Sunteți pe pagina 1din 3

Erik Erikson

1. Cine a fost Erik Erikson și cum se numește teoria sa ?

 Dezvoltarea identității a fost cea mai mare preocupare din viața sa , la fel și în teoria lui
 Acesta este cunoscut pentru sintagma criză de identitate
 Erikson propune o abordare stadială a formării personalității , acordând atenție aspectelor
sociale și culturale ale dezvoltării. Problematica identității reprezintă cheia explicativă a
dezvoltării individuale.
 A evidențiat opt stadii în teoria sa, în fiecare stadiul individul confruntându-se cu un alt conflict .
Este esențială rezolvarea conflictelor inițiale pentru a asigura individului capacitatea de a le
stăpâni pe cele ulterioare .

2. Care sunt conceptele cheie ale teoriei lui Erikson ? Explicați / Descrieți detaliat ex: criză, conflict,
virtute, stadialitate psihosocaială.

Avem predispozițiiii native ce ne determină să ne confruntăm cu crize sau conflicte atunci când
aceste predispoziții sunt activate de condiții din mediu.

Erikson prezintă stadialitatea în dezvoltrea psihosocială, acesta se axează pe influnețele


psihosociale,coniderând că fiecare etapă din viața omului este deschisă unei noi achiziții
psihosociale ca urmare a unei crize de dezvoltare. Nu pune accent asupra relației mamă, tată,
copil (descris in complexele Oedip și Electra) .Erikson pune accentul pe rolul Ego-ului mai mult
decât pe rolul Superego-ului, fiind orientat către dezvoltarea unui Ego sănătos decât pe
rezolvarea unor conflicte interioare. El consideră că dezvoltarea normală pentru fiecare stadiu
trebuie corelată și înțelesă împreună cu contextul cultural și situația de viață unică a fiecărui
individ.

Depășirea cu succes a crizelor specifice fiecărui stadiu duc la dezvoltarea unei virtuți importante.
La nivelul primului stadiu , al încrederii primare versus neînredere , virtutea corespunzătoare
este impulsul , speranța. În al doilea stadiu, al autonomiei versus rușine, virtutea este
autocontrolul și puterea voinței. La al treilea stadiu, inițiativă versus vinovăție , virtutea este
scopul, îndrumarea . La cel de-al patrulea stadiu, hărncie versus inferioritate, virtutea este
competența . La al cincilea stadiu identitate versus confuzie, virtutea este devotamentul ,
fidelitatea. La al șaselea stadiu, intimitate versus izolare, virtutea este afilierea, dragostea. La
stadiul șapte, generativitate versus stagnare, virtutea este grija, afecțiunea. La stadiul opt,
integritatea eului versus diperare, virtutea este înțelepciunea.

3. Cum explică Erik Erikson formarea și dezvoltarea personalității? Analizați, explicați și


exemplificați parcurgerea stadiilor personalității.

Abordarea eriksoniană dezvoltă fiecare stadiu din teoria lui Freud ,conducând la înțelegerea
interacțiunii dintre copil și lumea socială.
Primul stadiu se referă la faptul că formele de comfort și persoanele asociate cu ele devin
familiare , astfel că prima achiziție socială este disponibilitatea copilului de a-și lăsa mama în
afara câmpului vederii , deoarece mama a devenit o certitudine internă pentru copil , pe baza
grijii materne. Copil are nevoie să simtă stabilitate și securitate.Modul în care copiii depășesc
această criză dezvoltă virtutea , speranța, determinând erergia și vitalitatea cu care vor intra în
următoarele stadii.

Stadiul doi. Pe măsură ce mediul îl încurajează pe copil să se sprijine pe propriile picioare, la fel
trebuie și să îl protejeze de rușine și îndoială. Dacă se interzice experiența gradată a
autonomiei , copilul va întoarce asupra sa nevoia de discriminare și manipulare. În loc să ia în
posesie lucruri pentru a le testa prin repetiții cu scop , el va deveni obsedat de propriile sale
repetiții. Rușinea este eprimată într-un impuls , de a intra în pământ. Rușinea precede vinovăția,
care este un sentiment negativ care se exprimă în singurătate,cu excepția vocii supraeului.
Îndoiala este sora rușinii și își găsește teama adultă în temerile paranoice. Acest stadiu este
decisiv pentru cooperare și disponibilitate, libertate de expreie și suprimarea sa.

Stadiul trei. Este stadiul ce orientează comportamentul cu paşi mărunţi, dar siguri, spre scopuri
specifice, mai exact spre dezvoltarea spiritului de iniţiativă; iniţiativa de a se implica în activităţi
ce-i vor permite copilului de acum, adultului de mai târziu să se pună în valoare, să se afirme pe
sine.

Stadiul patru . Presupune, după Erikson, manifestarea nevoii de a produce lucruri. Copiii primesc
o instrucție sistematică , școala. Succesul şcolar şi etichetarea pozitivă a părinţilor şi profesorilor
vor aduce sentimentul de încredere în capacităţile proprii, deci o imagine de sine pozitivă, iar
eşecul şi etichetarea negativă vor conduce la sentimente de ineficienţă şi incompetenţă, şi de
aici la o imagine de sine negativă. Dezvoltarea copilului poate fi perturbată atunci când viața de
familie nu a reușit să-l pregătească pentru cea școlară.

Stadiul cinci.Odată cu venirea pubertății , copilăria ia sfârșit. În adolescență tinerii sunt


preocupați de cum arată în ochii celorlalți , datorită modifficărilor corporale. Integrarea are loc
în forma identității eului. Aici Erikson sublinia faptul că în confruntarea cu o mare diversitate de
roluri (vocaţionale, în dragoste şi prietenii) , adolescenţii trebuie sfătuiţi, dar lăsaţi liberi să
exploreze şi să-şi găsească identitatea. Pericolul acetsui stadiu este confuzia de rol.

Stadiul șase. Tânărul adult este dornic să fuzioneze identitatea sa cu a altora. El are capacitatea
de a se dedica , de a dezvolta forța etică de a mennține angajamente , deși ele pot cere
compromisuri. Se confruntă cu teama pierderii ,în situații care necesită abandonul .Evitarea
acestor experiențe , din pricina temerii pierderii eului, pot duce la un sentiment de izolare.
Izolarea reprezentând pericolul acestui stadiu.

Stadul șapte. Generativitatea este un stadiu în dezvoltarea psihosexuală și psihosocială.Este grija


de a stabili și îndruma următoarea generație. Unde această trecere eșuează are loc regresia ,
adesea cu un sentiment de stagnare . Motivele în inabilitatea de a dezvolta acest stadiu se
găsesc în impresiile din copilăria timpurie, în dragostea de sine excesivă și în lipsa unei
credințe , ,, încredere în specie”.
Stadiul opt. Se referă la acceptarea propriului ciclu al vieții , cel care a strâns roadele celorlalte
stadii poate ajunge la integritatea eului. Posesorul integrității este gata să apere deminitatea
propriului stil de viață. Lipsa sau pierderea integrității eului este frica de moarte, ciclul de viață
nu este acceptat. Disperarea exprimă sentimentul că timpul acum este scurt pentru a începe o
nouă viață și a alege alte căi spre integritate.

4. Explicați influența perspectivei psihanalitice freudiene asupra teoriei lui Erikson.

Aportul teoriei lui Erikson a fost în primul rând, de a extinde teoria psihnalitică de până la el.
Erikson a nuanțat teoria freudiană în privința posibilității de a realiza o dezvoltare sănătoasă.
Pentru Freud, maturizarea dirija impulsurile instinctuale, iar pentru Erikson, același proces
gestionează dezvoltarea diverselor stări ale eului și ale modurilor sale de acțiune. Abordarea sa,
a pus în lumină importanța factorilor sociali, spre exemplu, acesta a arătat că adolescenții nu se
luptă doar pentru a-și controla impulusurile , ci și pentru a-și construi o identitate în contextul
social.

S-ar putea să vă placă și