Sunteți pe pagina 1din 26

R(Ar) – NH2

Definiţie – compuşi organici ce conţin cel puţin o grupare amino (NH2) ȋn


moleculă,, legată printr
moleculă printr--o legatură covalentă de un rest alchil (R) sau aril (Ar
(Ar);
);
 pot fi consideraţi ca fiind derivaţi organici ai amoniacului (H
(H--NH2), rezultaţi
ȋn urma ȋnlocuirii a cel putin unui atom de H cu un radical organic.
COMPUŞI NATURALI CU AZOT

Vitamina B1
(tiamina, aneurina)
(transport activ Na+ dependent)
H2N-OC-CH2-CH2 CH3 CH3
H2N-OC-H2C CH2-CO-NH2
A B CH2-CH2-CO-NH2
H3C N CN N
H3C Co +
N N CH3
H2N-OC-H2C-H2C C D
CH3
CH3
HN-OC-CH2-CH2 CH2-CH2-CO-NH2
CH3
CH2
CH CH3
CH3
O O
- N
P CH3
O OH
O N
H
H H

HO CH2 O H Vitamina B12


 Porfirine
CH2 CH2
CH CH3 CH CH3

H3 C CH CH2 H3 C CH CH2
N HN N N
Fe
NH N N N
H3C CH3 H 3C CH3

CH2 -CH
HOOC-CH
HOOC C 2 CH2-CH
CH2-COOH
COOH HOOC-CH
HOOC CH2-CH
CH2 CH2-CH2-COOH
Protoporfirina Hemul

CH2 CH2
CH CH3 CH CHO

H3C C2 H5 H3C C2 H5
N N N N
Mg Mg
H3C N N H3C N N
CH3 CH3
H H
H H
H39C20OOC-(CH2)2 H39C20OOC-(CH2)2
H3COOC O H3COOC O

Clorofila (a) Clorofila (b)


Acetilcolina
(neurotransmitator)
Serotonina
(neurotransmitator)

Lecitina
(fosfolipida)

Adrenalina
(hormonul “emotiilor”)
 este un hormon produs de glanda pineală
la mamifere, fiind implicat în regularea ritmului
circadian (ritmul veghe-
veghe-somn)
 poate fi produsă și de alte țesuturi, precum
măduva osoasă, limfocite, diferite celule
epiteliale printre care și retina și tractul
epiteliale,
Melatonina gastrointestinal, acționând în ultimele 2 cazuri
(hormon) ca un hormon

Cefalina
(alcaloid)

 rol in inducerea starilor de voma –


indicata in cazurile de otravire
ALCALOIZI - substanțe organice heterociclice cu azot, de origine vegetală, cu
caracter bazic, rezultate în urma metabolismului secundar al plantelor
plantelor,, care au
acțiune asupra organismelor animale
animale,, de cele mai multe ori de natură toxică

Nicotina Cocaina

Cafeina
Heroina

Alcaloizi izolati din opiu

 antitusiv
antitusiv,, antidiareic
 mai slab decat morfina

Codeina Morfina
Chinina

 alcaloid izolat pentru prima dată de către farmaciștii


francezi Pierre Joseph Pelletier și Joseph Bienaimé
Caventou
 primul care observă acțiunea sa antimalarică este
iezuitul Agostino Salumbrino,
Salumbrino, inspirat de faptul că
indienii Quechua din Peru tratează frigurile cu scoarța
arborelui „Quina
Quina” sau „Quina
Quina-Quina
Quina- Quina”.
AMINOACIZI

Histamina::  se găsește în țesuturile animalelor


Histamina animalelor,, în plante
plante,, bacterii,
bacterii, veninuri.
veninuri.
 la om există la nivelul plămânilor
plămânilor,, pielii,
pielii, mucoasei gastrointestinale
XIII.2.1. Clasificare.
Clasificare. Nomenclatură
 Clasificare

 ȋn funcţie de numărul radicalilor organici legaţi de atomul de azot sunt:


 amine primare
primare:: R-NH2 (ex.: CH3NH2 metilamina
metilamina))
 amine secundare
secundare:: R-NH-
NH-R’ (ex.: CH3-NH-
NH-C2H5 N-metiletilamina
etiletilamina))
 amine terţiare
terţiare:: R3N [ex.:
ex : (CH3)3N trimetilamina
trimetilamina]]

 după tipul radicalului hidrocarbonat din moleculă


moleculă,, aminele pot fi:
 alifatice – atomul de azot este substituit doar cu resturi alchil
R-NH2 R-NH-
NH-R’ R3N
 aromatice – toţi substituenţii atomului de azot sunt radicali aromatici
C6H5-NH2 anilina (benzenamina sau fenilamina)
fenilamina)
C6H5-NH-
NH-C6H5 difenilamina (N (N--fenilanilina)
 mixte – conţin atât resturi alifatice cât şi resturi aromatice
C6H5-NH-
NH-CH3 N-metilbenzenamina (N
(N--metilfenilamina ; metilanilina etc.)
C6H5-N(CH3)2 N,N--dimetilanilina
N,N
 funcţie de numărul grupelor amino din moleculă, sunt:
 monoamine (vezi slide anterior)
 poliamine

(1,5-
(1 5-
(1,5
5-pentandiamina sau 1,5-
1 5-
1,5
5-diaminopentan
diaminopentan)) (1,4-
(1 4-
(1,4
4-butandiamina sau 1,4-
1 4-
1,4
4-diaminobutan
diaminobutan))

 după natura ciclică/


ciclică/aciclică a moleculei,
moleculei, aminele pot fi:
 aciclice
 ciclice

Nicotina Morfina
Heroina
 Nomenclatură

 conform regulilor IUPAC: 1,4--diaminobutan


1,4
 pentru amine primare: amină+numele radicalului R sau numele hidrocarburii de
bază RH (acceptat si amino+ numele hidrocarburii de bază RH)
 poziţia grupei amino în catena principală se indică prin cifre.

CH3 CH2 CH2 NH2 CH3 CH CH2 CH3 CH3 CH CH2 NH2
NH2 CH3
1-propanamina
(
(propilamina;
il i 1
1-aminopropan)
i ) 2-butanamina
2 b t i 2-metil-propanamina
2 til i
(sec-butilamina; 2-aminobutan [(2-metilpropil)amina
(izobutilamina)]
Fenilmetanamina (benzilamina;
aminotoluen)

pentru amine secundare şi terţiare: se denumesc ca derivaţi N-substituiţi ai


aminei primare reprezentate de radicalul cel mai lung (sausau înaintea termenului
“amino
amino”” se adaugă N-, respectiv N,N-, urmate de prefixele corespunzătoare
numărului şi tipului radicalilor organici legaţi de azot;
\ CH3 CH2 CH2 NH CH3 N-metil-1-propanamina
(metilpropilamina; N-metil-aminopropan)
CH3 CH2 CH2 N CH2CH3
N-etil-N-metil-propanamina
CH3 (N-etil-N-metil-propilamina)
Alte exemple:

4 4 -dimetilciclohexilamina
4,4,-
4,4, di til i l h il i
2,2-dimetiletilamina
2,2-
(tert
tert--butil amina)
 unele amine
amine,, în special cele aromatice
aromatice,, au denumiri uzuale
ex.: fenilamina este cunoscută ca anilină în timp ce toluenul substituit
la nucleu cu o grupă amino este numit toluidină
toluidină..
 pentru aminele aromatice substituite la nucleu trebuie indicate
numărul radicalilor substituenţi şi poziţiile (prin cifre sau prin termenii orto
orto,, meta
sau para
para);
);
ex.:

fenilamina
(anilina
anilina))

 în cazul aminelor mixte


mixte,, de tipul alchil
alchil--arilaminelor
arilaminelor,, înaintea numelui radicalului
alchil se precizează N- (azot
azot)) pentru a indica faptul că alchilul este legat de azotul
aminic şi nu de nucleul aromatic.

ex.:
ex .:
 ȋn cazul aminelor ciclice,
ciclice, denumirea IUPAC este mai complexă, ţinând cont de
numărul de atomi ai ciclurilor, de numărul heteroatomilor şi de gradul de nesaturare
a ciclurilor.
 pentru termenii mai simpli sau cei uzuali,
uzuali, există denumiri comune (nesistematice
sau semistematice)

e
ex.:
XIII.2.2. Structură
 geometria
i moleculei
l l i uneii amine
i este asemănătoare
ă ă geometriei
i i amoniacului
amoniacului.
i l i.
 atomul de azot este hibridizat sp3, având o geometrie apropiată de cea a unui
tetraedru::
tetraedru
 trei dintre orbitalii săi hibrizi participă la formarea de legături cu atomi
de carbon sau hidrogen
 al patrulea orbital hibrid conţine perechea de electroni neparticipanţi.
neparticipanţi.

 datorită
atorită neechivalenţei dintre cei patru orbitali hibrizi (3 orbitali de legătură şi
unul de nelegătură
nelegătură),
), geometria tetraedrică este deformată.
deformată.

geormetria moleculei geormetria moleculei


de NH3 de CH3-NH3
 termenul de “tetraedric
“tetraedric”” este impropriu folosit, deoarece el se referă la descrierea
aşezării
ş a 4 substituenţiţ  în cazul aminelor al ppatrulea orbital este ocupat
p cu o
pereche de electroni.
 geometria amoniacului şi aminelor poate fi comparata cu cea a unei piramide cu
baza triunghiulară, în vârful căreia se află atomul de azot cu electronii neparticipanţi.
 intre covalenţele din amoniac, există un unghi de circa 107°
107°  unghiul începe să
crească odată cu apariţia substituenţilor, ajungând la circa 112 113°  geometrie de
112--113°
piramidă trigonală aplatizată
aplatizată..
 “aplatizarea
aplatizarea”” tetraedrului se accentuează pe măsură ce creşte numărul de
substituenţi, datorita manifestarii fenomenului de respingere sterică

(CH3)3N
XIII.2.3. Metode de obținere

A M
A. Metode
t d reductive
d ti
A.1. Reducerea nitroderivaților aromatici
 reducere in conditii energice  pilitura de metal (Fe
(Fe, Zn) si HCl conc
conc.. – met Béchamp
 H2 / catalizator metalic (Ni, Pt, Pd) – utilizata industrial

nitrobenzen anilina -nitonaftalina -naftilamina

 este o reducere neselectivǎ – dacǎ


sunt mai multe grupe NO2 grefate pe
nucleul aromatic, se reduc toate grupǎrile
existente
m-dinitrobenzen m-fenilendiamina
 reducere in conditii blande  cu Sn in solutie slab acida (HCl) → nu ataca alte
grupe functionale prezente ca substituenti la nucleul aromatic

 reducere selectiva  cu reactiv specific NH4SH sau NaSH

NH4SH

meta--dinitrobenzen
meta meta--nitroanilina
meta
A.2. Reducerea nitrililor si amidelor

 nitrilii (obtinuti in urma unei reactii de tip SN2 din derivati halogenati si cianuri
alcaline) se reduc cu LiAlH4 in Et2O anhidru la amine primare cu n+1 atomi de
carbon

Ex:

clorura
l d
de etilil propionitril
i it il propilamina
il i

dinitrilul acidului adipic 1,6--hexametilendiamina


1,6
 reducerea amidelor (derivati functionali ai acizilor carboxilici) se face în
condiţii asemănătoare reducerii nitrililor (LiAlH4)  se obtin amine primare,
secundare sau terţiare
terţiare, în funcţie de structura amidei (substituită sau nu):

acid carboxilic amida amina

N-metil
metil--propanamida N-metil
metil--propilmina

clorura de acetil N-metil


metil--acetamida N-metil
metil--etilamina
B. Alchilarea
c a ea Hofmann
o a
 reacţia amoniacului sau aminelor cu compuşi halogenaţi prin mecanism SN2

 Intermediar se obtin saruri cuaternare de amoniu


 Se pot obţine majoritar amine primare dacă se lucrează cu exces de
amoniac,, sau amine terţiare dacă se foloseşte exces de derivat halogenat
amoniac halogenat..

 Dezavantaj – se obtin amestecuri de amine primare, secundare si tertiare


 metodă utilă pentru obţinerea aminelor substituite cu radicali diferiţi
diferiţi:

 aminele secundare simetrice se pot obtine prin încălzirea unei amine primare cu
clorhidratul ei, cu eliminare de clorura de amoniu:

 Alchilarea cu derivaţiţ halogenaţi


g ţ aromatici (nereactivi
nereactivi)) se face doar în p
prezenţaţ
catalizatorului de cupru (specific reacţiilor cu compuşi halogenaţi aromatici
aromatici),
), la
temperatură ridicată
 se folosesc numai iodo
iodo-- sau bromobenzenul ceilalţiţ halogenoderivaţi
g ţ aromatici având
reactivitate prea mică:
mică:
C. Alchilarea amoniacului cu alcooli  metodă industrială,
industrială, aplicată la obţinerea
aminelor inferioare (primare,
primare, secundare şi terţiare
terţiare))
 reactia are loc in cataliza eterogena  catalizator alumină (Al2O3), la temperatură
ridicată (cca 300°
300°C).

D. Metoda Gabriel
 obţinerea de amine primare pure este alchilarea sării de potasiu a ftalimidei cu
derivaţi halogenaţi

Metodele de obtinere vor fi exemplificate la seminar


E. Reacția Bücherer → obținerea -naftilaminei

HNO3 2

H2SO4

H2SO4 3

160oC NaOH
300oC

2
Bucherer NH3
Reaction
NH4HSO3

S-ar putea să vă placă și