Sunteți pe pagina 1din 5

Organisme internaţionale cu atribuţii în asigurarea siguranţei şi securităţii alimentare pe plan mondial

▪ Comitetul pe lapte si produse lactate


▪ Comitetul pe fructe si legume proaspete
▪ Comitetul pe produse de cacao si ciocolata
▪ Comitetul pe zahar
▪ Comitetul pe fructe si legume prelucrate
▪ Comitetul pe proteine de origine vegetala
▪ Comitetul pe cereale
▪ Comitetul pe produse din carne si pasare prelucrate
▪ Comitetul pe supe si bulionuri
▪ Comitetul pe igiena carnii
▪ Comitetul pe ape naturale minerale.

b. Comitetele Coordonatoare sunt formate pentru următoarele regiuni:


Africa, Asia, Europa, America Latină şi insulele Caraibe, America de Nord şi
Sud-Estul Oceanului Pacific.

2.3.3. Activităţile Comisiei Codex Alimentarius

Activităţile Comisiei Codex Alimentarius sunt:


a. redactarea Codului Alimentar
b. reviziile standardelor Codex.

a. Redactarea Codului Alimentar

➢ Procedura de elaborare a standardelor Codex cuprinde:


- Înaintarea unei propuneri de elaborare a unui standard de către
guvernele naţionale sau de către un comitet al Comisiei
- Decizia Comisiei sau a Comitetului Executiv de elaborare a
standardului propus
- Pregătirea unei propuneri de standard şi transmiterea pentru
analiză către guvernele membre
- Elaborarea de observaţii
- Luarea în considerare a observaţiilor de către corpurile subsidiare
- Prezentarea textului către Comisie ca proiect de standard
- Aprobarea proiectului de către Comisie
- Transmiterea proiectului către guverne
- Transformarea propunerii într-un standard Codex şi adăugarea
standardului la Codul Alimentar.

➢ Formatul general pentru standardul Codex şi conţinutul acestuia sunt


prevăzute în cadrul Principiilor Generale ale Codex Alimentarius. Acesta
include următoarele categorii de informaţii:
- scop, inclusiv denumirea standardului;
- descriere, componente esenţiale şi factori ai calităţii – pentru a
defini standardul minim pentru alimentul în cauză;
- aditivii alimentari – pot fi folosiţi numai cei acceptaţi de FAO şi
OMS;
- contaminanţi;
- masă, dimensiuni, cerinţe de igienă;
- etichetare – conform standardelor generale Codex pentru
etichetarea alimentelor preambalate;
Legislaţie şi protecţia consumatorilor 17
Organisme internaţionale cu atribuţii în asigurarea siguranţei şi securităţii alimentare pe plan mondial

- metode de analiză şi eşantionare.

➢ Alături de standardele privind mărfurile alimentare, Codul Alimentar


include standarde generale, care au largă aplicabilitate pentru toate
alimentele, fără a fi specifice unui anumit produs. Astfel, există
standarde generale şi recomandări pentru:
- etichetarea alimentelor;
- aditivi alimentari, contaminanţi şi reziduuri de pesticide;
- metodele de analiză şi eşantionare;
- igiena alimentelor;
- nutriţie şi alimente cu utilizări speciale dietetice;
- importul de alimente şi sistemele de inspecţie şi certificare a
exporturilor;
- reziduuri ale medicamentelor de uz veterinar în alimente.

b. Reviziile standardelor Codex

➢ Comisia şi organismele subsidiare au drept sarcină şi revizia


standardelor Codex şi a textelor asociate, întrucât există necesitatea
asigurării faptului că ele reflectă cunoştinţele ştiinţifice recente.
Procedura pentru revizuire este identică cu cea utilizată în elaborarea
iniţială a standardului.

➢ Structura Codex Alimentarius se compune din volume. Fiecare volum


conţine principii generale, standarde generale, definiţii, coduri,
standarde pentru mărfuri, metode şi recomandări. Lista privind
conţinutul fiecărui volum este bine organizată în vederea referinţei
facile.
▪ Volum 1A - Cerinte generale
▪ Volum 1B - Cerinte generale (igiena alimentelor)
▪ Volum 2A - Reziduuri de pesticide in alimente (texte generale)
▪ Volum 2B - Reziduuri de pesticide in alimente (limite maxime)
▪ Volum 3 - Reziduuri de preparate veterinare in alimente
▪ Volum 4 - Produse alimentare cu destinatie dietetica speciala
(inclusiv produse pentru alimentarea copiilor si sugarilor)
▪ Volum 5a - Fructe si legume prelucrate şi rapid congelate
▪ Volum 5b - Fructe şi legume proaspete
▪ Volum 6 - Sucuri de fructe
▪ Volum 7 - Cereale, legume şi produse derivate, proteine vegetale
▪ Volum 8 - Grasimi, uleiuri şi produse din acestea
▪ Volum 9 - Peşte şi produse din peşte
▪ Volum 10 - Carne şi produse din carne; supe şi bulioane
▪ Volum 11 - Zahar, cacao şi ciocolata şi diverse amestecuri
▪ Volum 12 - Lapte şi produse lactate
▪ Volum 13 - Metode de analiza şi eşantionare.

➢ Lista privind conţinutul fiecărui volum este bine organizată în vederea


referinţei facile. Spre exemplu: volumul 1A - Cerinţe generale conţine:
▪ Principii Generale ale Codex Alimentarius
▪ Definiţii pentru scopul Codex Alimentarius
▪ Codul etic pentru comerţul internaţional cu alimente
▪ Etichetarea alimentelor
Legislaţie şi protecţia consumatorilor 18
Organisme internaţionale cu atribuţii în asigurarea siguranţei şi securităţii alimentare pe plan mondial

▪ Aditivii alimentari – include standarde generale pentru aditivii


alimentari
▪ Contaminanţii în alimente – include standardul general şi toxine din
alimente
▪ Alimente iradiate
▪ Importul de alimente şi sistemul de inspecţie şi certificare a
exportului de alimente.

2.3.4. Funcţiile esenţiale ale Comisiei Codex Alimentarius

Funcţiile esenţiale ale Comisiei Codex Alimentarius sunt:


➢ Furnizarea unui punct de referinţă unic la nivel internaţional
➢ Asigurarea conştientizării accentuate la nivel naţional şi global
➢ Asigurarea protecţiei consumatorilor
➢ Implicarea pe scară largă a comunităţii internaţionale
➢ Elaborarea unui cod conţinând standarde fundamentate ştiinţific
➢ Armonizarea standardelor alimentare
➢ Facilitarea comerţului internaţional cu mărfuri alimentare.

2.3.5. Priorităţile strategice ale Comisiei Codex Alimentarius


în perioada 2003-2015

În perioada 2003-2015 priorităţile strategice ale Comisiei Codex Alimentarius


sunt:
➢ Promovarea unui cadru legislativ corespunzător
➢ Promovarea aplicării pe scară largă a principiilor ştiinţifice şi analizei
riscului
➢ Promovarea aplicării pe scară largă a standardelor Codex
➢ Promovarea legăturilor Codex cu alte instrumente şi convenţii de
reglementare multilaterală
➢ Promovarea capacităţii de a răspunde eficient şi rapid noilor probleme,
preocupări şi evoluţii în sectorul alimentar
➢ Promovarea apartenenţei la Organizaţie şi a implicării active a tuturor
membrilor.

2.3.6. Codex Alimentarius şi protecţia consumatorilor

Conform art. 1 al Statutului Comisiei Codex Alimentarius, prioritatea cea mai


mare a acesteia este de a proteja sănătatea consumatorilor şi de a asigura
practicile corecte în cadrul comerţului cu alimente. Astfel în anii ’90 s-au
desfăşurat 2 conferinţe cu implicaţii importante în protecţia consumatorului:

- Conferinţa FAO/OMS asupra standardelor alimentare, substanţelor


chimice în alimente şi comerţului cu alimente care recomandă
participarea intensă şi continuă a consumatorilor în adoptarea
deciziilor legate de alimente, la nivel naţional şi internaţional

Legislaţie şi protecţia consumatorilor 19


Organisme internaţionale cu atribuţii în asigurarea siguranţei şi securităţii alimentare pe plan mondial

- Conferinţa Internaţională FAO/OMS asupra nutriţiei, care recomandă


protecţia consumatorilor prin intermediul îmbunătăţirii calităţii şi
siguranţei alimentelor, subliniind măsurile ce fac posibilă îndeplinirea
acestor obiective.

Codex Alimentarius acţionează în vederea realizării protecţiei


consumatorilor prin:

➢ Implicarea consumatorilor în activitatea Comisiei şi a Comitetelor


subsidiare în procesul adoptării deciziilor la nivel naţional

➢ Activităţi de consultanţă ale experţilor

➢ Adoptarea unui format al standardelor care să creeze premisele


siguranţei, acceptabilităţii şi lipsei riscurilor pentru sănătate

- Reglementările formale privind standardele pentru mărfuri - numele


standardului, scopul, descrierea, masa, etichetarea - urmăresc să
asigure evitarea inducerii în eroare a consumatorului şi să confere
încrederea că produsul achiziţionat corespunde informaţiilor furnizate
de etichetă.

- Elementele referitoare la componentele esenţiale şi factorii calităţii


sunt de natură a asigura consumatorul că produsul nu se situează sub
un standard minim acceptabil, iar cele privind aditivii alimentari,
contaminanţii şi igiena au drept scop direct protejarea sănătăţii.

➢ Elaborarea standardelor generale şi pentru mărfuri specifice:

- Standarde generale pentru igiena alimentelor, aditivi alimentari,


contaminanţi, toxine şi alimente iradiate au un rol fundamental în
protejarea sănătăţii.

- Limitele maxime de reziduuri pentru pesticide şi medicamente de uz


veterinar, precum şi limitele maxime pentru aditivii alimentari şi
contaminanţi au fost stabilite cu scopul de a apăra consumatorii faţă
de expunerea la cantităţi periculoase de elemente nocive.

➢ Elaborarea principiilor generale, liniilor directoare, coduri de practică


recomandate:

- Principiile generale apar în cazul utilizării aditivilor alimentari, al


certificării şi inspecţiei importurilor şi exporturilor de alimente şi al
adăugării nutrienţilor esenţiali în alimente;

- Codul Alimentar conţine diverse categorii de linii directoare acoperind


o arie largă de interes pentru uzul comerţului internaţional, incluzând
probleme cum sunt stabilirea şi aplicarea criteriilor microbiologice
pentru alimente, respectiv a nivelurilor pentru radionuclizi;

- Codul Internaţional de Practică recomandat (conţinând principii


generale ale igienei alimentelor) este aplicabil tuturor alimentelor, fiind
Legislaţie şi protecţia consumatorilor 20
Organisme internaţionale cu atribuţii în asigurarea siguranţei şi securităţii alimentare pe plan mondial

important întrucât oferă o bază fermă pentru securitatea alimentară,


urmărind lanţul alimentar din momentul producţiei primare până la
consumul final. Aceste principii sunt susţinute de o serie de coduri
detaliate de practici de igienă.

- Codurile detaliate de practici de igienă au aplicaţii specifice


pentru:
- alimente conservate slab acide sau acidifiate - slab acide;
- alimente slab acide preparate aseptic şi ambalate;
- alimente semipreparate şi preparate în sistemul catering;
- pregătirea şi vânzarea alimentelor în punctele stradale
(standard regional pentru America Latină şi Caraibe);
- condimente şi plante uscate;
- produse conservate din fructe şi legume;
- fructe uscate;
- fructe şi legume deshidratate;
- nucă de cocos deshidratată, nuci, arahide;
- produse din carne de măcelărie şi pasăre;
- produse din ouă;
- carne proaspătă;
- producerea şi păstrarea cărnii de măcelărie şi pasăre
separate mecanic destinate prelucrării ulterioare;
- carne de vânat;
- colectarea, prelucrarea şi vânzarea apelor minerale
naturale.

- Codul Alimentar include Codul Internaţional de Practică recomandat


pentru controlul utilizării medicamentelor de uz veterinar, cu scopul
expres de a preveni utilizarea acelor medicamente care prezintă
riscuri pentru sănătatea umană.

- Alături de acestea, există o serie de Coduri de Practică Tehnologică


cu scopul de a asigura faptul că prelucrarea, transportul şi depozitarea
alimentelor produse conform standardelor Codex se desfăşoară astfel
încât consumatorii primesc produsele finale la calitatea aşteptată.
Codurile de Practică Tehnologică au în vedere:
- alimentele pentru nou născuţi şi copii;
- ambalarea şi transportul fructelor şi legumelor proaspete;
- păstrarea şi transportul uleiurilor comestibile şi grăsimilor în
vrac.

Legislaţie şi protecţia consumatorilor 21

S-ar putea să vă placă și