Sunteți pe pagina 1din 15

INDICAȚII ȘI TRATAMENTUL PROTETIC A

PACIENȚILOR CU LEZIUNI ODONTALE


CORONARE CU COROANE DE ÎNVELIȘ
METALICE TURNATE

Student: Gorincioi Nicoleta


Grupa: S1702
INDICAȚII
 Pe dinţi cu carii însoţite de pierderi mari de substanţă dentară, când nu
mai sunt posibile reconstituiri prin obturaţii sau inlay-uri;
 Pe dinţi cu obturaţii întinse sau multiple, care predispun coroana dentară
la fracturi, situaţii în care coroanele de înveliş se utilizează pentru
consolidarea rezistenţei mecanice a dinţilor
 În pierderi de substanţă dentară prin traumatisme, când reconstituirea
prin alte mijloace nu mai este posibilă sau în cazul unor fracturi de
cuspizi sau de pereţi dentari, la nivelul dinţilor laterali;
 Pe dinţi cu modificări de formă, volum, poziţie şi culoare, atunci când
acestea pot fi corectate prin aplicarea coroanelor de înveliş; la tineri, din
considerente de ordin fizionomic, la vârstnici, mai ales în scop
paradontoprofilactic. Pentru corectarea culorii, în zona frontală, se
utilizează coroana de înveliş fizionomica, în timp ce, în zonele laterale,
când apare si o rezistenţă scăzută a structurilor, se aplică microproteza
de înveliş metalică pentru a conferi protecţie mecanică ţesuturilor
dentare;
INDICAȚII
 Pentru realizarea elementelor de agregare, de care se leagă
corpurile de punte în restaurările edentaţiilor parţiale intercalate
 Pentru ancorarea protezelor parţiale mobilizabile, în cazul
coroanelor prevăzute cu convexităţi pentru croşete, cu locaşuri
pentru sprijinul ocluzal, cu culise etc
 În tratamentul disfuncţiei ocluzale, pentru refacerea reliefului
ocluzal şi a planului de ocluzie, când, în urma necesităţilor de
nivelare, se şlefuiesc dinţii care, ulterior, necesită acoperirea cu
coroane;
 Pentru reconstituirea zonelor de sprijin, când, prin intermediul
coroanelor se pot reface condiţiile biostatice normale dintre arcade,
în scopul prevenirii modificărilor rapoartelor intermaxilare,
consecutive distrucţiilor coronare din zonele laterale
AVANTAJELE COROANEI ÎNTREG TURNATE DIRIJATE

 Existența unei limite evidente între marginea lucrării


si dintele slefuit;
 Lățimea mare a pragului oferă un sprijin adecvat, iar
lucrările sunt mai rezistente la forțele masticatorii;
 este mult mai bună din punct de vedere parodontal, în
sensul că terminația preparației dintelui este foarte
precisă și atunci inclusiv adaptarea lucrării dentare
poate fi foarte precisa, ceea ce va menaja gingia de
orice fel de iritație. Astfel, va exista o continuitate
intre rădăcina dintelui și marginea lucrării.
AVANTAJE
 Poate să redea cu exactitate proporţiile
şi detaliile anatomice ale dinţilor
naturali;
 Aduce rezolvarea adaptării la colet cât
şi pe toată suprafaţa bontului, precum
şi economie de aliaje nobile, atunci
când se realizează din astfel de
materiale.
DEZAVANTAJELE COROANELOR ÎNTREG TURNATE NEDIRIJATE

 Marginile lucrărilor împing gingia, o


irită, în timp aceasta va fi inflamată, iar
ulterior se va retrage;
 Marginile lucrarilor dentare vor fi
expuse si devin inestetice;
  Diferențele dintre lucrările ce au ca
suport dinți șlefuiți cu prag și cele ce au
ca suport dinți șlefuiți fără prag sunt
vizibile în timp.
METODA DE PREPARARE A DINȚILOR DUPĂ KORBER

Korber diferențiază 4 forme de preparare:


1. Preparare tangențială- șlefuirea tangentă la toate
fețele coroanei dintelui, cuprinde și coletul astfel
încît limita preparației ajunge subgingival.
Trecerea între suprafața șlefuită și cea neșlefuită a
fost denumită linia sau granița de demarcație- ea
va coincide obligatoriu cu marginea coroanei.
2. Prepararea cu prag – crearea unui prag circular,
orizontal nivelului închiderii marginale a coroanei,
bontul devine mai mic comparativ cu dimensiunea
lui de la nivelul secțiunii transversale radiculare.
METODA DE PREPARARE A DINȚILOR DUPĂ KORBER

3. Prepararea mixta(cu prag-fără prag) – combinarea


între prepararea tangențială și cea cu prag astfel încît
pragul să fie realizat numai în zona vizibilă și să se
piardă la nivelul fețelor proximale.
Procedeu indicat pentru prepararea coroanelor mixte
unde vestibular trebuie îndepărtată o cantitate mai
mare de substanță.
4. Prepararea escavată – cu o piatră diamantată de tip
flacără rotunjită se realizează o suprafață escavată în
jurul coletului dintelui.
Plasarea coroanei se realizează în perimetrul dintelui,
fără a mai fi necesară crearea pragului propriu-zis.
VARIETĂȚILE DE PRAG LA PREPARAREA DINTELUI LA COLET

După Butel:
 prag orizontal (Shoulder plat);

 prag excavat (Chamfer);

 prag dublu, excavat si bizotat;

 prag obtuz cu panta de 135°;

 prag dublu, drept si bizotat in panta de 45°;

 prag dublu, drept si bizotat in panta de 75°;


OBIECTIVELE PRAGURILOR

 Încadrarea protezei fixe unidentare in


morfologia naturala a dintilor,
evitarea    supraconturarii;
 Adaptarea corecta la nivelul coletului a
coroanelor;
 Sprijinul pe prag, nu numai ocluzal;
  Rezistența mai bună a protezei fixe
unidentare prin pereții laterali mai grosi.
TEHNICI DE AMPRENTARE

I. Amprentă unimaxilară
1. Amprenta obişnuită sau într-un timp;
2. Amprenta în doi timpi;

3. Amprenta de spălare (în două faze);


4. Amprenta în dublu amestec;
5. Amprenta compusă (sandwich).
TEHNICI DE AMPRENTARE

II. Amprenta unitară , cu mase


termoplastice sau mase elastice
(elastomeri de sinteză) în tub (inel) de
cupru.
III. Amprentă bimaxilară , cu masa
termoplastică şi elastomeri de sinteză
sau cu elastomeri de sinteză chit şi
fluid în lingură specială.
TEHNICA SCUTAN
 Înainte de prepararea bontului, se efectuează amprentarea cu materiale
elastice cu vîscozitate crescută din grupa elastomerilor de sinteză;
 Prepararea dintelui, obținerea bontului dentar;
 Bontul este amprentat, să se confecționeze coroana indicată;
 Acrilatul autopolimerizabil, preparat sub formă de pastă, se așează în
interiorul primei amprente, fără să încorporeze bule de aer;
 Amprenta primară cu acrilat este reașezată pe cîmpul protetic. Între bont
și interiorul amprentei coroanei s-a șlefuit, acrilatul este modelat, se
obține o coroană.Pereții coroanei prezintă grosimea egală cu țesuturile
îndepărtate prin șlefuire. Prin această metodă se constată că cantitatea
de substanță coronară a fost șlefuită;
 Îndepărtarea amprentei se realizează după polimerizarea pastei din
acrilat;
 Coroana este îndepărtată de pe bont pentru prelucrare, după care
urmează cimentarea provizorie
TEHNICA SCUTAN

Indicații:
 Distrucții coronare parțiale/totale ale

dinților frontali;
 Leziuni carioase simple/profunde pe fețele

proximale;
 Traumatisme însoțite de fracturi;

 Discromii de diferite etiologii;

 Corectarea anomaliilor de forma,

culoare,poziție

S-ar putea să vă placă și