Sunteți pe pagina 1din 11

„Educația nu este pregătirea pentru viață,

educația este viața însăși.”

John Dewey
Data: 05.05.2021.
Unitatea de învâțământ: Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare”, Galați
Clasa: Pregătitoare
Învățător: Hardulea Cezarina Luminița
Propunător: Jireghie (Dumitrașcu) Cosmina Cătălina
Unitatea tematică: “Sărbătoarea Paștelui”
Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii
Disciplina: Matematică și explorarea mediului
Subiectul: Numere naturale în concentrul 0-20
Forma de realizare : activitate integrată
Tipul lecției: mixtă
Discipline integrate:
Comunicare în limba română
Arte vizuale și abilități practice

Competențe specifice:

 Matematică și explorarea mediului


1.1. Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-31, prin adăugarea /extragerea a 1-5 elemente dintr-o mulţime dată
5.2. Rezolvarea de probleme în care intervin operaţii de adunare sau scădere cu 1-5 unităţi în concentrul 0-31, cu ajutorul obiectelor

 Comunicare în limba română


2.2. Transmiterea unor informaţii referitoare la sine şi la universul apropiat, prin mesaje scurte

 Arte vizuale și abilități practice


1.2 Identificarea liniei, a punctului, a culorii și a formei în ipostaze familiare, în spațiul înconjurător

Obiective operaționale:
 Matematică și explorarea mediului
O1.1.1 – Să asocieze corespunzător numărul la cantitate și calitatea la număr în exercițiile propuse

O1.4.1 – Să efectueze corect adunări și scăderi în concentrul 0-20

O5.2.1 – Să rezolve corect probleme în care numerele sunt date obiectual sau figurate

 Comunicare în limba română


O2.2.1 – Să formuleze corect enunțuri la întrebările adresate de propunătoare

O2.2.2 – Să argumenteze corespunzător preferința unui anumit animal ales ca favorit

 Arte vizuale și abilități practice


O1.2.1 – Să coloreze corespunzător respectând un cod al culorilor dat
Resurse didactice:
a) procedurale: conversaţia, exerciţiul, explicaţia, expunere, elemente de joc, aprecierea verbală.
b) materiale: plicuri ce conțin hârtiile cu operații matematice, domnul Iepurilă, coș cu bilețele, laptop, videoproiector, prezentare PowerPoint, joc
digital, fișe de lucru, instrumente de colorat, diplome.
c) forme de organizare: frontal, individual.
d) temporale: 45 min (35 minute+ 10 minute activitate în completare la clasa pregatitoare)

BIBLIOGRAFIE:
1. Programa şcolară pentru disciplina MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI, clasa pregătitoare, aprobată prin ordin al
ministrului Nr. 3418/19.03.2013
2. Programa şcolară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, clasa pregătitoare, aprobată prin ordin al ministrului Nr.
3418/19.03.2013
3. Programa şcolară pentru disciplina ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE, clasa pregătitoare, aprobată prin ordin al ministrului
Nr. 3418/19.03.2013
4. Dumitru Ana, Dumitru Logel, Maria Luiza Ana, Elena Stroescu-Logel, Metodica predării matematicii pentru învățământul primar,
Editura Carminis, 2017.
Secvențele Ob. Conținutul informațional al lecției Resurse Evaluare
instruirii și oper.
dozarea
Activitatea Activitatea elevilor Procedurale Materiale Organizatorice
învățătorului
Moment Se vor asigura Elevii iau loc în bănci Conversația Frontal
Organizatoric condiţiile necesare și se pregătesc pentru
1’ unei desfăşurări lecție.
optime a lecţiei.
Asigur ordinea şi
disciplina.
Reactualizarea Se realizează printr-un Fiecare elev primește Explicația Plicuri ce conțin Individual Observare
cunoștințelor joc „ Rezolvă repede și câte un plic, așează în Conversația hârtiile cu Frontal sistematică
5’ bine „. ordine crescătoare Exercițiul operații
Descrierea jocului : hârtiile, de la 1 la 6, matematice
Elevii primesc un plic rezolvă operațiile
în care se găsesc 6 matematice cu ajutorul
hârtiuțe numerotate în colegilor și al
ordine crescătoare, propunătoarei.
fiecare conținând câte
o operație matematică.
(Anexa 1)
Pe spatele fiecărei
hârtii este scrisă o
literă : „I, E, P, U , R,
E. „
După ce operațiile au După rezolvare, observă
fost rezolvate corect, cuvântul format din
elevii întorc hârtiile pe literele scrise pe spatele
care se află operațiile, hârtiilor: „IEPURE”.
observă literele,
formează cuvântul
„IEPURE”.
Captarea Se realizează cu Elevii sunt încântați să Domnul Iepurilă Frontal Observare
atenției ajutorul invitatului îl primească și să îl sistematică a
1’ surpriză, domnul cunoască pe domnul comportamentului
Iepurilă. Iepurilă.
Anunțarea Propunătoarea Elevii ascultă cu atenție. Expunere Frontal Observare
subiectului comunică elevilor ce Receptează subiectul sistematică
2’ vor face pe parcursul lecției.
orei de matematică și
explorarea mediului:
“Astăzi, dragi iepurași
curajoși, vom realiza
împreună activități
matematice
interesante, vom
socoti, ne vom juca cu
operațiile, vom colora,
toate sub atenta
observație a invitatului
nostru special care va
acorda la sfârșitul orei
stimulente copiilor
cuminți și harnici.”
Dirijarea O2.2.1 Vom începe printr-o Elevii răspund la Conversația Frontal Observare
învățării conversație scurtă întrebările sistematică
20’ despre iepure: propunătoarei.
“Iepurele este un
simbol al sărbătorii de
Paște, dar aș vrea să îl
cunoaștem împreună
mai bine! ”
Răspunsuri așteptate:
„Cu ce se hrănesc „Iepurii se hrănesc cu
iepurii?” morcovi,castraveți,
iarbă, lucernă.”
„Având în vedere „Iepurii fac parte din
alimentația sa,știți din categoria animalelor
ce categorie fac parte?” ierbivore.”

„Unde întâlnim „Putem întâlni iepuri pe


iepuri?” lângă casele oamenilor
dar și pe câmp.”

„Cum se numesc „Animalele care trăiesc


animalele care trăiesc pe lângă casele
pe lângă casele oamenilor se numesc
oamenilor? Dar cele de animale domestice. Cele
pe câmp?” de pe câmp sunt
animale sălbatice.”

O2.2.2 Propunătoarea le Ascultă cu interes Expunerea Laptop Frontal


prezintă câteva curiozitățile despre Conversația Videoproiector
curiozități despre iepuri. Prezentare
iepuri, apoi elevii sunt Denumesc animalul Power Point
întrebați care este preferat și argumentează
animalul lor preferat și alegerea făcută.
de ce.

Lecția va continua prin Extrag , pe rând, câte Explicația Coș cu bilețele Frontal Aprecieri verbale
O1.1.1
desfășurarea unui joc. un bilet din coș, observă Elemente de joc Individual
O1.4.1 Într-un coșuleț se vor operația matematică și Exercițiul
afla bilete ce conțin oferă răspunsul adunării
adunări și scăderi în sau scăderii avute.
concentrul 0-20. Același lucru se
Biletele vor fi extrase întâmplă și după ce au
din coș de către elevi. fost adăugate biletele cu
Complicarea jocului : un grad mai mare de
O5.2.1 În coș sunt adăugate dificultate, respectiv
bilete cu probleme în cele care conțin
care numerele sunt probleme matematice.
date obiectual sau Operația este scrisă pe
figurate. tablă de propunătoare,
elevii transcriu în caiete.

Asigurarea O1.4.1 Se propune un joc Elevii observă operațiile Explicația Laptop Frontal Aprecieri verbale
retenției și a digital, de pe site-ul și aleg răspunsul corect Exercițiul Videoproiector
transferului topmarks.co.uk, în din seria celor date de Joc digital
6’ cadrul căruia se vor jocul digital.
face asocieri între
operațiile matematice
și rezultatul corect
dintr-o serie cu mai
multe variante date.
Obținerea O1.4.1 După această Primesc fișa de lucru, Explicația Fișe de lucru Individual Observare
performaței O1.2.1 activitate, efectuează operațiile Exercițiul Instrumente de sistematică
7’ propunătoarea împarte regăsite și colorează colorat
o fisă de lucru în care iepurașul respectând
elevii vor trebui să codul culorilor indicat
efectueze adunări și de fișă.
scăderi cu adăugarea/
extragerea a 1-5
elemente în concentrul
0-20 și să coloreze
corespunzător
iepurașul respectând
codul culorilor indicat
în fișă. (Anexa 2)

Încheierea La final se fac Ascultă aprecierile Aprecierea Diplome Frontal


activității aprecieri asupra făcute de propunătoare. verbală
3’ răspunsurilor oferite Primesc diplomele cu
de elevi pe parcursul entuziasm.
lecției, invitatul
special, domnul
Iepurilă oferind
stimulente sub formă
de diplome tuturor
copiilor.
Anexa 1
Anexa 2

S-ar putea să vă placă și