Sunteți pe pagina 1din 1

6 Completează casetele cu substantivele din poezie 17 Identifică, în textul poeziei:

care denumesc aspecte din natură: un


adjectiv care
patru substantive stă înaintea
M__ __ __ __ care denumesc
trei verbe la
persoana I, substantivului și
L __ __ __ __ aspecte din natură
numărul plural două adjective care
stau după
Ț __ __ __ __ __ substantiv
I __ __ __ __ __ __ __ __
C __ __ __ __ __ 18 Selectează, din text, două substantive la numărul
P __ __ __ __ __ __ __ singular și două la numărul plural.
S __ __ __ __ __ __ 19 Identifică predicatele și subiectele din strofa a treia.
20 Textul a fost scris pentru a-l emoționa pe cititor.
Explorez textul
textul! Găsește în text versuri care să susțină afirmația.
7 Precizează câte strofe are poezia. Îmi amintesc!
8 Indică numărul de versuri din penultima strofă. Într-un text literar, autorul creează un univers
9 Adevărat sau fals? Justifică alegerea, pornind de imaginar printr-o îmbinare neobișnuită de cuvinte,
la text. numită limbaj artistic.
a) Cel mai interesant joc constă în studierea univer- Scris în versuri sau în proză, textul literar
sului înconjurător. A/F transmite stări sufletești și gânduri ale autorului.
b) Privind cu atenție ceea ce ne înconjoară, A/F Poezia este un text literar în versuri.
descoperim lucruri noi, surprinzătoare. Versul este un rând dintr-o poezie. La început
c) Copacii sunt asemănați cu niște mături. A/F de vers se poate scrie cu literă mare sau mică.
d) Lanul de grâu se află lângă un pârâu. A/F Strofa reprezintă o grupare cu un număr vari-
A/F abil de versuri. Între strofe se află un spațiu alb.
e) Marea ne transformă în sare.
10 Indică vocalele și consoanele din cuvintele: acum,
curcubeul, culorile, când, umblă. 21 Explică, în 3-5 enunțuri, de ce o vioară ar putea
purta nume de greier.
11 Desparte în silabe următoarele cuvinte: ochii,
grăunte, rouă, cutreier, noastră. Îmi exprim părerea!
12 Găsește cuvinte cu sens asemănător celui din 22 Prin joc, copilul descoperă lumea în care trăiește,
text pentru: frumos, descoperim, talazurile, dar se descoperă și pe sine. Ce reprezintă jocul, în
s-a întâmplat. opinia ta?
13 Precizează un cuvânt cu sens asemănător pentru Scriu despre text!
substantivul miracol. 23 Alcătuiește un text, de 50-70 de cuvinte, care să
înceapă cu enunțul: Să privim lumea cu ochii
14 Numește toate semnele de punctuație folosite în
larg deschiși și să se încheie cu S-a și-ntâmplat un
text.
miracol!
15 Explică folosirea virgulei în primul vers al poeziei. Discut cu ceilalți!
16 Precizează ce parte de vorbire reprezintă cuvintele 24 Lanul de grâu reprezintă un loc de joacă. Formați
subliniate în versurile: grupe de câte cinci elevi. Discutați despre locurile
voastre de joacă preferate din timpul vacanței de
Când ieșim din marea unduitoare, vară. Alegeți un elev care să prezinte în fața clasei
avantajele unui loc de joacă ales de voi.
Devenim oameni de sare.
Cercul de lectură
Citește, din manualul digital, o altă poezie semnată
de Petre Ghelmez.
13