Sunteți pe pagina 1din 17

Capitolul 1 Antreprenoriat-alternativa carierei profesionale

Antreprenoriatul - şansa unui viitor mai bun pentru tineri.


Dezvoltarea antreprenoriatului în rândul tinerilor este o prioritate pentru multe ţări europene,
dat fiind faptul că tinerii constituie motorul dezvoltării socio-economice.
În acest Capitol, elevii vor încerca să valorifice șansele de angajare în câmpul muncii prin
cercetarea ofertei pe piața formei de muncă, vor cunoaște sarcinile și atribuțiile profesionale ale unui
antreprenor și vor analiza mai multe oportunități de lansare în afacere.

AS.1. Conceptualizarea opţiunii de alternativă a activităţii


de antreprenoriat în raport cu cariera profesională:
- calitățile profesionale cerute pe piața forței de muncă,
- antreprenoriatul, alternativa carierei profesionale.

Sarcini de activitate

1. Completează sistematic Agenda de formare profesională și fă din aceasta o obișnuință.


Găsește câteva argumente PRO în susținerea ideii: Notarea în agendă: reprezintă o
modalitate de a nu uita dar şi o sursă eliberatoare de stres?

1.2 Procedee de căutare a locurilor de muncă.


a) Completează spațiile libere de mai jos cu informații despre procedeele/metodele de căutare a
locului de muncă:

Metode
tradiționale de
căutare a locului
de muncă

1. Anunțul
2. Înregistrarea la STO și agențiile private de ocupare a forței de muncă
3. Programe de promovare a ocupării forței de muncă
4. Participarea la târgurile de locuri de muncă

1. Rețelele de colaborator
Metode non- 2. Asociați de afaceri
tradiționale de 3. Prieteni și cunoștințe
căutare a locurilor 4. Networking
de muncă

Practica de specialitate I pagina 5


b) Identifică avantajele și dezavantajele metodelor tradiționale și non-tradiționale de căutare a
locurilor de muncă
Metode tradiționale Metode non-tradiționale
de căutare a unui loc de muncă de căutare a unui loc de muncă
Avantaje Dezavantaje Avantaje Dezavantaje
Efortul mai mic depus În zilele noastre E mult mai ușor în Este foarte deficilă
de solicitant în oamenii deja numai zilele noastre de a urmărirea datorită
căutarea locului de citesc ziare și nu prea căuta locuri de muncă numărului și varietății
muncă atrag atenția prin internet acestora , a posturilor
anunțurilor sau și serviciilor publicate
posturilor publicitare pe internet
Accesibil pentru orice Concurența mărită cercetarea și Undeva la 25% din
persoană contactarea locurile de muncă
potențialilor sunt ocupate
angajatori
Informația poate fi O metodă modernă de Crearea unei pieți
găsităîn surse de a găsi un loc de „Ascunse„ deoarece
încredere muncă în secolul XXI multe posturi vacante
nu se anunță

1.2.1.Cercetează diverse surse și găsește 5 anunțuri care te-ar interesa pentru eventuala cautarea a
unui loc de muncă.
 Ajutor de manager (operator de birou)
 Manager vânzări
 Ajutor manager
 Content Manager
 Manager (cu sau fără experiență
1.2.1.1. Analizează conținutul anunțurilor și caracterizează conținutul acestora.

1.2.1.2. Care din elementele anunțurilor consideri că sunt obligatorii și care elemente sunt
secundare?
1.2.1.3. Enumeră criteriile, specificate în anunțurile analizate, după care este recrutat un agent
de vânzări.

1.1 Descrie calitățile unui Agent de vânzări de succes.

Practica de specialitate I pagina 6


Un agent de vânzări de succes este -

 Calități personale: echilibru în gândire și acțiuni; răbdare și eficiența în depistarea problemelor,


cauzelor acestora si gasirea de solutii pentru rezolvare; punctualitate; amabilitate; placerea de a
lucra cu oamenii in rezolvarea sarcinilor sau problemelor; capacitate de analiza si sinteza ; placerea
de a gasi solutii alternative la probleme; respectul fata de cei din jur; sinceritate; discretie.

Calități profesionale: atenția; cooperarea; creativitatea; discip lina; determinare; atitudine potrivită;
bunăvoință; leadership; optimism; ordinea; respectarea normelor; pregătirea; sociabilitatea;
stabilitatea; vitalitatea.

Calități interpersonale: abilitatea de a interacționa cu cei din jur; abilități de comunicare; răbdare cu
ceilalți; încrederea în ceilalți; să știi când și cum să-ți arăți empatia; ascultare activă; interes față de
ceilalți; flexibilitate; judecata, persuasiunea; negociere; minte deschisă; umor; cunoașterea
audienței; onestitatea; conștetizarea limbajului trupului; proactivitate; leadership; bunele maniere;
motivarea celorlalți.

Calatăți specifice: putere de concentrare; încredere; transparență; integritate; inspirație; pasiune;


inovare; răbdare; fermitate; curaj; neclintire; putere de analiză; oroginalitate; minte deschisă; putere
de decizie; fii alături de oameni; capacitatea de a delega; pozitivitate; generozitate; perseverență;
intuiție; comunicare; responsabilitate; fii educat și neobosit.

2. Vizitează pagina oficială a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă,


http://www.anofm.md.
2.1 Analizează Raportul Statistic privind măsurile de ocupare şi protecţie socială a persoanelor
aflate în căutarea unui loc de muncă, realizat de către Agenţia Națională pentru Ocuparea
Forţei de Muncă din Republica Moldova în martie 2020.
2.2 Cercetează toate ofertele de muncă disponibile în regiunea în
care locuiești. Explică din ce cauză
oamenii nu se angajează la aceste
posturi de muncă.
Mulți dintre oameni în regiunea unde
locuiesc nu se angajează la muncă, deoarece salariile sunt
mici, deoarece nu au competențe în domeniul cerut în regiunea unde locuiesc; sau mulți din

Practica de specialitate I pagina 7


ei nu vor să muncească , dar în schimb să aibă un venit lunar; alții sunt bolnavi de
alcoolism ș.a.
2.3 Găsește oferte interesante pentru tine disponibile pe http://www.e-angajare.md sau
http://www.angajat.md. Elaborează o listă de eventuale locuri de muncă, completând
următorul tabel:
Unitatea Denumirea Localitatea Avantajele postului
economică postului vacant
ofertantă a locului
de muncă

2.4 Analizează pagina oficială a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă,
http://www.anofm.md și extrage informații utile pentru un tânăr specialist care este în
căutarea unui loc de muncă în Republica Moldova.
2.5 Care este rolul Târgurilor locurilor de muncă? Unde și când au fost organizate Târgurile
locurilor de muncă pe care le-ai vizitat recent?  Târgul on-line al locurilor de muncă, cu
tematica „Locuri de muncă pentru Tineret”.

Târgurile locurilor de muncă oferă oportunități excelente pentru tinerii care caută un loc de
muncă. Târgurile sunt de obicei organizate de organizațiile patronale și de STO. Ele pot fi,
de asemenea, organizate de instituții educaționale și de formare pentru a familiariza studenții
cu cerințele pieții muncii. În cadrul unui târg de locuri de muncă, reprezentanții companiilor
au create cabine de informare pentru a întâlni și a intervieva un număr mare de persoane
aflate în căutarea unui loc de muncă. Participarea la târgurile locurilor de muncă permite
persoanelor să adune informații despre companii și locuri de muncă vacante, precum și să
întâlnească potențiali angajatori și să facă contacte personale care ar putea duce la o posibilă
angajare. Târgurile locurilor de muncă sunt în general anunțate în ziare, reviste și pe Internet.
Târgul on-line al locurilor de muncă este organizat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței
de Muncă din Republica Moldova (ANOFM) în colaborare cu echipa proiectului UE
”Consolidarea capacităților de gestionare a migrației în Republica Moldova ”  implementat
de Serviciul Public Suedez de Angajare. Beneficiarii serviciilor ANOFM sunt agenţii

Practica de specialitate I pagina 8


economici aflaţi în căutare de angajaţi și persoanele  aflate în căutarea unui loc de muncă.
Evenimentul este susținut de proiectul PNUD „Migrație și dezvoltare locală”, finanțat de
Guvernul Elveției.
2.6 Descrie care sunt măsurile de ocupare a forței de muncă întreprinse de către Agenția
Națională de Ocuparea Forței de Muncă conform art. 22 , și cine sunt Beneficiarii măsurilor
de ocupare a forței de muncă, art. 23 din Legea Nr. 105/2018 cu privire la promovarea
ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj. Ce informație utilă mai conține această
Lege?
Măsuri de ocupare a forței de muncă :
1) În scopul prevenirii şomajului, creşterii şanselor de ocupare a persoanelor
aflate în căutarea unui loc de muncă, stimulării angajatorilor pentru
încadrarea în muncă a şomerilor şi crearea de noi locuri de muncă, precum
și în scopul realizării strategiilor şi politicilor elaborate în vederea protecţiei
persoanelor în risc de şomaj, asigurării unui nivel ridicat al ocupării,
adaptării forţei de muncă la cerinţele pieţei muncii, Agenția Națională
implementează măsuri de ocupare a forței de muncă.
2) Măsurile de ocupare a forței de muncă includ:
            a) măsuri de promovare a ocupării forței de muncă:
            – servicii de ocupare a forței de muncă;
            – măsuri active de ocupare a forței de muncă;
            b) programe de facilitare a ocupării forței de muncă;
            c) asigurarea de șomaj.
3) Măsurile de ocupare a forței de muncă se asigură din contul mijloacelor
bugetului de stat şi ale bugetului asigurărilor sociale de stat, precum și din
alte surse financiare în conformitate cu actele normative în vigoare, care se
acordă conform prevederilor prezentei legi.
Beneficiarii măsurilor de ocupare a forței de muncă :
1) Măsurile de ocupare a forței de muncă se adresează atît persoanelor aflate în
căutarea unui loc de muncă în vederea sprijinirii lor pentru a dobîndi statutul de
persoană ocupată, cît şi angajatorilor şi sînt furnizate de către Agenția Națională
prin intermediul subdiviziunilor teritoriale.
2) Pentru facilitarea integrării în cîmpul muncii a unor categorii de șomeri, Agenția
Națională implementează măsuri conform prezentei legi, în corespundere cu
politicile aprobate de către Guvern sau cu planurile anuale de activitate ale
Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, pornind de la necesităţile şi
priorităţile pieţei muncii.

Practica de specialitate I pagina 9


3) Șomerii care necesită suport suplimentar pe piața muncii sînt:
a) tinerii cu vîrstă cuprinsă între 16 și 24 de ani;
b) persoanele care nu dețin o profesie/meserie;
c) persoanele cu dizabilități;
d) șomerii de lungă durată;
e) persoanele cu vîrstă de 50 de ani și peste;
f) persoanele eliberate din locurile de detenție;
g) victimele traficului de ființe umane, după reabilitarea psihologică și socială;
h)  persoanele care se luptă cu consumul de substanțe stupefiante ori psihotrope,
după reabilitarea socială și psihologică;
i)  persoanele care se luptă cu consumul de substanțe stupefiante ori psihotrope,
după reabilitarea socială și psihologică;
j) alte categorii supuse riscului de excluziune socială stabilite prin lege sau de către
Guvern.
Informație utilă care mai conține legea : ghidarea în carieră; serviciile de preconcediere;
reabilitarea profesională a persoanelor cu dizabilități; cursurile de calificare, recalificare,
perfecționare și specializare; subvenții pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă
pentru persoanele cu dizabilități; programe de facilitare a ocupării forței de muncă;
finanțarea măsurilor de ocupare a forței de muncă; modul de angajare provizorie în
cîmpul muncii în străinătate a cetăţenilor Republicii Moldova ș.a.
3. Redactează CV-ul tău conform cerințelor EuroPass (vezi model anexa nr.1).

Practica de specialitate I pagina 10


Calancea Valeria Alexei
s.Bălăbănești , r.Criuleni

068451138

moldoveancă

31.07.2003

Femenin

Nu am

-
-

2006-2010 ; 2010-2019 ; 2019- prezent

Grădinița Izvoraș ; Gimnaziul Bălăbănești; Colegiul Național de


comerț al ASEM .
Marketolog

l.rusă – bine ; l.franceză - mediu

Practica de specialitate I pagina 11


4. Scrie o scrisoare de intenție potrivit postului de muncă la care ai dori să aplici, făcând
referire la anunțul concret (vezi model anexa nr.2).
Calancea Valeria 
s.Bălăbănești, r.Criuleni 
vcalanceea55@gmail.com
068451138
În atentia Domnului Morari, funcţia director
S.A Compania de industrie și finanțe “ TOCOS”
 
Stimate Domn,
Numele meu este Valeria şi vă adresez această scrisoare de intenţie ca răspuns la anunţul
dumneavoastră pentru postul vacant de contabil publicat în 19 iulie 2026.
Fiind absolvent al Academiei de Studii Economice din Moldova, am acumulat în timpul
anilor de studiu multe cunoştiinţe în domeniile de finanțe și drept pe care aştept cu
nerăbdare să le pot pune în practică.
Sunt o persoană hotărâtă, cu mare putere de concentrare, sociabilă, care poate face faţă
oricărei provocări, interesat de  o continuă dezvoltare profesională, caracteristici personale
pe care îmi doresc să vi le arăt. Şansa de a lucra alături de dumneavoastra mi-ar da ocazia
să-mi pun în evidenţă capacităţile intelectuale şi experienţa acumulată (conform CV
anexat) pentru a îndeplini sarcinile şi scopurile companiei cât şi pentru dezvoltarea
carierei
mele.
 
În speranta că am câştigat încrederea dumneavoastră, vă mulţumesc pentru atenţia
acordată şi sper să vă pot oferi mai multe detalii în cadrul unui interviu.
 
 
 
Cu respect ,
Calancea Valeria

5. Elaborează un Plan al interviului (vezi model anexa nr.3). Găsește sugestii/sfaturi utile
care te-ar ajuta să treci cu succes un interviu.

6. Definește activitatea de antreprenoriat, antreprenor, spirit antreprenorial

Practica de specialitate I pagina 12


6.1. Determină rolul antreprenoriatului pentru un absolvent al unei instituții de
învățământ.

6.2. Descrie o zi a unui antreprenor. (Din experiența unui antreprenor din Republica
Moldova, sursa scrisă sau persoana cunoscută. Indică domeniul de activitate,
problemele cu care se confruntă, activitățile pe care le desfășoară în activitatea sa
antreprenorială. Poți realiza un interviu scris sau video).

6.3. Stabilește calitățile unui antreprenor de succes.

Practica de specialitate I pagina 13


6.4. Scrie avantajele și dezavantajele de a fi antreprenor
Avantaje Dezavantaje

7. Ideea de afaceri. Care este rolul unei idei de afaceri pentru activitatea antreprenorială?

7.1. scrie avantajele și dezavantajele modalităţilor de iniţiere a unei afaceri:

Modalitatea de inițiere a unei Avantaje Dezavantaje


afaceri
- prin lansare de la „zero”

- prin cumpărarea unei afaceri


existente

- prin contractul de franchising


(franciză)

7.1 Utilizând metoda Harta mentală, sugerează cât mai multe idei de afaceri viabile.

Practica de specialitate I pagina 14


7.2 Efectuează o analiză a fiecărei idei, utilizând modelul canvas.

8. Elaborează un Plan de lansare a propriei afaceri. Planul de afacere va conține următoarele


compartimente:
Foaia de titlu
Cuprins (capitole) și paginarea
1. Sumar (scurtă introducere)
2.Descrierea firmei (afacerii)
3.Echipa managerială / managementul
companiei
4. Prezentare produs(e)/serviciu(ii)
5. Analiza pieţei
6. Obiective
7. Strategia firmei/afacerii şi metode de implementare
8. Informaţii financiare
9. Riscuri

Practica de specialitate I pagina 15


10. Anexe şi alte documente

Sursa de ajutor: https://www.plandeafacere.ro/modele-planuri/

Biliografie:

1. Legea Nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de


șomaj.
2. Antreprenoriat: iniţierea afacerii / Larisa Bugaian, Valentina Catanoi, Ala Cotelnic; Univ.
Tehn. a Moldovei. Chișinău, 2010. 344p, disponibil format electronic:
http://inventica.usm.md/wp-content/uploads/2014/12/ANTREPRENORIAT-Initierea-
afacerii.pdf
3. Mîrza, B. Bazele antreprenoriatului. AISEC 2007-2013, disponibil format electronic:
https://www.academia.edu/8333482/Bazele_Antreprenoriatului_Manual

Practica de specialitate I pagina 16


Model CV Europass necompletat

Practica de specialitate I pagina 17


Anexa nr.1 Model CV Europass completat

Practica de specialitate I pagina 18


Anexa nr.2 Scrisoare de intenţie - model
Prenume Nume 
Adresă 
Mail
Telefon
În atentia Domnului-Doamnei Prenume, Nume, funcţia
SC NUMELE COMPANIEI SRL
Sediul social companie
 
Stimate Domn,
Numele meu este ....... şi vă adresez această scrisoare de intenţie ca răspuns la anunţul
dumneavoastră pentru postul vacant de........publicat în.............
Fiind absolvent al Facultăţii de.........am acumulat în timpul anilor de studiu multe cunoştiinţe în
domeniile................................................................... pe care aştept cu nerăbdare să le pot pune în
practică.
Sunt o persoană comunicativă, dinamică, hotărâtă, cu mare putere de concentrare, sociabilă, care
poate face faţă oricărei provocări, interesat de  o continuă dezvoltare profesională, caracteristici
personale pe care îmi doresc să vi le arăt. Şansa de a lucra alături de dumneavoastra mi-ar da ocazia
să-mi pun în evidenţă capacităţile intelectuale şi experienţa acumulată (conform CV anexat) pentru
a îndeplini sarcinile şi scopurile companiei cât şi pentru dezvoltarea carierei
mele.
 
În speranta că am câştigat încrederea dumneavoastră, vă mulţumesc pentru atenţia acordată şi sper
să vă pot oferi mai multe detalii în cadrul unui interviu.
 
 
 
Cu respect ,
Prenume, Nume
 

Anexa nr.3 Model de plan de interviu


 
Întrebări Răspunsuri
1. Povestiți-mi despre dvs....
2. Ce experiență aveți în acest domeniu?
3. Care părți din educația dvs le considerați
relevante pentru poziția dată?
4. De ce vreți să lucrați în această organizație?
5. Ce așteptări aveți de la un loc de muncă?
6. Ce ați făcut în ultimul an ca să vă
îmbunătățiți cunoștințele?
7. Cum stabiliți relații de lucru cu persoane
necunoscute?
8. Ce abilități și cunoștințe specifice veți
practica dacă veți obține locul de muncă?
9. Ce vă face să credeți că sunteți cel mai bun
solicitant pentru poziția dată?
10. Aveți întrebări?
 
 

Practica de specialitate I pagina 19


Anexa nr 4
FISA DE POST RESPONSABIL MARKETING

DENUMIREA POSTULUI: RESPONSABIL MARKETING


COD COR :
RELAŢII IERARHICE: este subordonat Managerului Marketing
RELAŢII DE COLABORARE: cu personalul de execuţie al firmei
RELAŢII FUNCŢIONALE: elaborează proceduri şi indicaţii metodologice pentru implementarea
acţiunilor de telemarketing specifice produselor alocate
RELAŢII DE REPREZENTARE: reprezintă firma faţă de furnizori, clienţi, media,
persoanele/organizaţiile cu care intră în contact în interes de serviciu.

Responsabilitati si sarcini
Elaboreaza strategia si politicile de marketing ale firmei si asigura implementarea acestora
Monitorizeaza permanent piata si concurenta
Întocmeşte rapoarte de vânzări pe produse şi furnizori şi le prezintă superiorului ierarhic
Urmăreşte evoluţia vânzărilor, identifică şi propune superiorului ierarhic măsuri de
corecţie/optimizare
Dezvvolta politici de preturi pentru produsele déjà lansate pe piata sau pentru cele noi
Dezvolta politici de fidelizare a clientilor
Realizează cercetări de piaţă, prelucrează datele obţinute şi le transmite superiorului ierarhic pentru
analiză
Propune superiorului ierarhic acţiuni de promovare pentru produsele alocate şi asigură realizarea
acestora
Asigură relaţiile publice şi promovarea publicitară a produselor alocate
Identifică şi propune modalităţi de actualizare a paginii web
Organizează acţiunile de promovare a brandurilor alocate

Responsabilitatile postului
Legat de activităţile specifice, răspunde de:
 Îndeplinirea planului de vânzări şi profit alocat
 Acurateţea datelor/informaţiilor transmise şi încadrarea în termene conform normelor interne
 Actualitatea şi calitatea informaţiilor referitoare la competiţia specifică produselor alocate
 Identificarea soluţiilor optime de promovare
 Încadrarea în limitele bugetelor aprobate
 Aplicarea şi respectarea structurii de preţuri aprobate de superiorul ierarhic
 Calitatea raportărilor către superiorul ierarhic şi încadrarea în termenele stabilite
 Calitatea relaţiei cu furnizorii

Practica de specialitate I pagina 20


 Respectarea standardelor cu privire la imaginea firmei şi a brandurilor comercializate

 Respectarea legislaţiei specifice domeniului său de activitate


Legat de disciplina muncii, răspunde de:
 Îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate
 Păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de firmă
 Utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul firmei
 Respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare la postul său
 Adoptă permanent un comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele firmei
 Se implică în vederea soluţionării situaţiilor de criză care afectează firma

SPECIFICAŢIILE POSTULUI

NIVEL DE STUDII: studii superioare economice


EXPERIENŢĂ:
ÎN SPECIALITATE: minim 2 ani experienţă în marketing sau pre-sales
PE POST: preferabil 1 an experienţă pe un post asemănător
CUNOŞTINŢE NECESARE:
 Marketing si relaţii publice
 Cunoaşterea pieţei media
 Tehnici de negociere
 Operare PC: MS Office, editare grafică (Corel, Adobe)
 Limba engleză (citit, scris, vorbit)
 Cunoaşterea pieţei
APTITUDINI ŞI DEPRINDERI NECESARE:
• Aptitudini de comunicare
• Abilităţi de negociere
• Întocmire rapidă a documentelor (prelucrare cifre şi cuvinte)
CERINŢE PENTRU EXERCITARE:
 Inteligenţă de nivel superior
 Gândire analitică şi sintetică
 Creativitate
 Spirit organizatoric
 Capacitate de a lucra cu oamenii
 Rezistenţă la stres
 Uşurinţă, claritate şi coerenţă în exprimare
CARACTERISTICI DE PERSONALITATE: orientare spre profit, spirit practic, creativitate, capacitate
de identificare a oportunităţilor, sociabilitate, tact, amabilitate.
SEMNATURI

Practica de specialitate I pagina 21

S-ar putea să vă placă și