Sunteți pe pagina 1din 17

Cuprins

CAP.I Servicii bancare electronice


Cap.II Analiza serviciului de internet banking în
românia
CAP.III Metodele de plată în activitatea e-banking
CAP.IV Studiu de caz. Click 24 banking BCR
Bibliografie
Concluzii
Introducere

E-banking-ul este definit de Comitetul de Supraveghere


Bancară ca fiind activitatea de distribuire a serviciilor şi
produselor bancare de valori diferite,prin intermediul
canalelor
Conceptul de bancă virtuală a fost definit în literatura de
specialitate de către Ion Gh. Rosca, ca fiind “banca în care
contactul poate fi făcut printr-o varietate de canale, dar
menţinând aceeaşi interfaţă şi accesând aceleaşi servicii”
Impactul e-banking asupra
serviciilor bancare tradiţionale
Una dintre problemele curente ale e-banking-ului o reprezintă
impactul acestui serviciu asupra jucătorilor tradiţionali bancari.Faptul
că Internetul a revolutionat economia este un adevăr care poate fi
demostrat prin urmatoarele argumente:
Serviciile de e-banking sunt mult mai ieftine decât cele derulate prin
sucursalele băncilor sau chiar prin telefon;
Serviciile de e-banking se pot efectua fără dificultate,după instalarea
aplicaţiilor informatice;
Furnizorii de portal vor fi în măsură să atragă cea mai semnificativă
parte din profiturile băncilor;
Produsele vor fi distribuite prin linii individuale ,astfel ca băncile
tradiţionale vor fi părăsite şi nu vor mai efectua plăţi şi decontări.
Serviciile bancare
electronice
În general,serviciile bancare electronice se pot clasifica în două
categorii:servicii furnizoare de informaţii şi servicii de efectuare a
transferurilor de fonduri şi plăţi.
Informaţiile bancare furnizate electronic de bancă sunt informaţii
cu privire la contul bancar şi informaţii financiar-bancare
generale,cum ar fi cele referitoare la cursul de schimb
valutar,dobânzile sau comisioanele curente,reteaua de ATM-uri,cele
de utilitate generală. Informaţiile cu privire la cont se referă la:
valoarea soldului contului curent,istoricul tranzacţiilor efectuate în şi
din cont,situaţia extraselor de cont.Tot în categoria informaţiilor
bancare furnizate electronic se pot incadra şi mesajele SMS trimise
de banca deţinătorului de cont de card,la momentul efectuării unei
tranzacţii cu cardul.
Transferurile de fonduri din cont pot fi transferuri
intrabancare(contul receptor este în aceeaşi bancă cu contul
emiţător)sau interbancare.Plăţile ordonate se pot efectua către un
cont intrabancar(între clienţii băncii),către o altă bancă sau către
trezorerii,în moneda ţării sau în altă monedă.Se poate ordona
vânzarea sau cumpărarea de valută.O companie poate ordona plata
salariilor către angajaţii săi,pornind de la un cont de salarii al
companiei,catre o listă prestabilită de conturi de salariaţi(care pot fi
si conturi de card).Se pot face plăţi de facturi şi de reincărcare a
cartelelor telefonice.
Fiecare bancă devenită e-bancă oferă unele dintre aceste servicii
sau chiar pe toate,grupate pe pachete de servicii adecvate unor
anumite canale de acces.
Canale de acces utilizate de
e-banking
Accesul de la distanţă la serviciile e-bancă se poate face prin mai multe
canale,acestea fiind bazate,în principal,pe telefonul fix,telefonul mobil şi pe
calculatorul personal.Prin aceste canale se transmit mesajele şi datele de
solicitare a serviciului,se desfasoară dialogul între solicitant şi serviciu şi se
primesc mesajele şi datele furnizate de serviciu.
Cel mai simplu şi,în acelaşi timp cel mai general canal de acces la
serviciile bancare electronice este prin telefonul fix sau mobil,prin care
solicitantul apelează un număr de telefon special al băncii,la care răspunde
un operator uman din Centrul de Asistenţă Telefonică al băncii(Call
Center).Acesta este un canal de acces prin voce.Solicitantul se
identifică,operatorul acesează baza de date şi verifică identitatea,după care
solicitantul cere serviciul dorit(informaţii sau transferuri de fonduri şi
plăţi),pe care operatorul le execută imediat(sau amânat),prin accesul pe care
Obţinerea serviciilor de e-bancă printr-un calculator personal se face
prin două metode:prin cuplarea PC-ului la Internet,folosind un
navigator şi accesarea unei pagini specializate de pe situl
băncii,precum şi cuplarea PC-ului,dotat cu un modem şi o aplicaţie
furnizată de bancă,direct(prin dial-up)la serverul băncii(PC
Banking).Aceasta ultimă metodă este mai puţin folosită în
prezent,dar este mai sigură şi se adresează, în special,companiilor,
Serviciile bancare prin Internet(Internet Banking,Web Banking) sunt
din ce în ce mai folosite,în special pentru că pot avea loc în condiţii
de siguranţă sporită şi pot oferi o gamă completă de servicii
bancare.Legătura de telecomunicaţii pâna la serverul e-băncii se
asigură prin protocolul SSL/TLS (Transaction Layer Security),iar
solicitantul este identificat prin nume şi parolă.
Gestionarea şi controlul
riscului
Această etapă a gestionării riscului include o serie de
activităţi,precum coordonarea comunicării
interne,implementarea măsurilor de protecţie împotriva
riscurilor din exterior,controlul şi gestionarea lor ,
instruirea clienţilor în utilizarea serviciilor etc.Băncile îşi
măresc abilitatea în controlul şi gestionarea riscurilor
inerente în orice activitate atunci când toate acestea sunt
stabilite prin proceduri şi sunt la îndemâna întregului
personal.
PREZENTAREA
GENERALĂ BCR
Banca Comercială Română(BCR),membră a Erste Group,este bancă
universală care deserveşte atât clienţi retail,cât şi clienţi corporativi şi
are o valoare a activelor de peste 16mld euro.Grupul financiar BCR
include operaţiuni în străinatate,precum şi de leasing,economisire şi
creditare în scopuri locative(banca pentru locuinţe) şi subsidare pentru
pensii private.
Instituţia oferă o gamă largă de servicii,incluzând soluţii de internet
banking,phone-banking şi e-commerce.Reţeaua cuprinde 668 de unităţi
şi agenţii retail(pentru persoane fizice si microintreprinderi) în toate
oraşele ţării cu peste 10.00 de locuitori.Clienţii corporate(IMM-uri şi
companii mari) sunt deserviţi de 48 de centre de afaceri dedicate.BCR
deţine o reţea naţională de 2.200 de ATM-uri(bancomate) şi18.000 de
POS-uri(terminale electronice operaţionale la comercianţi pentru
efectuarea plăţilor cu cardul.
Analiza componentelor
serviciului de internet banking al
BCR
Serviciul de internet banking al Băncii Comerciale Române se bazează pe
doua componente:CLICK 24 BANKING şi Direct debit.
a)CLICK 24 BANKING
Este un serviciu adresat clienţilor,persoane fizice care au cel puţin un cont în
lei deschis la una dintre unităţile BCR.Oferă posibilitatea efectuării de operaţiuni
bancare în lei şi valută de la orice calculator conectat la Internet.
Serviciul permite realizarea de operaţiuni bancare cum ar fi:plaţi in
lei,achitarea facturilor şi impozitelor,alimentarea conturilor de card de debit emise
de BCR,vizualizarea extraselor de cont şi subconturi,constituirea de depozite la
termen în lei şi în valută şi cumpărarea-răscumpărarea certificatelor de depozit cu
discount ACTIV BCR,efectuarea de rambursări ale ratelor de credit şi ale sumei
minime lunare de plată pentru cardurile de credit emise în lei,schimb valutar şi
primirea de informaţii financiar bancare.
b)Direct debit
Serviciul Direct debit reprezintă o modalitate de plată a facturilor
a căror valoare este variabilă de la lună la lună,banca transmiţând
către furnizorul de servicii ales detaliile ce identifică clientul în
sistemul acestuia şi lunar la emiterea facturii,furnizorul va trimite
către BCR suma de plată a clientului.
Identificarea clientului ca utilizator CLICK 24 BANKING se
face cu ajutorul dispozitivului Token Digipass. Dispozitivul este
inmânat clientului de către consilier la achiziţionarea serviciului
în unitatea BCR şi generează coduri unice,valabile la o singură
utilizare.Token-ul este securizat printr-un cod PIN generat de
utilizator la prima folosire.
CLICK 24 BANKING
Prin utilizarea acestui serviciu clientul poate plăti facturi,rate şi
orice tip de plăţi recurente în mod automat.

Pentru ca un client să-şi poata vizualiza operaţiunile realizate din


cont şi soldurile zilnice este nevoie de accesarea meniului de
“Rapoarte” şi selectarea contului şi perioadei:
În meniul “Afisează rapoarte” clientul poate
vizualiza toate rapoartele de extras de cont generate.

Secţiunea de detalii ale cardului permite utilizatorului să vizualizeze


principalele informaţii de interes ca limita creditului,creditul
utilizat,decontările în curs,creditul disponibil,rata de dobândă,suma
minimă de plată,data plăţii,ultima rambursare,data ultimei plăţi.
Extrasul curent poate fi folosit pentru vizualizarea tuturor
operaţiunilor din luna curentă cu data de efectuare a tranzacţiilor şi
data de procesare,cât şi eventualele comisioane ataşate şi rambursări.

De asemenea prin CLICK 24 BANKING se pot vizualiza ultimele 56


extrase ale cardului de credit cuprinzând operaţiunile din fiecare lună
realizate la POS-uri,ATM-uri şi plăţi pe internet.
CLICK 24 BANKING oprimizat pentru telefoanele mobile

Prin utilizarea serviciului CLICK 24 BANKING se pot obţine


informaţii despre soldurile tuturor conturilor proprii deţinute la
BCR,efectua plăţi oricând şi oriunde utilizând un telefon mobil cu
acces la internet,verifica istoricul tranzacţiilor pentru ultimele 90
de zile şi lista tranzacţiilor aflate în aşteptare fără niciun cost
suplimentar,utilizând codurile generate de dispzitivul Token.
Concluzii

Studiul de caz a fost efectuat la BCR Agenția din Petroșani.La sucursală s-a
prezentat un client care ne-a expilcat faptul că datorită programului său de muncă
foarte încărcat are probleme în fiecare lună cu plata la data scadentă a unei rate la
un credit.
Obervând reticenţa clientului şi dorinţa acestuia de a avea in permanenţă
control asupra plăţilor i-am vorbit despre CLICK 24 BANKING.
Datorită faptului ca clientul deţine un laptop conectat în permanenţa la Internet
acesta îşi poate controla oricând plata facturilor si situaţia conturilor.
I-a fost prezentată varietatea de servicii şi avantaje pe care acest serviciu o
presupune:posibilitatea efectuării de operaţiuni bancare prin Internet şi
telefon,acces rapid la conturi şi cel mai important aspect,plata la timp a tuturor
facturilor fără nevoia de a se mai deplasa la sediul băncii.
Clientul s-a arătat foarte interesat de acest servicu şi a semnat o cerere-contract
de acces la serviciul CLICK 24 BANKING,după aceasta fiindu-i înmanat
dispozitivul token.
În urma unei vizite anterioare clientul s-a declarat multumit de funcţinalitatea
servicului.
Vă mulțumesc pentru timpul
acordat!