Sunteți pe pagina 1din 46

Managementul

timpului
Managementul timpului
• =“procesul prin care ne intrebam in
mod constant ce este important si
prin care ne stabilim prioritatile
care sa reflecte alegerile facute “
(Menard, 2002)
Managementul timpului
• O problema de alegere, de
planificare si de organizare a
evenimentelor;
• Presupune organizarea activitatilor si
a resurselor disponibile pentru a
obtine un maximum de eficienta in
tot ce intreprinde o persoana.
Managementul timpului in
scoala
Este o modalitate:
• de a obtine timp pentru invatare, de
a crea oportunitati de invatare;
• de a facilita obtinerea realizarilor
scolare;
• de a preveni problemele de
disciplina;
Cuprins
1. Ce stiu despre timp, in general, si
despre timpul scolar?

2. Care este atitudinea mea fata de


resursa timp?

3. Cum imi manageriez timpul?


Competenta de management
al timpului
• Cunostinte declarative= concepte
despre timp, durata, frecventa, perioada,
moment cronologic, ordine,
simultaneitate;
• Cunostinte procedurale: stabilirea
sarcinilor de indeplinit, a listei de prioritati,
planificarea activitatilor, monitorizarea
activitatilor, gestionarea intreruperilor;
• Cunostinte atitudinale: utilizarea
constienta a timpului, evitarea pierderii
timpului
1. Ce stiu despre timp, in general, si despre
timpul scolar?

Cronemica= Perceptia si semnificatia


utilizarii timpului
Ce este timpul?
• o resursa limitata;
• perceptie subiectiva si personala asupra
prezentului, trecutului si viitorului;
• timpul curge fără oprire, indiferent daca il
utilizezi sau nu;
• timpul nu se poate economisi, se poate doar
consuma si de multe ori nu este de partea sau in
favoarea noastra;
• timpul (lipsa lui) este o sursa majora de stres;
• organizarea timpului depinde de noi!
Mituri referitoare la timp
• Pierderea de timp este cauzata de
altii;
• Pauzele lungi si dese..;
• Ce nu poti face astazi…;
• ….

(completati aceasta lista cu alte


mituri)
Timpul scolar
• =Resursa pedagogica de natura
materiala (determinabila si finita),
antrenata la nivelul sistemului de
invatamant prin intermediul unor
variabile complementare: anul,
semestrul scolar, saptamana, ziua
scolara.
Timpul educational- caracteristici:
• trebuie să conducă spre atingerea unei
performanţe cât de mici şi către obţinerea
unui succes educaţional;

• trebuie să fie folosit pentru activităţi utile,


folositoare pentru elev, care să-i permită
creşterea şi dezvoltarea personală;

• sunt mai importante tipul si eficienta


sarcinii derulate intr-un interval de timp
decat cantitatea de timp petrecuta in
sarcina.
Tipologia timpului in spatiul scolar

• Macrotimpul= timpul general


alocat:semestru, an, ciclu scolar;

• Microtimpul: ore, zile, saptamana


Tipologia timpului in spatiul
scolar:
• Timpul elevului trebuie să fie orientat
către formare de noi deprinderi, achiziţii
de priceperi şi competenţe, cu alte cuvinte
este un timp ce se materializează în
propria educaţie.

• Timpul profesorului este, dintr-o


perspectivă cotidiană, un timp de lucru, un
timp dedicat activităţii de zi cu zi, dar, în
egală măsură, este un timp ce se
materializează în educaţia altora.
Timpul in spatiul scolar
• Didactic= proiectarea curentă a activităţii
didactice, transmiterea de conţinuturi,
pentru fixare, pentru evaluare (50% din
timpul unei ore);
• Nedidactic =cât timp dintr-o oră este
alocat pentru rezolvarea problemelor de
disciplină, pentru oferirea de feed-back,
pentru organizarea clasei, pentru
respectarea normativităţii şi a rutinelor,
pentru administrarea curentă a activităţii
clasei.
Tipologia timpului in spatiul scolar
• timpul general alocat= o perioadă educaţională globală,
prevăzută prin intermediul programei, a curricullum-ului şi
prin documentele referitoare la structura anilor şcolari;
acesta corespunde macrotimpului;

• timpul instrucţional = timpul dedicat efectiv instruirii


elevilor; timpii instrucţionali de durată redusă se suprapun
microtimpului;

• timpul de rezolvare a sarcinilor= timpul alocat de elevi


pentru îndeplinirea sarcinilor educaţionale, fie în şcoală, fie
în afara acesteia, acasă, în timpul pregătirii individuale;

• timpul dedicat evaluărilor sumative, finale- perioada în


care elevii demonstrează însuşirea conţinuturilor şi a
deprinderilor.
(Wong, Wong 1998)
Thomas Gordon:
In spatiul clasei se poate identifica:

• Timpul difuz- acela in care elevii si profesorii se simt asaltati de


o multime de stimuli si nu se mai pot concentra
• Timpul individual- este intervalul de timp de care are nevoie
orice persoana intr-un mediu de invatare pentru a se relaxa,
odihni, reincarca emotional;
• Timpul optim- intervalul de timp pe care fiecare trebuie sa-l
petreaca cu ceilalti pentru a-si satisface nevoia de comunicare, de
impartasire. Elevii simt nevoia de a comunica “fata in fata” cu
profesorul si cu colegii (de obicei in pereche sau in grupuri mici).
Daca acest lucru nu se intampla, atunci recurg la diverse
modalitati, mai mult sau mai putin constientizate, voluntare, de a
obtine acest lucru..
Timpul dedicat invatarii de catre elev (academic
learning time)

• Este perioada de timp care trebuie sa duca


la indeplinirea obiectivelor stabilite;
• Trebuie alocat in functie de abilitatile,
competentele elevilor;
• Trebuie maximizat prin eliminarea timpilor
care nu au legatura cu obiectivele;
• Trebuie monitorizat, controlat pentru ca
elevii sa atinga obiectivele propuse.
(T. Savage&M Savage)
Managementul
timpului scolar
Managementul
microtimpului scolar
Presupune:
• Planificarea
timpului
profesorului,proiec-
tarea lectiei
• Organizarea,
• Controlul
diveselor perioade
de timp intalnite in
clasa.
Planificarea/Proiectarea didactică /
Design instrucţional
• Proiectarea didactică este o activitate de anticipare a paşilor
ce urmează a fi parcurşi pentru realizarea instrucţiei şi
educaţiei.

• Analitic vorbind, ea se referă la ansamblul operaţiilor de


anticipare a obiectivelor, conţinutului, metodelor şi
mijloacelor de învăţare, a instrumentelor de evaluare şi a
relaţiilor ce se stabilesc între toate aceste elemente în
contextul unui mod specific de organizare a activităţii
didactice (Vlăsceanu, 1988, p. 249).
Etape ale proiectării
activităţii didactice
(A) proiectarea globală, care are drept referinţă o perioadă
mai mare din timpul de instruire (ciclu şcolar sau an de
studiu) şi se concretizează în elaborarea planurilor de
învăţământ şi a programelor şcolare;
(B) proiectarea eşalonată, care are ca referinţă perioade mai
mici de timp, de la anul şcolar până la timpul consacrat
unei activităţi didactice şi se concretizează în:
• (a) proiectarea activităţii anuale ;
• (b) proiectarea activităţii semestriale ;
• (c) proiectarea unei lecţii.
Managementul macrotimpului
• Planificarea si proiectarea
didactica judicioasa;

• Continuitatea la clasa a
profesorilor
Structura unui PROIECT DIDACTIC
• Şcoala:
• Anul şcolar:
• Semestrul:
• Disciplina:
• Clasa:
• Manualul:
• Unitatea de învăţare:
• Profesor:
• Data:
• Subiectul:
• Tipul lecţiei:
• Competențe specifice:
• Scopul lecţiei:
• Obiective operaţionale: pe parcursul lecţiei, elevii vor fi capabili:
• O1:
• O2:
Strategia didactică:
(a) Metode, procedee, tehnici:

(b) Mijloace de învăţământ:

(c) Forme de organizare a activităţii:

(d) Resurse:
• umane:
• temporale:
• bibliografice:
Structura unui PROIECT DIDACTIC
Conţinut instructiv-educativ Strategia didactică
Etapele/ secvenţele
Nr. lecţiei Ob. Metode/
Activitatea Mijloace de Forme de Evaluare
crt. şi oper. Activitatea procedee/
elevului învăţământ organizare
timpul alocat profesorului tehnici
Organizarea timpului scolar
Perioada de timp dedicata efectiv invatarii
poate fi extinsa daca :
1. Se stabilesc rutine si reguli clare pentru
evenimentele predictibile si/sau recurente;
2.Se discuta, analizeaza, retin aceste reguli
si rutine;
3.Se gestioneaza tranzitiile;
4.Se acorda asistenta elevilor care au
nevoie.
(T. Savage&M Savage)
Rutinele din clasa sunt:
• administrative: intrarea si iesirea in/din clasa,
iesirea/venirea la/de la tabla, la toaleta, venirea
cu intarziere la ora, aranjarea bancilor, a
materialelor didactice;utilizarea acestora.
• didactice: atragerea atentiei la inceputul si in
timpul predarii, verificarea temei pentru acasa,
distribuirea materialelor didactice si accesul la
acestea in timpul predarii;
• de interactiune: participarea la discutii in
grupuri, in perechi,raspunsurile la intrebarile
profesorului, vorbirea fara permisiunea
profesorului, solicitarea de asistenta din partea
profesorului in diferite momente ale orei.
Reguli care :
• Se vor stabili reguli clare si specifice
fiecarei clase pentru fiecare rutina in
parte;
• Elevilor li se vor prezenta, explica,
reaminti rutinele si regulile care
deriva de aici;
• Aceasta procedura va continua pana
cand toti elevii si-o insusesc;
• Ea va fi discutata si cu parintii
elevilor, in anumite situatii.
Gestionarea tranzitiilor
• Tranzitiile sunt perioade de timp
intre lectii sau in timpul unei lectii in
care se trece de la un tip de
activitate la altul;
• Pot fi “timpi morti” pentru invatare;
• Precizarea clara a ceea ce trebuie sa
faca elevii pentru a preveni
instalarea si prelungirea acestora;
Asistenta acordata elevilor
care au nevoie
• Procedura “apreciere-sugestie-incetarea ajutorului” consta
in :
1. Oferirea de modele, exemple, harti, tabele in asa fel incat
elevii sa-si clarifice singuri eventualele nelamuriri;
2. Instituirea unui mod de semnalizare a nevoii de asistenta
din partea profesorului;
3. Ajuns la banca, profesorul va aprecia elevul pentru ceea
ce a facut deja corect, i se spune ce trebuie sa faca si apoi
este lasat singur sa aplice;
4. Verificarea atenta a ceea ce elevul a facut pe baza
sugestiilor anterioare, apreciere si/ sau o noua sugestie
Modalităţi concrete de organizare a timpului
profesorului:
• Ţineţi o agendă zilnică, organizată, clară în care să înregistraţi
toate întâlnirile, evenimentele, termenele, întâlnirile, etc.

• Stabiliţi rutine clare pentru toate activităţile zilnice; treptat,


acestea pot deveni obişnuinte care vor economisi atât timpul
profesorului cât şi al elevilor;

• Pregătiţi întotdeauna activităţi scurte sau aplicaţii practice,


relaxante pentru a umple eventualii „timpi morţi” sau pentru a
capta atenţia copiilor;

• Asiguraţi-vă întotdeauna că rutinele şi elementele


normativităţii clasei şi şcolii sunt succinte şi bine înţelese;

• Încercaţi să ajungeţi la şcoală cu suficient timp înainte de a începe


lecţiile; astfel veţi avea timp să vă pregătiţi pentru activităţile din
ziua curentă;

• Organizaţi-vă timpul de lucru pentru sarcinile educaţionale


(pregătirea lecţiilor pentru ziua următoare, corectarea lucrărilor,
documentare) şi respectaţi această organizare.
Controlul timpului
• Jurnal personal-
– Constientizarea nevoii de a ne organiza
mai bine timpul;
– Dezvoltarea capacitatii de autocontrol a
timpului;
– Evidentierea disfunctionalitatilor;
– “Prelungirea” memoriei;
Managementul ritmului
• =modul în care profesorul
coordonează şi direcţionează
ritmul activităţilor în timpul orei.
Se poate face prin:
• Evitarea discontinuităţii;
• Evitarea încetinirii ritmului
Evitarea discontinuitatii:
• Nu schimbati brusc o activitate fara
a anunta in prealabil acest lucru;
• Nu suspendati o activitate in
desfasurare;
• Nu abandonati temporar o activitate
pentru ca mai apoi sa reveniti la ea;
• Nu abandonati o activitate inainte de
a o finaliza.
Evitatea incetinirii ritmului:

• Nu insistati inutil asupra explicatiilor,


indicatiilor;
• Nu oferiti amanunte in exces;
• Nu faceti exces de materiale didactice,
echipamente;
• Nu fragmentati o activitate daca
natura ei nu implica asta, doar pentru
a accelera ritmul;
Cunostinte atitudinale
Care este atitudinea mea fata de
resursa timp?
Cine sunt hotii care iti pot fura timpul?

Exercitiu: Noteaza-ti cativa “hoti” care iti fura cel mai mult
din timpul tau si gandeste-te cam cat timp ”iti fura”.

Exemple:
Amanarea sarcinilor grele sau neplacute;
Intreruperile;
Lipsa organizarii personale si a unei agende;
Lipsa prioritatilor;
Prelungirea unor activitati in detrimentul altora;
Apeluri telefonice necontrolate;
Vizitatori neanuntati;
Comunicare neadecvata cu ceilalti membri ai familiei;
Apariția unor probleme de sănătate;
Oboseala;
Incapacitatea de a refuza invitația unui prieten;
O emisiune interesantă la televizor….
Delasarea- inamicul
managementului timpului
• =intarziere voluntara si irationala,
in ciuda faptului ca subiectul
anticipeaza consecinte negative (St.
Boncu, 2013);
• =un obicei prost si o modalitate de a
exprima conflictul intern si de a
proteja o stima de sine
vulnerabila” (Burka, Juen, 1982)
Chestionar
• Raspundeti la urmatoarele intrebari
utilizand variantele de raspuns:
1. Nu ma caracterizeaza deloc;
2. Ma caracterizeaza oarecum;
3. Nu-mi dau seama; nu stiu ce sa raspund;
4. Ma caracterizeaza intr-o oarecare masura ;
5. Ma caracterizeaza total
Sunteti un delasator?!
1. Adeseori reusesc sa-mi indeplinesc sarcinile cu cateva zile
mai devreme;
2. Atunci cand intentionez sa ma intalnesc cu cineva imi
planific din timp intalnirea;
3. In general raspund foarte prompt la e- mailuri/ mesaje
telefonice;
4. Consider ca, daca stau sa muncesc zile in sir inainte, tot
nu reusesc sa termin la timp ceea ce am de facut, asa ca
mai bine las pe ultimele zile;
5. Odată ce am informațiile de care am nevoie, de obicei,
iau deciziile cât mai curând posibil;
6. Cand am ceva dificil de facut imi spun ca este mai bine sa
aman pana voi fi mai inspirat ;
7. De obicei, trebuie să ma grăbeasc pentru a finaliza
sarcinile la timp;
8. De obicei organizez /planific toate lucrurile pe care am de
gând să le fac într-o zi;
Chestionar
9.De obicei, incep o sarcină la scurt timp după ce am primit-
o/asumat-o.
10.Atunci când termenele limită se apropie, pierd adesea
timpul facand altceva.
11.De multe ori atunci cand am ceva de facut, termin mai
devreme decât este necesar.
12. Atunci când trebuie sa ma pregătesc pentru o întâlnire,
eu sunt rareori prins având ceva de facut ceva în ultimul
minut;
13. De multe ori întârzii inceperea sarcinilor pe care trebuie
să le fac;
14. Atunci când ma confruntă cu o sarcină dificila, imi dau
seama care este primul pas, astfel încât pot să demarez ceea
ce am de facut;
15. Adeseori imi spun”Voi face chestia asta de maine!”
Punctaj si interpretare
– Nu ma caracterizeaza deloc-1
– Ma caracterizeaza oarecum-2
– Nu-mi dau seama; nu stiu ce sa raspund-3
– Ma caracterizeaza intr-o oarecare masura -4
– Ma caracterizeaza total-5
• 15-30 puncte –sunteti delasator;
• 31-45 puncte- sunteti un delasator
mediu;
• 46-75- nu sunteti un delasator cronic
Cauze:
– parintii autoritari;
– lipsa autocontrolului si a vointei;
– lipsa constiinciozitatii;
– distractibilitatea;
– proasta organizare;
– discrepante intentie-actiune;
– slaba motivatie de realizare (dorinţa de a obţine un
succes, o performanţă într-o acţiune apreciată social);
– impulsivitatea (Steel, 2007);
– perceptia deformata (subestimarea) asupra timpului;
– subestimarea sarcinii de realizat;
– frica de esec;
– frica de a fi perceput incompetent;
– perfectionismul
Tipuri
• Delasatorii optimisti:
– sunt cei care isi amana proiectele dar nu se
ingrijoreaza din acest punct de vedere ;
– isi supraestimeaza sansele de succes;
– subevalueaza timpul necesar realizarii sarcinii
• Delasatorii pesimisti:
– ii ingrijoreaza amanarile repetate si neputinta
de a schimba ceva ;
– paralizati de indecizie;
Cercetari relevante
• Ozer -2011; studentii in proportie
de 70-95 % amana realizarea
obligatiilor universitare;
• Delasarea nu coreleaza pozitiv cu
varsta, ci mai degraba cu controlul
extern;
• Ferrari&Olivette- 1994- autoritatea
parentala prea pronuntata induce
delasarea copiilor;
Efectele delasarii
• Stresul care in conditii extreme afecteaza
sanatatea fizica,
• Anxietate;
• Depresie;
• Lipsa increderii in sine ;
• Ingrijorare;
• Dezorganizare;
• Rigiditate comportamentala;
• Lipsa de energie;
• Stima de sine scazuta
Sfaturi pentru delasatori
• sa-si imparta proiectul in pasi mici;
• sa stabileasca un orar precis:
momentul inceperii si perioadele de
timp pentru fiecare etapa;
• sa prevada si momente de relaxare