Sunteți pe pagina 1din 12

Sistemul bancar in Cehia

Introducere
Pana in 1989 in Cehoslovacia functionau doar 6 banci incluzand si Banca Nationala a
Cehoslovaciei care la acea vreme indeplinea si functia de banca centrala. SBCS si intreaga
retea afiliata ei asigura sistemul de plati pentru persoane juridice, in timp ce Banca Nationala
de Economii a Cehiei si Banca Nationala de Economii a Slovaciei efectueaza operatii de plati
pentru persoane fizice. La mijlocul anilor 1970 SBCS a introdus un sistem de plata national
care a adus importante inovatii printre care unificarea conturilor, optiunea de a prezenta
informatiile pe banda magnetica si anularea circulatiei fizice a cecurilor si a altor documente de
plata. In locul descrierii textuale au fost introduse coduri standardizate pentru a defini tipul si
natura platii.
Dupa schimbarea situatiei politice in 1989, activitatea comerciala a SBCS a fost separata
de functiile sale de banca centrala si a fost transferata celor doua banci nou create precum si
bancilor comerciale deja existente. Din acest moment a avut loc o extindere rapida a industriei
bancare in general, inclusiv a aparitiei unor noi banci comerciale; de fapt numarul bancilor a
crescut de 10 ori. Din acest motiv in 1992 banca centrala a introdus un sistem de plata
interbancar si a infiintat “Centrul de compensare si regularizare” pentru a reglementa
schimburile dintre banci.

1.Aspecte institutionale
1.1. Aspecte legale generale
Sarcina de coordonare si administrare a sistemului de plati in Republica Ceha revine
Bancii Nationale Cehe. Conform articolului 98 din Constitutia din 1993, cea mai importanta
atributie a BNC este de a asigura stabilitatea monedei nationale. Obligatia de a regla sistemul
de plati deriva din actul de constituire a BNC din 1993.
Sistemul de plati in Republica Ceha este realizat de banci si de sistemul postal ceh.
Bancile isi desfasoara activitatea pe baza legii bancare din 1992 (ultima modificare si
completare este din anul 1998) in care sunt precizate atat conditiile de constituire a bancii cat si
drepturile si obligatiile ce le detin. Legea bancara stipuleaza deasemeni ca numai bancile pot
constitui depozite populatiei (exceptie facand cooperativele de credit si economii). In plus
deschiderea si gestionarea conturilor precum si serviciile de plata cashless sunt activitati
exclusiv bancare. Sistemul postal isi desfasoara activitatea pe baza legii postale din 1946 iar
sistemul de plata prin posta ofera in primul rand un serviciu de transfer al banilor pentru
persoane fizice in principal.
In Republica Ceha nu exista o lege speciala care sa reglementeze sistemul de plati.
Platile intre persoane fizice si juridice sunt considerate de natura civila si astfel ele intra sub
incidenta Codului Civil si a Codului Comercial. Aceste coduri precizeaza principiile de baza
ale constituirii unui contract bancar. Pentru a implementa sistemul de plata interbancar, banca
centrala a emis un decret in 1992 care este obligatoriu in toate bncile ce-si desfasoara
activitatea pe teritoriul Republicii Cehe. In acelasi an 1992 SBCS a emis “Conditiile si
termenii generali” (amendat in 1994 si 1997) care serveste de model bancilor la crearea
propriilor programe de deschidere si pastrare a conturilor si de furnizare a serviciilor de plati.
Principiile unui sistem uniform de plata interbancara precum si regulile de a actiona in cazuri
de stricta necesitate sunt stipulate in ultimul amendament din 1992 al Legii Bancare.
Banca Nationala Ceha pregateste o noua lege bancara care ar trebui sa devina efectiva in
urmatorii 3 ani; se intentioneaza sa fie complet compatibila cu Directivele Uniunii Europene,
incluzand si referirile la platile cu strainatea precum si recomandarile privind folosirea
instrumentelor de plata electronice.

1.2.Intermediari financiari care ofera servicii de plata


1.2.1.Bancile
La sfarsitul anului 1997 functionau 57 de banci si filiale ale bancilor straine. Bancile
sunt autorizate sa-si desfasoare activitatea pe baza licentei de functionare emise de Banca
Nationala a Cehiei in colaborare cu Ministerul Finantelor. Majoritatea bancilor detin o licenta
universala care le permite sa efectueze toate principalele activitati bancare. Servicii de plata
pentru clienti ofera toate bancile, dar unele dintre ele nu sunt autorizate sa transfere plati in
strainatate sau sa emita anumite instrumente de plata (cum ar fi cecuri sau carti de plata). Unele
banci sunt specializate in anumite activitati: spre exemplu asociatiile de economii sunt
specializate in acceptarea de depozite si oferirea de imprumuturi deponentilor lor; in 1997
functionau 6 asemenea banci. Statul ceh incurajeaza pastrarea economiilor la aceste banci prin
punerea la dispozitia detinatorilor de cont privat a unei dobanzi in raport cu suma economisita
pe an. In ceea ce priveste imprumutul ipotecar, s-au acordat astfel de licente la cinci banci cu o
activitate generala precum si la doua banci specializate in imprumut ipotecar. Alte banci si-au
indreptat atentia spre anumite categorii de clienti: spre exemplu Banca Ceha de Economii
(Ceska sporitlna) isi ofera serviciile in special micilor investitori persoane fizice.
In 1997 2513 banci (unitati centrale si filiale) ofereau servicii de plati, iar din totalul de
conturi si tranzactii efectuate in acest an 90% erau realizate de cele cinci banci mari din Cehia.
Bancile fac obiectul supravegherii bancare de catre Banca Nationala a Cehiei pentru
asigurarea securitatii depozitelor si buna functionare a sistemului bancar. Din acelasi motiv
BNC a emis o serie de reguli in ceea ce priveste sistemul platilor prin moneda scripturala.
Principala regula obliga bancile sa efectueze toate transferurile interbancare, inclusiv cele in
numele clientilor prin intermediul Centrului de Compensare si Regularizare ce apartine de
banca centrala (constituit in acest scop in anul 1992). Acest sistem este folosit de toate bancile
din Republica Ceha, fiecare avand un cod de identificare unic, obligatoriu pentru orice
tranzactie bancara.Pentru mai multe informatii se folosesc coduri numerice aditionale; din
acest motiv nu mai este necesara circulatia fizica a documentelor intre banca platitorului si
banca beneficiarului.
Platile intre clientii aceleiasi banci sunt realizate de banca folosind propriul sistem de
informatii si reteaua interna proprie. Aceste sisteme au fost introduse de catre banci in ultimii
ani in scopul automatizarii si imbunatatirii serviciilor oferite clientilor.
Platile internationale sunt in general realizate prin intermediul bancilor corespondente si
a retelei S.W.I.F.T. Centrul de compensare si regularizare nu efectueaza plati in devize.

1.2.2.Bancile de economii si cooperativele de credit


In 1995 a fost emisa o lege speciala referitoare la coordonatele majore de functionare a
bancilor de economii si cooperativelor de credit, iar in 1996 si-a inceput activitatea prima
cooperativa. Ele sunt institutii non-bancare specializate care primesc depozite, acorda credite si
ofera servicii de plata (inclusiv carti de plata). Cum nu intra sub incidenta legii bancare, pot
oferi servicii numai membrilor si nu participa direct la sistemul interbancar de plati. Activitatea
lor este supravegheata de Urad (organism administrativ special infiintat in 1995).

1.3.Rolul bancii centrale


1.3.1.Responsabilitati generale
Banca centrala a Republicii Cehe este un organism independent fondat pe baza
Constitutiei. Regulile si activitatile de baza sunt descrise in legea bancii nationale, act ce
interzice acordarea directa de credite guvernului.
Partea a doua a Legii Bancii Nationale precizeaza ca pentru a asigura stabilitatea
monedei, Banca Nationala a Cehiei va “emite bancnote si monezi, va controla circulatia
monetara, sistemul de plati si compensarea intre banci siva asigura corelarea eficienta acestor
functii”. In acest scop banca are autoritatea de a supune atentiei guvernului proiecte de lege
referitoare la aceste probleme si de a emite prin decret reglementari obligatorii.
In conformitate cu dispozitiile Constitutiei si ale Legii Bancii Nationale, Banca
Nationala a Cehiei este singura in masura sa emita bancnate si moneda. Ea se ocupa de
tiparirea bancnatelor si baterea monezilor precum si de schimbarea cu regularitate a formatului
lor pentru a mari protectia impotriva contrafacerii. Bancnotele sunt tiparite de Oficiul de
Tipatire a Statului, in timp ce baterea monezilor revine in sarcina unei companii private pe
actiuni. Banca administreaza suplimentul de bancnote si monezi, le schimba pe cele deteriorate
si le retrage din circulatie pe cele distruse.

1.3.2.Facilitati de regularizare
Pe langa functia de control si coordonare a sistemului de plati, Banca Nationala a Cehiei
a introdus si instrumente standardizate de plata; deasemeni emite si reinoieste Conditiile si
termenii generali pentru functionarea bancilor comerciale. Banca reglementeaza sistemul privat
de plati prin decret si gestioneaza centrul de compensare si regularizare. Deasemeni analizeaza
si foloseste informatiile obtinute prin sistemul interbancar prin monitorizarea activitatii bancare
si exercita astfel o influenta asupra sistemului bancar prin instrumentele politicii monetare
(exemplu: rezerva minima obligatorie si imprumuturi pe termen scurt).
Banca Nationala a Cehiei este o “banca a bancilor” si “un bancher al guvernului”. Pentru
a sustine acest sistem interbancar de plati, banca este obligata sa deschida un cont pentru
fiecare banca din sistem. Aceste conturi sunt folosite pentru derularea tuturor operatiilor
interbancare. De asemenea, banca deschide conturi si ofera servicii institutiilor finantate de la
buget. In plus poate administra conturile si ale altor entitati legale cum ar fi institutiile
internationale. Banca Nationala a Cehiei ofera aceste servicii pe baza contractuala in consens
cu conditiile si termenii prevazuti in contract.
1.3.3. Politica monetara si sistemul de plati
Dupa cum specifica legea bancii nationale, cea mai importanta sarcina a Bancii
Nationale a Cehiei este de a pastra stabilitatea coroanei Cehiei. In acest sens banca:
• Defineste si implementeaza politica monetara;
• Emite bancnote si monezi;
• Controleaza emisiunea de moneda;
• Regleaza sistemul de plati si compensarea interbancara asigurand buna lor
functionare;
• Supravegheaza activitatea bancara;
• Desfasoara si alte activitati specificate in lege si in alte documente legale.
Incepand cu 1 ianuarie 1998, obiectivul politicii monetare l-a constituit inflatia si in
acest scop Banca Nationala a Cehiei a luat o serie de masuri pe termen scurt si mediu. In
decembrie 1997 se stabileau doua obiective: unul pe termen scurt pentru sfarsitul anului 1998
(un procent de 6% ± 0,5), si unul pe termen mediu pentru sfarsitul anului 2000 (un procent de
4,5% ± 1). In noiembrie 1998 s-a pus problema atingerii unui nivel al inflatiei de 4,5% pentru
sfarsitul anului 1999.
Masurile luate impotriva inflatiei nu se refera numai la prezent, ci au in vedere si
efectele in viitor. Politica monetara se concentreaza asupra previziunilor legate de inflatie,
precum si asupra unui set mare de factori ce o influenteaza, cum ar fi: cererea de consum,
exportul net, piata muncii, salariul, agregatele monetare, rata dobanzii, preturile de import,
ratele de schimb valutar etc. Deciziile politicii monetare se iau in functie de modul in care
inflatia reala se apropie sau nu de valoarea prevazuta si valoarea prevazuta si luata in calcul.
Banca Nationala a Cehiei ia deciziile de politica monetara numai prin intermediul
instrumentelor pietei pentru ca instrumentele administrative nu sunt compatibile cu regimul
inflatiei.

1.3.4. Principalele proiecte si tactici


Centrul de compensare si regularizare a intrat in functiune in martie 1992 cu o dotare
deficitara, adica procesarea tuturor datelor zilnice se facea la un mic computer apartinand
Bancii Nationale a Cehiei. Totusi, datorita cresterii numarului de tranzactii zilnice a devenit
necesara o dotare corespunzatoare, lucru devenit realitate in 1997. S-a pregatit si o noua
metoda de transmitere si pastrare a securitatii datelor (in Cehoslovacia standardul de
comunicatie era foarte scazut, astfel incat la momentul infiintarii centrului de compensare si
regularizare bancile furnizau datele pe banda magnetica).
In 1997 s-a lansat un nou proiect de informatizare a datelor. Acest sistem informatic
pune la dispozitia participantilor la sistem toate datele legate de diferiti parametri, inclusiv
soldul curent, tranzactiile individuale, ordinea platilor si alte aspecte operationale. Tehnologia
sistemului se bazeaza pe o retea extranet ce utilizeaza caractere de codificare si simboluri de
autentificare. Banca Nationala a Cehiei si-a modernizat si sistemul TKD ce functioneaza din
mai 1995.
Au loc modernizari si la bursa de valori din Praga, urmarindu-se tranzactionarea
continua a valorii; Banca Nationala a Cehiei colaboreaza la realizarea acestui proiect.
1.4. Rolul altor sectoare publice si private
1.4.1. Oficiul postal ceh
Sistemul de plati postale are loc prin intermediul Oficiului Postal Ceh care este o
institutie de stat si care ofera servicii de transfer monetar bazat pe numerar pentru marea
majoritate a populatiei, incluzand si acceptarea de numerar ce urmeaza a se plati in conturi
bancare. Oficiul Postal Ceh opereaza prin intermediul celor 3500 de unitati circa 210 milioane
de tranzactii, valoarea lor ridicandu-se la o suma de 500 miliarde de coroane (13,92 mld ECU).
Spre deosebire de sistemul bancar, nu se constituie depozite si nici nu se deschid conturi; din
acest motiv nu participa la sistemul de plati interbancare. Pentru transferul de fonduri la sau de
la banci se recurge la serviciile bancilor comerciale.

1.4.2. Companiile de carti de plata


Bancile din Republica Ceha coopereaza cu Asociatia pentru Carduri Bancare – fondata
in 1991. La sfarsitul anului 1997 aceasta asociatie intrunea 21 de membri si coordona toate
activitatile comerciale legate de cartile de plata (in special extinderea cumparaturilor cu
moneda scripturala), precum si localizarea retelei ATM conectata la Europay, VISA sau alte
companii. Un alt obiectiv il constituie cresterea securizarii si standardizarii acestui sistem.
Serviciile legate de cartile de credit care include punerea in functiune a unui sistem ATM
si intretinerea lui sunt puse la dispozitia bancilor de o societate pe actiuni, societate la care
majoritatea actiunilor sunt detinute de banci.
In 1995 s-a infiintat Asociatia pentru cardurile SMART care reuneste drept membri atat
institutii bancare cat si nonbancare. Ea are drept scop dezvoltarea unei tehnologii unice pentru
acest tip de card si promovarea utilizarii lui in Republica Ceha.

2.Mijloace de plata utilizate de institutiile non-bancare


2.1.Platile cash
Cel mai comun mijloc de plata, folosit indeosebi de persoanele fizice, este prin bancnote
si monezi. La sfarsitul anului 1997 valoarea bancnotele si monezile aflate in circulatie ajungea
la o suma de 119,3 mld coroane cehe (3,32 mld ECU). Ele sunt acceptate si distribuite de
banci, de unitati postale si prin unitatile ATM in intreg teritoriul republicii. Conform
reglementarilor referitoare la moneda nationala, institutiile non-bancare sunt obligate sa
accepte bancnote fara restrictii de numar, dar numarul minim de monezi ce sunt obligate sa
accepte este limitat prin decret al Bancii Nationale a Cehiei.
Din momentul formarii Republicii Cehe in 1993, bancnotele si monezile sunt emise cu
trasaturi de securitate avansate, corespunzator standardelor europene. Bancnotele sunt emise in
8 cupiuri (de 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 si 5000 CZK), iar monezile in 9 cupiuri (0.10,
0.20, 0.50, 1, 2, 5, 10, 20 si 50 CZK).

2.2.Platile non-cash
2.2.1.Depozitele
Bancile deschid conturi curente ce pot fi folosite pentru realizarea unor plati ce nu
presupun prezenta fizica a banilor (conturile de depozit ridica dificultati cu privire la
exigibilitate). In 1997 erau deschise la banci circa 5,9 mil de conturi curente (prin care s-au
desfasurat 463,9 mil de tranzactii ce s-au ridicat la o suma de 25053mld CZK (697,64 mld
ECU) si 2,64 mil de conturi de depozit.

2.2.2.Metode de plata
Din numarul total de plati in moneda scripturala in 1997, 82,4% l-au constituit
viramentele, 3.8% debitarea directa, 2.99% cecurile iar 10.81% cartile de plata. In ceea ce
priveste valoarea platilor in aceeasi perioada, 95.25% il reprezinta viramentul, 1.54% debitarea
directa, 2.93% cecul si doar 0.28% cartile de plata.
Viramentul
Creditul este cea mai importanta forma de realizare a platii prin moneda scripturala in
Republica Ceha. La primirea unui ordin de plata din partea unui client, banca va debita contul
clientului si va transfera fondurile. Aceasta metoda este folosita de institutii si investitori pentru
a-si onora obligatiile contractuale. In orice caz, viramentul poate fi folosit in orice fel de plata.
Bancile se pot ocupa si de efectuarea unor plati in numele clientului (ex: plata chiriei, a
energiei electrice etc.) conform ordinelor specificate in contract. Asa cum am mai spus,
existenta codurilor standardizate defineste tipul si natura platii.
Clientii pot prezenta ordinele de plata fie in format electronic fie pe foi de hartie. Cand
se foloseste forma electronica, ordinele sunt expediate bancii pe discheta sau prin transfer
automat de date. Unele banci au introdus si servicii bancare ce pot fi accesata de acasa.
Formatul electronic este adesea utilizat pentru viramente ce se efectueaza cu regularitate
(salarii, pensii sau alte ajutoare sociale) si in ultimii ani s-a constatat cresterea numarului de
ordine de plata in format electronic.
Banca Nationala a Cehiei a standardizat design-ul formularelor de hartie; clientii pot
prezenta un ordin de plata universal la orice banca au deschis un cont. Unitatea bancara va
transforma formularul din hartie in inregistrare electronica; in sistemul de plati interbancare nu
se accepta informatii decat in format electronic.
Daca transferul se realizeaza intre conturi deschise la ceeasi banca, contul beneficiarului
este de regula creditat in aceeasi zi in care contul platitorului este debitat. In cazul transferului
interbancar, contul beneficiarului este creditat a doua zi sau cel tarziu a doua zi lucratoare de la
debitarea contului platitorului. Perioada de timp dintre prezentarez ordinului de plata si
debitarea contului este negociata in contractul dintre client si banca. Timpul de executare al
ordinului variaza de la o banca la alta si este influentat de reteaua interna si infrastructura
bancii.
Debitarea directa
In Republica Ceha debitarea directa se foloseste in special pentru realizarea unor
anumite tipuri de plati, cum ar fi plata energiei electrice si a telecomunicatiilor, pentru obligatii
decurgand din procesarea cecurilor si a cartilor de plata sau plati ce rezulta din anumite
contracte comerciale. Ordinul de plata poate fi inaintat bancii in format electronic sau hartie si
cererea de debitare a contului platitorului se transmite electronic prin sistemul interbancar de
plati. Dupa ce primeste autorizarea platitorului, banca platitoare regleaza plata prin virament.
Fara autorizare, banca refuza cererea de debitare si nu realizeaza operatiunea.Aceasta
autorizare poate fi una generala, fara restrictii, sau se poate specifica numarul de cont al
beneficiarului sau/si suma ce trebuie platita. Banca nu e interesata de relatiile dintre parti. La
realizarea viramentului se folosesc coduri numerice speciale pentru a identifica natura platii.
Cecul
In Republica Ceha utilizarea cecurilor este insignifianta. Pana in 1989, cecurile erau
folosite in special pentru retrageri de numerar din banca si doar cecurile emise de Banca de
Economii a Cehiei erau folosite pentru achizitii; totusi din 1990 noile banci au inceput sa emita
cecuri. Plata prin cec este reglementata prin Actul cu privire la cec si factura – bazat pe
conventia de la Geneva.
Bancile emit si accepta cecuri garantate, cecuri private (personale, negarantate), cecuri
bancare si eurocecuri. Cecurile garantate sunt cecuri personale insotite de un card de garantare
si pot fi folosite pentru plati directe sau pentru retrageri de numerar. Platile prin aceste cecuri
sunt garantate pana la o suma de 6500 CZK; un client poate prezenta maxim 10 cecuri odata.
Cecul si cardul de garantare au un aspect uniform si incorporeaza elemente de securitate
impotriva contafacerii.
Cecurile private (negarantate) folosesc la platile cu sume mari sau la retrageri de
numerar din cont. Cecurile bancare sunt emise chiar de banca, achizitionate de platitor si date
beneficiarului spre a le prezenta bancii sale pentru incasare. Eurocecurile sunt emise de doar 3
banci mari cehe si acceptate de alte 26 de banci, insa sunt utilizate de straini in special.
In timp ce cecurile garantate si cele bancare sunt incomplete (adica ele nu se intorc fizic
la banca platitorului, dar raman la banca unde sunt prezentate), unele banci solicita ca cecurile
private sa se reintoarca fizic pentru aprobare. Cecurile sunt arhivate de banca fie in original, fie
pe microfilm. Cecurile garantate sunt personalizate printr-o tiparire cu caractere de
recunoastere optica (OCR).
In Republica Ceha nu exista un sistem de compensare a cecurilor; ele sunt prelucrate
prin reteaua interna a bancii (daca beneficiarul si platitorul sunt clienti ai aceleiasi banci) sau
prin Centrul interbancar de compensare si regularizare.
Bancile pun in vanzare si cecuri de calatorie ce sunt reglemeantate de Codul Comercial.
Cartile de plata
Sunt puse in circualtie din 1990. Majoritatea bancilor emit carti de debit
(Eurocard/MasterCard si VISA); American Express emite in plus si carti de credit.
(i) Cartile de credit
Pana in 1997 in Republica Ceha nu au fost emise carti de credit; in circulatie erau doar
1700 emise de 2 banci comerciale.
(ii) Cartile de debit
Unele banci emit carti de debit proprii folosite pentru retrageri de numerar de la ATM,
dar majoritatea bancilor prefera sa emita sub licenta. Numarul cartilor de debit a crescut in
ultimii 5 ani ajungand la ±1,5 mil. De carduri in circulatie folosite pentru mai mult de 13000 de
retregeri pe zi. Cardurile Eurocec sunt emise momentan de 3 banci si la sfarsitul anului 1997
erau doar 831 in circulatie.
(iii) Cardurile non-bancare
Institutiile non-bancare cum ar fi companiile petroliere sau compania de telecomunicati
emit diferite tipuri de carduri utilizate pentru achizitonarea produselor sau serviciilor lor.
(iv) ATM
Sunt puse in functiune din ianuarie 1990, iar pana in 1998 doar o singura banca emitea
carti de plata Offline. Online ATM sunt conectate prin 2 retele diferite care accepta produse
VISA si Europay. In 1997 functionau 1322 ATM si 2985 terminale EFTPOS.

2.3 Modernizari recente


In Republica Ceha sunt asteptate noi modernizari in sistemul de plati. Spre exemplu
introduc sistemele Home Banking, Telephone Banking, Internet Banking. Bancile cehe adopta
si ultimele standarde internationale cum ar fi subansamblele SWIFT.

3. Schimbul interbancar si sistemul de regularizare

3.1. Aspecte de baza ale sitemelor interbancare


Sistemul interbancar de plata al Banca Nationala a Cehiei se bazeaza pe urmataorele
principii:
• Regularizarea bruta in timp real;
• Participarea obligatorie a tuturor bancilor comerciale;
• Legatura directa intre conducera bancii comerciale si centrul de compensare si
regularizare;
• Administrarea conturilor deschise la banca centrala;
• Irevocabilitatea tuturor tranzactiilor acceptate in sistem;
• Nu se accepta solduri debitoare;
• Tranzactiile neacoperite sunt lasate in asteptare;
• Garantarea creditelor overnight de catre Banca Nationala a Cehiei.
Regularizarea bruta in timp real cu acoperirea fiecarei plati a fost aleasa pentru a
minimiza riscul de sistem. Irevocabilitatea inseamna ca odata ce tranzactia a fost acceptata la
compensare, ea nu poate fi anulata sau amanata.

3.2. Aspecte legale


Obligativitatea utilizarii unei singure forme de plata interbancara este stipulata de Banca
Nationala a Cehiei in ultimul amendament atasat legii bancare (1998). Conform acestei legi
toate bancile din republica ceha sunt obligate sa efectueze transferuruile interbancare numai
prin intermediul centrului de compensare si regularizare.
Drepturile si obligatiile bacilor comerciale precum si ale bancii centrale referitor la
operarea la compensare sunt stabilite prin decret emis de Banca Nationala a Cehiei. Conturile
utilizate pentru regularizarea tranzactiilor interbancare sunt deschise la Banca Nationala a
Cehiei pe baza acordurilor semnate cu bancile comerciale in concordanta cu codul comercial.
Aceste acorduri stipuleaza coinditii legale si tehnice pentru deschiderea conturilor, schimbul si
analiza datelor referitoare la plati.

3.2.1. Participarea la sistem


Numai bancile cu licenta pot participa la sistemul interbancar de plati, iar aceasta
participare este directa. Centrul de compensare si regularizare comunica numai cu birourile de
conducere ale bancilor comerciale. Fiecare banca are deschis un singur cont de plata
interbancara la Banca Nationala a Cehiei ceea ce inseamna ca bancile trebuie sa proceseze
singure informatiile obtinute de la filialele lor so sa extraga datele referitoare la transferurile
catre alte banci, caci numai aceste tranzactii ajung in compensare. Tranferurile interne intre
diferite filiale ale bancii se realizeaza fara interventia Banca Nationala a Cehiei.
Unele institutii pot participa la sistem avand un statut special – reprezinta o a III-a parte
formata din institutii financiare non-bancare. Cea de a III-a parte nu are cont de plata
interbancara deschis la Banca Nationala a Cehiei, dar poate (cu permisiunea participantilor
direct interesati) prezenta ordine de plata la compensare pentru transferul de fonduri intre
participantii directi.

3.2.2 Descrierea activitatii centrului de compensare si regularizare


Acest centru se ocupa cu toate platile monetare interbancare. In acest scop fiecare banca
detine un cont special la Banca Nationala a Cehiei prin care sunt procesate si regularizate toate
transferurile interbancare indiferent daca au fost initiate de banca in nume propriu sau in
numele clientilor. Fondurile plasate in aceste conturi reprezinta o parte din rezerva minima
obligatorie detinuta la Banca Nationala a Cehiei. In timpul zilei de compensare bancile trimit
date la acest centru in format electronic folosind fie reteaua proprie de comunicare, fie casete
sau dischete.
Dupa primire centrul valideaza toate datele; daca informatia este de calitatea ceruta,
incepe procesul de compensare: se controleaza contul bancii platitoare pentru a vedea daca sunt
suficiente fonduri pentru acoperirea platii; daca da, transferul se realizeaza imediat prin
debitarea contului bancii platitoare si creditarea contului bancii beneficiarului; daca nu,
tranzactia se amana. Respectiva banca este informata imediat despre situatie pentru a-si gasi
fonduri de acoperire (spre exemplu sa astepte incasarea unor fonduri prin transfer, sau
imprumutand de la alta banca sau de la Banca Nationala a Cehiei). Daca din diferite motive
banca nu poate obtine fondurile de care are nevoie pana la sfarsitul zilei atunci se respinge
instructiunea de transfer.
Tranzactiile procesate sunt transmise bancilor in format electronic. Intregul proces este
monitorizat de centru.
Ora de deschidere este 4 p.m. a precedentei zile lucratoare (d-1) iar inchidera este la 3
p.m. a urmatoarei zile lucratoare (d). Perioada de timp intre 2.30 p.m. si 3 p.m. din ziua d este
folosita pentru echilibrarea soldului contului prin obtinerea de fonduri de pe piata monetara.

3.2.3.Evaluarea
Politica de evaluare e determinata de Banca Nationala a Cehiei pentru a asigura
acoperirea costurilor generate de desfasurarea activitatii centrului de compensare. Deasemeni
structura de determinare a pretului este astfel proiectata pentru a incuraja bancile sa transmita
datele la centru cat mai repede si cat mai eficient. Orarul de timp si cheltuielile aaferente unei
zile contabile s-a modificat de mai multe ori in scurta existenta a sistemului. Scopul este nu
numai de a mari numarul de ore operationale dar si de a micsora efortul Bancii Nationale a
Cehiei de a termina la timp toate procedurile.
In ceea ce priveste volumul tranzactiilor, Banca Nationala a Cehiei incurajeaza
trimiterea instructiunilor de plata cat mai devreme posibil pentru a nu supraincarca sistemul la
sfarsitul zilei de lucru (variaza intre 150000 si 190000 de tranzactii pe ora). Taxa pentru
bancile ce trimit date este de doar 40 CZK la inceputul zilei, pe cand la incheierea ei, cand se
asteapta tranzactii de mare valoare, ajunge chiar la 200 CZK.
Taxele pentru banca platitoare:
Perioada de timp Pretul in coroane Pretul in ECU
4 p.m. – 9.30 p.m. in ziua d-1 0.40 0.010
7 a.m. – 8 a.m. in ziua d 0.80 0.022
8 a.m. – 11.30 a.m. in ziua d 1.50 0.042
11.30 a.m. – 12.30 p.m. 5.00 0.139
12.30 p.m. – 1.30 p.m. 20.00 0.557
1.30 p.m. – 2.30 p.m. 200.00 5.569
D = ziua de regularizare

3.3.Utilizarea conturilor deschise la Banca Nationala a Cehiei pentru tranzactii de plata


Pentru operatiile de plata interbancara Banca Nationala a Cehiei deschide conturi
nepurtatoare de dobanda in moneda nationala ceha pentru fiecare banca din Republica Ceha.
Soldurile acestor conturi contribuie la rezerva obligatorie detinuta la Banca Nationala a Cehiei.
Rezerva minima se stabileste ca procentaj din depozitele medii la un ciclu de 14 zile. Bancile
pot utiliza aceasta rezerva pentru plati interbancare dar trebuie sa respecte cerintele minime
obligatorii. Nu se accepta sold debitor si nici nu se ofera credit pe o zi astfel incit banca trebuie
sa obtina suficiente fonduri pentru platile interbancare de pe piata ori printr-un credit overnight
de la Banca Nationala a Cehiei.
Bancile apeleaza la conturi pentru regularizarea platilor interbancare in moneda
nationala. Banca Nationala a Cehiei executa ordinele de transfer de fonduri conform
dispozitiilor titularului de cont.

3.4.Transferurile internationale
3.4.1 Aspecte generale
In trecut erau mai multe restrictii cu privire la platile cu strainatatea datorita sistemului
monetar deficitar al vechii Cehoslovacii, rezultat al unui sistem politic nationalist ingradit de
restrictiile tarilor din vest, dar si de faptul ca moneda nationala ceha nu era convertibila.
Dezmembrarea ulterioara a acestui regim a fost urmata de introducerea in octombrie 1995 a
unei noi legi a schimbului cu strainatatea care, printre altele, stabileste convertibilitatea
coroanei cehe. Se mentineau restrictiile referitoare la suma, destinatie si calitatea persoanei.
Tranzactiile de plati cu strainatatea se realizeaza de catre banci autorizate sa execute
astfel de plati (la sfarsitul anului 1997 45 din cele 50 de banci si filiale ale bancilor straine
detineau o astfel de licenta) si sunt procesate de companii de carti de plata internationale, in
timp ce Oficiul Postal Ceh intermediaza transferul peste granita a valutei cu respectarea
reglementarilor postale internationale.
3.4.2.Operatii realizate de catre banci
Bancile cehe au dezvoltat relatii bilaterale de corespondenta in scopul oferirii de servicii
internationale. Dintre acestea 36 participa la SWIFT. Filialele bancile straine care activeaza pe
aceasta piata a transferurilor internationale, isi folosesc propria retea de corespondenta cu
sediul central (la sfarsitul anului 1997 functionau 10 filiale si 10 sucursale ale unor banci
straine, in timp ce doar 4 banci cehe au filiale peste granita).
Bancile proceseaza platile internationale utilizand conturile deschise la bancile
corespondente straine sau propria retea. In marea majoritate a cazurilor transferurile sunt
trimise via SWIFT. Daca o banca din Republica Ceha primeste o instructiune de plata in
moneda ceha ce consta in creditarea contului deschis la o alta banca, atunci transferul se
realizeaza prin intermediul centrului de compensare si regularizare.
O singura banca ceha este membra a Asociatiei Internationale pentru Centrul si Estul
Europei care ofera servicii de plata in euro pentru tarile din centrul si estul Europei.

3.4.3.Rolul Bancii Nationale a Cehiei in compensarea si regularizarea angajamentelor


din Republica Ceha si cea Slovaca
Acest sistem de transfer interbancar a fost pus in functiune in 1992 si a fost utilizat de
toate bancile autorizate in fosta Cehoslovacia devenita acum Republica Ceha si Republica
Slovaca. Dupa divizarea Cehoslovaciei, timp de 5 saptamani s-a pastrat o uniune monetara
intre cele doua republici nou infiintate si a continuat sa functioneze un singur centru de
compensare. Totusi in februarie 1993 s-a abandonat acest angajament si s-a fondat un nou
centru de compensare in Slovacia.
Cu putin timp inainte de divizarea monedei s-a semnat un tratat de ce facea referire la
tranzactiile de plati dintre cele doua republici, atat la cele vechi, din timpul federatiei, cat si la
cele rezultate din viitoarele contracte.
Sistemul de plati intre cele 2 republici se baza pe un principiu simplu de transfer al platii
de la un centru de compensare la altul utilizand o a treia moneda de compensare (ECU). A fost
foarte simpla folosirea unui asemenea procedeu pentru ca sistemul de plata din cele doua tari
era aproximativ la fel. Vechile tranzactii ramase nefinalizate se convertesc la o anumita rata de
schimb in CZK sau in SKK, iar noile plati in ECU.
Schimbul instructiunilor de plata intre cele doua tari se realizeaza o data pe zi, fiind
permise numai viramentele. Schema de functionare e prezentata mai jos

In ECU

CLEA CLEA

Banca Banca
ceha A slovaca

Compensare Compensarea
a slovaca
Banca Banca
ceha B slovaca

Coroan Coroan
a ceha a
Banca Banca
ceha C slovaca

Republica Ceha Republica Slovaca

Acest sistem era finantat de Ministerele Finantelor din ambele state care reglementeaza
sumele nete transferate intre cele doua case de compensare. Astfel fiecare ofera celeilalte parti
o linie de credit de pana la 130 mil ECU garantata de catre stat. Daca soldul actual la sfarsitul
lunii este mai mare decat linia de credit, atunci diferenta se transforma in moneda convertibila.

Acest sistem a functionat mai mult de doi ani jumatate, procesand ±10000tranzactii/zi.
Totusi in octombrie 1995 acordul a fost anulat in vederea acceptrii Republicii Cehe la
Organizatia pentru cooperare si dezvoltare economica (OECD – una dintre reguli stipuleaza ca
membrii pot avea o singura rata de schimb intre moneda nationala si monedele straine). De
atunci platile intre cele doua republici s-au desfasurat ca orice alta plata interbancara
internationala.

S-ar putea să vă placă și