Sunteți pe pagina 1din 22

CAPITOLE

BIOCHIMIE GENERALĂ BIOCHIMIE SPECIALĂ


 Structura celulei  Biochimia glandelor endocrine
 Aminoacizi, peptide, proteine  Biochimia genetică
 Acizi nucleici  Neurotransmițători
 Enzime, coenzime, vitamine  Biochimie țesutului osos și dentar
 Căi metabolice centrale  Biochimia contracției musculare
 Metabolismul carbohidraților  Hemostaza și fibrinoliza
 Metabolismul lipidelor  Biochimia sistemului imun
 Metabolismul hemului  Echilibrul hidro-mineral
 Metabolismul aminoacizilor  Echilibrul acido-bazic
 Metabolismul nucleotidelor  Biochimie dentară: formarea
dinților, saliva, placa dentară,carii
 1. Proteine membranare 4 – Lizosom 7 - Mitocondrie
 2. Membrană fosfolipidică 5 – Peroxisom 8 – Reticul
 3. Sistem Golgi 6 – Nucleu endoplasmatic rugos
BIOMOLECULE

 Proteine: aminoacizi
 Acizi nucleici: nucleobaze + glucid + grupări
fosfat
 Carbohidrați: monozaharide – polizaharide
 Lipide: colesterol, trigleceride, fosfolipide
Valențele atomilor, grupări
grupare amino

grupare metil

grupare hidroxil

grupare cetonică

grupare aldehidică

grupare carboxilică

grupare tiolică
oglindă L-gliceraldehidă D-gliceraldehidă
Polarimetrie și R/S stereoizomerie

Analizor
Probă

Filtru de polarizare
Proprietăți acido-bazice - titrare
Aminoacizi
 20 (+ 2) standard (codificați genetic), plus două: selenocisteină și
pirrolizină (nu la eucariote)
 Aminoacizii 21 și 22 pot fi codificați de codoanele stop UGA și UAG,
lângă regiuni de ansă pe ARNm.
- Aminoacizi apolari
- Aminoacizi polari (încărcați și neîncărcați electric)
 Non-standard: - neproteinogeni
- proteinogeni

 Esențiali Selenocisteină (Sec)


 Semiesențiali
 Neesențiali

Pirrolizină (Pyl)
4-hidroxiprolină acid gama-carboxiglutamic

N-formil-metionină
Peptide, proteine
 Lanțuri de aminoacizi, legătură peptidică
Peptide, proteine
 Nume: de la N-terminal spre C terminal.
 Peptide: 2-10 aminoacizi, polipeptide: 11-100 aminoacizi
 Proteine: peste 100 aminoacizi.
 Planul peptidic este rigid. Rotație în jurul carbonului alfa (Φ și Ψ)
Peptide: glutation
Peptide

Nonapeptide
ciclice

ocitocină Vazopresină (ADH)


FICAT

aminopeptidază

RINICHI
Peptide
Rolul proteinelor
 Plastic
 Hormoni, enzime
 Transport (Hb, transferină)
 Stocare (Mb, feritină)
 Imunitate
 Factori de coagulare
 Presiune oncotică
 Neurotransmisie (receptori)
 Factori de creștere
Stabilitate structurală

 nivele structurale
 Leg. de hidrogen
 Str. secundară (-helix, foaie -
pliată).
Sinteza polipeptidelor
O
R CH CO2H
R CH CO2H CH3 + HCl
+ C
Cl NH
NH2 H3C C O CH3
O C O CH3
CH3
CH3
O - O
- - Cl
t-BOC HNCHCO Cl CH2 műgyanta t-BOC HNCHCO CH2 műgyanta
rășină
R R
+
CH3 O H O CH3 O
CF3CO2H
H3C C O C HNCHCO CH2 C CO2 H2NCHCO CH2

H CH2 R CH2 R

O O O N

R C O C R C O C

R H N
Separarea proteinelor
A.Gel filtrare: separare prin mărime
B.HPLC
C.Cromatografie de schimb ionic: anion/cation
D.Cromatografie de afinitate: legare de ligand
E.Electroforeză
Electroforeză