Sunteți pe pagina 1din 16

PROIECT TEMATIC

"Noi suntem români!"

TEMA DE STUDIU: Cine sunt/suntem?


TEMA PROIECTULUI: ,,Noi suntem români!”
Perioada: 23 nov. 2015 – 18 dec. 2015 (4 săptămâni)
Grupa mare „ZUM_ZUM”
Educatoare: Adriana MEREUŢĂ
Nina CIUBOTĂRAŞU

Subteme: „România-i ţara mea!”


„Moş Nicolae, prietenul copiilor!”
„Datini şi obiceiuri străbune”
,,Vine Moş Crăciun!”

Durata: 4 săptămâni

ARGUMENT
630831631.docx! 1
Apropierea datei de 1 Decembrie, Ziua Naţională a României, aduce din nou, în prim plan, nevoia de a
trezi în fiecare dintre noi, mândria de a fi cetăţeni ai acestei ţări şi cunoaşterea identităţii naţionale de către
cei mai mici cetăţeni ai României.
Chiar dacă facem parte din marea familie a ţărilor europene nu trebuie să uităm ceea ce ne deosebeşte
ca naţiune de celelalte state şi ceea ce ne reprezintă: însemnele naţionale, portul popular, limba dulce pe care
o vorbim.
Aplecându-ne cu dragoste spre trecutul nostru, gândindu-ne cu respect la originea poporului român
născut creştin, trebuie să ne păstrăm cu sfinţenie obiceiurile păstrate din vremuri de demult, ca nişte
adevăraţi români. Să-i învăţăm pe copii să preţuiască şi să respecte obiceiurile şi tradiţiile în care s-au
născut, să-i învăţăm să iubească meleagurile natale, portul romanesc şi pe români. Să le sădim în suflet
aceste elemente definitorii ale identităţii neamului românesc fără de care nu am mai putea şti de unde venim
şi cine suntem de fapt noi, românii. Să-i ajutăm pe copii să înţeleagă imensitatea tezaurului nostru folcloric
în care arta populară românească este o minunată oglindă în care se reflectă cu cea mai mare intensitate
frumuseţea României, istoria şi mai ales sufletul neamului. Să facem în aşa fel încât să ducem mai departe
aceste tradiţii care, parcă pe an ce trec, îşi pierd din farmecul şi mireasma lor.
SURSA ALEGERII SUBIECTULUI: propus de educatoare

SCOPUL PROIECTULUI:
 Fixarea şi consolidarea semnificaţiei unor evenimente tradiţionale, religioase şi culturale;
 Cunoaşterea unor obiceiuri creştineşti specifice Sărbătorii Crăciunului;
 Formarea virtuţilor creştine şi utilizarea comportamentului moral religios;
 Cunoaşterea unor elemente de istorie, geografie, religie, care definesc portretul spiritual al
poporului român;
 Stimularea interesului părinţilor copiilor prin implicarea directă şi indirectă în aceste activităţi.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:
 Să cunoască importanţa şi semnificaţia zilei de 1Decembrie;
 să identifice elemente locale specifice ţării noastre şi zonei în care locuiesc;
 să recunoască însemnele naţionale: stema, steagul(semnificaţia culorilor din drapelul naţional, harta
României, imnul naţional, atitudinea de respect în timpul intonării acestuia); 
 să afle câteva aspecte legate de sărbătoarea Crăciunului(naşterea şi viaţa lui Iisus pe Pământ)
 să perceapă semnificaţia datinilor: colindatul, sosirea lui Moş Crăciun, împodobirea bradului, sorcova,
steaua, semănatul, pluguşorul;
 să comunice idei, impresii pe baza observărilor efectuate la Muzeul de Artă, Muzeul Armatei;
 să efectueze compuneri, descompuneri, operaţii de adunare şi scădere cu 1 unitate (lim.1-6)
 să descrie verbal sau grafic obiecte, fenomene, procese din mediul înconjurător folosind surse de
informare diverse;
 să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;
 să intoneze cântece pentru copii şi colinde;
 să-şi formeze deprinderi motrice de bază;
 să execute dansuri euritmice şi populare;
 să asculte(să recunoască) fragmente din creaţii muzicale naţionale şi universale;
 să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, manifestând prietenie, toleranţă, armonie,
concomitent cu pregătirea unei atmosfere de sărbătoare, învăţarea autocontrolului;
 să-şi manifeste admiraţia faţă de tradiţiile/obiceiurile moştenite de la înaintaşii noştri;
 să trăiască bucuria de a lucra/colinda împreună;
 să „trăiască” mândria de a fi român.

630831631.docx! 2
RESURSE
 Umane: copii, educatoare, părinţi, bunici, membri ai comunităţii locale: preot, muzeografi, bibliotecari.
 Materiale: planşe, cărţi, reviste de specialitate, costume populare, felicitări de Crăciun, reviste şi pliante
cu imagini de Crăciun, cărţi cu poezii şi povestiri despre Crăciun, beteală, globuri, ornamente de Crăciun,
cartoane colorate, hârtie creponată, hârtie glasată, cariocă, creioane colorate, acuarele, pensule, planşete,
plastelină, staniol, un brăduţ, casetofon şi CD-uri, aparat foto. 
 De timp: patru săptămâni

METODE
Observarea spontană şi dirijată, jocul, explicaţia, demonstraţia, povestirea, problematizarea, exerciţiul,
conversaţia euristică, învăţarea în grupuri mici, munca pe echipe, lotus, acvariul, turul galeriei, schimbă
perechea, brainwriting-ul;

CENTRUL TEMATIC
Va fi amenajat la intrarea în grupă. Aici se vor aranja stema, steagul, harta României, imagini specifice
Sărbătorilor de iarnă, materiale care să ilustreze diferite obiceiuri (capra, sorcova, pluguşorul, etc.) cu scopul
de a stârni curiozitatea copiilor, un brad care se va împodobi şi orna cu podoabe realizate de copii. Pe
parcursul derulării proiectului, centrul tematic se va îmbogăţi cu diferite lucrări şi materiale procurate de
copii, educatoare şi părinţi.

INVENTAR DE PROBLEME
CE ŞTIU COPIII CE DORESC SĂ AFLE
 Ţara noastră se numeşte România;
 grădiniţa are afară arborat un drapel  Însemnele naţionale ale României;
tricolor;  simbolistica culorilor drapelului naţional;
 de sărbători românii se îmbracă în  obiceiuri şi tradiţii locale şi naţionale;
costume populare;  cântece populare;
 Moş Nicolae aduce daruri, dar şi  părţi componente ale costumului popular;
nuieluşe în ghetuţe;  cum se toarce cu furca şi fusul?
 Moş Crăciun, îmbrăcat în roşu, vine de  ce sunt datinile?
sărbători din Laponia;  cine este Moş Nicolae?
 sania lui Moş Crăciun este trasă de reni;  semnificaţia unor evenimente tradiţionale
 de Crăciun colindăm, mergem la  Iisus este Fiul lui Dumnezeu
biserică; primim cadouri.

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE PUSE LA ÎNDEMÂNA


COPIILOR
BIBLIOTECA ARTĂ CONSTRUCŢII
Cărţi, reviste, pliante, Pensule, acuarele, creioane Jocuri de construcţii plane,
albume cu imagini despre colorate, coli de hârtie A4, pioneze, personaje în
meşteşuguri populare, planşete, şabloane cu piese miniatură, seturi pentru
Biblia copiilor,albume cu ale costumului popular: ii, construcţii cu mărgele,
imagini din România, cămăşi, iţari, vase de lut, materiale din natură:
tăbliţe magnetice, ştampile, cârpe de şters, castane/ghinde/nuci, seminţe,
album cu fotografii de sârme, mărgele, coşuleţe, vitocomb, cuburi de lemn
familie sau de la serbări gherghef, ace, aţă roşie şi
(utilizarea costumului neagră, joc „Învăţ să cos”,
630831631.docx! 3
popular), jetoane cu imagini boabe de grâu, busuioc legat
legate de temă. cu aţă roşie, usturoi
ŞTIINŢĂ JOC DE ROL JOC DE MASĂ
Pliante , vederi, CD-uri cu Păpuşi, set de cusut, aţă ,,Alegeţi şi grupati!”
imagini din România, colorată, gherghefe, panglici Joc cu ştampile, şabloane
muzică şi dansuri populare, colorate, pânză albă şi pentru copiere în contur şi pe
imagini special alese pentru neagră, linguri de lemn, contur
temă, harta României, porumb, lână de scărmănat, Jocuri: „Caută perechea!”,
stema, drapel, icoane, covoare, ştergare, sorcove, „Asocieri”, „Jocul umbrelor”
obiecte tradiţionale clopoţei, costume populare

EVALUARE
 Jurnalul proiectului cu fotografii/imagini realizat în timpul desfăşurării proiectului( pe facebook şi
pe situl grădiniţei
 Expoziţie cu lucrările artistico-plastice/practice realizate de copii pe parcursul derulării proiectului,
participarea la concursuri tematice („Think Green”: Miss Crăciuniţa, Eco-brăduţul)
 „Cu colindul” la instituţii partenere, serbarea de Crăciun.

REZULTATE
Reflectate în:
CONCEPTE
 Ţară, popor, localitate natală;
 Sărbătoare naţională , tradiţie.
CUNOŞTINŢE
 Elemente de istorie şi de religie care definesc portretul spiritual al poporului român
ATITUDINI
 Respect faţă de propria persoană şi faţă de ceilalţi;
 Dragoste faţă de adevăr şi dreptate;
 Cooperare prosocială şi proactivă.
ABILITĂŢI
 Abilitatea de a intra în relaţii cu cei din jur;
 Abilităţi de recunoaştere, acceptare şi respect al diversităţii;
 Abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică.

BIBLIOGRAFIE
 Breban, Silvia; Gongea, Elena; Ruiu, Georgeta; Fulga, Mihaela, Metode interactive de grup - Ghid
metodic, Editura Arves, Piteşti, 2002
 Toma, Georgeta; Nicolae, Irinela; Daniela, Petre, Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru
învăţământul preşcolar, Editura Delta Cart Educaţional, Piteşti, 2010
 *** MECT, Curriculum pentru învăţământul preşcolar(3-6/7 ani), Bucureşti,

HARTA PROIECTULUI
1Decembrie
Drapel Ţara mea şi
Ziua ţării
630831631.docx!
Semnificaţia oamenii din ea 4
culorilor
Transilvania

Moldova

„România-i
ţara mea!”
Muntenia

Strămoşii
noştri ,,Noi suntem români!”

,,Vine Moş
Crăciun”

Portul
Moş Nicolae,
popular
prietenul
copiilor
Împodobim
bradul
Colinde
„Datini şi
obiceiuri
străbune” Crăciunul,
“Dăruim din Sărbătoarea
suflet!“ Naşterii
Domnului

630831631.docx! 5
Stimaţi părinţi,
În perioada 23.11.2015 – 18.12.2015, vom derula împreună
proiectul tematic: „NOI SUNTEM ROMÂNI!”. În cele patru săptămâni vom
parcurge subtemele: ,,România-i ţara mea!”; „Moş Nicolae, prietenul
copiilor!”; „Datini şi obiceiuri străbune”; ,,Vine Moş Crăciun”.
Pentru a satisface curiozitatea copiilor, vă rugăm să fiţi alături de noi la
realizarea activităţilor, sprijinindu-ne cu informaţii şi materiale pe această
temă. Pentru ca activităţile noastre să fie cât mai plăcute şi interesante, vă
rugăm să le mijlociţi informarea corectă şi căutarea materialelor necesare.
Vă rugăm să ne sprijiniţi cu materiale care ne-ar putea ajuta în
derularea cu succes a acestui proiect, ca de exemplu: ilustraţii, albume de
artă, CD-uri cu imagini din ţară, cântece şi dansuri populare, colinde,
costume naţionale autohtone, imagini, cărţi cu poezii, poveşti despre obiceiuri
şi tradiţii de Crăciun, obiecte tradiţionale(linguri de lemn, vase de lut,
panglică tricoloră, măşti tradiţionale, obiecte pentru colindat) sau informaţii
despre poporul român, sărbătorile naţionale şi locale etc. De asemenea vă
rugăm să ne sprijiniţi în ajutorarea copiilor din casa de copii cu haine şi
jucării.

Vă mulţumesc- !

Ed. Corciovei Tatiana

Tema: ,,Noi suntem români!”


Subtema: „România-i ţara mea!” 26-30Nov.
630831631.docx! 6
Ziua Data Activităţi de învăţare tura I
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Noi suntem români!”
“Şi eu sunt harnic!”(exersarea deprinderilor de ordine şi curăţenie)
Calendarul zilei(anotimp, data, starea vremii, prezenţa)
Luni 26.11 Opţional: Gimnastică ritmică
Activitate integrată: „Sunt român”
ALA: Bibliotecă: Citim imagini cu frumuseţile ţării noastre, România;
Ştiinţă: „Harta României”
Construcţii:”Conturul României”(materiale din natură)
Joc de mişcare: Ţară, ţară vrem ostaşi!
ADE: DLC, DPM
- Joc didactic: „Jocul silabelor”
- DM – Alergare printre jaloane
- Sărituri cu desprindere de pe un picior „Pasul ştrengarului”
CM - Îndemânare: ”Cântarul”
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Limba ce-o vorbim”
„Şi eu sunt harnic”(exersarea deprinderilor de ordine şi curăţenie)
Marţi Calendarul zilei
Gimnastica de înviorare
27.11 Activitate integrată: „România-i ţara mea!”
ALA: Joc de rol: „Prin ţară, de-a excursioniştii”
Bibliotecă: „Harta României”
Joc de masă: „Găseşte perechea”
ADE: DŞ, DEC
- Observare: „Însemne naţionale”
- Audiţie: „Deşteaptă-te române”
„Drag mi-e jocul românesc”
Joc de mişcare:”În drumeţie”
Miercuri 28.11 ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „România-i ţara mea!”
“Şi eu sunt harnic”(exersarea deprinderilor de ordine şi curăţenie)
Calendarul zilei(anotimp, data, starea vremii, prezenţa)
Opţional: Gimnastică ritmică
Activitate integrată: „Tricolorul”
ALA: Bibliotecă: „Să ne cunoaştem ţara”- citire de imagini
Ştiinţă: „Cine au fost strămoşii noştri?”
Construcţii: „Tricolorul”(Logi II)
ADE: DŞ, DEC
- Joc logic: „Cum este şi cum nu este această piesă?”
- Desen: „Tricolorul”
Vizită la Muzeul Militar
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: ,,La mulţi ani, România!”
„Şi eu sunt harnic”(exersarea deprinderilor de ordine şi curăţenie)
Calendarul zilei; „Sărbătoriţii zilei”(Sf. Andrei)
Joi 29.11 ALA: Bibliotecă: „Împodobim fota”(linia frântă)
Artă: „Stema României” – decupare, lipire
Ştiinţă: Despre Sfântul Andrei
Dans popular „Hora”
ADE: DŞ – Predarea numărului şi cifrei 6
630831631.docx! 7
DOS - „Obiceiuri de Sfântul Andrei”(păpuşi din usturoi – activitate realizată
împreună cu părinţii)
Vineri 30.11 „La mulţi ani, Andrei!”

Tema: ,,Suntem români!”


Subtema: “MOŞ NICOLAE, PRIETENUL COPIILOR !”

ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE tura I


ZIUA/DATA
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Am sărbătorit 1 Decembrie!”
Luni 3.12 Legăm „nojiţe” la opinci; Mă pregătesc pentru activităţi
Opţional: Gimnastică ritmică
ALA: Bibliotecă: ”Citim imagini despre Sfântul Nicolae”
Construcţii: :,,Oraşul în sărbătoare”
Artă: Confecţionăm steguleţe tricolore - aplicaţie
ADE: DLC - “Legenda lui Moş Nicolae,, -povestirea educatoarei
DPM – DM: - sărituri cu desprindere de pe un picior „Hop-hop te întorci”
- Elemente de dans folcloric în perechi şi în grup- pas adăugat -
dans popular „Hora dobrogeană”
CM. Îndemânare:”Ferăstrăul”
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Daruri de la Moş Nicolae”
Marti 4.12 Legăm „nojiţe” la opinci; Mă pregătesc pentru activităţi
ALA: Bibliotecă: Grafisme: linia frântă
Artă: Decorăm obiecte de artă populară
Joc de rol: „Vine Moş Nicolae! ”
ADE: DŞ: ,,Sfântul Nicolae, ocrotitorul copiilor !”-lectură după imagini
DEC:
 „Sunt român”
 „Drag mi-e jocul românesc”
Joc de atenţie – „Zboară, zboară”
Mier ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Cum ne pregătim ghetuţele în aşteptarea lui
curi 5.12 Moş Nicolae?”;
Legăm „nojiţe” la opinci; Mă pregătesc pentru activităţi
Opţional: Gimnastică ritmică
ALA: Artă: Învăţ să cos – punct înaintea acului
Construcţii: „Drumul făcut de Moş Nicolae” (material mărunt)
Joc de masă: Puzzle: „Ghetuţa lui Moş Nicolae”
ADE: DŞ ,DEC activitate integrată –
 Compunere şi descompunerea numărului 6
 ,,Darurile din ghetuţă” -Modelaj
„Drag mi-e jocul românesc”- paşi de dans popular
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Ce aţi găsit în ghetuţe ?”
Joi 6.12 Legăm „nojiţe” la opinci; Mă pregătesc pentru activităţi
Activitate integrată: „Ghetuţa lui Moş Nicolae”
ALA: Construcţii: „Casa lui Moş Nicolae”
630831631.docx! 8
Ştiinţă: „Numără şi potriveşte”
Bibliotecă: „Ţara mea”(propoziţii, cuvinte, reprezentare grafică)
Joc de mişcare ,,Ninge, ninge,,
ADE: DŞ- Adunare cu o unitate în limitele 1-6
DOS- “Povestea Sf. Nicolae”- activitate în parteneriat cu biserica
Clopoţelul buclucaş”- joc distractiv
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Cărticica cu poveşti”
Vineri 7.12 Legăm „nojiţe” la opinci; Mă pregătesc pentru activităţi
Opţional: „Şahiştii”
ALA: Ştiinţă: Compunere şi descompunere
Joc de rol: „De-a aniversarea”
ADE: DLC: ,,Sfântul Nicolae, ocrotitorul copiilor !”-convorbire cu suport intuitiv
. DOS: „Ghetuţa lui Moş Nicolae”-colaj

Tema: ,,Noi suntem români!”


Subtema: „Datini şi obiceiuri străbune” 10-14 XII

Ziua Data Activităţi de învăţare tura I


ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Român- românesc”
„Sunt atent şi ordonat”– deprinderi de ordine şi autonomie
„Să trăim împreună bucuria de a dărui”
Calendarul zilei(anotimp, dată, starea vremii, prezenţa)
Opţional: Gimnastică ritmică
ALA: Ştiinţă: Când şi de ce îmbrăcăm costumul naţional?
Joc de masă: „Figuri vesele şi triste”
Luni ADE: Activitate integrată (DLC, DPM):
10.12 - Joc didactic : „Câte silabe are?”
- Elemente de dans folcloric în perechi şi în grup- pas adăugat -
dans popular „Hora dobrogeană”
- săritură cu deplasare „Din cerc în cerc”
- Rezistenţă: „Alergăm prin zăpadă”1*- 1*30”
Vizită la Muzeul de Artă Populară
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Sunt mândru că sunt român!”;
„Sunt atent şi ordonat; „Să trăim împreună bucuria de a dărui””;
Calendarul zilei
Gimnastica de înviorare
Activitate integrată: „Românaşi şi româncuţe”
ALA: Bibliotecă: „Românaşi şi româncuţe”(citire de imagini)
Marţi
Ştiinţă: Vârtelniţa(observare)
Joc de masă: „Parada costumelor populare” (sortare, ordonare în perechi)
11.12 ADE: DŞ, DEC
- „Sunt român”(convorbire cu suport intuitiv)
- Intensitatea sunetelor
 „Sunt român”
 „Din cer de departe”
Miercuri 12.12 ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Strămoşii noştri”
630831631.docx! 9
„Sunt atent şi ordonat; „Să trăim împreună bucuria de a dărui”;
Calendarul zilei
Opţional: Gimnastică ritmică
ALA: Joc de rol: ‚De-a colindătorii”
Ştiinţă: Ce obiceiuri de iarnă cunoaştem?
Bibliotecă: „Datini şi obiceiuri”- citire de imagini
ADE: DEC: „Costumul popular”- desen decorativ
DŞ: Scăderea cu o unitate(1-6)
Joc: „Trage-mă peste linie”
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Ceata de colindători”
„Sunt atent şi ordonat; „Să trăim împreună bucuria de a dărui”;
Calendarul zilei
Gimnastica de înviorare
ALA: Ştiinţă: „Colinde, colinde”
Artă: Ţesem la gherghef „Covoraş pentru păpuşă”
Joi Construcţii: „Orăşelul copiilor”
13.12
ADE: Activitate integrată(DŞ, DOS): „PORTUL ROMÂNESC”
- Joc didactic cu caracter interdisciplinar
- Desen decorativ: „Decorăm fota”
„Drag mi-e jocul românesc”
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Ne pregătim de sărbători”
„Să trăim împreună bucuria de a dărui”; Calendarul zilei
Gimnastica de înviorare
Opţional: „Şahiştii”
Activitate integrată: „Mândru sunt că sunt român!”
ALA: Artă: Cusături – punctul românesc
14.12 Joc de rol: „De-a gospodinele”
Vineri Bibliotecă: „Împodobim fota”(linia frântă)
ADE: (DOS, DŞ):
- Convorbire
- Rezolvăm probleme ilustrate!
Şezătoare: ”MÂNDRU SUNT CĂ SUNT ROMÂN !

Tema: ,,Suntem români!”


630831631.docx! 10
Subtema: ,,Uite, vine Moş Crăciun” 17-21 XII
Ziua Data Activităţi de învăţare tura I
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „De unde vine Moşul?”;
„Învăţ să lucrez în echipă”
Calendarul zilei(anotimp, data, starea vremii, prezenţa)
Opţional: Gimnastică ritmică
ALA: Ştiinţă: În ţara lui Moş Crăciun (Ce ştim despre ţinuturile polare?)
Joc de rol: „De-a şezătoarea”(colinde pentru serbare)
Construcţii: Sania moşului (beţişoare)
Luni ADE: Activitate integrată(DLC, DPM): „Legenda lui Moş Crăciun”
17.12
- lectura educatoarei: „Legenda lui Moş Crăciun” -Radu Cibanu
- săritură cu desprindere de pe ambele picioare „Copiii zglobii”
- traseu aplicativ – drumul lui Moş Crăciun (păşire peste obstacole)
„Cu colindul în grădiniţă”
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „În ajun de sărbători”
„Învăţ să lucrez în echipă”
Calendarul zilei(anotimp, data, starea vremii, prezenţa)
Gimnastica de înviorare
ALA: Ştiinţă: „Despre sărbătoarea naşterii Domnului”
Bibliotecă: „Decorăm globuleţe”- grafisme
18.12
Marţi Joc de masă: „Alege şi grupează”-selectare de imagini cu Moş Crăciun
ADE: Activitate integrată(DŞ, DEC): ,,Colinde, colinde!”
- lectură după imagini -„Obiceiuri străbune”
- durata sunetelor
o cântec „ Zurgălăi, zurgălăi”
o „Moş Crăciun cu plete dalbe”
„Iată, vin colindători”- Colindăm la ISJ Constanţa
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Am plecat să colindăm”
„Învăţ să lucrez în echipă”
Calendarul zilei(anotimp, data, starea vremii, prezenţa)
Opţional: Gimnastică
ALA: Construcţii : „Ieslea în care s-a născut Iisus”
Joc de rol: De-a colindătorii
Miercuri 19.12
,,Împodobim bradul din sala de grupă”
ADE: Activitate integrată (DŞ, DOS): „Bradul l-am împodobit, să vină Moşul
iubit!”
Joc didactic„Globuleţe şi lumânări”– (compunere, descompunere, calcul)
 „Podoabe pentru brad”
„Un strop de credinţă”- Întâlnire cu preotul(parteneriat cu Biserica)
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Daruri pentru toţi copiii”
„Învăţ să lucrez în echipă”
Calendarul zilei
Joi 20.12 Activitate integrată: „Moş Crăciun cu plete dalbe”
ALA: Construcţii: „Biciul şi sorcova”
Bibliotecă: „Sărbătoarea Crăciunului”- citire de imagini
Ştiinţă: : „Tradiţii şi obiceiuri de sărbători”
ADE: Activitate integrată (DŞ, DEC)
-„Cine ştie câştigă!” (evaluare)
- desen imaginaţie „Darurile Moşului”
630831631.docx! 11
Repetăm versurile şi colindele pentru serbare
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „De-aş fi Moş Crăciun...”
„Învăţ să lucrez în echipă”
Vineri
Calendarul zilei
Gimnastica de înviorare
21.12 Opţional: „Şahiştii”
ALA: Artă: Cusături -„Coasem şerveţele”
Bibliotecă: Jocul Caprei
Joc de mişcare: „Cine agaţă cei mai mulţi clopoţei ?”
ADE: Activitate integrată(DLC, DOS): ,,Uite, vine Moş Crăciun!”
- convorbire „Ce aş dori să-mi aducă Moşul?”
- „Sania lui Moş Crăciun”- origami
Colindăm la Primăria Constanţa

Ziua Data Activităţi de învăţare tura a II-a


ADP: „Suntem de ajutor!” – deprinderi de comportare civilizată
„Să trăim împreună bucuria de a dărui”.
ALA: Artă: „Podoabe pentru brad” - din materiale refolosibile
Luni
Joc de rol: „Scrisoare către moşul drag”
17.12 ADE: „Legenda bradului” de Livia Pop
Joc de mişcare: ,,Cine umple cel mai repede sacul Moşului ?”
ADP: „Să trăim împreună bucuria de a dărui”.
„Nu e greu deloc” (deprinderi de igienă şi autoservire)
18.12
ALA: Ştiinţă: Câte sănii sunt ? (operaţii de adunare şi scădere)
Marţi
Bibliotecă- „Moş Crăciun împarte daruri”- citire de imagini
ADE: ,,În seara de Crăciun!” de G. Coşbuc- poezie
ADP: „Nu e greu deloc” (deprinderi de igienă şi autoservire)
„Să trăim împreună bucuria de a dărui”.
ALA: Artă: Ornamente pentru brad-modelaj; Felicitare de Crăciun
Miercuri
19.12 Ştiinţă: „Ce semnificaţie are steaua?”
Bibliotecă: Pluguşorul
,,Împodobim bradul din sala de grupă”
ADE: „Fetiţa cu chibrituri” – H.Ch.Andersen
20.12 ADP: „Nu e greu deloc” (deprinderi de igienă şi autoservire)
Joi „Să trăim împreună bucuria de a dărui”.
ALA: Repetiţie generală pentru serbare

Vineri 21.12
,,Uite, vine Moş Crăciun”
Program de colinde, Pluguşorul, Jocul Caprei, Sorcova , euritmie

LEGENDA TRICOLORULUI
(autor Andrei Ciurunga)

630831631.docx! 12
Când Tudor Vladimirescu, marele nostru revoluţionar de la 1821, a ridicat Ţara,
chemând-o la luptă împotriva exploatării boiereşti dinăuntru şi a vrăşmaşilor din afară, dintr-
unul din satele olteneşti a pornit pentru a se înrola în oastea pandurilor şi un gospodar cu
numele Dragomir, tată a trei fetiţe, una mai isteaţă ca alta.
Înaintea plecării, omul şi-a îmbrăţişat nevasta şi pe cele trei fete, iar acestea din urmă i-
au dăruit câte o amintire lucrată cu mâna lor. Fata mai mare i-a dat o batistă albastră aidoma
ochilor ei, cea mijlocie una galbenă ca pletele sale, iar fata mai mică, Ileana, i-a întins cu
sfială una albă; ea n-a mai avut timp să vopsească batista, aşa cum a văzut c-au făcut surorile
cele mari.
Dragomir a luat cu multă dragoste darurile copiilor săi, a pus cele două batiste colorate
în câte un buzunar al mantalei, iar pe cea albă, curată ca sufletul Ilenuţei, a ascuns-o în
buzunarul de la piept al vestonului.
Aşa a pornit viteazul la oaste, cu încrederea că el şi miile de panduri vor scăpa ţara de
asuprirea boierilor şi de sabia otomanilor, chemaţi în grabă de stăpânire să-i dea ajutor
împotriva românilor răsculaţi.
Dragomir s-a luptat ca un leu dar în cea mai crâncenă dintre bătălii, un glonţ i-a străpuns
inima. A căzut cu faţa la duşman. Tovarăşii săi de luptă, înainte de a-l îngropa după datină, i-
au cercetat buzunarele, cu gândul de a le duce alor săi obiectele pe care le-ar fi găsit asupra
eroului. Dar Dragomir nu avea prin buzunare nimic altceva decât cele două băsmăluţe date de
fetele mărişoare, iar în cel de la piept soldaţii au dat pese batistuţa Ilenei, care nu mai era albă
ca la început, ci roşie ca focul, pătrunsă de sângele tatălui ei.
Vitejii au luat cele trei bucăţi colorate, care acum erau una roşie, una galbenă şi a treia
albastră, le-au legat între ele şi le-au prins în vârful unei ramuri rupte dintr-un stejar. Cu acest
simbol în frunte, au luptat mai departe pandurii.
Şi de-atunci - aşa ne spune legenda – steagul armatei române cuprinde aceste trei culori
laolaltă. Sub faldurile lor s-au făcut şi războiul Independenţei, şi marea noastră Unire.

NOI SUNTEM ROMÂNI

Uneşte punctele şi spune ce ai obţinut?

630831631.docx! 13
Găseşte drumul până la steagul tricolor.
Colorează copiii.

NOI SUNTEM ROMÂNI


1. Formează perechi între elementele celor două mulţimi. Încercuieşte mulţimea cu mai multe.

630831631.docx! 14
2. Desenează în vas tot atâtea flori câte fete sunt. Incercuieşte cifra corespunzătoare.

1 2 3
4 5 6

3. Colorează al doilea steag, taie-l pe primul şi încercuieşte-l pe al cincilea.

Limba românească
George Sion
Mult e dulce şi frumoasă Fraţi ce-n dulcea Românie
Limba ce-o vorbim! Naşteţi şi muriţi
630831631.docx! 15
Altă limbă-armonioasă Şi-n lumina ei cea vie
Ca ea nu găsim. Dulce vietuiţi!

Saltă inima-n plăcere, De ce limba românească


Când o ascultăm Să n-o cultivăm?
Şi pe buze-aduce miere Au voiţi ca să roşească
Când o cuvântăm Ţărna ce călcăm?

Românaşul o iubeşte Limba, ţara, vorbe sfinte


Ca sufletul său, La strămoşi erau;
Vorbiţi, scrieţi româneşte Vorbiţi, scrieţi româneşte,
Pentru Dumnezeu! Pentru Dumnezeu!

630831631.docx! 16

S-ar putea să vă placă și