Sunteți pe pagina 1din 9

Jurnal reflexiv

Unitatea de învățare: „Pe strada mea” (orele 2/3)


CLASA A V-A

Profesor: Zambalic-Neagoe Livia-Elena


Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși”
Competențe specifice

 2.1. Identificarea informaţiilor importante din texte


literare și nonliterare, continue, discontinue şi
multimodale
 2.3. Formularea unui răspuns personal şi/sau a unui
răspuns creativ pe marginea unor texte de diferite
tipuri, pe teme familiare
 2.4. Manifestarea interesului și focalizarea atenţiei în
timpul lecturii unor texte pe teme familiare
Activități

 Jocul perspectivelor
Activități

 Personificarea „animistă”
Activități

 Lectura expresivă https://www.youtube.com/watch?v=ctdalVIKs3Y&t=22s


Sarcini pe grupe

 Grupa 1:interpretarea titlului ;  Grupa 3: prezentarea


formularea mesajului într-un enunț particularităților textului
descriptiv
 Grupa 2: identificarea a două
cuvinte-cheie și a ideilor centrale  Grupa 4: selectarea
personificărilor și explicarea rolului
lor
 Grupa 5: realizarea unui catren
care să conțină o personificare
Teoria inteligențelor multiple

 Lingviștii: selectarea cuvintelor necunoscute, explicarea lor și a termenilor ce


compun aria de elemente caracteristice străzii
 Informaticienii: caută imagini reprezentative cu străzi din diverse regiuni/țări, în
varii ipostaze,subliniindu-le specificul
 Pictorii: desenează o stradă ideală, așa cum se reflectă ea în viziunea lor
 Arhitecții: realizează schema așezărilor propuse de textul poetic și aleg câte o
formă geometrică pentru fiecare tip de locuință, explicând alegerea
 Dansatorii: concep o coregrafie capabilă să concentreze atmosfera străzii
evocate de textul literar
 Sociologii/Psihologii: prezintă relațiile interumane care s-ar putea închega pe
strada fictivă propusă de Ana Blandiana și asociază culorile caselor reprezentate
de ilustrațiile manualului cu câte o emoție
Observații pentru viitor

 Realizarea unei dramatizări/a unei prezentări video a unor străzi


reprezentative pentru cultura urbană
 Organizarea unui itinerar pe parcursul căruia elevii sa țină un jurnal de
observație pentru a valorifica în scop instructiv resursele multiple ale
realității imediate.
Bibliografie

 Suport de curs CRED


 RESURSE WEB: YOUTUBE, GOOGLE IMAGES
 Programa școlară- clasa a V-a http://
programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2017-progr/01-Llimba%20si%20literatu
ra%20%20romana%20materna.pdf
 Limba și literatura română, clasa a V-a, Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra,
Monica Halaszi, Anca Davidoiu-Roman, Ed. Art, București, 2017