Sunteți pe pagina 1din 3

Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Argeş

Piteşti, Aleea Frasinului, Nr.10, Cartier Trivale


Cod fiscal 21760637
Tel/fax. 0248/210903

Nr. ......................./ data.................

Plan de acţiuni

Prevenţie şi intervenţie în cazul copiilor care au părinţii plecaţi în


străinătate

Scop:

Identificarea şi monitorizarea copiilor şi familiilor copiilor care au părinţii plecaţi în


străinătate, intervenţii în vederea asigurării unei dezvotări armonioase a copiilor.

Obiective:

- Indentificarea, la nivelul unităţilor de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial,


liceal a copiilor care au unul sau ambii părinţi plecaţi în străinătate.
- Monitorizarea permanenta a preşcolarilor, şcolarilor care au părinţii plecaţi în
străinătate.
- Comunicarea şi colaborarea permanentă între şcoală şi familie: înainte de
plecarea părintelui/părinţilor, pe perioada când acesta/aceştia sunt plecaţi, cu
persoana în grija căreia se află copilul, după revenirea părintelui/părinţilor.
- Diminuarea riscului ca preşcolarii/şcolarii care au părinţii plecati să dezvolte un
comportament deviant.
- Diminuarea riscului ca preşcolarii/şcolarii care au părinţii plecati să devină
victime.
- Creşterea confortului afectiv; diminuarea riscului ca aceşti copii să dezvolte stări
depresive, anxietate.

1
Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Argeş
Piteşti, Aleea Frasinului, Nr.10, Cartier Trivale
Cod fiscal 21760637
Tel/fax. 0248/210903

Grup ţintă:
Preşcolarii şi şcolarii care au părinţii plecaţi în străinătate şi familiile acestora.

Servicii oferite: servicii pentru copil, servicii pentru familie.

Activităţi:

La nivelul unităţilor de învăţământ (profesori diriginţi, conducerea unităţii de


învăţământ):

- Informarea periodică a părinţilor cu privire la avantajele comunicării din timp


copiilor intenţia lor de a pleca, astfel încât copiii să aibă timpul necesar pentru a
se acomoda cu noua situaţie; necesitatea pregătirii copiilor pentru etapa
următoare.
- Identificarea copiilor care au părinţi plecaţi în străinătate.
- Prevenirea comportamentului delincvent al copiilor; conştientizarea copiilor cu
privire la efectele comportamentului delincvent.
- Menţinerea copilului în mediul şcolar: prevenirea absenteismului, abandonului
şcolar, eşecului şcolar.
- Oferirea de alternative pentru petrecerea timpului liber, într-un cadru organizat,
unde copiii să se simtă valorizaţi.
- Încurajarea de către cadrele didactice a dezvoltării relaţiilor interpersonale şi a
creşterii încrederii între copii.
- Formarea de abilităţi de viaţă independentă privind asumarea responsabilităţilor,
comunicarea cu persoane de aceeaşi vârstă şi cu adulţi.
- Implemantarea de programe after school.

2
Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Argeş
Piteşti, Aleea Frasinului, Nr.10, Cartier Trivale
Cod fiscal 21760637
Tel/fax. 0248/210903

La nivelul CJRAE şi al cabinetelor şcolare/interşcolare de asistenţă psihopedagogică:

- Prevenirea efectelor negative ale separării copiilor de părinţi:


° Îmbunătăţirea comunicării dintre părinţi şi copii şi restabilirea relaţiilor personale.
° Consilierea părinţilor cu privire la consecinţele separării de copii.
- Monitorizarea permanentă a copiilor care au părinţii plecaţi în străinătate.
- Consiliere psihopedagogică preventivă pentru: formarea unei imagini de sine
pozitive, susţinere afectivă, îmbunătăţirea abilităţii de comunicare, managementul
timpului, relaţionarea în cadrul grupului de prieteni, consilierea şi informarea
părintelui rămas sau a tutorelui.
- Intervenţii pe probleme specifice, când este cazul.

Director CJRAE Argeş,

Profesor psiholog Elena FIERARU