Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
NIVEL: I
EDUCATOARE :
GRUPA: mică ”Buburuzele”
DATA:
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum este, a fost şi va fi aici pe Pământ?
TEMA PROIECTULUI: ”Lumea necuvântătoarelor”
TEMA ZILEI: „Insecte colorate”
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată -,,Insecte colorate ,, (DŞ + DOS)
TIPUL DE ACTIVITATE: Joc didactic (DŞ), aplicaţie(DOS)
MIJLOC DE REALIZARE: verificare (DŞ), formare de priceperi şi deprinderi (DOS)
FORMA DE ORGANIZARE: Frontal, individual, pe grupuri
DURATA: o zi

1
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Verificarea număratului în limitele 1-3, cultivarea expresivităţii artistice, potenţialului
creativ, precum şi stimularea curiozităţii.
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
 dezvoltarea capacităţii de recunoaştere a cifrelor în limitele 1-3;
 recunoaşterea şi mânuirea corespunzătoare a tuturor materialelor de lucru.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
ALA 1:
- să mânuiască în mod corespunzător materialele;
- să urmărească linia punctată cu ajutorul cariocii;
- să utilizeze, corect, obiectele de scris;
- să picteze în contur folosind dopul de plută(ştampila);
- să adopte o poziţie corectă pentru activitatea desfăşurată;
- să lucreze corect, respectând sarcina.

DŞ – Joc didactic matematic


- să numere corect insectele de pe jeton;
- să raporteze cantitatea la număr şi numărul la cantitate;
- să pună pe tabla magnetică cifra corespunzătoare numărului de insecte dat;
- să recunoască cifra şi culoarea de pe roata numerelor ;
- să verbalizeze corect acţiunile efectuate folosind un limbaj matematic adecvat.

2
DOS– Activitate practică
- să lipească în mod corect numărul corespunzător de buline;
- să folosească corect materialele puse la dispoziţie pentru realizarea temei;
- să aprecieze calitatea produsului final.
ALA 2
- să se grupeze, în funcţie de ecusonul pe care l-au primit( buburuze, fluturi);
- să se deplaseze la căsuţa corespunzătoare grupei lor, respectând semnalul educatoarei;
- să respecte regulile jocului.

STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: exerciţiul, explicaţia, demonstraţia, jocul, conversaţia, observaţia.
Material didactic: calendarul naturii, cărţi,ecusoane(fluturi, buburuze), fişe de lucru, model finit, buburuze de
pluş,coşuleţe, jetoane, carioci, cifre cu magnet ,tabla magnetică, zar, roata numerelor , cd player , recompense.

BIBLIOGRAFIE:
---- Antonovici, Ştefania, 2005, „Jocuri didactice pentru activităţile matematice din grădinişă”, Editura Aramis;
---- Bojneag, Maria, 2007, „Educaţie plastică-ghid metodicpentru învăţământul preşcolar”, editura Tehno Art,
Cluj-Napoca;
--- Culea Laurenţia, Grama Filofteia, Mioara Pletea, Nicoleta Anghel - ,,Activitatea integrată în grădiniţă”- DPH, 2008
--- Culea, Laurenţia, 2008, „Aplicarea Noului Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Editura Diana, Piteşti;
--- Cerghit, I, 2006, „Metode de învăţământ”, Ed. Polirom, Iaşi.

3
I. ACTIVTITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ:
Întâlnirea de dimineaţă: „Insecta preferată”(fluturaşul, buburuza)
Rutine: „De ce m-ai prins în pumnul tău? Nu mă strânge aşa de rău”
(deprinderea de a proteja insectele)
Tranziţii: „Unu, doi, unu, doi, dă din aripi ca şi noi” - joc de mişcare
,,Bat din palme” –joc de mişcare

II. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE:


ALA1:
Bibliotecă: „Fluturaşul” (uneşte punctele)
Stiinţă: „Buburuze mari şi mici” (sortare după mărime)
Artă: „Buburuza” (pictură prin ştampilare)
ALA 2:
„Dansul gâzelor”- joc distractiv

III. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE -


ACTIVITATE INTEGRATĂ ,,Insecte colorate”
DŞ: joc didactic matematic
DOS:- aplicaţie(lucrare colectivă)

4
MOTIVAREA ALEGERII TEMEI
Odată ce primăvara şi-a instalat mlădioasele-i adieri , natura prinde viaţă, astfel că şi insectele încep să-şi facă
apariţia şi să ne încânte cu frumuseţea şi culoarea lor. De aceea, încercăm să aflăm cât mai multe despre aceste insecte
minunate, considerând că şi copiii sunt datori să cunoască aceste minunate vieţuitoare, să le recunoască, admire şi protejeze,
întelegând cât de importante sunt ele pentru natură.

SCENARIUL ZILEI
Activitatea debutează cu Întalnirea de dimineaţă între copii şi educatoare, când are loc un schimb de amabilităţi, salutul
de dimineaţă urmat de completarea caietului de prezenţă, a calendarului naturii şi discutarea temei ”Insecta preferată?”.
Activitatile liber alese I sunt din cadrul următoarelor centre de interes: Stiinţă, Bibliotecă şi Artă.
Activitatea continuă cu Domeniul Ştiinţe, unde se desfăşoară jocul didactic matematic “Insecte colorate”, urmată de
Domeniul Om şi societate - “Fluturele”- activitate practică, (lucrare colectivă) în cadrul căreia copiii lipesc buline colorate
pe un fluture suport pregatit de educatoare.
În cadrul Activitaţilor liber alese II, Jocul distractiv ,,Dansul gâzelor “ va fi un prilej de destindere pentru copii,
asigurând echilibrul zilei, prin alternarea activităţii statice din prima parte, cu cea de mişcare din final.

1. ACTIVTITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ:


Întâlnirea de dimineaţă
Activitatea debutează cu întâlnirea de dimineaţă, în care, copiii, aflaţi în semicerc pe scăunele, sunt ajutaţi de educatoare
şi preşedintele întâlnirii în efectuarea salutului şi calendarul naturii. În cadrul aceluiaşi calendar, folosindu-se jetoane şi imagini,
sunt adresate următoarele întrebări:
- În ce anotimp ne aflăm?
- Ce zi este astăzi? (este aşezat jetonul care indică ziua respectivă).
- Cum este vremea astăzi? (este aşezat jetonul care indică starea vremii din ziua respectivă).

5
Se adresează preşcolarilor întrebări referitoare la insectele preferate, concomitant cu vizionarea unor imagini, pentru a
facilita alegeriile preşcolarilor şi pentru a motiva cu uşurinţă insecta aleasă, răspunsurile pregătindu-i pe copii pentru activităţile
ulterioare zilei respective:“Ce se afă pe această planşă? Care insectă e preferata ta? De ce?”
Rutine:Are loc o conversaţie despre importanţa protejării insectelor şi despre felul în care ar trebui să se comporte copiii
atunci când întâlnesc insecte.
Tranziţii: Trecerea la anunţarea noutăţilor zilei se face prin intonarea unor jocuri cu text şi cânt: ,,Bat din palme”
şi ,,Unu, doi, unu , doi , dă din aripi ca şi noi”.
Noutatea zilei Se va capta atenţia copiilor prin prezentarea sub formă de surpriză a unor jucării de pluş care întruchipează
buburuza, şi care vor face subiectul activităţilor următoare. Se prezintă centrele de interes la care ei vor desfăşura
activităţi prin rotaţie.
2. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE:
ALA 1
Bibliotecă: „Fluturaşul” –uneşte punctele
Ştiinţă: ,, Buburuze mari şi mici ” – sortare după criteriul mărimii
Artă: „Buburuza” - pictură prin ştampilare
3. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE:
ACTIVITATE INTEGRATĂ: DŞ + DOS - ,,Insecte colorate” ( joc didactic /aplicaţie)
Se participă la un joc didactic matematic joc urmat de activitatea practică realizată prin lipirea unor buline colorate pe o
suprafaţa de lucru(fluturaş fară culoare).
4. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE:
Buburuza îi invită pe copii să danseze împreună ” Dansul gâzelor”. Pentru aceasta copiii vor primi ecusoane cu cele
două insecte :buburuza şi fluturaşul. În două colţuri ale sălii de grupă vor fi aşezate câte o căsuţă pentru fiecare categorie de
gâze. Copiii vor dansa împreună în mijlocul sălii , în momentul în care educatoarea va opri muzica va da semnalul ” Buburuze
fugiţi la căsuţă! ”, buburuzele vor fugi la căsuţa lor, iar ceilalţi copii vor rămâne pe loc nemişcaţi pe ringul de dans. Jocul se reia
de 2-3 ori pentru fiecare categorie de gâze. Activitatea se încheie cu dansul tuturor copiilor pe melodia ,,Înfloresc grădinile”.
Educatoarea laudă copiii pentru acţiunile lor şi le împarte recompense: buburuze şi fluturaşi din hârtie colorată.
6
Strategii Didactice Forma de Evaluare
Evenimente Conţinutul științific realizare
didactice Metode şi Mijloace de
procedee învăţământ
1. Moment Aasigurarea condiţiilor pentru activitate: aerisirea Explicaţia Frontal
organizatoric sălii, pregătirea materialului didactic pentru
activitate (coli, acuarele, lipici, ştampile, tabla
magnetică, zar, jetoane, buburuze pluş), aşezarea
mobilierului.

În cadrul Întâlnirii de dimineaţă se vor realiza Evaluare


următoarele secvenţe: Calendarul orală/
Observaţia naturii frontală a
2. Reactualiza- 1. Prezenţa Frontal capacităţii
-rea 2. Discutarea şi completarea calendarului de
cunostinţelor naturii Conversaţia Panou cu formulare a
dobândite 3. Conversaţie pentru dezvoltarea abilităţilor imagini răspunsului
anterior de comunicare şi reactualizarea unor cunoştinţe
legate de tema zilei şi a săptămânii pe baza temei Evaluare
de discuţie „Insecta preferată” frontală a
capacităţii
ALA 1 Fişe de lucru de audiere
Se prezintă copiilor centrele de interes deschise şi Carioci Pe grupe a
se invită să ia parte la activităţi, prin rotaţie. Explicaţia Jetoane explicaţii--
Acuarele lor şi
Bibliotecă - „Fluturaşul” (uneşte punctele) Dopuri de plută demonstra-
Ştiinţă-„Buburuze mari şi mici”(sortare după -rea
mărime înţelegerii
Artă- „Buburuza” (pictură prin ştampilare) lor prin
îndeplinirea
sarcinilor.
7
3.Captarea Se va capta atenţia copiilor prin prezentarea sub Explicaţia Jucării Frontal
atenţiei formă de surpriză a unor jucării de pluș care
reprezintă buburuze şi care vor face subiectul
activităților următoare.
4. Anunţarea DŞ
temei Se anunţă copiii că vor juca, cu ajutorul unui zar, Explicaţia
un joc cu insecte -,,Insecte colorate” . Se numesc
doi copii pentru a repeta titlul jocului.

Se invită la recunoaşterea materialelor cu care Conversaţia Zar


5. Intuirea urmează să se desfăşoare jocul (zarul insectelor, Observaţia
materialelor jetoane, coşuleţe, cifre cu magnet, tablă Jetoane
magnetică). Coşuleţe

Pe rând, fiecare copil aruncă zarul iar insecta Explicaţia Evaluare


aleasă decide din ce coşuleţ se va alege jetonul. Cifre orală a
6. Explicarea şi Dacă zarul nimereşte Buburuza, copilul va alege magnetice capacităţii
demonstrarea un jeton din coşuleţul Buburuzei , va număra Observaţia de intuire a
jocului buburuzele de pe jetonul ales apoi va pune pe Frontal materialulu
tabla magnetică cifra corespunzătoare numărului Tablă
de buburuze. magnetică
Dacă zarul nimereşte Fluturele, copilul va alege
un jeton din coşuleţul Fluturaşului , va număra Demonstraţia
fluturaşii de pe jetonul ales apoi va pune pe tabla
magnetică cifra corespunzătoare numărului de
fluturaşi.

8
7. Jocul de Se realizează un joc de probă pentru a se asigura
probă că regulile au fost înţelese. Demonstraţia

Fiecare preşcolar participă la jocul matematic, Zar


alegând cu zarul una din variante: Buburuza sau
8. Desfăşurarea Fluturaşul. Conversaţia Jetoane
jocului
propriu -zis Individual , fiecare copil alege un jeton, îl aşează
pe tabla magnetică apoi numără, prin încercuire Jocul Individual
cu degetul, toate insectele de pe el iar lângă jeton
va pune cifra corespunzătoare numărului de
insecte.
Complicarea jocului se face prin învartirea unei
Evaluare
roţi (roata numerelor :1,2,3) :Lipeşte tot atâtea
Roata practic
buline câte arată cifra- preşcolarul învârte roata Conversaţia numerelor aplicativă/
9. Asigurarea împărţită în 3 sectoare colorate(roşu, individuală
retenţiei şi a galben,albastru), numerotate de la 1 la 3, iar după a
transferului de ce denumeşte cifra şi culoarea sectorului la care capacităţii
cunoştinţe roata s-a oprit, alege dintr-un coş tot atâtea buline de
colorate câte arată această cifra şi le lipeşte pe un recunoaste-
a. Anunţarea suport care va forma o lucrare colectivă -re a
temei „Fluturaşul multicolor” – DOS. Acest moment va cifrelor si
face trecerea de la activitatea matematică la capacitatea
activitatea practică. de a
numara
b. Explicarea şi Dacă roata se opreşte la cifra 2 galben copilul o sa obiecte
demonstrarea ia din coşuleţ tot atatea buline galbene pe care le Explicaţia
va aplica pe suportul pregătit de educatoare )
modului de
lucru 1- Roşu 2.Galben 3.Albastru
9
c. Prezentarea Se prezintă un model al educatoarei şi se Conversaţia Modelul
şi intuirea intuieşte,cu ajutorul copiilor, felul în care a fost Explicaţia educatoarei
modelului realizat.
Înainte de a trece la învârtirea roţii vom face Evaluare
d.Încălzirea cateva exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai orală/
muşchilor mici mâinilor.(mişcăm degeţelele, bate vântul frunzele) frontală
ai mâinilor
Se învârte roata împărţită în 3 sectoare Roata
e.Obţinerea colorate(roşu, galben,albastru), numerotate de la 1 numerelor
performanţelor. la 3. După ce copilul denumeşte cifra sectorului la
care roata s-a oprit, alege dintr-un coş tot atâtea Exerciţiul
buline colorate câte arată cifra de pe roată apoi
merge să le lipească pe fluturaş.

Se aplică lipici pe bulină şi se aşează pe suportul Buline colorate


f.Asigurarea pregătit de educatoare.
retenţiei şi a În timpul realizării temei, se îndrumă copiii în
transferului de Frontal
parcurgerea fiecărei etape, în ordinea explicată.
Evaluare
cunoştinţe Copiii vor aplica lipiciul pe buline pe un support Lipici
individuală
special(foaia de lucru) având la dispoziţie Exerciţiul
şerveţele pentru a se şterge dacă pun lipici şi pe Foaia de lucru
mâini.Pe parcursul activităţii, se reiau unele
Şerveţele
explicaţii şi se corectează anumite aspecte, dacă e
necesar, pentru evitarea formării greşite a
deprinderilor. Se urmăreşte respectarea etapelor
Conversaţia
de lucru.
Copilul este lăudat de educatoare şi aplaudat de

10
g. Evaluarea întreaga grupă de preşcolari.
lucrării Conversaţia
Se consideră terminată lucrarea atunci când
fiecare copil a reuşit să învartă roata. Se
evaluează felul în care copiii au fost lucrat şi se
trece la un moment distractiv – ,,Dansul gâzelor”
Ecusoane
ALA 2 Educatoarea îi invită pe copii să danseze
10. Încheierea împreună ” Dansul gâzelor”. Pentru aceasta
activităţii copiii vor primi ecusoane cu cele două Evaluare
insecte :buburuza şi fluturaşul. În două colţuri ale Frontal frontală
sălii de grupă vor fi aşezate câte o căsuţă pentru
fiecare categorie de gâze. Copiii vor dansa Jocul Cd player
împreună în mijlocul sălii , în momentul în care
educatoarea va opri muzica va da semnalul:
” Buburuze, fugiţi la căsuţă!”, buburuzele
vor fugi la căsuţa lor, iar ceilalţi copii vor rămâne Căsuţele
pe loc nemişcaţi pe ringul de dans. Jocul se reia insectelor
de 2-3 ori pentru fiecare categorie de gâze cu Conversaţia
diferite variante de mers.
Activitatea se încheie cu dansul Recompense
tuturor ,,insectelor ”pe melodia ,,Înfloresc
grădinile”.
Se fac aprecieri asupra evoluţiei copiilor pe
parcursul zilei, aceştia primind recompense din
hârtie colorată : brăţări fluturaşi pentru băieţi ,

11
inele buburuze şi fluturi pentru fete.

12

S-ar putea să vă placă și