Sunteți pe pagina 1din 2

SARCINA INDIVIDUALĂ N. 4.

METODA DE
NR D/O TEMA
EVALUARE
FORMELE ŞI CAUZELE DETERIORĂRII HARTĂ
1
ANGRENAJELOR NOȚIONALĂ
1. Ruperea dinţilor
Ruperea dinţilor prin oboseală este forma principală de deteriorare a angrenajelor din oţel, cu
duritatea flancurilor active > 45 HRC, precum şi a angrenajelor din fontă sau din materiale
plastice. Ruperea se produce datorită solicitării de încovoiere a dintelui, solicitare variabilă în
timp, care determină oboseala materialului şi apariţia, la baza dintelui, a unor microfisuri,
Fig. 1.4. care se dezvoltă în timp, provocând, în final, ruperea dintelui.
Fisura de oboseală (fig.1.4)
apare în zona de racordare a dintelui la corpul roţii, pe
partea fibrelor întinse, unde concentrarea tensiunilor de
încovoiere este maximă.
Evitarea ruperii dinţilor
prin oboseală se poate
realiza prin limitarea
tensiunilor de încovoiere
de la baza dintelui la
valori admisibile, prin creşterea modulului, prin realizarea
unor raze mari de racordare şi prin deplasări pozitive de
profil.
Ruperea statică a dinţilor este cauzată de suprasarcini sau şocuri mari, care apar în timpul
Fig. 1.5. funcţionării angrenajului, ca urmare a condiţiilor de funcţionare.
La roţile cu dantură dreaptă, ruperea se produce la baza
dintelui, iar la roţile cu dantură înclinată, dinţii înclinaţi
intrând progresiv în angrenare, se rup porţiuni de dinte
(fig.1.5).
Evitarea ruperii statice a dinţilor se poate realiza prin
calculul angrenajului la solicitarea de încovoiere, la
suprasarcini, prin mărirea preciziei de execuţie şi a
rigidităţii arborilor.
2. Deteriorarea flancurilor active ale dinţilor
Pittingul (apariţia de ciupituri pe flancurile active ale
dinţilor) se datoreşte oboselii de contact a stratului
superficial al flancurilor active, constituind principala
formă de deterioare a angrenajelor cu durităţi
superficiale < 45 HRC.
Ciupirea este un fenomen de oboseală a straturilor superficiale ale flancurilor active ale
dinţilor, determinat de tensiunile de contact variabile
în timp.
a Primele semne de
oboseală apar, de regulă, în zona cilindrilor de
rostogolire, sub forma unor microfisuri. Iniţial, aceste
microfisuri apar în sensul forţelor de frecare (fig.1.6, a
şi b), care la roata conducătoare sunt dinspre cercul de
rostogolire spre cercurile de picior şi de cap, iar la roata
condusă invers, datorită faptului că viteza relativă dintre cele două flancuri îşi schimbă sensul
în polul angrenării. Uleiul, care aderă la
b suprafaţa dintelui, este presat – de flancul dintelui conjugat
– în microfisurile existenete (v. fig.1.6, b). În zona
fisurii apare o presiune hidrostatică, care favorizează
dezvoltarea microfisurilor şi despinderea de mici bucăţi
de material, rezultând pe suprafeţele active ale dinţilor ciupituri(fig.1.6, c). Ciupiturile se
dezvoltă în timp,
c conducând la o funcţionare necorespunzătoare a angrenajului
Fig. 1.6. .
Evitarea scoaterii din uz prin pitting se face prin: realizarea unui calcul la solicitarea de
contact a angrenajului; tratamente termice sau termochimice (călire superficială, cementare,
nitrurare); deplasări pozitive de profil; micşorarea rugozităţii flancurilor dinţilor; utilizarea
unorlubrifianţi aditivaţi.
Exfolierea stratului superficial al flancurilor dinţilor este o formă de deterioare prin oboseală a
materialului şi apare la angrenajele la care dantura a fost supusă unui tratament termic sau a
termochimic de durificare superficială (călire superficială, cementare, nitrurare). Exfolierea se
manifestă prin desprinderea unor porţiuni ale stratului superficial al flancului dintelui, ca urmare a
unor microfisuri de oboseală apărute la graniţa dintre stratul durificat şi cel de bază. Evitarea
deteriorării prin exfoliere a angrenajului se face prin adoptarea unor tehnologii de tratament adecvate.
Griparea este o formă a uzării de adeziune şi apare la angrenajele puternic încărcate, care
lucrează la viteze periferice mari. Datorită alunecărilor mari dintre dinţi, a concentrărilor mari de
sarcini, a sarcinilor locale mari şi a temperaturii ridicate din zona de contact, apar microsuduri care, în
timp, se rup şi se refac continuu, datorită mişcării relative a
flancurilor. Punctele de sudură produc pe flancul dintelui
conjugat zgârieturi şi benzi de gripare, orientate în direcţia
alunecării (fig.1.7).
Evitarea deteriorării prin gripare a angrenajului se face
prin îmbunătăţirea condiţiilor de ungere şi răcire, prin
utilizarea unor lubrifianţi aditivaţi, prin mărirea preciziei de
execuţie şi montaj, prin mărirea rigidităţii arborilor, prin
creşterea durităţii superficiale, prin micşorarea rugozităţii
flancurilor dinţilor.
Fig.1.7

Uzarea abrazivă este forma de deterioarare a angrenajelor care lucrează la viteze mici (când nu
sunt create condiţiile unei ungeri fluide), a angrenajelor deschise şi a angrenajelor din componenţa
transmisiilor cu deficienţe la sistemul de ungere şi/sau etanşare.
Deterioarea flancurilor dinţilor se produce printr-un proces mecanic de îndepărtare a unor
particule fine de material de pe flancul dintelui, ca urmare a acţiunii unor particule abrazive, existente
între suprafeţele în contact. Particulele abrazive pot proveni din exterior (când sistemul de etanşare este
defectuos), din forfecarea punctelor de sudură (apărute în urma gripării) sau din desprinderea
materialului (în urma apariţiei pittingului). Uzarea abrazivă poate fi limitată prin asigurarea unei
etanşări corespunzătoare şi a unei ungeri adecvate. Alte forme de deteriorare a angrenajelor pot fi
uzarea corosivă, deformarea plastică sau fisurarea.

S-ar putea să vă placă și