Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE ACTIVITATE

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LIBER ALESE


A.L.A. 1

DATA: 05.05.2022
INSTITUȚIA: Grădinița cu program normal nr 1 Galbinasi
EDUCATOARE: Prof.înv.preșc. Petrescu Daniela Iuliana
NIVEL DE VÂRSTĂ/ GRUPA: nivel I, Grupa mijlocie
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Când, cum și de ce se întâmplă?”
TEMA PROIECTULUI: “Primavara când sosește, la viață totul se trezește! ”
TEMA SĂPTĂMÂNII: ”Gâze- pete de culoare, lângă mugur, lângă floare!”
TEMA ZILEI: „O zi minunată, alături de Omida Mâncăcioasă !”
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Jocuri si activităţi liber alese (ALA 1)
SECTOARE:
Artă:
 „Omida” – înșiruire
Bibliotecă:
 „Drumul omizii către hrana preferata „- aplicare frunze pe un traseu șerpuit
Știință:
 “ Descoperă insectele din iarba “- descoperire insecte cu lupa

TIPUL ACTIVITĂȚII:
 Consolidarea cunoştintelor,priceperilor și deprinderilor.

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

 Deprinderi și abilități,mișcări fine de tipul realizării desenelor ,implicarea într-o


activitate ,modul în care abordează sarcinile și contextele de învățare,precum și la
atitudinea sa în interacțiunea cu persoanele din jur.
 Activare şi manifestare a potențialului creativ.
 Finalizarea sarcinilor şi a acțiunilor ( persistență în activităţi).

COMPORTAMENTE VIZATE:
 Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei.
 Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități.
 Realizează sarcinile de lucru cu consecvență.
 Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice și practice.
 Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină
dificultăți.

SCOPUL ACTIVITĂŢII:
 Consolidarea deprinderii de a se juca în grupuri mici, organizate, respectând indicaţiile
educatoarei în vederea îndeplinirii sarcinilor propuse.
 Cultivarea intercomunicării libere și civilizate între copii și educarea creativității și
originalității lucrării copiilor.

OBIECTIVE:
Artă:
 Să realizeze tema propusă, utilizând corect ustensilele şi materialele puse la dispoziţie.
Obiectivul a fost îndeplinit dacă toți copiii au realizat tema propusa, utilizând corect
ustensilele și materialele puse la dispoziție.
 Să inșire corect biluțele din lemn, formând corpul omizii.
Obiectivul a fost îndeplinit dacă toți copiii au înșirat corect biluțele din lemn, formând
corpul omizii.
 Să păstreze acurateţea lucrărilor.
Obiectivul a fost îndeplinit dacă toți copiii au păstrat acuratețea lucrărilor.

Bibliotecă:

 Să aplice corect frunzele pe traseul șerpuit, realizând astfel drumul omizii către hrana
preferata.
Obiectivul a fost îndeplinit dacă toți copiii au aplicat corect frunzele pe traseul șerpuit,
realizând astfel drumul omizii către hrana preferata.
Să păstreze acuratețea lucrărilor.
Obiectivul a fost îndeplinit dacă toți copiii au păstrat acuratețea lucrărilor.
Știință:

Să descopere insectele din iarba folosind lupă.


Obiectivul a fost îndeplinit dacă toți copiii descoperă insectele din iarba folosind lupa.
Să folosească corect lupa.
Obiectivul a fost realizat dacă toți copiii au folosit corect lupa.
Să extragă toate insectele din iarba folosind cleștele.
Obiectivul a fost realizat dacă cel puțin 60% dintre copiii prezenți au reușit sa extragă
toate insectele din iarba folosind cleștele.
STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversația, explicația, demonstrația, observația, lucrul individual.
Resurse materiale: Biluțe colorate din lemn sârmă plușată, buretei corati, lupă, clește, iarba
artificiala, insecte, frunze, fișe cu linii șerpuite.
Forme de organizare: frontal, individual;

BIBLIOGRAFIE:
 Curriculum pentru educație timpurie
 Educaţia este un orizont, nu o destinaţie - Scrisoarea metodică MEN nr. 42328 din
07.10.2008
 ,,Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care opereză
curriculumul pentru educație timpurie” 2019
 Repere fundamentale în învătarea şi dezvoltarea timpurie a copilului de la naştere la 7
ani.
Nr. Etapele activităţii Conţinutul ştiinţific Strategii didactice Evaluare /
Crt. Metode şi indicatori
Metode şi Mijloace de
procedee învăţământ

Moment Asigurarea condițiilor desfășurării activității:


1. organizatoric - asigurarea unui climat pshiho-pedagogic favorabil
necesar bunei desfășurări a activității.
- pregătirea materialelor didactice necesare desfășurării
activității.

2. Captarea şi Captarea atenţiei se va realiza prin prezentarea Conversația


orientarea atenţiei musafirului , omida mancacioasa și a cutiei cu scrisori.
Prin Tranziția “ Bat din palme “ copiii sunt poftiți la
centrele deschise, Artă, Bibliotecă și Știință.

3.
Anunţarea temei şi a Se dă citire scrisorii primite, anunţându-se astfel tema şi
obiectivelor obiectivele propuse, precum şi reguli de disciplină ce
trebuie respectate pe parcursul activităţii. Conversaţia
Am pregătit pentru voi astăzi, trei centre:

Artă:
Explicaţia
 „Omida” – înșiruire
Bibliotecă:
 „Drumul omizii către hrana preferata „- aplicare
frunze pe un traseu șerpuit
Știință:
 “ Descoperă insectele din iarbă “
Copiii se vor așeza la centrul indicat de educatoare, iar
dacă timpul dat permite, la finalizarea unei sarcini, aceștia
se pot îndrepta către un alt centru.
4. Prezentarea noului La Centrul Artă, copiii vor înșirui pe sârmă plușată biluțe
conţinut şi dirijarea colorate din lemn, formând astfel corpul omizii.
învăţării
La Centrul Bibliotecă, copiii vor avea de realizat din Biluțe din lemn
frunze drumul omizii catre hrana preferata. Copiii vor colorate
aplica frunzele pe un traseu șerpuit. Sârmă plușată
Iarbă artificiala
La Centrul Știință, copiii vor avea pe masă câte o fâșie Conversaţia Insecte
de iarba artificiala în care se găsesc insecte. Copiii trebuie Clestisori
sa le descopere cu lupa și apoi sa le adune cu un clestisor. Lupă
Frunze

INTUIREA MATERIALULUI DIDACTIC: Explicaţia


-Ce aveți pe măsuțe? (biluțe colorate din lemn sârma
plusata, iarba artificiala, insecte, lupă, clește, frunze, fișe
cu traseu șerpuit.

PREZENTAREA ȘI ANALIZA MODELULUI:


Educatoarea prezintă și analizează împreună cu copiii
modelele realizate de aceasta, precum și a modului de
realizare.
Educatoarea demonstrează copiilor pas cu pas ce au de
realizat la fiecare sector în parte.

EXERCIȚII PENTRU ÎNCĂLZIREA MUȘCHILOR


MICI AI MÂINILOR

Înainte de a începe lucrul, vom executa împreună exerciţii Aprecieri verbale


de încălzire a muşchilor mici ai mâinii: Individuale
“Mișcăm degețelele
Batem,batem, batem palmele
Învârte,învârte, învârte mâinile
Înoată,înoată ca un peștișor
Zboară,zboară fluturaș ușor,,
Demonstrația

Observarea modului
de lucru

Exercițiul

5.
Obţinerea REALIZAREA PROPRIU-ZISĂ A LUCRĂRII:
performanţei Exercițiul
Copiii vor lucra în linişte, vor colabora acolo unde este
Rezolvarea corectă a
cazul. Cei care sunt mai îndemânatici şi finalizează mai
sarcinilor de lucru
repede tema vor putea să-şi aleagă un nou centru de joacă.
Voi da indicaţii suplimentare dacă este cazul, voi avea
grijă ca preşcolarii să finalizeze lucrările începute, să
păstreze acurateţea lor. Explicaţia

6.
Evaluarea Se va realiza prin Turul Galeriei,copiii trec pe la fiecare
centru ca să analize munca fiecăruia dintre ei. Abilitatea de a aprecia
Se vor lua în considerare următoarele criterii : Conversația și de a se autoaprecia.
- respectarea tehnicilor de lucru;
- acurateţea lucrărilor realizate;
- finalizarea lucrărilor;
- colaborarea cu ceilalţi copii;

7. Încheierea activităţii Voi face aprecieri pe baza obiectivelor urmărite, Conversația


evidenţiind efortul individual şi colectiv al copiilor.

S-ar putea să vă placă și