Sunteți pe pagina 1din 21

Universitatea…..

Facultatea……….

Lucru individual
în baza materialelor „Supraten” SA

Elaborat:

Verificat:

Chișinău, 2021
CUPRINS

1. CARACTERISTICA ÎNTREPRINDERII ...............................................................................3

2. CONȚINUTUL FUNCȚIUNII DE PRODUCȚIE ..................................................................6

3. ANALIZA SWOT ....................................................................................................................9

4. DIAGNOSTICUL ACTIVITĂȚII ECONOMICO-FINANCIARE ALE ÎNTREPRINDERII


………………………………………………………………………………………………12

5. GESTIUNEA SITUAȚIILOR DE CRIZĂ ............................................................................16

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI ..............................................................................................19

BIBLIOGRAFIE ...........................................................................................................................21

2
1. CARACTERISTICA ÎNTREPRINDERII
„Supraten” SA a fost înfiinţată în anul 1997. Atunci colectivul companiei era format din 3
persoane și se fabrica doar un tip de produs. Cu toate acestea se punea scopul si dorinţa de intrare
pe piaţa din Moldova cu un sortiment larg si de cea mai inaltă calitate a materialelor de
construcţii. In acest scop compania a achiziţionat 1000 m2 pe teritoriul fabricii de frigidere care
falimentase, reparînd incaperile industriale, iar echipamentul, tehnologia și „reţeta” de producere
au fost achiziţionate în Germania. Instruirea personalului deasemenea a fost realizată de ingineri
și tehnologi germani.
Sediul întreprinderii se află pe adresa: municipiul Chișinău, strada Petricani, 84.
Compania SUPRATEN – este lider în producția de vopsele și amestecuri uscate pentru
construcții din Republica Moldova.
Obiectul de activitate a „Supraten” SA în constituie:
- fabricarea lacurilor și vopselelor;
- prelucrarea lemnului și fabricarea articolelor din lemn;
- comerțul cu ridicata a materialului lemnos;
- comerțul cu ridicata al articolelor din fierărie, utilajului de apeduct și de încălzire;
- comerțul cu ridicata al vopselelor, lacurilor și emailurilor;
- comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și
echipamentului sanitar;
- comerțul cu ridicata al sticlei: în foi, pentru geamuri și oglinzi.
Compania Supraten are mulți clienți fideli, printre care companiile de construcții și
întreprinderi de renume din Republica Moldova, cum ar fi: Glorinal, Basconslux, Stilcontruct,
Moldcontruct, Franzeluța, Tirex Petrol, Moldtelecom, Moldova-Gaz ș.a.
Activitatea „Supraten” SA este organizată în felul următor:

2 Complexe „Supraten” SA 3 uzine de


Comerciale producere

Figura 1. Organizarea activității „Supraten” SA


Activitatea „Supraten” SA este organizată sub formă de două Complexe comerciale, trei
uzine de producere, care produc amorse grund, vopsea, vopsea decorativă, tencuială pe bază de
ciment și ipsos, tencuieli decorative, lacuri, amestecuri uscate pe bază de ciment și ipsos, adezivi,
întăritori din beton, mobilă de baie, uşi/ferestre.
Cele două Complexe Comerciale Supraten sunt:
1. Complexul Comercial „Supraten-Ciocana”, orașul Chișinău, strada Meșterul Manole
14/1 - cel mai mare supermarket de materiale de construcții din Moldova. Teritoriul complexului
3
dispune de o parcare spațioasă de 450 locuri. Complexul comercial oferă o gamă sortimentală
diversificată de produse pentru amenajări interioare, materiale de construcții; instalații sanitare,
termice, electrice; unelte și utilaje, mobilier, articole pentru grădină, electrocasnice.
2. Complexul Comercial „Orașul Meșterilor”, orașul Chișinău, strada Petricani 84. unul
din cele mai mari supermarket-uri de materiale de construcții din Republica Moldova. Gama
produselor comercializate este vastă, depășind 50.000 de articole.
Cele trei uzine de producere sunt:
 Uzina de producere a amestecurilor uscate
Capacitatea de producere este de 1 000 tone pe zi. Anual uzina produce peste 119 000
tone de amestecuri uscate pe bază de ciment și ipsos. Suprafața totală: 31 800 m2.
 Uzina de producere lacuri, vopsele, gleturi și materiale decorative
Uzina produce anual peste 12 000 tone de vopsele, gleturi, lacuri și materiale decorative.
Pe teritoriul uzinei este amplasat Laboratorul de Cercetare Ştiinţifică, unicul acreditat în
Republica Moldova, care asigură controlul calităţii materiei prime şi testarea produselor la
diverse etape de lucru.
 Uzina de producere uși, ferestre, mobilă de baie.
Reieșind din faptul că întreprinderea are o organizare complexă a activității și de mari
capacități, reiese că un număr mare de persoane activează în cadrul „Supraten” SA.

297

2 Complexe Comerciale
3 Uzine de producere

600

Figura 2. Repartizarea personalului „Supraten” SA în cadrul subdiviziunilor

În total, personalul întreprinderii numără 897 angajați. Cei mai mulți dintre aceștia (600
persoane) activează în cadrul celor 2 Complexe Comerciale.

4
Evoluția activității întreprinderii este prezentată în cele ce urmează:

Sursa: https://supraten.md/despre-compania (accesat 28.01.2021)


Suprafața totală al imobilului SUPRATEN în hectare (ha)
- Teren Complex Comercial „Orașul Meșterilor” – 1,214 ha.
- Teren Complex Comercial „SUPRATEN-Ciocana” – 3,265 ha.
- Teren uzina de producere a amestecurilor uscate, municipiul Chișinău, strada
Transnistria 5/1 – 4,628 ha.
- Teren uzina de producere lacuri, vopsele, gleturi și materiale decorative, municipiul
Chișinău, strada Meșterul Manole 14/1 – 1 ha.
- Teren uzina de producere uși, ferestre, mobilă de baie, municipiul Chișinău strada
Uzinelor 206 – 1,045 ha.
Total – 11,152 ha.
„SUPRATEN” SA produce unele din cele mai rezistente și durabile uși de pe piața
Republicii Moldova. Grație utilajului performant, SUPRATEN S.A. produce mobilă calitate
superioară cu design inovativ. Compania SUPRATEN s-a impus pe piaţă ca un producător de
ferestre, uşi şi vitralii din PVC, aluminiu şi lemn de calitate, la preţuri accesibile. Suprafața
totală: 5 700 m2.
In incinta „Supraten” SA cu scopul instruirii teoriei şi practicii de utilizare şi aplicare a
materialelor de construcţie moderne produse de către companie, în anul 2005 a fost fondat
Centrul de Instruire şi Demonstrare. Seminarele în cadrul Centrului, cât și în tertoriu sunt
organizate pentru a familiariza doritorii în domeniu de către ingineri-pedagogi profesionişti în
limbile română şi rusă gratuit. Compania colaborează cu instituțiile de învățământ din Republica
Moldova, contribuind la faptul ca în țară să fie mai mulți specialiști bine calificați în domeniu.

5
Compania deţine un parc auto important, care îi asigură un grad ridicat de operabilitate şi
mobilitate în prestarea serviciilor către clienţi. Parcul auto SUPRATEN dispune de 40
autoturisme (pentru transportarea mărfurilor) şi 18 autocamioane.
„Supraten” SA este o întreprindere care are un aport important în dezvoltarea economiei
naționale, un aspect pozitiv în activitatea acesteia fiind lipsa datoriilor față de Bugetul de Stat;
este o întreprindere care se preocupă de crearea condiţiilor favorabile de muncă, menţinerea unui
număr relativ constant de salariaţi cu un salariul mediu permanent în creştere şi achiatat la timp.
Responsabilitatea socială este unul din principalele principii de activitate ale companiei
SUPRATEN, ei acordă ajutor financiar şi material permanent instituţiilor de învăţământ,
orfelinatelor, veteranilor şi pensionarilor.
„Supraten” SA posedă două tipuri de depozite:
1. Depozitul mic, unde are loc recepția mărfurilor într-o cantitate redusă. Din acest
deposit marfa ajunge direct în sala comercială, fiind aranjată pe rafturi de către vânzătorii
consultanți. La primirea mărfurilor, persoanele responsabile introduc în calculator lotul primit
conform facturei.
2. Depozitele mari, care sunt predestinate anumitor grupe de mărfuri. Aici se primește
marfa în cantități mari, astfel formându-se stocurile. Aceste depozite sunt aprovizionate cu utilaj
special (rafturi), ventilare, canalizare, electricitate. Condițiile din aceste depozite permit
păstrarea îndelungată a mărfurilor, fără deteriorarea acestora.

2. CONȚINUTUL FUNCȚIUNII DE PRODUCȚIE


Funcţiunea de producţie grupează toate activităţile esenţiale ale firmei care se finalizează
cu obţinerea de produse sau servicii prestate. Realizarea acestei funcţii dă răspuns la întrebările:
ce producem?, cît producem?, prin ce tehnologii (cum) producem?, cu cît producem?. În cadrul
acestei funcţiuni se cuprind următoarele activităţi:
Baza de producere a „Supraten” SA se compune din:
 diviziunea de producere a materialurilor de lacuri-vopsea solubile, materiale decorative-
fasad;
 fabrica pentru producerea amestecurilor uscate;
 laboratoare de testări ştiinţifice;
 diviziuni de reparatii mecanice.
Compania SUPRATEN produce cea mai largă gamă de materiale pentru vopsit şi
amestecuri uscate pentru construcţii din Republica Moldova – peste 125 de articole, cum ar fi:
vopsele şi grunduri, tencuieli şi mortare, gleturi şi adezivi, materiale decorative şi hidroizolante,
amestecuri autonivelante pentru pardoseli şi chituri pentru rosturi. În prezent fabricile Supraten
6
echipate cu tehnologii germane performante, în fiecare zi, produc aproximativ 40 tone de
materiale de vopsit și 150 tone de amestecuri uscate. Dar gama de produse SUPRATEN este
mult mai largă - compania produce uși de înaltă calitate acoperite cu furnir, ferestre și uși din
PVC și mobilă.
Întreprinderea utilizează pentru producere echipamente automatizate şi linii tehnologice
moderne, precum şi materii prime de înaltă calitate a liderilor globali, cum ar fi BASF, VAYER,
DonWolf, Rohu@Haas. Toate materiile prime sunt importate din: Rusia, Ucraina, Germania,
Elveția, Italia, România, Polonia și altele.
Pentru a controla calitatea de intrare a materii prime, operaţiunile intermediare de testare
şi control a calităţii produselor fabricate, sunt expuse în laboratoarele ştiinţifice şi tehnologice, ce
analog în Moldova nu există!. Compania SUPRATEN dispune de un laborator performant, unic
în Moldova, dotat cu echipamente moderne de la renumitele companii
germane Matest, Retsch, Heidolph, Testing, care corespunde tuturor exigențelor tehnologiilor
moderne.
Laboratorul constă din două secții: de încercări și de cercetare. A fost creat în a. 2001 în
scopul verificării proceselor tehnologice de producție, verificării calității materiei prime și
elaborării noilor tipuri de produse.
Pentru prima dată, laboratorul a fost acreditat în a. 2002 conform prevederilor
standardului internațional SM SR EN ISO/CEI 17025:2006. Tot atunci a fost înființată secția de
încercări, care efectuează următoarele tipuri de încercări:
 organoleptice (aspectul exterior, consistența);
 fizice (densitatea materialelor, durata de solidificare și de uscare, fânețea de măcinare
etc.);
 electrochimice (pH);
 gravimetrice (fracția masică de substanțe nevolatile).
Laboratorul este acreditat de către Centrul Național de Acreditare din Republicii
Moldova (MOLDAC). Certificatul de acreditare este prezentat în anexa 1.
În februarie 2016 laboratorul a obținut dreptul să efectueze încercări conform normelor
europene.
În iulie 2018 laboratorul a participat la testările internaționale inter-laboratoare organizate
de către providerul din Argentina cu nota „Pozitiv", ce este o dovadă a competenței tehnice
înalte. Certificatul de conformitate este prezentat în anexa 2.
Pe lângă activitatea menționată în domeniul încercărilor, laboratorul desfășoară activități
de elaborare tehnologică a noilor tipuri de produse.

7
Inițial, laboratorul SUPRATEN era antrenat în elaborarea de vopsele simple și amestecuri
uscate. În prezent, specialiștii laboratorului elaborează și produse mai complexe – materiale cu
destinație specială, cum ar fi: vopsele sidefate, chituri decorative din seria VENEZIANO, adezivi
cu acțiune rapidă, amestecuri autonivelante, materiale hidroizolante de ultimă generație ş.a.
Elaborarea unui nou produs necesită timp: de la o jumătate de an până la câțiva ani de muncă
asiduă, depusă de angajații laboratorului. Multe produse noi sunt testate în Germania, Franța,
Italia, ceea ce garantează o calitate înaltă a acestora, corespunzătoare standardelor internaționale.
Secția de cercetare a laboratorului SUPRATEN acordă o deosebită atenție testării
materialelor: se efectuează o analiză minuțioasă atât a produselor SUPRATEN, cât şi a
produselor altor companii de materiale de construcții.
Personalul companiei este pe deplin instruit şi munceşte în strânsă colaborare cu experţii
germani. Testele se pot face de la caracteristicile reologice la măsurătorul de densitate
Brookfield pentru materialele de vopsire şi lăcuire destinate lucrărilor de acoperire şi de finisare,
şi finisind cu testele de scorojire şi rezistenţă la soluţiile lichide, precum şi alte teste mai
complexe şi specifice de SSA. În Moldova, teste analoage pentru materialele produse în prezent,
nimeni altcineva nu poate face.
Produsele de calitate înaltă SUPRATEN sunt validate de certificatul sistemului de
management al calității internațional ISO 9001:2015, certificatul de conformitate CE și
Agrementul Tehnic European ETA.
Vopselele și amestecurile uscate SUPRATEN sunt fabricate după tehnologie germană. La
cererea SUPRATEN, colegii germani dezvoltă formule pentru materiale, care apoi sunt testate în
Germania.
În prezent, fabricile SUPRATEN, echipate cu tehnologii germane de ultimă oră, produc
anual, 10 000 tone de materiale de vopsit și 120 000 tone de amestecuri uscate.
În scopul prezentării sortimentul producției sale, am clasificat producția în 6 grupuri
mari:
1. Produse ProfiLine
2. Vopsele, lacuri, amorse, tencuieli decorative
3. Amestecuri uscate pentru construcții;
4. Uși
5. Ferestre și uși din PVC
6. Mobilier de baie.
Întreprinderea ţine mult la clienţii săi, astfel încît ei să fie mulţumiţi şi să primească
produse de cea mai înaltă calitate, de aceea indiferent de tipul noii producţii pe care S.A.
“Supraten” urmează să o producă, de fiecare dată se începe cu aplicarea celor mai moderne şi
8
celor mai buni practici. De exemplu, cînd compania iniţiază fabricarea unui produs complet nou
pentru activitatea sa - ferestre de înaltă calitate şi uşi pentru interior, de exemplu, se foloseşte
deja metoda de organizare întrebuinţată în producţie. Se achiziţionează echipamente de înaltă
calitate, de la producători europeni renumiţi. Pentru lucrul cu lemnul se achiziţioneată uscătoare
de vid ale firmei italiene „Masrell”, care efectuează un control complet computerizat al
umidităţii lemnului pe tot parcursul procesului de uscare. Pentru fabricarea ferestrelor a fost
montat un puternic centru computerizat al firmei Weining (Germania). Asemenea echipament în
Republica Moldova pîna nu demult nici nu a existat. Şi aşa se procedează cu toate componentele
procesului de producţie.

3. ANALIZA SWOT
Analiza SWOT permite:
- identificarea punctelor tari ale întreprinderii care trebuie valorificate, puse în prim plan;
- stabilirea punctelor slabe în activitatea întreprinderii și depunerea eforturilor pentru
soluționarea acestora;
- determinarea oportunităților, pentru a stabili șansele, perspectivele afacerii;
- cunoașterea pericolelor și luarea în considerare a acestora în planificarea activităților,
elaborarea strategiilor, demararea în sine a activităților.
Tabelul 1. Analiza SWOT a activității „Supraten” SA
Puncte tari: Puncte slabe:
- o parte considerabilă a pieţei; - distribuția neuniformă a producției pe
- creşterea permanenţă a cotei de piaţă; teritoriul Republicii Moldova
- creşterea reţelei de distribuitori;
- eficacitatea reţelei de distribuitori;
- personal calificat;
- avantaj tehnologic;
- flexibilitate.
Oportunități: Amenințări:
- brand cunoscut; - scăderea volumurilor construcţiilor, se
- creşterea consumurilor la persoanele fizice; eliberează tot mai puține autorizații de
- geografie vastă; construcție;
- produse noi. - scăderea capacităţii de plată a clienţilor;
- existenţa producţiei contrafăcute;
-.existența concurenților cu producție
asemănătoare.

Din această analiză poate fi desprinsă ideea că „Supraten” SA nu are o distribuție


uniformă a produselor sale pe întreg teritoriul ei. Astfel, în sudul țării întreprinderea are mai
9
puțini dealeri și respectiv, gradul de penetrare a pieței este mai mic. Se poate de spus că partea de
centru și de nord a țării este mai bine asigurată cu produsele „Supraten” SA.
Pe piața națională sunt mai multe întreprinderi care au drept domeniu de activitate
comercializarea materialelor de construcție. Astfel, apare problema existenței unei vaste
posibilități de procurare a materialelor de construcție, fiind necesară diferențierea și convingerea
clienților de a procura anume de la ei.
Compania SUPRATEN este într-un proces continuu de îmbunătățire a performanței
produselor, ținând cont de doleanțele clienților, fapt ce-i asigură poziția de lider pe piața
materialelor de construcţii din Republica Moldova! Astfel, compania a demonstrat că sloganul
său „Construim viitorul împreună” este o oglindă perfectă a realității.
Compania depune eforturi pentru a crește cota de piață deținută în Repulica Moldova prin
intermediul activităților de promovare a mărfurilor. Activitatea promoțională a „Supraten” SA
constă în:
- publicitate
- relații publice
- marca
- promoții, concursuri
- promovarea vânzărilor.
Promovarea vânzărilor este des întâlnită în cadrul companiei. De obicei, ele sunt de scurtă
durată, dar au efect pozitiv asupra comercializării. De exemplu, reducerile de preț în ajunul
sărbătorilor sau anumite produse sunt puse în vânzare cu o reducere. Recent, grundurile Supraton
au fost comercializate cu o reducere de 60%, iar perdelele cu o reducere de 50%.
Reieșind din succesele obținute, „Supraten” SA se află în topul primelor 5 companii de
materiale de construcții din Republica Moldova. Acest top este completat de încă următoarele
companii:
MegaStroi – compania dispune de materiale de construcție pentru întregul ciclu de
construcții. Compania dispune de echipamente tehnologice de ultima generație care realizează
comenzi de orice complexitate.
Vatra – se ocupă cu comerțul cu materiale de construcții și finisare. Compania deține 3
magazine proprii unde sunt expuse mărfurile acestora. Magazin de materiale de construcții
Vatra colaborează cu aproximativ 30 producători de materiale de construcție din străinătate.
Stroy Lux – magazinul de construcții cu soluții inovatoare în domeniul construcțiilor și
reparației. Compania are unele dintre cele mai bune oferte în sfera de construcție din Republica
Moldova.

10
VerixGrup – magazinul de materiale de construcțiii pentru construcție și reparație care
propune clienților săi materiale și utilaje de ultimă generație la prețuri accesibile pentru orice
buzunar. Gama vastă a materialelor de construcție oferă posibilitatea de a crea propriul stil al
locuinței.
Parteneriatul de încredere SUPRATEN are o rețea de dealeri extinsă, care numără peste
490 de companii din toată Moldova și este întotdeauna gata să coopereze cu noi parteneri. Printre
cei mai mari dealeri ai întreprinderii se numără:
- Verix Grup SRL (orașul Bălți),
- Bomi Servis SRL (orașul Drochia),
- Avan-Const SRL (orașul Soroca),
- Ghiocel SRL (orașul Călărași),
- Liusi-Susanu II (orașul Cahul),
- Catadeni-Lux SRL (orașul Cimișlia),
- Vamzid-Grup SRL (orașul Ciadăr-Lunga),
- Sticlamont SA (orașul Chișinău),
- Romstal Trade SRL (orașul Chișinău),
- Keramin Grup SRL (or. Chisinau) și alții.
Personalul reprezintă un alt avantaj al „Supraten” SA. Făcând referire la pregătirea
profesională a acestora, obținem următoarea structură:

274

studii superioare
medii de specialitate
623

Figura 3. Structura personalului „Supraten” SA după nivelul de pregătire


profesională, persoane
Persoanele care activează în cadrul „Supraten” SA dispun de studii și de o pregătire
profesională corespunzătoarea funcției care o ocupă.
La toate nivelurile de organizare a întreprinderii (administraţie, secţii de producţie),
calificarea personalului este bună, existând o concordanţă între cerinţele posturilor şi
competenţa angajaţilor.

11
Cea mai mare parte a angajaților „Supraten” SA au studii superioare de specialitate,
aceasta fiind argumentată prin faptul că domeniul construcțiilor și preparării materialelor de
construcții este unul specific, care necesită studii de specialitate

4. DIAGNOSTICUL ACTIVITĂȚII ECONOMICO-FINANCIARE ALE


ÎNTREPRINDERII
Vom realiza diagnosticul activității economic-financiare ale întreprinderii analizând mai
mulți indicatori.

Tabelul 2. Analiza mărimii și evoluției patrimoniului întreprinderii în anii 2017-2019


Indicatori, mii lei Anii, lei Ritmul creșterii, %
2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018
Valoarea totală a activelor 446476,2 515317,1 516983,1 115,4 100,3
Venitul din vânzări 1051775,6 1082845,8 1113507,1 102,9 102,8
Profitul brut 150691,9 231789,9 279006,3 153,8 120,3
Sursa: Situațiile financiare (Anexa 2 a Bilanțului contabil)
În perioada 2017-2019 patrimoniului întreprinderii a fost în creștere, fapt îmbucurător
pentru „Supraten” SA. Indicatorii patrimoniului întreprinderii au crescut.
Valoarea totală a activelor și-au păstrat tendința de creștere în anii 2017-2019. Dacă în
2017 valoarea activelor a constituit 446476,2 mii lei, atunci în 2018 valoarea acestuia a constituit
515317,1 mii lei, creșterea constituind 115,4%. În anul 2019 valoarea activelor a crescut cu încă
100,3%, până la 516983,1 mii lei, fiind o creștere nesemnificativă față de 2018.
Un trend crescător a avut și veniturile din vânzări. În anul 2017 veniturile din vânzări au
constituit 1051775,6 mii lei, iar în 2018 acestea au crescut cu 102,9% și au atins valoarea de
1082845,8 mii lei. Practic, aceeași creștere au avut veniturile din vânzări și în 2019 față de anul
2018 – de 102,8%. O asemenea creștere i-a asigurat o valoare de 1113507,1 mii lei a veniturilor
din vânzări în 2019.
Evoluția profitului brut a fost una pozitivă. În anul 2017 profitul brut a constituit
150691,9 mii lei, iar în 2018 acesta a ajuns la valoarea de 231789,9 mii lei, având o creștere de
153,8% față de 2017. În anul 2019 profitul brut, la fel, a fost în creștere, însă valoarea creșterii a
fost mai mică decât creșterea anului 2018 față de 2017 și a constituit 120,3%, ajungând până la
valoarea de 279006,3 mii lei.

12
Tabelul 3. Analiza coeficienților structurii surselor de finanțare a activelor
întreprinderii pentru anii 2017-2019
Indicatori, coeficient Formula de calcul 2017 2018 2019 Abaterea absolută
(+,/)
2018- 2019-
2017 2018
Coeficientul independenței Capital propriu / Total pasiv 0,5 0,3 0,4 -0,2 +0,1
(autonomiei) financiare
Coeficientul corelației dintre (Datorii pe termen lung + 2,1 2,3 1,4 +0,2 -0,9
sursele împrumutate și sursele Datorii curente) / Capital
proprii propriu
Solvabilitatea generală Total pasiv / Total datorii 1,45 1,41 1,67 -0,04 +0,26
Rata generală de acoperire a Total pasiv / Capital propriu 319,6 338,1 248,9 +18,5 -89,2
capitalului propriu (%) *100%
Sursa: elaborat de autor în baza Situațiilor financiare (Anexa 1 a Bilanțului contabil)
Pentru ca coeficientul independenței financiare să fie favorabil, este necesar ca valoarea
acestuia să fie mai mare de 0,5. În cazul „Supraten” SA doar în anul 2017 acest coeficient a fost
de 0,5. În anul 2018 valoarea lui a scăzut cu 0,2, până la 0,3, iar în anul următor iarăși a crescut
cu 0,1 unități până la valoarea de 0,4. Creșterea valorii acestui indicator înseamnă o creștere a
stabilității, a autonomiei sale financiare.
Coeficientul corelației dintre sursele împrumutate și sursele proprii descrie câte mijloace
atrase revine la fiecare leu de capital propriu. Se recomandă ca această corelație să nu
înregistreze valori prea mari, ceea ce ar reprezenta un volum foarte mare de resurse împrumutate.
Valoarea coeficientului din anul 2017 a fost 2,1, ceea ce înseamnă că fiecărui leu de capital
propriu îi revin 2,1 lei mijloace împrumutate. În anul 2019 valoarea acestui coeficient s-a redus
și a ajuns până la valoarea de 1,4. Această reducere este benefică pentru întreprindere.
Solvabilitatea generală caracterizează capacitatea de plată a întreprinderii și este
recomandabil valori mai mari de 1,5, până la 3. În anii 2017 și 2018 indicatorii solvabilității
generale au fost foarte aproape de valoarea 0,5, adică 1,45 și respectiv 1,41. Creșterea valorii
acestea din 2019 a asigurat depășirea limitei de 1,5, ajungând până la valoarea de 1,67.
Rata generală de acoperire a capitalului propriu nu ar trebui să depășească 200%. O
valoare mai mare a acestei rate reflectă unele dificultăți ale stabilității financiare. În toți cei trei
ani analizați ai activității „Supraten” SA valorile acestei rate au fost mai mari de 200%, de unde
se desprinde ideea că există unele deficiențe la acest capitol.

13
Tabelul 4. Aprecierea evoluției în dinamică a indicatorilor de profitabilitate pentru anii
2017-2019
Indicatori, mii lei 2017 2018 2019 Abaterea absolută, +/- Ritmul creșterii,
%
2018/ 2019/ 2018/ 2019/
2017 2018 2017 2018
Rezultatul din (7820,7) 8951,7 15065,1 +16772,4 +6113,4 114,4 168,2
activitatea operațională
Rezultat din alte 21820,2 6785,7 50377,0 -15034,5 +43591,3 31,0 742,3
activități
Profit până la 13999,5 15737,5 65442,2 +1738 +49704,7 112,4 415,8
impozitare
Profit net 13999,5 13913,7 57337,4 -85,8 +43423,7 99,3 412,0
Sursa: Situațiile financiare (Anexa 2 Situația de profit și pierdere)

Rezultatul din activitatea operațională a fost negativ în anul 2017, însă în anii 2018 și
2019 valorile acestuia au crescut, ajungând în 2019 până la 15065,1 mii lei.
Valorile rezultatelor din alte activități au oscilat mult. Dacă în 2018 acesta a scăzut cu
15034,5 mii lei față de anul 2017, atunci în 2019 creșterea a constituit 43591,3 mii lei, de la
6785,7 mii lei la 50377,0 mii lei.
Profitul până la impozitare a înregistrat creșteri în perioada analizată. În 2018 profitul
până la impozitare a constituit 15737,5 mii lei, fiind în creștere cu 1738 mii lei față de valoarea
înregistrată în 2015. În 2019 profitul până la impozitare a avut o creștere mai mare, cu 49704,7
mii lei față de anul 2018.
Profitul net nu a reușit să mențină un trend de creștere, valoarea acestuia a scăzut în 2018
cu 85,8 mii lei față de 2017. În anul următor, 2019 a avut o creștere considerabilă, cu 43423,7
mii lei, ajungând până la valoarea de 57337,4 mii lei.
Tabelul 5. Calculul și analiza indicatorilor de rentabilitate a activelor și a capitalului
„Supraten” SA pentru perioada 2017-2019
Indicatori, % Anii, lei Abaterea, +/-
2017 2018 2019 2018/ 2019/
2017 2018
Rentabilitatea activelor = (Profit pînă la impozitare/Valoarea medie 3,1 3,05 12,6 -0,05 +9,55
anuală a activelor)*100
Rentabilitatea financiară (Profit net / Valoarea medie anuală a 10,0 9,1 27,6 -0,9 +18,5
capitalului propriu)*100
Rentabilitatea capitalului permanent = (Profit net/Valoarea medie 6,8 5,9 20,7 -0,9 +14,8
anuală a capitalului permanent)*100
Sursa: Situațiile financiare (Anexa 1 Bilanţul contabil; Anexa 2 Situația de profit și pierdere)

Valorile rentabilității activelor în anii 2017 și 2018 nu s-au modificat semnificativ,


modificarea constituind doar scăderea cu 0,05% față de 2017. În anul 2019 valoarea rentabilității
14
activelor a crescut cu 9,55%, până la valoarea de 12,6%. Creșterea valorii rentabilității activelor
se apreciază ca fiind benefică pentru întreprindere, deoarece tot mai mult profit până la
impozitare este câștigat de fiecare leu de activ.
Rentabilitatea capitalului propriu a înregistrat atât creșteri, cât și scăderi ale
indicatorului. Scăderea a avut loc în anul 2018, ea constituind 0,9%, de la 10,0% la 9,1%.
Creșterea rentabilității capitalului propriu a fost înregistrată în 2019, ea constituind 18,5%, adică
de la 9,1% la 27,6%. Valoarea de 27,6% a rentabilității capitalului propriu înseamnă că fiecare
leu de capital propriu a adus întreprinderii un câștig de 27,6 bani profit net.
Rentabilitatea capitalului permanent a scăzut nesemnificativ în 2018, scăderea fiind de
0,9%, de la 6,8% la 5,9%. Creșterea rentabilității capitalului permanent a avut loc în 2019,
valoarea creșterii a fost mai mare decât valoarea scăderii din 2018, ea constituind 14,8%.
Această creștere i-a asigurat obținerea unei valori de 20,7%, ceea ce semnifică că în 2019 fiecare
leu de capital permanent i-a adus întreprinderii un câștig de 20,7 bani profit net.
Tabelul 6. Analiza stabilității financiare și a independenței întreprinderii pentru perioada
2017-2019
Indicatori, coeficient Formula de calcul 2017 2018 2019 Abaterea absolută
(+/,)
2018- 2019-
2017 2018
Rata de autofinanțare a Capital propriu / (Capital 0,68 0,65 0,75 -0,03 +0,1
capitalului permanent propriu + Datorii pe termen
lung)
Coeficientul riscului financiar Datorii pe termen lung / 0,45 0,53 0,32 +0,08 -0,21
Capital propriu
Rata stabilității financiare (Capital propriu + Datorii pe 0,45 0,46 0,53 +0,01 +0,7
termen lung) / Total pasiv
Solvabilitatea patrimonială Capital propriu / (Capital 0,31 0,3 0,40 -0,01 +0,1
propriu + Datorii totale)
Coeficientul total de îndatorare Total datorii / Capital propriu 2,1 2,3 1,4 +0,2 -0,9
(levierul financiar)
Solvabilitatea generală Active totale / Datorii totale 1,45 1,41 1,67 -0,04 +0,26
Sursa: Situațiile financiare (Anexa 1 Bilanţul contabil)

Rata de autofinanțare a capitalului permanent a avut atât scăderi, cât și creșteri ale valorii
sale, însă oscilațiile au fost nesemnificative. Astfel, în 2018 acest indicator a scăzut cu 0,03
unități, de la 0,68 la 0,65, iar în 2019 a crescut cu 0,1 unități, de la 0,65 la 0,75. Normativul
pentru acest indicator constituie 0,6, adică 60%. În toți cei trei ani analizați rata de autofinanțare
a capitalului permanent a avut valori mai mari de 60%, însă nu tare îndepărtate de această
valoare.
Coeficientul riscului financiar arată nivelul riscului financiar la care este supusă
întreprinderea în activitatea sa. Intervalul optim pentru acest indicator este 0 – 0,3. Vorbind
15
despre „Supraten” SA, afirmăm că în toți cei trei ani analizați valorile coeficientului riscului
financiar au fost mai mari de intervalul maxim de 0,3, dar nu la o distanță foarte mare de această
valoare. În anul 2019 valoarea coeficientului riscului financiar s-a apropiat de valoarea maximă
admisibilă pentru acest indicator, ea constituind 0,32. Cu cât valoarea acestui coeficient este mai
mare, cu atât nivelul riscului financiar este mai mare.
Pentru ca rata stabilității financiare să fie considerată a fi bună, este necesar ca valoarea
acesteia să fie cel puțin 60%, adică cel puțin 60% din totalul resurselor întreprinderii trebuie să
fie stabile. În cazul „Supraten” SA valorile ratei stabilității financiare s-au situat sub nivelul de
60%, însă aproape de această valoare. În perioada 2017-2019 rata stabilității financiare a fost în
creștere, de la 0,45 în 2017 la 0,53 în 2019. Dacă va fi păstrat trendul crescător și în continuare,
curând această rată va depăși valoarea de 60%.
Solvabilitatea patrimonială a „Supraten” SA poate fi considerată normală, înregistrând
valori permisibile pentru acest indicator, care trebuie să fie mai mare de 0,3. În anii 2017 și 2018
solvabilitatea patrimonială a rămas, practic, aceeași, cu o valoare de 0,3, iar în anul 2019
solvabilitatea patrimonială a crescut, ajungând până la valoarea de 0,4. Valoarea de 0,4 a
solvabilității patrimoniale indică faptul că ponderea capitalului propriu în totalul pasivelor
întreprinderii este satisfăcătoare și întreprinderea este solvabilă.
Coeficientul total de îndatorare reflectă relația dintre sursele atrase și cele proprii ale
întreprinderii. O valoare tot mai mare a acestui coeficient descrie o situație când întreprinderea
are multe împrumuturi și depinde de creditorii săi. La „Supraten” SA, acest coeficient a avut
valori mai mari în 2017 și 2018 de 2,1 și respectiv 2,3. În 2019 valoarea acestuia a scăzut cu 0,9
până la 1,4. Această scădere a coeficientului este benefică pentru întreprindere, deoarece
semnifică o scădere a dependenței față de creditori.
Normativul pentru rata solvabilității generale îl constituie 1,5-3. Atunci când rata
solvabilității generale respectă această condiție, întreprinderea poate face față tuturor datoriilor
sale, atât pe termen scurt, mediu și lung. La „Supraten” SA, în anii 2017 și 2018 rata
solvabilității generale a fost mai mică de 1,5, însă aproape de această valoare. Ea a constituit
1,45 în 2017 și 1,41 în 2018. Creșterea cu 0,26 în 2018 a asigurat depășirea valorii de 1,5, iar rata
solvabilității generale a constituit 1,67.

5. GESTIUNEA SITUAȚIILOR DE CRIZĂ


Mașinile și utilajele productive sunt componente tehnice esențiale ale proceselor de
producție în cadrul „Supraten” SA. Dezvoltarea deosebită a acestor echipamente, complexitatea
și calitatea lor reflectată direct în productivitatea înaltă, dar și în prețul de achiziționare, au
16
determinat preocupări din ce în ce mai mari privind întreținerea și repararea lor, reducerea
costurilor și a duratei acestor activități. Astfel, rezidă că tehnologiile de fabricare a produselor
sunt într-o evoluție permanentă. Pentru a rămâne competitiv, compania trebuie să urmărească
aceste tendințe, deoarece menținerea unor tehnologii vechi de fabricare determină scăderea
competitivității acestor produse, iar compania va intra într-o criză a vânzărilor.
O problemă de bază a organizării unităților de producție după principiul tehnologic este
aceea de a stabili ordinea de amplasare a subunităților de producție și a diferitelor mașini și
utilaje în cadrul subunităților de producție (ateliere, sectoare, etc.). Acest lucru se face prin
folosirea unui ansamblu de tehnici și metode, din rândul cărora pot fi amintite metoda verigilor,
sau repartizarea pe suprafețele de producție a subunităților cu ajutorul calculatoarelor
electronice. Totodată, în cazul apariției unor neclarități, „Supraten” SA apelează la colegii și
partenerii săi internaționali, în special la specialiștii germane, cu care aceasta au relații strânse de
colaborare în diverse aspect.
Noile provocări ale mediului economic sunt legate atât de performanţele economico-
financiare ale organizaţiilor cât şi de calitatea proceselor de comunicare. O comunicare de
calitate presupune o relaţie de parteneriat, de cooperare între organizaţie şi diversele categorii de
public – clienţi, concurenţi, mass-media, etc. Există multe situaţii când apar disfuncţionalităţi în
interiorul şi exteriorul organizaţiei cu implicaţii şi consecinţe pentru întreg sistemul
organizaţional. Putem menţiona în acest caz: dezacorduri, stări de tensiune între angajaţi,
accidentele din cadrul firmei, incidentele, implicarea firmei în afaceri problematice, etc. În multe
din asemenea situaţii firma se poate confrunta cu o criză organizaţională cu implicaţii asupra
imaginii acesteia.
Odată ajunsă în vizorul mass-media, organizaţia trebuie să pună în aplicare un plan
eficient de gestionare a crizei pentru a soluţiona cât mai rapid situaţia existentă şi a diminua
efectele negative. În majoritatea cazurilor, criza de imagine provoacă o criză organizaţională.
Astfel, apare necesitatea soluţionării ambelor crize şi promovarea unei noi identităţi a
organizaţiei.
Nici un eveniment nu pune la încercare mai puternic o organizaţie decât o criză subită.
Inevitabil, chiar și cea mai responsabilă, inovativă și profitabilă organizație va trece ocazional
prin situații de urgență care solicită aplicarea unor strategii de comunicare în situații de criză. În
asemenea caz se impune elaborarea și punerea în practică a unui plan pentru situațiile de criză.
După modul de acţiune pentru gestionarea crizelor, managementul crizelor poate fi:
reactiv, proactiv şi interactiv. Din această perspectivă, gestionarea crizei se desfăşoară în cinci
etape:

17
Gestionare Limitarea
Semnalizare Pregătire Recuperare
criză daunelor

Figura 4. Etapele gestiunii unei crize


Sursa: 3, p. 108
O criză majoră înseamnă pentru organizaţie o perioadă de intensă activitate. Este pusă
astfel, la încercare capacitatea organizaţiei de a face faţă unei situaţii care, tratată în mod
necorespunzător, se poate încheia dezastruos pentru aceasta.

18
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
Succesul obținut de „Supraten” SA se datorează, în special, calității produselor sale și
abordării în afaceri pe care o practică.
Contractele de parteneriat încheiate cu dealerii săi îi asigură distribuția produselor pe
întreg teritoriul țării.
Resursele umane ale „Supraten” SA dispun de calificarea și întrunesc cerințele
profesionale impuse de fiecare funcție, iar numărul acestora practic nu s-a modificat pe parcursul
ultimilor ani.
În activitatea întreprinderii pot apărea unele probleme, fiind importantă, în acest caz,
operativitatea soluționării acestora.
Multe crize dezvăluie posibilităţi de apariţie a noi iniţiative şi oportunităţi de consolidare
a reputaţiei organizaţiei. Ele pot încuraja concentrarea eforturilor pentru atingerea obiectivelor
finale ale organizaţiei. Oportunităţile pe care le poate genera o criză sunt legate de: demonstrarea
viabilităţii organizaţiei, posibilitatea mangementului de a gestiona asemenea crize, posibilitatea
mobilizării resurselor necesare situaţiilor dificile, evidenţierea structurilor organizaţiei capabile
să reacţioneze oportun în asemenea situaţii. Cu acest prilej personalul organizaţiei îşi poate
demonstra ataşamentul la valorile organizaţiei asigurând o atitudine favorabilă a mediului faţă de
organizaţie.
Situaţiile de criză au atât efecte negative, cât şi consecinţe pozitive. În acest sens, o
situaţie de criză poate însemna un nou început, o deschidere către nou.
Propunerile înaintate întreprinderii reieșind din cercetările efectuate sunt:
Reieșind din una din problemele depistate, adică distribuția neuniformă a producției pe
teritoriul Republicii Moldova, venim cu propunerea de a mări gradul de penetrare pe piața din
sudul țării, prin încheierea contractelor cu dealeri din aceste regiuni, pentru a fi prezenți activi pe
piața din sudul țării.
Este necesară stimularea vânzărilor prin oferirea reducerilor de preț, care trebuie să fie axate pe
două direcții:
 Reduceri de preț pentru publicul larg;
 Reduceri de preț pentru clienți fideli.
Reducerile de preţ pentru publicul larg presupune o reducere a preţului de catalog cu 20
%.
Reduceri de preţ pentru clienţii fideli presupune o diminuare a preţului produsului cu
30%.

19
Diferențierea mărimii reducerii între clienții fideli și publicul larg este necesară, deoarece
clienții fideli vor să se simtă importanți pentru întreprindere și fac cumpărături cu plăcere atunci
când știu că pot procura mai ieftin.
Lumea actuală, caracterizată de informatizare și automatizarea proceselor impune o
formare continuă a personalului, iar investițiile în formarea capitalului uman sunt cel puțin tot
atât de importante ca investițiile în patrimoniu. Formarea capitalului uman aduce un beneficiu în
plus societăţii, beneficiu care nu se manifestă doar la nivelul individului, ci și la nivelul
societății. Formarea capitalului uman este foarte importantă pentru capacitatea personală a unui
individ de a contribui la dezvoltarea economiei şi de a câştiga mai mult. Personalul calificat are
mai multe capacități de a gestiona situațiile de criză ce pot apărea într-o organizație și/sau poate
diminua consecințele negative ale crizelor.
Nu există nici o îndoială că transformările inovaționale pătrund în toate sferele activității
economice și în funcționalitatea societății. Creșterea eficienței economice se află în raport de
cauzalitate cu procesele de inovare, performanțele cărora se concretizează în produse și
tehnologii noi, în noi metode de gestiune și conducere, care în cele din urmă, duc la realizarea
unui grad avansat de eficiență în toate domeniile și sectoarele de activitate.

20
BIBLIOGRAFIE

1. Cole A. Management. Teorie și practică, ed. Știința, Chișinău, 2006


2. Cristache N. Tehnici de comunicare prin relaţii publice, ed. Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 2006
3. Duțu P. Fenomene diverse cu impact asupra stabilității și securității locale, regionale, ed.
Unap, București, 2012
4. Iacob D. Relaţiile Publice - Eficienţă prin comunicare, ed. Comunicare.ro, Bucureşti, 2003
5. Materiale practice ale „Supraten” SA
6. Nicolescu O. Management, ed. Economică, București, 2008

21

S-ar putea să vă placă și