Sunteți pe pagina 1din 29

| 

| 
 |

 
 

 

á 
á   

 
á 
  
á 
„  
 „ 

„ „ „  ¢ ¢


 
 ¢
 
 
 ! 


"
 

 

#
„  $„ „%
 &&'( 

)*+,*-&+)&
.)*+,*&-++)
/011222 #
$
 
 
  
345151&++&  &6&6-*7
8" $
$&+'-

 
 "
 

 
"9 

 
 $


 

 $
$  
 
.
 
 


 
  "


  $
 
 $$
 
 
 
9
/ / 

  
9

  
9
: 
 
 
;;
&
&+'&9
 

$ 


"

 


 „ 9$9


0
, 
"9 
 " <
, 
"
( 

 
<
,
.
   <
, 
 

 
 
 9
 <
,  


 


9

. Prezentarea generală a societăţii
² obiectul de activitate si structura societăţii ²

Obiectul de activitate
x Obiectul principal de activitate al S.C. ALRO S.A. SLATINA îl constituie
producttia si comercializarea aluminiului tehnic primar şi a aliajelor de
produc
aluminiu primar sub formă de:
x 1) - bare omogenizate din aliaje de aluminiu primar;
x 2) - sârmă din aluminiu
aluminiu;;
x 3) - şleburi ( plăci ) din aluminiu şi din aliaje de aluminiu primar;
x 4) - lingouri din aliaje de aluminiu primar.
x Barele omogenizate din aliaje de aluminiu primar sunt obţinute pe o instalaţie
modernă începând din 1999 prin procedeul HOT TOP.
x Sârma de aluminiu este produsă pe o instalaţie Continuus Properzi care a fost
modernizată în 2000.
x Prin modernizările de la secţia Turnătorie structura produselor s-a schimbat,
schimbat,
crescând procentul celor cu valoare adăugată mare.
S.C. ALRO S.A. SLATINA este cotată la Bursa de Metale
Neferoase de la Londra ( LME ), iar calitatea produselor
realizate de ALRO sunt conforme cu standardele LME şi cu cele
mai severe norme internaţionale.
SC ALRO SA SLATINA este certificată din 1995 cu standardele de
calitate ² ISO 9001 şi ISO 9002, iar în 2002 a fost certificat şi
standardul pentru mediu prin ISO
ISO--14001.
Acest fapt a asigurat societăţii o bună reputaţie pe piaţa mondială şi
ca o consecinţă o cerere tot mai mare de produse care poate fi
satisfăcută numai în limitele capacităţii de producţie existente.
În această manieră,
manieră, în perioada 1997 - 1999 din totalul producţiei mai
mult de 75% a fost exportată, calitatea aluminiului românesc fiind
recunoscută în diferite ţări: Grecia, Italia, Franţa
Franţa,, Austria,
Turcia, Germania, Israel, Polonia, Slovacia
Turcia, Slovacia,, Ungaria
Ungaria,,
Spania etc. Din anul 2000 exportul a început să aibe o evoluţie
crescătoare ajungând în prezent la o proporţie de circa 80 % din totalul
producţiei..
producţiei
Forma juridică şi structura societăţii
S.C. ALRO S.A. Slatina este o societate comercială pe
acţiuni cu capital majoritar privat.
privat. Capitalul social se ridică
la 2.111.448.05 lei, reprezentat de 42.
42.228
228,,9611 acţiuni
nominative cu valoare nominală de 0,5 0,5 de lei.
²ACŢIONARII SOCIETĂŢII
La data de 24.05.2008

Y 

   

  

 Y  ! " #$% 

&'
'
 #% 


 (


S.C. ALRO S.A. Slatina ¢ ¢


 

 ¢  cu o
poziţie dominantă pe piaţa internă şi de asemenea este unul dintre cei mai mari
producători având în vedere capacitatea totală de producţie din Europa.
Preţul aluminiului este stabilit în funcţie de cotaţia preţului aluminiului la
Bursa de Metale de la Londra şi de cursul leu/dolar.

În prima jumătate a anului 2008 cererea de produse de aluminiu a


cunoscut o creştere de aproximativ 20 % faţă de aceeaşi perioadă a
anului 2007, adăugându-se la creşterea de 14 % din 2007. Creşterea
înregistrată se datorează preţului de vânzare (situat sub nivelul pieţei ) şi
calităţii produselor oferite ( puritatea aluminiului de 99,7 % )
S.C. ALRO vinde aproximativ 20 - 25% din producţia sa pe piaţa
internă utilizând canale directe de distribuţie.
S.C. ALRO vinde produsele sale pe piaţa internă la acelaşi preţ ca şi
pe piaţa externă.
Cererea globală de aluminiu este puternic corelată cu economia
mondială.
Evoluţia producţiei de aluminiu pe sortimente este următoarea:

An Aliaje Placi Sarme Bare Lingouri Total


2001 9,830 19,053 13,030 7,625 91,336 140,874
2002 6,956 17,119 18,765 20,948 98,119 161,917
2003 7,853 13,504 24,130 31,272 97,275 174,034
2004 8,094 11,639 23,243 65,509 65,615 174,100
2005 5,967 12,849 26,010 73,018 61,194 179,038
2006 6,314 13,626 31,076 47,055 83,759 181,830
2007 5,728 20,566 33,692 47,098 79,968 187,052
2008 8,784 29,486 42,924 56,671 74,568 212,433
x Pe piaţă aluminiul este cunoscut ca:
x marfă durabilă;
x metal foarte rezistent şi chiar foarte dur în amestec cu alte metale;
x rezistent la coroziune;
x excelent conducător de căldură şi electricitate;
x excelent reflectorizant de căldură şi lumină;
x non--magnetic, o proprietate importantă pentru fabricarea
non
busolelor şi a aparatelor electronice.
x netoxic, adesea utilizat pentru ambalarea alimentelor, băuturilor şi
medicamentelor;
x rezistent la frig intens;
x un metal cu calităţi bune care poate rămâne mereu în circulaţie
x Factori care fac industria aluminiului atractivă:
x dezvoltarea pieţelor;
x consumul de aluminiu în continuă creştere pe cap de locuitor
x concurenţa slabă pe piaţa Europei de Est a făcut să crească preţul
LME;
x noi domenii de utilizare a aluminiului;

)* & + *

TARA DE PONDEREA IN 2007 PONDEREA IN 2008


DESTINATIE
GRECIA 32,2 % 37,2%
ITALIA 15,5% 18,5%
SLOVENIA 8,2% 8,4%
POLONIA 7,4% 5,5%
BULGARIA 4,8% 5,0%
UNGARIA 3,2% 4,5%
SPANIA 1,3% 3,8%
PORTUGALIA 2,6% 3,4%
GERMANIA 1,4% 3,2%
TURCIA 6,2% 2,9%

FRANTA 10,8% 2,0%

IUGOSLAVIA 2,5% 1,5%

SLOVACIA 0,7% 1,2%

FINLANDA 0% 0,9%

AUSTRIA 2,7% 0,9%

MACEDONIA 0% 0,8%

ISRAEL 0,3% 0,1%

OLANDA 0% 0,1%

MOLDOVA 0,2% 0,1%


Cota de piaţă
Cu o producţie de 220.000 tone à ¢

 ¢ ¢ 

 ¢ 
¢  ¢ 

 
 
 
 
 ¢  
¢ ¢¢¢ ¢ Poziţia bună ocupată de S.C.
ALRO S.A. Slatina pe piaţa Europei se datorează şi posibilităţilor de a
avea acces la diferite căi şi mijloace de transport.
Situaţia de pe piaţa europeană a dus la o strategie orientată spre
 ¢ ¢ ¢
 
¢
In ceea ce priveste politica de distributie,
distributie, S.C. ALRO S.A. in
producţia de export direct a incercat sa elimine treptat
comisionarii interni şi externi pentru a realiza relaţii directe cu
clienţiii finali şi pentru a rezolva mai bine problemele privind condiţiile
clienţi
tehnice de calitate a produselor. De asemenea ALRO a reuşit să
păstreze clienţii săi şi să îşi consolideze poziţia mai ales pe piaţa
Greciei (piaţă scop) unde se găsesc clienţi fideli foarte importanţi şi o
cotă parte de piaţă de 16%.
Concurenţa
În urma globalizării comerţului S.C. ALRO S.A. Slatina a intrat practic în
concurenţă cu producătorii din întreaga lume în special cu cei din Europa şi
Orientul Mijlociu.
Unul din avantajele concurenţiale în acest moment pentru ALRO este
poziţia sa geografică, care îi permite accesul usor la toate mijloacele de
transport de mărfuri (maritim, fluvial, feroviar şi rutier).Un alt avantaj pentru
ALRO este regimul vamal impus aluminiului pe piaţa UE in urma acordului
liber de schimb între UE şi România. Acest avantaj concurenţial este folosit de
S.C. ALRO S.A. Slatina care exportă masiv în ţări ale UE ca: Italia, Grecia,
Austria, Germania, Belgia, Franţa, Spania, Portugalia. Ţinând cont că 75% din
exporturile sale sunt în ţări ale UE, este important de a face o analiză
concurenţei de pe această piaţă. Pe plan international, Alro are concurenţi în
ceea ce priveşte costurile de producţie pe tonă, dar la o calitate mai slabă.
Făcând referire la produsele comercializate, ALRO are concurenţi
principali pe pieţele comerciale :
- pentru bare omogenizate : firmele Pechiney, Hydro, Alcoa, Egiptal, Dubal,
Rusal;
- pentru sârmă : firmele Pechiney, Hydro, Egiptal, Eural, Sural;
- pentru şleburi : firmele Pechiney, Alcan, Hydro, Alcoa;
`
 ¢ 
 ¢ ¢ à `à ² Reynolds din Statele
Unite, iar concurentul nr.1 din Europa este S.C. ALUMINIUM
PECHINEY ² Franţa.
Principali concurenţi sunt:
-Pechiney ² Franţa, Hydro Aluminium ² Norvegia, Alcoa ² Statele
Unite ( pentru piaţa din Spania), Alcan ² Canada, Dubal ² Dubai, Alba
² Bahrein, Egyptal ² Egipt, Bratsc, Tadzihk, Sayansk ² Rusia.

Dintre acestea se remarcă Pechiney şi Hydro Aluminium care au


un dublu statut ² clienţi şi concurenţi ² situaţie explicabilă deoarece
capacitatea Europei de vest este insuficientă pentru satisfacerea
cerinţei de pe pieţele sale şi de unde rezultă o certă coeziune între
participanţi la piaţă
Analiza S.W.O.T. a societăţii ALRO S.A Slatina

Punctele forte ale societăţii ALRO Slatina sunt m


x asezarea geografică si accesul facil la toate modalităţile de transport (
rutier , feroviar , naval si aerian )
x ca
calitatea
litatea produselor oferite este la cel mai ridicat standard, în
conformitate cu standardele internationale
x tehnologia de producţie este adusă la nivelul mondial
x costul redus al forţei de muncă
x existenţa unui sistem informatic integrat
x stabilitate economico ² financiară
x cresterea gradului de prelucrare a produselor si ponderea mare a
exporturilor
x pozitia pe piată, ca unic producator autohton şi jucator important pe
piata internaţională
x program amplu de investiţii
x activitate profitabilă si grad de îndatorare redus
x atractivitate pentru investitorii strategici şi financiari
x poziţia fruntasă în rândul societăţilor cotate la bursă
Punctele slabe ale societătii ALRO
Slatina sunt :
x nivelul scăzut în calificarea fortei de muncă
x gama de produse relativ redusă
x lipsa unui sistem propriu de distributie
x proceduri de lucru mult prea complicate
Oportunităţile :
-Eliminarea taxelor vamale pentru importurile de materii prime;
prime;
-Cerinta accentuată pentru recipiente mai usoare, mai rezistente cu un
aspect atractiv, reciclabile cu un efort minim si consum mic de energie;
energie;
-Schimbarea regimurilor politice în ţară si alte tări din Europa şi
promovarea dreptului proprietătii private
private
-Creşterea nivelului de viaţă în ţările ex
ex--comunist
comunistee
- Creşterea cererii de echipamente medicale şi sportive care incorporează
în mare măsură aluminiu.
Amenintari
-Discriminările legislative (au determinat S.C. ALRO S.A. Slatina să
adopte un amplu program de investiţii pentru modernizare şi
retehnologizare prin eforturi proprii).
proprii).
-Lipsa unui mediu de afaceri sănătos în economia românească
-Costuri foarte mari la energia electrică
-Concurenţii cu tradiţie în fabricarea produselor din aluminiu cu valoare
adăugată mare
-Nivelul ridicat al investiţiilor specifice pe tona de capacitate şi absenţa
surselor de finanţare adecvate
-Exigenţele de protecţie a mediului înconjurător.
Astfel, în eforturile sale de a se mentine pe piată ALRO
Astfel,
a trebuit să se opună mai multor factori de constrângere.
De asemenea,
asemenea, ALRO a trebuit să tină seama şi de: blocajul
financiar din economia românească, de variaţia pretului
aluminiului primar stabilit la bursa de la Londra, de
preturile ridicate la materiile prime de bază, legislaţia
privind protectia mediului înconjurător.
Evoluţia bună din ultimii ani a S.C. ALRO este o
dovadă a justetei strategiei pe termen lung adoptată de
echipa managerială: profitul ridicat obtinut s-s-a datorat
producţiei orientată către produse cu valoare adăugată
mare, deciziilor de investiţii pentru ecologizarea şi pentru
modernizarea procesului tehnologic.
x Analiza economico ² financiară a societăţii ALRO pentru perioada 2003 ²
2007 arată o evoluţie în continuă cres
2007 crestere a tuturor indicatorilor de eficienţă
economică..
economică
%, %# % % %

 
& #
##
#, 
#
### ##
###%$
#%$$ %
%
 ,,
,,$
$,%

-& & $$


 $$#, 
,,$
,,$$ #$
#$#,
#,%# #
#$#
$#%% %
%#
##

&
( m $#$%, ,%,$# ,,%,$ %%, %
 &
. $%$,
$%$ ,$ ##
##%,
%,$ $
$,
,%, $
$
,% %#
%#%
%,#%

&m 
 &
&

*
& %%
% %# $%
$%#%
#%# #%
#%$
$
 

$ %
%%
%,,
**m &


*
& 
&m 
%%
%% 
%%
%%
 
#
#% ,
,
#$# %
%,,
,,##
Y 
 #
#,#
,#% #
#,#
,#% $#
$#,
,,$ $
$,
,% ,%
,%%%
%%
 m

&
 
## 
## 
## 
## 
##

&
m
/. % $#, $ %% $
 

x Profitul societăţii,
societăţii, ca indicator al eficienţei economice,
economice, a avut o evoluţie
crescătoare,, cu o scădere în anul 2002, explicată prin cheltuielile mari cu
crescătoare
modernizarea şi retehnologizarea bazei tehnico ² materiale dar şi prin evoluţia
descrescătoare a preţului produselor din aluminiu de pe piaţa LME (London
Metal Exchange). Evoluţia profitului o putem analiza şi din datele oferite de
profitul din exploatare prezentate in tabelul urmator:

INDICATOR ANUL 2004 ANUL2005 ANUL 2006 ANUL2007 ANUL 2008

VENITURI 729..628,
729 628,0850 944.
944.194,
194,0917 1.035.
035.333,
333,1754 1.106.
106.656,
656,7475 1.436.
436.981,
981,8458
DIN
EXPLOATARE
mii lei
CHELTUIELI 554..862,
554 862,0316 774.
774.468,
468,4220 936.
936.451,
451,4513 959.
959.214,
214,9127 1.267.
267.988,
988,7412
DIN
EXPLOATARE
mii lei
PROFIT 174..766
174 766,,0534 169.
169.725
725,,6697 98
98..881,
881,7241 147.
147.441,
441,8348 168.
168.993,
993,1046
DIN
EXPLOATARE
Mii lei
x Din datele de mai sus se poate observa şi evoluţia veniturilor care au
crescut constant,
constant, cu un punct de maxim chiar în ultimul an analizat
analizat,,
2008, când piaţa aluminiului a înregistrat o creştere ce s-
s-a reflectat şi
asupra activităţii ALRO. Această creştere fiind o creştere coerentă
demonstrată prin creşterea profitului.
profitului.
x Comparativ cu anul 2007, în 2008 creşterea veniturilor (V) a fost mai
mare decât creşterea cheltuielilor ( C ) m
± % 0 %
1 2 2 
± % 0 %

1 2 %##%
Cresterea aceasta poate fi explicată în primul rând prin
Cres
creşterea eficienţei factorilor de producţie,
producţie, determinată de
modernizarile şi retehnologizările intensive care au avut loc în
cadrul companiei
companiei..
O altă explicaţie ar fi schimbarea strategiei de producţie,
producţie, şi
vânzare, pe produsele cu valoare
implicit a strategiei de vânzare,
adăugată mare care au adus câştiguri suplimentare
companiei,, noi parteneri de afaceri şi intrarea pe pieţe noi,
companiei noi, cu un
potenţial de vânzare mult mai mare, decât al pieţelor de vânzare
pentru produsele cu valoare adăugată mică.
mică.
Profitul obţinut în decursul perioadei analizate a avut o
evoluţie,, în general crescătoare,
evoluţie crescătoare, cu o mică excepţie în anul 200
20066,
datorită implementării tehnologiei noi în uzine
uzine..
Rentabilitatea companiei indică şi ea cifre în continuă creştere
creştere..
rentabilitatea economică,
economică, financiară şi comercială arată eficienţa
fiecărui departament în parte şi eficienţa întregului sistem economic de
la ALRO Slatina.
Slatina.

Anul INDICATOR DE EFICIENTA


(
 ( & . 
&

(
 3&4 3&4 3&4
%, #,%, $#$%, $%$,$
%# $%# ,%,$# ##%,$
% $#$,% ,,%,$ $,%,
% $$% %%, $,%
% %$,$ $ %#%,#%

5* 2 ) 5*66
7&


&

) 5*
 

$#$%,
5* 8 %, 2 ) 2 #$ 
#,%,

,%,$#
5* 8 %# 2 ) 2 #,, 
$%#

,,%,$
5* 8 % 2 ) 2 , 
$#$,%

%%,
5* 8 % 2 ) 2 $
$$%
$
5* 8 % 2 ) 2 #, 
,$,$
x ('
9
9'

9' *

 *
 )*
"
)*
" * "
* '
R
 ¢ ¢ 
 
¢ 
 
 !
¦  

 
 


 

 

 
  
 
 
 
   

 

  
 
 

 


 
    
  

 

 


 

 
  

  
 
 

 


 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 
   
 
 
 
   
 
  
  

  ¦ 


 

 
 
  


   R   
 
 


 
 
 
   

 
 
  

:

-&;9
'& &&:9 : < 9 "

&

.9' :
 
 &
 "
(' 
&9'  +

 

6.(

* ' 
 * "
* & .
&

9 ;


(
* 
 &
"
 *
'9
9' * *
'
* & 


 
 *9 
* *'  *'
& 
 )*&


"
. & *
 " *&
*( & 
6+7 
9'

.9' 
=; + 
 5 &(
9 >
 66
:.&
 (
 &
' & *.
 "
(
9 >
 

 66

7& *9' *
'9 " * 

 


   


 
 

 
á 

  
  

 
  
 
  
    
 
 
    

  


 
 

 


  
  


 
 
  

    


 

   

 
    
 áR 
1'& " **& (
 1

& 0
'
 
?
 m
1'& " **& (
 1

& 0
6 
-&;& 

-&;& *
7' 

 
&
 " ('9 .

; 
9' 5 .
7&
 * & ;@
69

*
9' &
 5  *
+7 99' *:'
* *
'
 '
&9 "
*
* 7 '
&

&
&9 * " &


'
&9@
6 
?

:.&9  
& + ? & 5 *
*? :.&


 &
&@
6'
" "
.& & 

& ('9  9 * )
* '
 
 9 5 &

*:9 * 
 6

 9 5 &

*:9 * 
 6

&:
 *A9 + &


& *  * * 
A
9 )9 + 
 * 
* 
 * +7 99'
.

" : &
&