Sunteți pe pagina 1din 7

Stimati parteneri,

Pasii ce trebuie urmati de catre administratorul aplicatiei la rularea update-ului de versiunea Charisma
HCM 2018.2 sunt detaliati in continuare.
Nr. Descriere Bifa
Crt.
1 Efectuati pasii urmatori pentru fiecare baza de date pe care ruleaza aplicatia Charisma
HCM.
Inainte de rularea update-ului:
- asigurati-va ca exista un backup recent (la zi) al bazei de date salvat pe un
suport electronic extern
- asigurati-va ca nu exista luni deschise pentru recalcul
- asigurati-va ca nu exista luni deschise din anul 2017
- dupa caz, asigurati-va ca exista o salvare a sumelor deja platite angajatilor
pentru ca ulterior sa poata fi stabilite diferentele (detalii in pasul 2)
In cazul in care exista luni deschise din 2017, va fi afisat un mesaj de eroare ca in
exemplul de mai jos:
Luna 201707 este deschisa pentru recalcul. Inghetati luna pentru a rula update-ul!
Pasii de mai jos se vor realiza o singura data, avand efect asupra bazei de date.
ATENTIE: in folderul StandardReports de sub directorul de update, a fost actualizat
raportul sursa
AdeverintaMedicOrdin_43_8_2016.rpt

Daca la rularea update-ului se mentine bifa Rapoarte si calea mentionata pentru


directorul in care este instalata aplicatia este corecta, raportul va fi suprascris peste cel
existent. In cazul in care acest raport a fost particularizat, trebuie salvat inainte de
update.
2 In Rapoarte / Rapoarte configurabile, in cazul in care nu exista deja, creati un
raport pentru evidentierea ramasului de plata al angajatilor. Raportul trebuie sa
contina minimal:
- marca angajatului (nodul Date angajati, campul NR MARCA)
- ramasul de plata (nodul Salarii/Formule1, campul RAMAS DE PLATA)
Rulati raportului pentru luna 01.2018, exportati datele in format xls / xlsx si salvati
fisierul astfel obtinut.
3 Rulati update-ul de versiune pe fiecare baza de date.
Pentru calculul lunii 01.2018, este obligatoriu de rulat update-ul la versiunea
2018.2 cu ultimul script 643.
Ca urmare a aplicarii prevederilor ART. II din OUG 3/2018, pot rezulta
83 - Atentionare configurari conform legislatiei Pagina 1 din 7
Actualizat in data de 11.02.2018
Nr. Descriere Bifa
Crt.
diferente in plus sau in minus pe ramasul de plata al salariatilor care au concedii
medicale si /sau cei al caror venit este sub salariul minim pe economie.
Pentru aplicarea ART. I din OUG 3/2018 (diminuare contributie sanatate pentru
scutitii de impozit), sa va da o alta verisune de aplicatie. In prezent nu exista
norme de aplicare si inca nu este publicata structura declaratiei D112, astfel
incat nu avem suficiente informatii pentru aceasta dezvoltare.
4 In Configurari / Config Salarii – Formule, click-dreapta in fereastra de denumiri si
selectati Instaleaza tot.

Apoi apasati butonul Aplica.


Acest pas este necesar deoarece a fost actualizata formula de calcul pentru CAS
angajat.
In cazul in care acest pas nu este parcus, la primul calcul va rezulta un mesaj de
eroare.
5 Acest pas se parcurge in cazul in care luna 01.2018 a fost deja inghetata si NU exista
configurat recalcul
Prin update de versiune, in meniul Configurari / Export, a fost creat exportul
Inghetare/dezghetare light luna calcul
Acest export poate fi accesat de catre un user cu drepturi de administrator si ofera
posibilitatea dezghetarii / inghetarii lunilor de calcul.
Deoarece OUG 3/2018 a adus modificari asupra modului de calcul, este necesar ca
luna 01.2018 sa fie redeschisa si sa fie efectuat calcul.
Accesati exportul, apasati butonul Export si selectati din lista luna 01.2018.
ATENTIE:
- recomandam ca acest export sa fie utilizat numai pe bazele pe care NU este
configurat recalcul.
- in cazul in care luna este deschisa, efectul rularii exportului este de inghetare
luna
- la finalul calculului, inghetati luna folosind acelasi export

83 - Atentionare configurari conform legislatiei Pagina 2 din 7


Actualizat in data de 11.02.2018
Nr. Descriere Bifa
Crt.
- exportul NU inlocuieste functionalitatea butonului de Inghetare luna din
meniul Salarii / Plati. Exportul poate fi utilizat numai in cazuri exceptionale,
asa cum este situatia actuala
- exportul NU inlocuieste functionalitatea de recalcul – acolo unde aceasta este
configurata, diferenta constand in faptul ca, prin deschiderea lunii de calcul
prin intermediul exportului, nu se calculeaza diferente intre calculul
anterior si cel curent.
- recomandam ca acest export sa fie utilizat numai de catre administratorul
aplicatiei (sa nu fie acordate drepturi altor utilizatori)
6 Acest pas se parcurge in cazul in care luna 01.2018 a fost inghetata si apoi redeschisa
pentru recalcul
Dupa efectuarea update-ului, se poate deschide un nou recalcul
In Configurari / Config salarii - Formule, este necesara actualizarea formulelor
dupa deschiderea recalculului, astfel incat sa fie calculata corect luna 01.2018.
In documentul
83 - Update Charisma HCM 2018.2.doc
In sectiunea Formule modificate conform OUG 3/2018, sunt enumerate formulele
care trebuie actualizate.
Dupa actualizarea fiecarei expresii se va apasa butonul Instaleaza, iar la finalul
acestor actualizari se va apasa butonul Aplica.
7 In Salarii / Concedii medicale, pentru certificatele afisate in verificarea configurabila
(meniul Rapoarte / Verificare) cu mesajul:
CM - Platit, dar nu indeplineste conditia de stagiu
Simulati o modificare, astfel incat sa fie recalculate.
Fata de versiunea anterioara a acestei verificari, a fost tratat si cazul in care in lunile
anterioare certificatului initial, exista mai multe inregistrari aferente unei luni de
calcul.
8 Acest pas se parcurge in cazul in care exista configurari pentru plata indemnizatiei
membrilor in Consiliul de Administratie
In Configurari / Config salarii – Scheme de salarizare, pentru schema atasata
acestora se vor adauga formulele
CONTRIBUTIE_ASIGURATORIE
BAZA_CALCUL_CONTRIBUTIE_ASIGURATORIE
DIFERENTA_BAZA_CONTRIBUTIE_ASIGURATORIE
BAZA_CALCUL_ISTORIC_CM
La final se apasa Aplica.
Conform tabelului publicat in Ordinul 1209/2018 pentru descrierea declaratiei D112,
rezulta ca se datoreaza CAM pentru membrii CA, chiar daca veniturile acestora nu
sunt enumerate explicit in art.2204 din Codul Fiscal.
9 In Rapoarte / Rapoarte Standard,

83 - Atentionare configurari conform legislatiei Pagina 3 din 7


Actualizat in data de 11.02.2018
Nr. Descriere Bifa
Crt.
- a fost actualizat raportul Adeverinta Medic Ordin_43_8_2016, astfel incat sa
permita introducerea numarului de luni pentru care se elibereaza adeverinta
(implicit sunt 12 luni), respectiv sa permita afisarea unui text fix sau dinamic
pentru afisarea intervalului la care se refera adeverinta – detalii in documentul
83 - Update Charisma HCM 2018.2.doc
- a fost adaugat raportul Taxe Angajator Si Contributii Angajat, care
prezinta un centralizator al taxelor si contributiilor (angajat / angajator). Prin
trecerea diferentei dintre plafonul minim al contributiilor de CAS si CASS si
contributia calculata la venitul realizat catre angajator, exista acum doua noi
‘taxe’ de companie. Pana la actualizarea raportelor utilizate pentru
evidentierea taxelor si contributiilor pe fiecare baza de date, acest raport poate
fi atasat ca anexa in dosarul lunii 01.2018, respectiv poate fi utilizat pentru
verificarea Declaratiei Unice D112.
In Rapoarte / Grupuri rapoarte, acordati drepturi pe raportul configurabil
Taxe Angajator Si Contributii Angajat creat prin update-ul de versiune,
utilizatorilor cu drepturi restranse carora le poate fi necesar.
Pasii sunt urmatorii:
- In fereastra din stanga sus, se identifica grupul/grupurile care trebuie sa aiba
acces la raport si se pozitioneaza mouse-ul pe acesta
- In fereastra de din stanga jos, se pozitioneaza mouse-ul pe raportul Taxe
Angajator Si Contributii Angajat In sectiunea din stanga mijloc, se apasa
butonul Adauga – raportul va fi trecut in fereastra din dreapta.
In Rapoarte, Rapoarte Configurabile, raportul poate fi completat cu alte informatii
semnificative.
Exemple:
- Se identifica elementul de tip DEN COMPANIE sau LEGAL ENTITY
NAME (sau ceva similar) de sub nodul Functii / Entitate legala si se adauga
ca filtru in raport cu click-dreapta pe camp si apoi Add Filter.
- Din nodul Salarii / Formule1 se pot adauga bazele de calcul pentru CAS si
Sanatate angajator, respectiv taxele
Observatii:
- Informatiile sugerate mai sus nu au putut fi adaugate prin update, deoarece
denumirile din nodul de rapoarte pot fi diferite.
NU este recomandabil sa fie adus filtrul de companie din nodul Date angajati,
deoarece acesta aduce informatia din ecranul Angajare si exista posibilitatea ca
compania pe care este angajata persoana sa se schimbe de la o luna la alta.

In cazul in care rapoartele sursa nu s-au copiat automat la rularea update-ului, copiati
fisierele
AdeverintaMedicOrdin_43_8_2016.rpt si
TaxeAngajatorSiContributiiAngajat.rpt
83 - Atentionare configurari conform legislatiei Pagina 4 din 7
Actualizat in data de 11.02.2018
Nr. Descriere Bifa
Crt.
din folderul StandaradReports de sub directorul de update, in foderul cu aceeasi
denumire de sub directorul de aplicatie.
10 In Salarii / Plati – <01.01.2018 – 31.01.2018>, se efectueaza un Calcul general.
Ca urmare a aplicarii prevederilor ART. II din OUG 3/2018, pot rezulta
diferente in plus sau in minus pe ramasul de plata al salariatilor care au concedii
medicale si /sau cei al caror venit este sub salariul minim pe economie.
11 In Rapoarte / Rapoarte configurabile, rulati raportul creat conform pasului 2 din
acest document. Exportati datele in fomat xls/xlsx si stabiliti diferentele de acordat/de
restituit salariatilor.
Pentru reglarea sumelor nete la nivelul lunii 02.2018, in functie de configurarile
existe pe baza de date si de situatia concreta, variantele sunt:
- In Salarii / Pontaj – Reglare net – in general suma astfel introdusa este
adunata direct in ramasul de plata, insa trebuie verificat acest lucru
- In Salarii / Plati – Modifica – Parametri de intrare tabelari – Avansuri
necuvenite – in general, suma astfel introdusa este scazuta direct din ramasul
de plata, insa trebuie verificat. Observatie: Valoarea inregsitrata in acest
meniu se pierde la reatasarea schemelor de plata.
ATENTIE: se va utiliza una din variantele descrise, pentru a nu dubla suma reglata.
12 Acest pas se parcurge in cazul in care pe baza de date exista configurari pentru
exportul notei contabile de salarii
Pot fi necesare actualizari ale realtiilor contabile pentru:
- Contributiile de CAS si CASS datorate de angajati, conform Ordinului
1243/2018
- Contributiile de CAS si CASS platite de angajator in numele angajatilor,
conform OUG 3/2018
Contactati TotalSoft pe platforma OTRS (https://customerservice.totalsoft.ro),
precizand relatiile contabile ce trebuie actualizate si cum anume.
13 Acest pas se parcurge in cazul in care pe baza de date au fost efectuate configurari
pentru compensarea transferului de contributii de la angajat la angajator
Prin trecerea partiala a contributiilor de CAS si CASS inapoi de la angajat la
angajator, poate fi necesar ca pentru cei care obtin venituri sub salariul minim pe
economie sa fie restabilite procentele / sumele acordate pentru compensare.
14 In Configurari / Export, accesati exportul
_Actualizare net in parametri cu cond pe tip ang
pentru actualizarea globala a salariilor nete in ecranul Angajati / Toti angajatii –
Parametri Plati.
Efectul va fi vizibil la cei care au salariile de incadrare sub salariul minim pe
economie, prin faptul ca nu se mai calculeaza CAS si CASS la nivelul salariului
minim.
ATENTIE: Functionalitatea acestui export se refera stric la actualizarea netului, nu

83 - Atentionare configurari conform legislatiei Pagina 5 din 7


Actualizat in data de 11.02.2018
Nr. Descriere Bifa
Crt.
are rolul de a crea o inregistrare in istoric pentru pastrarea valorii anterioare.
15 In cazul in care exista configurat pe baza de date raport standard pentru
evidentierea stagiului de cotizare pentru pensii, va fi necesara actualizarea acestuia
astfel incat sa cuprinda si partea suportata de angajator in numele angajatului.
Contactati TotalSoft pe platforma OTRS (https://customerservice.totalsoft.ro),
mentionand numele raportului. Atasati pe tichet raportul sursa (fisierul rpt din
directorul StandardReports de sub folderul de aplicatie).
Mentionam ca, neexistand un format standard publicat in Monitorul Oficial, pentru
adeverinta de stagiu de cotizare in sistemul de pensii, modificarea se va face
contracost.
16 Acest pas se parcurge daca exista salariati cu studii medii care pot beneficia de scutire
de impozit
Conform Ordin 1168/492/3024/3337/2017 privind încadrarea in activitatea de creare
de programe pe calculator, incepand cu 01.02.2018 pot fi scutiti de impozit in
conditiile legii, si salariatii cu studii medii.
Din punct de vedere al aplicatiei, pasii sunt urmatorii:
- In Angajati / Toti angajatii – Parametri Plati, salariatului i se ataseaza un
Tip de angajat configurat special
- In Salarii / Plati – Modifica – Tranzactii plata, i se ataseaza o schema fara
impozit
- In D112 se va verifica ulterior preluarea corecta a codului de scutit impozit
(2).
17 Verificari:
Conform pasului 19 din documentul
82 - Atentionare configurari conform legislatiei - modificari 01.2018
De asemenea, recomandam sa fie verificate urmatoarele aspecte:
- Rulati raportul configurabil Verificare Diferente Plafon Minim Contr
pentru identificarea persoanelor care au venituri sub salariu minim si pentru
care angajatorul suporta o parte din contributiile individuale.
- Pentru salariatii care au bifa de Net in Parametri Plati, se vor verifica prin
sondaj cazurile cu/fara exceptie calcul contributii
- Pentru salariatii care au contracte multiple in aceeasi companie, nu se pot
acorda prime nete. Pentru aplicarea rotunjirilor pe contributiile sociale, se tine
cont de bifa de Contract principal din Parametri Plati.
18 Deoarece nu a fost inca publicata specificatia tehnica pentru Declaratia unica
D112, poate fi necesar un nou calcul salarial in momentul in care vom trimite
versiunea actualizata a aplicatiei Charisma Declaratii. De aceea recomandam ca
luna ianuarie 2018 sa fie mentinuta deschisa pana in momentul validarii
declaratiei.
19 Pentru intrebari al caror raspuns nu se regaseste in documentele ce au insotit update-

83 - Atentionare configurari conform legislatiei Pagina 6 din 7


Actualizat in data de 11.02.2018
Nr. Descriere Bifa
Crt.
ul de versiune, contactati TotalSoft pe platforma OTRS
(https://customerservice.totalsoft.ro)

83 - Atentionare configurari conform legislatiei Pagina 7 din 7


Actualizat in data de 11.02.2018

S-ar putea să vă placă și