Sunteți pe pagina 1din 31

ANALIZA

PARETO
CRISTINA VERES

UMFST 2020
Ce este Pareto?
Instrument de analiză;
Analiza Pareto este o tehnică statistică de clasificare a sarcinilor reduse ca
număr, dar cu efect semnificativ;
Se bazează pe principiul Pareto (cunoscut şi sub denumirea de regula 80/20),
care stabileşte că 20% din resurse generează 80% din întreaga muncă, sau, în
termeni de ameliorare a calităţii, majoritatea problemelor (80%) au câteva cauze
cheie (20%).
Un grafic Pareto are următoarele
obiective:
Să separe problemele importante de cele posibile, astfel încât să vă puteţi concentra asupra
ameliorării acestora.
Să aranjeze informaţiile în funcţie de prioritate sau importanţă.

Să vă ajute să realizaţi ce probleme sunt mai importante, pe baza informaţiilor şi nu a părerilor.
Pareto: instrumente
asemănătoare
Diagrama os de peşte (fishbone),

Diagrama de împrăştiere (scatter),

Diagramele de curs a execuţiei (run charts),

Diagramele de flux (flow charts).


Istoric
Diagrama Pareto a fost numită după Vilfredo Pareto, un
economist italian din secolul XIX, care a realizat un studiu
despre bogăţie şi sărăcie în Europa, la începutul secolului
XX. Acesta a descoperit că cei bogaţi sunt puţini la număr,
iar cei săraci sunt majoritari. Acest principiu se bazează pe
distribuţia inegală a lucrurilor în univers. Aceasta este
legea ,,puţinului semnificativ în faţa abundentului lipsit de
substanţă.” Principiul Pareto este legea nescrisă, conform
căreia ,,20% dintre probleme au 80% din impact.” 20% din
probleme reprezintă ,,puţinul semnificativ”, iar restul
alcătuiesc ,,abundentul lipsit de substanţă.”
Istoric
Din punctul de vedere al calităţii, diagrama a fost introdusă de
profesorul J.M. Juran, pentru a face distincţia între:

1. Problemele esenţiale, care sunt puţine la număr, dar care au


rezultate importante şi

2. Problemele secundare, care sunt multe la număr, dar care au


puţine rezultate.
Analiza unei diagrame Pareto va
arăta că:
 80% dintre toate reparaţiile din garanţie ale unui produs se referă la 20% din componentele acestuia.

 75% din defectele de calitate(G) rezultă din 15% din operaţiile care au loc în cadrul unui anumit
proces.
 10% din produsele inventariate reprezintă 70% din costul total al inventarului.
Alte exemple ale aplicării regulii
80/20 sunt:
 80% din venituri sunt generate de 20% din clienti
 80% din reclamatii provin de la 20% din consumatori

 80% din problemele de calitate sunt legate de 20% din produse


 20% din sponsori furnizeaza 80% din finantare

 20% din angajati sunt responsabili de 80% din zilele de concedii medicale

 20% din idei genereaza 80% din traficul de pe blog


Diagrama Pareto este un instrument folosit atunci când
cercetăm un proces ce oferă informaţii împărţite pe
categorii, pentru a putea număra repetiţia unei anumite
Utilitatea categorii.

analizei Informaţiile sunt aranjate în ordine şi, de aceea, problemele


esenţiale pot fi indentificate şi corectate mai întâi.

Pareto Această tehnică se foloseşte în primul rând în identificarea şi


evaluarea discordanţelor, deşi poate fi utilizată pentru a
rezuma orice fel de informaţii. Este probabil diagrama cel
mai des folosită în prezentările de management.
Cum se folosește
Diagrama Pareto ajută membrii unei echipe să se concentreze asupra unui
număr redus de probleme importante sau de cauze ale unor probleme.

Acest instrument este util în stabilirea priorităţilor, fiindcă arată care sunt
cele mai urgente probleme sau cauze.

De asemenea, compararea de-a lungul timpului a diagramelor Pareto ale


unei anumite situaţii poate ajuta membrii unei echipe să-şi dea seama dacă
soluţia pusă în practică a redus frecvenţa sau costul acelei probleme sau
cauze.

Dacă încercăm să rezolvăm o problemă, bazându-ne pe cauzele acesteia, e


indicat să ne concentrăm atenţia asupra celor mai frecvente cauze.

Dacă ne ocupăm de cele ”uşoare”, probabil nu vom avea beneficii.


Pareto vs. Histograma
Graficul Pareto seamănă cu histograma sau graficul sub formă de bare, doar că barele sunt aranjate în
ordine descrescătoare, de la stânga la dreapta, de-a lungul axei absciselor. Fiecare bară reprezintă o
categorie de erori. Barele sunt aranjate în ordine desrescătoare importanţei de la stânga la dreapta.
Paşii necesari întocmirii unei
diagrame Pareto:
Pasul 1. Identificarea si inregistrarea problemelor. 

Realizati o lista a problemelor ce necesita rezolvare.

Va puteti inspira din motivele evocate de client la returnarea produselor, din comentariile negative de
pe grupurile de discutie online sau puteti face un mic sondaj in randul clientilor sau angajatilor pentru
a obtine sugestiile lor.
Paşii necesari întocmirii unei
diagrame Pareto:
Pasul 2. Identificarea cauzelor fiecarei probleme. 

Puteti utiliza tehnici precum Brainstroming, cei 5 “De ce?”, Analiza Cauza-Efect si Analiza Cauzelor
Fundamentale (Root Cause Analysis).
Paşii necesari întocmirii unei
diagrame Pareto:
Pasul 3. Evaluarea problemelor. 

Acordati un punctaj fiecarei probleme. Modalitatea de punctare variaza in functie de tipul problemei
pentru care se urmareste solutionarea. Spre exemplu, daca urmariti imbunatatirea profitului, se pot
puncta problemele in functie de costurile pe care le genereaza. In mod practic, evaluarea problemelor
se poate face in functie de frecventa aparitiei, costul financiar, costul de timp, costul neindeplinirii
obiectivelor etc. Pentru a determina importanta fiecarei probleme se poate estima costul financiar al
fiecareia (vanzari nerealizate, timpul de lucru pierdut etc., care se pot inmulti cu frecventa aparitiei
problemei) si ponderea fiecareia in totalul pierderilor cauzate de toate problemele aparute.
Paşii necesari întocmirii unei
diagrame Pareto:
Pasul 3. Evaluarea problemelor. 

Tabel 1. Exemplu de prioritizare a problemelor

Aceasta analiza se poate face nu doar in functie de costuri, ci si in functie de nivelul satisfactiei clientilor. Se pot
lua in considerare numarul de plangeri eliminate ca urmare a rezolvarii problemei sau punctajul acordat de
acestia nivelului de satisfactie in cadrul unui sondaj etc., calculul fiind similar celui din Tabelul 1.
Paşii necesari întocmirii unei
diagrame Pareto:
Pasul 4. Gruparea problemelor in functie de cauza principala (fundamentala). 

Realizati o grupare a problemelor in functie de cauza care le genereaza si insumati scorurile problemelor cu o cauza comuna. Grupul cu cel
mai mare punctaj se situeaza la cel mai inalt nivel de prioritate, necesitand atentie si solutionare imediata.

Tabel 2. Exemplu de prioritizare a cauzelor

Aplicand Analiza Pareto, se constata ca solutionarea mai multor probleme se poate realiza prin gestionarea unei singure cauze.
Paşii necesari întocmirii unei
diagrame Pareto:
Pasul 5. Luarea masurilor corespunzatoare in vederea solutionarii cauzelor in ordinea
prioritatilor stabilite.

Odata ce cauzele importante sunt solutionate, trebuie avut in vedere ca solutionarea grupurilor de
probleme cu un nivel redus de prioritate (stabilit pe baza punctajului mic obtinut) poate implica costuri
mai mari decat beneficiile aduse de rezolvarea lor.
7 Arii in care regula 80/20 va
poate creste productivitatea:
 Daca verificati elementele din lista dumneavoastra cu actiunile planificate, sunt sanse ca macar cateva dintre ele sa fie
legate de probleme importante. Regula 80/20 sugereaza ca ar trebui sa va concentrati pe cateva probleme, acelea care
produc cele mai semnificative rezultate. In acest fel va puteti face o prioritizare eficienta a activitatilor dumneavoastra.

 La evaluarea riscurilor pentru un proiect viitor, nu toate riscurile identificate au importanta egala. Selectati riscurile care
pot avea mai mare potential de a afecta proiectul (din punct de vedere al probabilitatii de aparitie) si concentrati-va pe
monitorizarea lor si planificarea actiunilor de reducere a acestora. Fara a ignora si restul riscurilor, distribuiti-va
concentrarea proportional.

 Daca sunteti manager de vanzari, concentrati-va in a intelege care este profilul celor 20% din clientii dumneavoastra
care genereaza 80% din venituri si investiti timpul de prospectare in identificarea si atragerea de clienti cu profil
similar.
 Evaluati in mod regulat cei 80% din clientii dumneavoastra care genereaza 20% din venituri si identificati oportunitatile
sa renuntati la acesti clienti neperformanti pentru altii care va pot conduce la rezultate mai bune.
7 Arii in care regula 80/20 va
poate creste productivitatea:
 Daca sunteti manager de call center sau servire clienti, analizati in ce zone de servicii 80% din
apelurile clientilor sau serviciile de suport sunt atribuibile pentru aproximativ 20% din ofertele
dumneavoastra sau din numarul total de clienti. Din portofoliul de oferte generate pentru numarul
total de apeluri, concentrati-va in analiza cauzelor fundamentale ale problemelor, pentru a identifica
aspectele care tin de calitate sau documentare si luati masuri corective.
 Antreprenorii si profesionistii independenti ar trebui sa-si evalueze incarcarea in activitate si sa
evalueze daca majoritatea timpului este alocat in activitati care aduc valoare mica.
 Cand evaluati progresul in realizarea obiectivelor dumneavoastra, concentrati-va pe cateva tinte sau
activitati care sunt cele mai critice in dezvoltarea sau succesul dumneavoastra.
Avantaje ale diagramei Pareto
 Rezolvă eficient o problemă prin identificarea şi ierarhizarea principalelor cauze în ordinea
importanţei acestora.

 Stabileşte prioritatea multor aplicaţii practice, cum ar fi: eforturile de ameliorare ale unui proces,
nevoile clienţilor, ale furnizorilor, oportunităţile de investiţii.

 Arată în ce direcţie trebuie îndreptate eforturile.

 Ameliorează utilizarea resurselor limitate.


Condiții pentru analiza Pareto
 Personal calificat.

 Eforturi îndreptate spre cauzele cele mai frecvente.

 Analiza unui interval precis al rezultatelor ce arată performanţa.

 O echipă formată din persoane care cunosc procedeul sau care cunosc metodele şi tehnicile utilizate
în procedeul respectiv.

 Accesul la informaţii.
Limitele practice ale regulii 80/20:
Desi acest principiu are multiple aplicatii la nivel personal si profesional, exista posibilitatea sa fie aplicat gresit si sa se faca
greseli importante.
 Nu ar trebui sa va concentrati doar pe 20% din performerii de top ai echipei dumneavoastra, in detrimentul restului de 80% din
membri. Sunteti responsabil de cresterea numarului de angajati performanti in aceeasi masura cu a evalua si eventual elimina
pe cei care au constant performanta slaba.

 Regula 80/20 poate sugera reducerea nivelului de diversificare, de aceea trebuie sa aveti atentie marita pe intreg mixul de
produse/clienti/investitii din portofoliu si sa faceti ajustari numai daca 80% din investitiile dumneavoastra conduc la 20% din
rezultate.
 In timp ce 20% din timpul investit intr-un proiect in timpul planificarii si executiei genereaza majoritatea rezultatelor sau
progresului, nu va puteti permite sa ignorati restul detaliilor proiectului.

Principiul Pareto este un instrument util in analiza eforturilor si rezultatelor si aduce valoare cand este aplicat evaluarii listelor cu
sarcini sau obiective si furnizeaza un cadru analitic util pentru multe situatii si probleme.
Exemplu: studiu de caz
Spitalul trebuie să rezolve situaţia plângerilor depuse de pacienţi.

Vom folosi diagrama Pareto pentru a analiza aceste plângeri şi sugestii.

În cazul de faţă, vom lua în considerare 845 de plângeri, clasate pe categorii.

Aceste plângeri au fost depuse de cei ce au beneficiat de serviciul medical.


Exemplu: studiu de caz
Tabelul 1: Plângerile pe categorii
Categorie Numarul de plângeri
Informaţii furnizate 210
Program de lucru 60
Tratamentul primit 92
Lipsa formularelor 13
Timpul de rezolvare a problemelor 320
Prea multe formalităţi 75
Priceperea personalului 18
Timpul de asteptare 53
Altele 4
Exemplu: studiu de caz
Tabelul 2: Categorii de date
Exemplu: studiu de caz
Figura 1: Construirea diagramei
Exemplu: studiu de caz
Exemplu: studiu de caz
Exemplu: studiu de caz
Analiza diagramei.

La prima vedere e uşor să tragem concluzii pe baza principalelor cauze


ale plângerilor. Putem observa că aproape două treimi dintre ele (68%)
au drept cauze ”timpul de soluţionare a problemei” şi ”informaţiile
oferite”. Prima a acumulat cel mai mare număr de plângeri.

Luând în considerare faptul că e mai uşor să reducem o frecvenţă


ridicată, decât una scăzută, diagrama arată că ar fi mai util ca
ameliorarea să se concentreze asupra primelor două cauze (puţine şi
importante) decât a celor secundare (multe şi nesemnificative).

După ce se vor implementa măsurile necesare pentru eliminarea acestor


două cauze, se poate formula o altă diagramă pentru a verifica scăderea
numărului de plângeri cu privire la ambele categorii.
Cum construim un grafic Pareto
https://www.youtube.com/watch?v=J5AuZuiWmcw&feature=emb_logo
Temă:
Construiți o diagramă Pareto urmând pașii descriși în suportul de seminar.
Interpretați rezultatele.
Fiți pregătiți să descrieți colegilor modul de elaborare a diagramei.
Timp de lucru: 40 minute.