Sunteți pe pagina 1din 9

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUDILA

DATA: 13.03.2014
CLASA:a III-a E
Prof.înv. primar. :
ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe ale naturii
DISCIPLINA: Științe ale naturii
UNITATEA DE INVĂŢARE: Proprietăți și transformări ale corpurilor care nu au viață
SUBIECTUL: Solul
TIPUL LECŢIEI: transmitere de noi cunoștințe

Obiective de referință:
 să comunice în forme diverse observaţii şi comparaţii asupra corpurilor studiate şi
asupra experimentelor realizate;
 să conştientizeze efecte ale activităţii omului asupra mediului înconjurător;
 să deruleze experimente simple pe baza unui plan de lucru;

Obiective operaţionale:
a) cognitive:
O1: să enumere principalele însuşiri ale elementelor de mediu (sol, apă, aer);
O2: să rezolve corect şi creativ sarcinile de lucru ;
O3: să identifice care este influenţa negativă a omului asupra mediului, precum şi măsurile
care se pot lua pentru ocrotirea naturii;
O4: să observe pe baza experimentului transformările survenite;
O5: să completeze în fişa de observaţii transformările survenite;

b) afective:
O6: - să manifeste iniţiativă şi interes în realizarea sarcinilor propuse spre rezolvare;
O7: să conştientizeze necesitatea unei atitudini responsabile faţă de mediu ;
c) motrice
O8: să-şi coordoneze activitatea spre utilizarea corectă a materialelor puse la dispoziţie.

Elemente de strategie didactică:


 Resurse procedurale: conversaţia, exerciţiul, explicaţia, munca independentă,
problematizarea, experimentul.
 Resurse materiale: fişe de lucru , planşe cu imagini suport, grâu, porumb, fasole, apă,
farfurii.
1
 Forme de organizare: frontal, individual , pe grupe ;
Durata: 45 minute
Bibliografie:

 Pârâială V., Pârâială D., Ştiinţe ala naturii auxiliar pentru elevi, cadre didactice şi părinţi,
Editura Euristica , Iaşi, 2002.
 Pițilă T., Mihăilescu C., Științe ale naturii manual pentru clasa a III-a. Editura Aramis
print,București, 2005.
 Minculescu M., Oltean E, Şeulean A., Cunoaşterea mediului-auxiliar- clasa a III-a,
Editura Kreativ.

2
Nr. Secvenţele Ob. Conţinutul informaţional şi demersul didactic Elemente de strategie didactică
crt. instruirii Op. Metode şi Material Forme de Evaluare
Activitatea învăţătorului Activitatea elevilor procedee didactic organizare
1. Moment Asigur condiţiile optime Se pregătesc pentru conversaţia materialele frontal
organizatoric pentru buna desfăşurare a oră. necesare la
( 1min) lecţiei lecţie
2. Verificarea O3 Voi adresa elevilor întrebări explicaţia Fişe de lucru Independent
cunoștințelor referitoare la lecțiile din
însușite unitatea de învățare Frontal observarea
anterior Caracteristici ale corpurilor individual sistematică
( 5 min) cu viață.
Care sunt părțile componente ... cap, trunchi,
ale corpului omenesc?. membre.
Care sunt principalele grupe
de animale?
Cu ajutorul căroror părți ... mamifere, păsări,
componente se deplasează pești, reptile, insecte.
omul? ... membrelor
inferioare
(picioarelor)...
3. Captarea O7 Voi îndrepta atenţia elevilor . Conversaţia Caiet Frontal aprecieri
atenţiei spre o floare aflată într-un Individual verbale
( 3 min ) O3 ghiveci. Îi voi întreaba pe Braistorming
elevi de ce anume are nevoie
acea floare ca să trăiască? ...din pământ
- De unde își ia floarea apa?
4. Anunţarea O7 Astăzi , în cadrul orei de Elevii recepţionează explicaţia Frontal
temei şi a științe ale naturii, vom învăţa mesajul. individual
obiectivelor despre sol.
( 1min ) Vom afla ce este solul şi care

3
sunt proprietăţile sale. Elevii vor scrie data
Voi scrie data și titlul lecției și titlul lecției.
pe tablă
5. Dirijarea O1 Voi numi elevi care să Elevul numit va lectura manual aprecieri
învăţării povestească imaginea mare povesti imaginea de verbale
( 15 min ) O1 din manual (pag. 34) la pag. 34.
Voi aduce completări de Frontal
genul: individual
-solul de la câmpie Elevi vor fi atenți.
este diferit față de solul de la
deal și munte.
-solul de la câmpie
poate fi negru, acest permite
cultivarea diferitelor plante.
-solul de la deal poate
fi calcaros și favorizează
O4 cultura pomilor fructiferi și
a viței de vie.
Voi nota pe tablă
definiția solului: „ Solul Elevii vor nota în
este stratul de la suprafaţa caiete definiția
pământului în care plantele solului.
îşi înfig rădăcinile, iar unele
animale îşi găsesc
adăpost”.

Elementele care Manual


compun solul sunt: apa, Lectura Scaunul
lutul, resturile de plante şi Povestirea povestitor
O2 de animale, nisipul, aerul.
Solul are două

4
însușiri: permeabilitatea și
fertilitatea.
- Permeabilitatea
este însuşirea solului de a
permite apei să treacă prin el
de sus în jos şi de jos în sus.
- Fertilitatea este
însuşirea solului de a
asigura apa cu sărurile
minerale pentru creşterea şi
dezvoltarea plantelor

6. Obţinerea Propun elevilor să executăm Se recepţionează explicaţia frontal Tema de


performanţei împreună un experiment. mesajul. lucru în
( 10 min ) O5 Elevii vor fi împărțiți în patru Fisa de lucru clasă
O6 grupe. Elevii formează cele anexa 2
Elevii vor avea pe măsuțe patru grupe, vor lucra
câte un recipient în care vor colaborând pentru Pe grupe Obs
turna pământ negru. Cu efectaurea sistematică
ajutorul creionului elevii vor experimentului.
face câteva găuri în care vor
planta semințe de
grâu/porumb/fasole.
În primul recipient elevii vor
pune doar pământ negru, vor
turna și puțină apă și-l vor
pune aproape de o sursă de
lumină și căldură.
În al doilea recipient elevii
vor amesteca pământul negru
O4 cu o cantitate mai mare de

5
nisip, nu vor turna apă dar îl
vor pune aproape de o sursă
de lumină și căldură.
În al treilea recipient elevii
vor amesteca pământ negru
cu o cantitate mare de pietre,
vor turna apă și îl vor așeza
într-un loc întunecos.
Voi cere elevilor să observe
și să noteze pe ultima filă a
caietelor tot ce se întâmplă cu
semințele din cele trei
recipiente pe parcursul la o
lună de zile
7. Fixarea O3 - Despre ce am discutat astăzi Elevii ascultă explicaţia __________ frontal Aprecierea
cunoștințelor la ora de ştiinţe? aprecierile verbale. verbală
- Care sunt însuşirile solului?
8. Încheierea Voi face aprecieri cu privire Îşi notează tema . explicaţia manual Frontal
activității la participarea la lecţie a individual
elevilor.

6
Anexa 1

Muncă independentă

Uniţi prin săgeţi cuvintele cu acelaşi sens :

sur orizont
zare povârniş
coastă permisiune
îngăduinţă conducere
cârmă fericit
bucuros cenuşiu

Anexa 1

Muncă independentă

Uniţi prin săgeţi cuvintele cu acelaşi sens :

sur orizont
zare povârniş
coastă permisiune
îngăduinţă conducere
cârmă fericit
bucuros cenuşiu

Anexa 1

Muncă independentă

Uniţi prin săgeţi cuvintele cu acelaşi sens :

sur orizont
zare povârniş
coastă permisiune
îngăduinţă conducere
cârmă fericit
bucuros cenuşiu

7
Anexa 2
LA SĂNIUŞ
după Ion Agârbiceanu

► Găseşte cuvinte cu înţeles ► Găseşte cuvinte cu sens


asemănător pentru cuvintele : opus pentru cuvintele:
coastă = ______________ după - ______________
au apărut = ______________ înaltă - ________________
chiuiau = ______________ largă - _______________
se sfătuiau = _____________ au apărut - _____________

Transcrie textul pe caiet subliniază substantivele comune


cu o linie și cele proprii cu două linii.
Mult s-au mai rugat Vasilică și Niculăiță de părinți să-i lase și
pe ei cu săniuța(...) Dar până la urmă au primit îngăduință. (...)
Obrajii le ardeau de bucurie și ochii le scânteiau.

Desparte cuvintele în silabe : Găseşte însuşiri cuvintele :


săptămână - iarnă
________________ _____________________
stăpânire - _________________ zăpadă
înaltă - ____________________
____________________ derdeluş
copiii - ___________________
____________________ copii
______________________
8
Anexa 2
LA SĂNIUŞ
după Ion Agârbiceanu

► Găseşte cuvinte cu înţeles ► Găseşte cuvinte cu sens


asemănător pentru cuvintele : opus pentru cuvintele:
s-au aşezat = _____________ râdeau - _____________
scânteiau = singuri - _______________
_______________ a răspunde - ____________
pe înserate = _____________

Transcrie textul pe caiet subliniază substantivele comune


cu o linie și cele proprii cu două linii.
Mult s-au mai rugat Vasilică și Niculăiță de părinți să-i lase și
pe ei cu săniuța(...) Dar până la urmă au primit îngăduință. (...)
Obrajii le ardeau de bucurie și ochii le scânteiau.

Desparte cuvintele în silabe : Găseşte însuşiri cuvintele :


chiuiau - sanie
___________________ ______________________
răsturna - obraji
__________________ _____________________
răspunseră - ochi
________________ ______________________

S-ar putea să vă placă și