Sunteți pe pagina 1din 5

Cuciuc Otilia

Schema proiectului didactic


Activitatea 1:
Anagrama în platforma wordwall.

Activitatea 2:
Se va desfășura activitatea ,,EU SUNT…”. Elevii vor lucra în perechi și vor complete
casetele de ma jos.

Eu sunt... Eu sunt...

AUTORUL NARATORUL

 Cine sunt?  Cine sunt?


 În ce raport mă aflu cu textul D-l  Ce rol am în raport cu întâmplările
Goe…? din text? Particip la acțiune?
 Ce știu despre acțiunea din text?  Ce știu despre întâmplările relatate?

Eu sunt...
Eu sunt... Eu sunt...
D-l Goe
Conductorul Tanti Mița
 Cine sunt?
 Cine sunt?  Cine sunt?
 Ce rol am în raport cu  Ce rol am în raport cu  Ce rol am în raport cu
întâmplările din text? întâmplările din text? întâmplările din text?
 Ce știu despre întâmplările  Ce știu despre întâmplările  Ce știu despre întâmplările
relatate? relatate?
relatate?

Eu sunt... Eu sunt...

Mam’mare Mamița

 Cine sunt?  Cine sunt?


 Ce rol am în raport cu întâmplările  Ce rol am în raport cu întâmplările
din text? din text?
Activitatea
 Ce3:
știu despre întâmplările relatate?  Ce știu despre întâmplările relatate?
1
Metoda ,,Explozia stelară”. Elevii vor alcătui întrebări în baza textului cu începutul dat.
Cine?

Ce? De ce?

D-l Goe....
de Ion Luca
Caragiale

Unde? Când?

Activitatea 4:
Metoda ,,Pălăriile gânditoare”. Elevii se impart în 6 echipe, primind câte o pălărie.
Profesorul va adresa câte o cerință fiecărei grupe, referitoare la personajul principal din
textul D-l Goe… de I. L. Caragiale.

Pălăria albastră
Coordonează discuția.

Pălăria galbenă
Apărați personajul. Justificați comportamentul lui Goe.

Pălăria albă
Povestește pe scurt și neutru ce a făcut Goe.

2
Pălăria verde
Imaginați-vă ce s-ar fi întâmplat dacă mam’mare, mamițica și tanti
Mița nu l-ar fi dus pe Goe la București.

Pălăria roșie
Puneți-vă în locul lui Goe și explicați sentimentele/emoțiile pe care
le-a trăit din momentul sosirii pe peronul din urbea X până la finalul
călătoriei cu trenul.

Pălăria neagră
Acuzați-l pe d-l Goe pentru faptele sale.

Activitatea 5:
Scrie în fiecare căsuţă cuvinte sau expresii ce-l caracterizează pe Goe, reeșind din faptele lui.

NEASCULTĂTOR

3
Activitatea 6:
Completează tabelul reeșind din faptele lui domnul Goe.
*Ce observăm?

AŞA DA! AŞA NU!

Activitatea 7:
Elevii vor deduce care este mesajul textului apoi vor continua anagrama de la începutul
lecției, astfel vor descoperi dacă au stabilit mesajul textului corect.

Activitatea 8:
Asigurarea feedbackului are loc pe tot parcursul lecției, dar prin completarea enunțurilor de mai jos se asigură calitatea
lecției și se indentifică cât de eficientă a fost ora.

 Astăzi la lecție am citit…


 Am aflat despre…
 Nu știam că…
 Voi ține minte…
 Am înțeles că…
 Mi-a plăcut să…

Activitatea 9:
4
Tema pentru acasă
Profesorul anunță tema pentru acasă: Pune-te în pielea sau „în papucii” unui personaj din
textul ,, D-l Goe” de I. L. Caragiale. Alege sarcina care îți este mai la îndemână:

 Scrie o pagină de jurnal, din care să reiasă ce fel de om ești.


 Prezintă-te în fața colegilor într-un monolog de un minut.
 Desenează un autoportret, încercând să sugerezi o trăsătură morală pe care o
consideri esențială.

S-ar putea să vă placă și