii contractului,
stabilindu-se că X  își rezervă proprietatea bunului până la plata integrală  a prețului. Y nu a
achitat ultima rată a prețului. În acaeastă situație, X poate pretinde:

A. executarea obligației de plată a ratei neachitate și dobânda prevăzută în contract, chiar


dacă bunul pierise fortuit anterior scadenței ultimei rate a prețului;

B. rezoluțiunea contractului și obligarea lui Y la restituirea  ceasului și la plata unei sume cu


titlu de daune - interese, inclusiv o compensație echitabilă pentru folosirea ceasului de către
Y;

C. rezoluțiunea contractului și păstrarea de către X a sumelor încasate cu titlu de rate ale


prețului, cu excepția ipotezei în care s-a convenit altfel în contract.