Sunteți pe pagina 1din 3

17.10.2009 OPERATIUNI SI INSTITUTII DE CREDIT CURS 1 Profesor: CONSTANTINESCU L.

SISTEMUL BANCAR CONTEMPORAN Bancile reprezinta institutii financiare care concentreaza mijloacele de piata si acorda credite. Ele joaca un rol hotarator in conditiile economice de piata moderne devenind un agent economic autonom. Activitatea lor initiala se limita la pastrarea valorilor ce le erau incredintate de particulari si la efetcuarea de plati la ordinul clientilor. Zarafii genovezi Din sec al XII lea mentioneaza economistul roman Virgil Maghieru nu se ocupau numai cu schimbul monedelor ci primeau in acelasi timp de la particulari depozite de bani pentru pastrare, acordau imprumuturi sub forma asa numitelor cambi maritime si executau plati pe baza de depozite . Formo moderna de organizare bancara isi are originea in banca din Amsterdam create in 1609 si Banca Angliei creata in 1964. Odata cu dezvoltarea transportului maritime si in deosebi a industriei are loc o perfectionare a modului de organizare a bancilor. Pe teritoriul tarii noastre in sec. al XIX lea a luat fiinta Banca Nationala a Moldovei cu sediul la Iasi , in anul 1857 si Banca Romaniei cu sediul in Bucuresti in 1866. In Romania trecerea la economia de piata a impus restructurarea sistemului bancar, a fost creat cadrul legislative necesar prin: 1) Legea privind activitatea bancara 2) Legea Bancii Nationale a Romaniei 3) Legea privind societatile comerciale Pe baza prevederilor acestor legi sistemul bancar din tara noastra este organizat pe 2 nivele. - Banca Nationala a Romaniei ca banca de emisiune de moneda , de reglementare a sistemului monetar si de credit si de supraveghere a tuturor institutiilor de credit. - Institutiile de credit a caror activitate urmareste in principal atragerea disponibilitatilor banesti de la populatie , agenti economici si entitati fara personalitate juridica , acordarea de credite si efectuarea tuturor operatiunilor specifice sistemului bancar. Prin acest sistem se asigura pozitia independenta a Bancii Nationale si politica monetara si de credit si autonomia Institutiilor de Credit din Romania. Sistemul bancar se constituie si se dezvolta ca un sistem deschis , acesta caracteristica permitandu-i sa se organizeze si sa-si dezvolte activitatea printr-o mobilizare a resurselor proprii si sa castige insusirea de a se adapta continu la semnalele pietei si la evolutiile economice in a caror definire are un rol major. BANCILE SI INSTITUTIILE FINANCIARE CONTEMPORANE Intr-o economie moderna exista o piata speciala pe care se tranzactioneaza moneda.

Sistemul bancar moneda si masa monetara sunt conditiile necesare pentru functionarea pietei monetare . Bancile , Institutiile Financiare si Societatile de Asigurari alcatuiesc un sistem economic specializat in intermedierea celorlalti agenti economici in gestionarea instrumentelor monetare si a parghiilor financiare ale tarii. In epoca actuala Institutiile de credit exercita functii multiple de regula cu caracter macroeconomic cum ar fi: a) Coordoneaza incasarile si platile in intreaga economie nationala ,emit moneda suplimentara si retrag moneda excedenta din circulatie (reglarea masei monetare) , gestioneaza moneda nationala si supravegheaza relatiile ei cu monedele altor state efectuarea operatiunilor de vanzare cumparare de valuta si asigura necesarul de valuta al economiei nationale. b) Centralizeaza economiile banesti ale agentilor economici si ale populatiei pe care le orienteaza spre domeniile principale atractive ale dezvoltarii economico-sociale indeplinind rolul de intermediere financiara la nivelul macroeconomic. c) Restrictioneaza creditul, impun debitorilor conditiile de bonitate financiara , le cer garantii pentru sumele imprumutate in vederea limitarii riscului si a disiparii acestuia asupra tuturor debitorilor. d) Creaza putere de cumparare aditionala pe care o imprumuta agentilor economici si populatiei. e) Selecteaza pe baza criteriilor de eficienta proiectele de dezvoltare economica ce urmeaza sa fie finantate prin credite , orienteaza dezvoltarea economica si contribuie la modificarea structurilor economiei nationale. f) Efectuiaza operatiuni de titluri de valoare . Clientii bancii sunt : -deponenti cei care incredinteaza bancii ,unitatilor bancare spre pastrare si fructificare pentru care primesc dobanda . - solicitantii cei care au nevoie temporar de anumite sume de bani suplimentare pentru care platesc dobanda si commision. Orice banca isi desfasoara activitatea pe principii comeciale trebuind sa obtina o diferenta pozitiva intre suma dobanzilor si comisioanelor incasate si cea a dobanzilor platite deponentilor. Daca din acesta suma se scad cheltuielile bancii si impozitele legale cea ce ramine constituie profitul bancar net. Banca este un agent economic specializat in activitati monetar-financiare care efectuiaza 2 categorii de operatiuni - active - passive. Activitatea bancara a cunoscut un indelungat proces de diversificare si specializare a functiilor pe care le indeplinesc verigile sistemului financiar bancar. In prezent se manifesta o tendinta de universalizare a functiilor indeplinite de institutiile financiar bancare . In Romania sistemul bancar este grupat in 2 verigi : - Banca Nationala - Institutiile de Credit. Banca Nationala functioneaza ca o banca a bancilor

Principalele operatiuni pe care aceasta le desfasoara sunt urmatoarele: a) Emisiunea de moneda b) Conlucrarea cu institutiile de credit c) Conlucrarea cu sistemul trezoreriei statului d) Operatiuni cu aur si valuta Aceste operatiuni ca la orice institutie de credit se grupeaza in 2 categorii: - active - passive Operatiunile pasive constau in formarea resurselor necesare desfasurarii activitatii Bancii Nationale cum ar fi: - Constituirea capitalului propriu - Crearea depozitelor celorlalte institutii de credit si ale statului - Emiterea de banknote si monede metalice Operatiunile active faciliteaza utilizarea de catre BNR a resurselor de creditare din economia nationala cum ar fi: - operatiuni cambiale - rescontul - achizitionarea efectelor de stat - operatiuni de achizitionare a aurului si valutei. Institutiile de credit sunt efectul separarii functiei de emisiune monetara de cea de creditare . Spre deosebire de BNR unde capitalul social apartine in intregime statului , Institutiile de Credit sunt organizate in societati pe actiuni al caror obiect de activitate il constituie : - Atragerea de depozite de la populatie si personae juridice - Acordarea de credite si efectuarea altor servicii bancare specifice. Un rol important in cadrul sistemului financiar bancar il indeplinesc sistemul trezoreriei statului si societatile de asigurari. Sistemul trezoreriei statului este alcatuit dintr-un ansamblu de unitati financiare care reprezinta statul atat in calitate de debitor cat si de creditor. Colecteaza impozitele si taxele de la contribuabili si efectuiaza plati in numele administratiei publice . Societatile de Asigurari sunt institutii ce garanteaza asiguratului despagubirea partiala s-au total in cazul producerii unui eveniment nedorit . Operatiunile principale ale unei Societati de Asigurari sunt: - Colectarea primelor de asigurare - Plata despagubirilor - Plasarea soldului resurselor colectate si necheltuite la alte institutii financiar bancare in schimbul unei dobanzi.