Sunteți pe pagina 1din 2

Nitu Ionel Alin

Management,ID,An III

Temă de control 1

1. Principalele caracteristici ale proiectelor sunt:

b. are o dată de început și o dată de sfârșit.

c. este inovativ.

2. Circuitul documentelor, în cadrul unui proiect, se stabilește:

b. în faza de planificare.

3. Controlul costurilor presupune:

a. integrarea într-un sistem unitar și coerent,

b. monitorizarea și administrarea costurilor

4. În cazul proiectelor, cheltuielile operaționale zilnice pot atinge:

a. 0,1% din bugetul proiectului.

5. Documentul de prezentarea generală a proiectului trebuie să conțina;

c. maximum 5 pagini.

6. Pentru acordarea autorizației de derulare a proiectului beneficiarul poate solicita:

b. analiza financiară

7. În cadrul planului preliminar al proiectului:

a.limbajul poate fi mai tehnic și mai detaliat.


Nitu Ionel Alin
Management,ID,An III

8. Un manager de proiec poate conduce simultan:

b. mai multe proiecte

9. Un proiect este finalizat atunci când sunt îndeplinite toate obiectivele privind:

b. încadrarea în specificațiile tehnice