Sunteți pe pagina 1din 3

Fișa individuală a cadrului didactic din grădiniță

Fiecare cadru didactic va completa formularul o singură dată.

Se va completa cu MAJUSCULE ȘI DIACRITICE. Denumirea unităților de învățământ va fi


completă și fără prescurtări.

*Obligatoriu

Adresă de e-mail *

amarose1983@yahoo.com

1. Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică *

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.56

2. Urban/ Rural

Urban

Rural

3. Denumirea unității de învățământ structură (acolo unde este cazul)

4. Numele și prenumele cadrului didactic *

ROŞU ADELINA-CARMEN

5. Statutul cadrului didactic *

Titular

Titular detașat

Suplinitor calificat

Debutant

Suplinitor necalificat

Pensionar/ PCO

6. Grad didactic *

Definitivat
Grad II

Grad I

Debutant (fără grad didactic)

Fără grad didactic (suplinitori necalificați)

7. Grupa de copii pe care o conduceți. La ALTELE vor fi trecute grupele cu program


săptămânal. *

mică - program normal

mijlocie - program normal

mare - program normal

combinată - program normal

mică - program prelungit

mijlocie - program prelungit

mare - program prelungit

combinată - program prelungit

Altele:

8. În cazul programului prelungit/ săptămânal, precizați numele și prenumele doamnei


educatoare cu care faceți echipă la grupă.

NECULAE ELENA

9. Dețineți cerfiticat de formator? *

Da

Nu

10. La grupa pe care o conduceți, implementați metoda de predare integrată a unei limbi străine
CLIL? Dacă DA, precizați limba modernă pe care o predați. ( Exemplu de completare: DA-
ENGLEZA; NU) *

NU

11. Susțineți o activitate opțională la grupa pe care o conduceți? Dacă DA, precizați titlul
opționalului, domeniile experiențiale și dacă este vizat de ISJ Brăila. *
DA, POVEŞTILE COPILĂRIEI, DLC, DA.

12. Ultima activitate metodică susținută în cadrul cercurilor pedagogice. Precizați titlul activității
(lucrare metodico- științifică sau activitate practică/demonstrativă etc.), autori/susținători, data,
cercul pedagogic în care s-a desfășurat activitatea. *

"JOCUL, MODALITATE DE EXPRIMARE A EULUI, DE SOCIALIZARE, ÎNVĂŢARE,


EDUCARE, DEZVOLTARE"(COMUNICARE METODICO-ŞTIINŢIFICĂ), ISPAS
SĂNDIŢA, PAŢELEA CĂTĂLINA, TĂNASĂ ANDREEA, ROŞU ADELINA-CARMEN,
28.11.2017, CERC PEDAGOGIC NR.9

13. Propuneri pentru activitatea cercurilor pedagogice (teme, mod de desfășurare, alte
propuneri).

14. Utilizați auxiliare didactice în activitatea cu copiii, în anul școlar 2019 - 2020? În caz
afirmativ, precizați denumirea auxiliarului, editura, avizat MEN/ neavizat MEN. Va fi trecut
titlul complet, fără prescurtări. *

NU

15. Responsabil/membru în cadrul comisiilor stabilite la nivelul unității de învățământ în anul


școlar 2019 - 2020 (cu precizarea comisiilor din care faceți parte). *

RESPONSABIL COMISIA PENTRU CURRICULUM, MEMBRU - COMISIA PENTRU


PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI, MEMBRU COMISIA SSM

16. Asociații profesionale din care faceți parte.

EGIDA